Az llatorvosok s a 148 2007 xii 8 fvm rendelet
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet PowerPoint PPT Presentation


 • 50 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet. A magán-állatorvosok szerepe a Rendelet végrehajtásában. Dr. Mekis Gábor. magán-állatorvos. Siófok, 2007. február 27. 1. Előkészítés 2. Bonyolítás, munkavégzés 3. Támogatás ügyvitele 4. Támogatás finanszírozása 5. Jogorvoslatok

Download Presentation

Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

A magán-állatorvosok szerepe a Rendelet végrehajtásában

Dr. Mekis Gábor

magán-állatorvos

Siófok, 2007. február 27.


1. Előkészítés

2. Bonyolítás, munkavégzés

3. Támogatás ügyvitele

4. Támogatás finanszírozása

5. Jogorvoslatok

6. És az ördög dolgozik

Tevékenységek


1.1. Az állatorvos felkészülése

1.2. Az állattartó felkészítése

1. Előkészítés


1.1.1. Kamarai működési engedély

(pl. IBR oltás, PRRS oltás)

1.1.2. Szerződés jogosult feladatok ellátására

(pl. TBC vizsgálat, BRU vérvétel)

1.1.3. Ügyfél-regisztrációs szám

1.1.4. Szerződés az állat tartójával

1.1.5. VHT nyilatkozat – (nyilvántartásba felvétel)

1.1.6. Pénzügyi bizonylatok

1.1.7. Vizsgálathoz szükséges anyag, eszköz

1.1 Az állatorvos felkészülése


 • G001 bejelentő lap kitöltése

 • - beszerezhető: internet, falugazdász

 • - Támogatást igénylő

 • (az adatlap nem ismer olyan kategóriát, hogy „ENGEDÉLYES”)

 • - banki számlakivonat fejlécének másolata

 • - területileg illetékes MVH-hoz elküldeni (tértivevényesen)

1.1.3. Ügyfél-regisztrációs szám


1.2.1. Nyilatkozat küldése – (nagyüzem, kisüzem)

1.2.2. Bejelentkezési lap – (internet, falugazdász)

1.2.3. Hatósági igazolás – (kerületi hivatal)

(Igazgatási szolgáltatási díj: 1670 Ft)

1.2.4. Kérelem elküldése a területileg

illetékes MgSzH ÉbÁI-hoz

(Tértivevénnyel: 410 Ft)

1.2.5. Határozat kézhezvételét követően az

állatorvos megkeresése

Megjegyzés: évente ismételni kell.

1.2. Az állattartó felkészítése


1.2.1. Nyilatkozat (értesítés)


1.2.1. Nyilatkozat

Miért van rá szükség?

Tetten érhető, hogy az államilag kötelezően előírt vizsgálatok elmulasztása miatt kit terhel a felelősség.


2.1. Határozat ellenőrzése, másolat készítése

- intézeti kísérőirathoz

- támogatás igényléséhez

- egyéb (jogorvoslati eljáráshoz)

2.2. Állategészségügyi beavatkozás elvégzése

2.3. Vizsgálattal összefüggő iratok

- jegyzőkönyvek, vérkísérők

2.4. Pénzügyi bizonylatok kitöltése

2.5. Kérelem az MgSzH-hoz (hónap végén)

2.6. Iratok megküldése a Terméktanácshoz

2. Bonyolítás, munkavégzés


 • - Számla az állami támogatáshoz

 • - Bevételi pénztárbizonylat

 • Számla vagy egyszerűsített számla vagy

 • nyugta a kapcsolódó szolgáltatásokhoz

2.4. Pénzügyi bizonylatok


2.4. Pénzügyi bizonylatok

Számla (A001)

Számla (B002)

BPT


Számla fejléce:

2.4. Pénzügyi bizonylatok (számla)

Sorszám 2008-01-01-től

Fizetési mód és határidő


Számla tartalma:

2.4. Pénzügyi bizonylatok (számla)

Állategészségügyi szolgáltatás

Támogatás tartalom


Számla záradékolása:

2.4. Pénzügyi bizonylatok (számla)

Igazolás, kötelezettség vállalás

Ügyfél-regisztrációs szám


2.4. Pénzügyi bizonylatok (BPT)

Bevételi pénztárbizonylat az ÁFA átvételéről

Bevételi pénztárbizonylat az ÁFA mentes összeg átvételéről

Igazolás, kötelezettség vállalás

Ügyfél-regisztrációs szám


Állategészségügyi szolgáltatás:

- kiszállás

- gyógyszer, eszköz

- egyéb költség

- irodaszer

- posta, telefon

- hitel kamat

- munkadíj

- előkészítés

- munkavégzés- állami támogatás

ügyintézése

2.4. Pénzügyi bizonylatok (C001)


Résztvevők:

Kedvezményezett: állattartó

Engedélyes: támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást nyújtó

Szolgáltató: terméktanácsok

MgSzH: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

MVH: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

KKV státusz:

Mikro vállalkozás (1): alkalmazott < 10, éves forgalom < 40 mó

euró, mérleg-főösszeg < 27 mó euró

Kis vállalkozás (2): alkalmazott < 50, éves forgalom < 40 mó

euró, mérleg-főösszeg < 27 mó euró

Középvállalkozás (3): alkalmazott < 250, éves forgalom < 40 mó euró, mérleg-főösszeg < 27 mó euró

3. Támogatás ügyvitele


Eljárás:

a.) Számlákról fénymásolat készítése. (2 példány/számla)

b.) Összesítő (3. számú melléklet) elkészítése. (2 példány/összesítő)

c.) Összesítő elküldése (2 példányban) tértivevényes küldeményként, a

kedvezményezett (állattartó) telephelye szerint illetékes MgSzH-hoz. (pl.

Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 7402 Kaposvár,

Csokonai utca 3.)

d.) MgSzH ellenőriz, igazol, majd a szolgáltatónak elküldi az iratokat.

i.)Baromfifélék: Baromfi Terméktanács

(1054 Budapest, Akadémia utca 1.)

ii.)Egyéb állatfajok: Vágóállat- és Hús Terméktanács

(1097 Budapest, Gubacsi út 6/b.)

e.) Szolgáltató a támogatási kérelmet megküldi a MVH-nak.

f.) Az MVH határozatot hoz a támogatás összegéről, melyet megküld a

szolgáltatónak.

g.) A szolgáltató az MVH határozata alapján az elvégzett támogatott

állat-egészségügyi szolgáltatás támogatástartalmának megfelelő összeget

folyósítja az engedélyes részére.

Napok

0

15

15

15

60

7

3. Támogatás ügyvitele


Eljárás:

Megjegyzés: Mivel a rendeletben nincs meghatározva a határozathozatal,

illetve a kifizetés időpontja, ezért a elvégzett munkától a

kifizetésig tartó időintervallumot nem lehet pontosan

meghatározni.

Napok

112

3. Támogatás ügyvitele


4.1. Rendeletek

1857/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.)

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

4.2. Ügyvitel

4.3. Források

4. Finanszírozás


 • A BIZOTTSÁG 1857/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.)

 • 10. Cikk Állat- és növénybetegségek és kártevő fertőzés tekintetében adott támogatás

 • (1) A mezőgazdasági termelőket az állat- és növénybetegségek vagy kártevő fertőzések megelőzése és felszámolása során felmerült költségekhez, az egészségügyi ellenőrzések,

 • tesztek és más szűrési intézkedések, az oltóanyagok, gyógyszerek és növényvédő szerek megvásárlásának és alkalmazásának költségeihez, az állatok vágási és megsemmisítési költségeihez és a termények megsemmisítési költségeihez nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettség alól, amennyiben megfelel az alábbi, illetve a (4)–(8) bekezdésben foglalt feltételeknek:

 • a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 100 %-ot;

 • b) a támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani és nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen pénzkifizetéseket.

4.1. Rendeletek(EK rendelet)


148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

A támogatás jellege, mértéke

3. § (3) A támogatás összege a szolgáltatásról kiállított számla nettó (áfát nem tartalmazó) értékének 100 százalékáig, de legfeljebb az 1. számú melléklet szerinti fajlagos összegig terjedhet.

A támogatott szolgáltatás igénybevétele

5. § (6) A kedvezményezett az engedélyesnek a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. A támogatási keret kimerülése esetén a kedvezményezett köteles a számla teljes összegét kifizetni.

Támogatási kérelem, kifizetés

6. § (9) Amennyiben a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról szóló számla kibocsátását követően a támogatási keret kimerül, úgy a kedvezményezett az MVH határozata alapján az állat-egészségügyi szolgáltatásról kiállított számla támogatástartalmának összegét köteles a 7. § (1) bekezdése szerinti számlára befizetni.

4.1. Rendeletek(FVM rendelet)


Kincstár

M

V

H

Utófinanszírozásos modell

(Az állatorvos elő finanszíroz)

- Résztvevők

4.2. Ügyvitel

Mg

Sz

H

Terméktanács

(szolgáltató)

Mg

Sz

H

Állattartó

(kedvezményezett)

Állatorvos

(engedélyes)


Kincstár

M

V

H

Utófinanszírozásos modell

(Az állatorvos elő finanszíroz)

- Résztvevők

- 1857/2006/EK (XII. 15.) r.

4.2. Ügyvitel

X

Mg

Sz

H

Terméktanács

(szolgáltató)

Mg

Sz

H

Állattartó

(kedvezményezett)

Állatorvos

(engedélyes)


Kincstár

M

V

H

Utófinanszírozásos modell

(Az állatorvos elő finanszíroz)

- Résztvevők

- 1857/2006/EK (XII. 15.) r.

- 148/2007. (XII. 8.) FVM r.

- Munkavégzés

4.2. Ügyvitel

X

Mg

Sz

H

Terméktanács

(szolgáltató)

Mg

Sz

H

Állattartó

(kedvezményezett)

Állatorvos

(engedélyes)


Kincstár

M

V

H

Utófinanszírozásos modell

(Az állatorvos elő finanszíroz)

- Résztvevők

- 1857/2006/EK (XII. 15.) r.

- 148/2007. (XII. 8.) FVM r.

