A k rnyezetv delmi hat s g
Download
1 / 62

A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

SZAKMAI NAP 2011. március 29. A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG. Némethy Tímea igazgató ATI-KTVF. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Vidékfejlesztési Miniszter Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Államtitkár Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Helyettes Államtitkár Területi szervek:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG' - duman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A k rnyezetv delmi hat s g

SZAKMAINAP

2011. március 29.

A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG

Némethy Tímea

igazgató

ATI-KTVF


A k rnyezetv delmi hat s g szerepe a k zigazgat sban

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Vidékfejlesztési Miniszter

Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Államtitkár

Környezetvédelmi Vízgazdálkodási

Helyettes Államtitkár

Területi szervek:

NEMZETI PARKOK KTVFKÖVIZIG

A környezetvédelmi hatóság szerepe a közigazgatásban


A k rnyezetv demi hat s g szerepe a k zigazgat sban
A környezetvédemi hatóság szerepe a közigazgatásban

Időrendi áttekintés:

ATIVIZIG , ATIKÖFE, „Levegős Intézet”

1991. december 1.:

ATIVIZIG ATIKÖFE

Hatósági jogkör mindkét szervezetnél

Illetékességi terület vízgyűjtő alapú


A k rnyezetv demi hat s g szerepe a k zigazgat sban1
A környezetvédemi hatóság szerepe a közigazgatásban

Illetékességi terület kialakulása

CÉL:Regionalitás kialakítása

 • Gyulai Kirendeltség

 • Bajai Kirendeltség

  JELENLEGI CÉL

  Olcsó, egyszerű, ügyfélbarát közigazgatás!


A k rnyezetv demi hat s g szerepe a k zigazgat sban2

ATIKTVF

"zöldhatóság"

területi államigazgatási szerv,

önálló jogi személy,

önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szerv.

Államigazgatási eljárásban felettes szerv:

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség.

A környezetvédemi hatóság szerepe a közigazgatásban


A k rnyezetv delmi hat s g szerepe a k zigazgat sban1
A környezetvédelmi hatóság szerepe a közigazgatásban

Környezetvédelmi hatósági jogkör

 • A Felügyelőség másodfokú hatóságként jár el a települési önkormányzat jegyzője hatósági jogkörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyekben

Önkormányzat

Felügyelőségek


A k rnyezetv demi hat s g szerepe a k zigazgat sban3
A környezetvédemi hatóság szerepe a közigazgatásban

Hatósági és szakhatósági feladataikat a 347/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet alapján

 • természet- és tájvédelem,

 • a levegőtisztaság-védelem,

 • a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségének és minőségének védelme,

 • a földtani közeg (talaj) védelme,

 • a hulladékok,

 • a zaj- és rezgés okozta káros hatások,

 • a radioaktív sugárzás elleni védelem, valamint

 • a vízgazdálkodás területén

  külön jogszabályokban meghatározott keretek közötti hatáskörrel látják el.


A Felügyelőség működteti

 • a hatósági tevékenység ellátásához szükséges laboratóriumot;

 • vezeti a külön jogszabályok szerinti nyilvántartásokat;

  A Felügyelőség közreműködik

 • a nemzetközi feladatok végrehajtásában;

 • III. fokú készültség esetén az ár- és belvízvédekezés, valamint a vízminőségi kárelhárítás - külön jogszabályban meghatározott - feladatainak ellátásában.

 • a füstködriadó (szmogriadó)terv kidolgozásában, a riadó kezdeményezésében és a terv végrehajtásában

  A Felügyelőség véleményezi

 • a települési önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú rendelet- és határozattervezeteit, a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét és a környezetvédelmi programokat;

 • a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervet, a helyi építésügyi szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket;

  A Felügyelőség hozzáférhetővé teszi

 • a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról;

 • segíti az illetékességi területén működő önkormányzatokat környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági feladataik ellátásában;

 • részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában.
Arcunk a z ldpont iroda
„Arcunk a Zöldpont Iroda”

 • Ügyirat átvétel

 • Ügyfélfogadás

 • Szaktanácsadás, konzultáció

 • Környezettudatos szemlélet formálás!!!!!

 • Közérdekű bejelentések fogadása+24 órás műszaki ügyelet

  Gyors ügyfélbarát SZOLGÁLTATÁS!A Hatósági Engedélyezési Iroda

szervezeti felépítése

Az Engedélyezési Jogi Titkárság feladat- és hatáskörébe tartozik:

a) az egységes engedélyezési és szakhatósági jogalkalmazási gyakorlat kialakítása,

b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi engedélyezési eljárások lefolytatása,

és azok törvényességének biztosítása,

A Természet- és Tájvédelmi Osztály feladat- és hatáskörébe tartozik a Felügyelőség természet-, táj- és állatvédelmi szakértői, hatósági, továbbá szakhatósági és igazgatási feladatainak ellátása.

A Komplex Engedélyezési Osztály feladat- és hatáskörébe tartozik

 • a) az egységes környezethasználati engedélyezési eljárással,

 • b) a környezetvédelmi engedélyezési eljárással,

 • c) az önkéntes teljesítményértékeléssel,

 • d) a teljes körű felülvizsgálati eljárással,

 • e) az előzetes vizsgálati eljárással

  kapcsolatos szakértői hatósági feladatok ellátása.