- Munkavégzés

- Ügyiratok mozgása

4.2. Ügyvitel

X

Mg

Sz

H

Terméktanács

(szolgáltató)

Mg

Sz

H

Állattartó

(kedvezményezett)

Állatorvos

(engedélyes)


A jelenlegi szabályozás szerint az állami támogatás összegét a számla készítésétől az állami támogatás kézhezvételéig (cca. 112 nap) az állat-egészségügyi szolgáltatást nyújtó (engedélyes) finanszírozza.

- Saját erő

- Hitel

- Állat tartója (előfinanszírozás)

- Egyéb cégek (pl. gyógyszer nagykereskedők)

- Terméktanács ?(előfinanszírozás)

4.3. Források


Amennyiben az állat tartója a vizsgálati díjat nem tudja, vagy nem akarja kifizetni, akkor azt peres úton lehet követelni.

a.) A fizetés meghiúsulásáról tértivevényes levélben értesíteni a területileg illetékes MgSzH

ÉbÁI-t, kérve a forgalmi korlátozás elrendelését.

b.) Az állat tartóját tértivevényes levélben kell felszólítani a fizetésre.

c.) Amennyiben az állat tartója erre sem fizet, úgy ügyvéd útján elindítani a peresítést és a

behajtási eljárást.

Miután az eljáró engedélyes állatorvosnak nincs joga vizsgálni a határozattal rendelkező állattartót, ezért a behajtási eljárás során a következő szempontokat érdemes figyelembe venni.

i.) Az állat tartója a nyilatkozatában a valóságnak megfelelő adatokat közölt-e.

ii.) Az államilag támogatott vizsgálatok jóváhagyásának határozatát kibocsátó MgSzH ÉbÁI-nak

joga van meggyőződni arról, hogy a nyilatkozatot tevő állattartónak valóban nincs

köztartozása. Ennek értelmében a határozat kiadását megelőzően kérheti az állattartót,

hogy az APEH-től szerezzen be adóigazolást. Ennek elmulasztása az eljáró hatóságnak

felróható.

5. Jogorvoslatok


1200-as szarvasmarha állomány

- Az állományt 2007-ben, szerződés alapján magán-állatorvos látja el.

- Szerződött állatorvos elvégzi az állami támogatásos munkákat.

- A rendeletben meghatározott és a kamara által javasolt díjak alapján dolgozik, és készíti a

számlákat.

- Év végén a szerződés lejár.

- Állattartó oszt szoroz.

- Az új telepellátási szerződés megkötésekor az állat tartó ajánlata az állami támogatással járó

térítések ismeretében: havi 50.000 Ft

- Állatorvos ennyi összegért nem vállalja az állomány ellátását.

- Jelenleg a termelés folyik, anélkül, hogy az állattartónak szerződése lenne magánpraxis

folytatására jogosult állatorvossal.

Javaslat:

A telepellátási szerződés megkötésekor meg kell vizsgálni, hogy az államilag támogatott munkák, mekkora részt képeznek a telepen mindennaposan elvégzendő feladatok között. Ennek arányában érdemes változtatni az összegeken, szem előtt tartva, hogy amennyiben megszűnik az állami támogatás, úgy ismételten felül kell vizsgálni a szerződést.

6. És az ördög dolgozik I.


1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

- Támogatható költségek maximális, áfát nem tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási

egységenként, amely tartalmazza a felhasznált eszközök, állatgyógyászati készítmények,

továbbá a mintaküldés költségeit

- B002 > IBR/IPV > szarvasmarha > Immunizálás: 700 Ft/egyed/alkalom

Példa:

- A vizsgált állományban 5 egyed van, ebből egy IBR pozitív

- Állomány oltására felhasználható vakcina kiszerelése 10 illetve 25 adagos. Beszerzési ára

meghaladja az állami támogatásban meghirdetett összeget.

- Állattartó kifogásol, hogy miért kell a meghirdetett összegnél többet fizetnie.

Javaslat:

Az állattartók szélesebb körű tájékoztatása, hogy az állami támogatás összege, nem azonos az

állat-egészségügyi beavatkozás során felmerült valamennyi költséggel.

6. És az ördög dolgozik II.


148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

- 6. § (9) Amennyiben a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról szóló számla

kibocsátását követően a támogatási keret kimerül, úgy a kedvezményezett az MVH

határozata alapján az állat-egészségügyi szolgáltatásról kiállított számla

támogatástartalmának összegét köteles a 7. § (1) bekezdése szerinti számlára befizetni.

- C001 > Kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás, gyógykezelés, immunizálás > sertés,

baromfi > Szolgáltatási díj és anyagköltség: legfeljebb 3000 Ft/vágóhídra értékesített

állategység (ÁE)*

Példa:

- A baromfi állomány gyógykezelése, immunizálása és annak anyagi finanszírozása folyamatos

és hosszabb időszakon keresztül tart.

- A támogatási keret kimerülését a szállítás előtti időszakban teszik közzé.

Javaslat:

Az eljáró állatorvos jogbiztonságának a megteremtése.

6. És az ördög dolgozik III.


Köszönöm a figyelmet


 • Login