A Hatósági Engedélyezési Iroda szervezeti felépítése

A Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály feladat- és

hatáskörébe tartozik a Felügyelőség hulladékgazdálkodási, levegővédelmi, zaj-, rezgés- és

sugárvédelmi szakértői hatósági, továbbá

szakhatósági és igazgatási feladatainak

A Vízimunka- és Vízilétesítmény-engedélyezési Osztály

feladat- és hatáskörébe tartozik a Felügyelőség felszíni- és felszín alatti vízvédelemmel,

továbbá talajvédelemmel kapcsolatos, valamint vízügyi szakértői, hatósági, továbbá szakhatósági és igazgatási feladatainak ellátása


A hat s gi enged lyez si iroda szervezeti fel p t se1
A Hatósági Engedélyezési Iroda szervezeti felépítése

 • A Kirendeltség

 • a) felszín alatti vízvédelmi és talajvédelmi,

 • b) felszíni vízvédelmi,

 • c) hulladékgazdálkodási,

 • d) levegővédelmi,

 • e) természet-, táj- és állatvédelmi,

 • f) vízügyi,

 • g) zaj-, rezgés- és sugárvédelmi

 • szakértői, hatósági, szakhatósági és igazgatási feladatokat lát el.Az engedélyezéssel kapcsolatos általános eljárási szabályok

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

- A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet

- Az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény

- A Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

- A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény


A Felügyelőség engedélyezési eljárásait megalapozó jogszabályok

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

- A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

- A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet

- A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet

- A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet


Az 1995. évi LIII. tv. a környezethasználat engedélyezéséről

A környezet használatának engedélyezése tekintetében azalábbi engedélyeket adhatja ki a környezetvédelmi hatóság:

a) környezetvédelmi engedély,

b) egységes környezethasználati engedély,

c) környezetvédelmi működési engedély,

d) egyéb határozat.

Kapcsolódó jogszabály: 314/2005.(XII.25.) Korm, rendelet

1.) Előzetes vizsgálati eljárás, előzetes konzultáció,

2.) Környezeti hatásvizsgálati eljárás (KHV)

2.1. kötelező Korm. r. 1. sz. mell.

2.2. hatóság mérlegelésétől függ Korm. r. 3.sz.mell.


2.3. engedélyezésérőlNemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás

(Espooban 1991-ben aláírt egyezmény)

- eljárás kibocsátó félként

- eljárás hatásviselő félként

3.) Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás (IPPC)

- a tevékenység környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése,

- környezeti elemeket terhelő kibocsátások csökkentése, illetve megszüntetése,

- az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedések előírása, megállapítása.

4.) A KHV és IPPC eljárás

- összevonása

- összekapcsolása


 • Környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás engedélyezéséről

  • Az egyes tevékenységek ( művelet, technológia folytatása, felújítása, felhagyása) környezetre gyakorolt hatásának feltárása, megismerése, környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzése, érdekében

  • az érdekeltet teljes körű, vagy részleges felülvizsgálatra kötelezheti tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának megismerése érdekében, ill.

  • kötelezi, ha környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést észlel, környezetvédelmi engedélyhez vagy IPPC engedélyhez kötött tevékenységet ezen engedélyek nélkül kezdett meg, vagy folytat.


 • - az érdekelt tevékenysége átvilágítására, tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának megismerésére felmérést végezhet.

  • Bejelentési kötelezettség

 • A környezethasználat szerinti engedélyekben alapul vett

 • körülmények megváltozását, illetve tervezett

 • megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles bejelenteni a környezetvédelmi

 • hatóságnak.

 • 106/1995.(IX.8.) Korm. r. (Csődeljárás, Fa eljárás, Va)

 • - a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet

 • vezetőjének nyilatkozata, környezetkárosodás,

 • környezeti teher

 • - környezeti állapotvizsgálatra kötelezés- Bíróság

 • értesítése


 • Aktu lis k rd sek
  Aktuális kérdések engedélyezéséről

  • Szénhidrogén termelés (stratégiai földgáztároló, Nabucco, Városföldi Kompresszor Állomás,

   Makói árok, víz-visszasajtolás elhelyezés, fúrási iszap iszapelhelyezés, Szegedi erőmű

  • geotermikus energia

  • Mercedes beruházás

  • M43

  • Nagyállattartók

  • Aranybánya (Nagycsertej)


  Az egyes környezetvédelmi szakterületekre vonatkozó engedélyezési eljárások

  Hulladékgazdálkodás


  • A Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos engedélyek engedélyezési eljárások

  • A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

  • hulladék:bármely a Hgt. 1.számú melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles.

  • Hulladékkezelés:

   • hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása.

  • Hulladékkezelési tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető!


  1.) engedélyezési eljárásokHulladékgyűjtés és begyűjtés

  a hulladék további kezelésének megfelelő elkülönített gyűjtése a hulladék termelőjének vagy birtokosának köte-

  lezettsége,

  a hulladék termelőítől vagy más birtokosaitól történő rendszeres összeszedése, elszállítása begyűjtőhelyre, hasznosítás vagy ártalmatlanítás helyére

  2.) Hulladékszállítás

  hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállító felelőssége.

  3.) A hulladék behozatala, kivitele és átszállítása.

  csak hasznosításra

  környezet állapotának nem veszélyeztető, nem szennyező

  módon, környezetkárosítás kizárásával. OKTV hatáskör.


  4.) engedélyezési eljárásokHulladékhasznosítás

  - újrafeldolgozás

  - visszanyerés

  - energetikai hasznosítás

  Követelmény: a hasznosítással előállított termék az elsődleges alapanyagból előállított terméknél ne okozzon

  nagyobb környezetterhelést.

  5.) Hulladékártalmatlanítás

  - hulladéklerakóban történő lerakással

  - termikus ártalmatlanítással

  - más kémiai, biológiai vagy fizikai ártalmatlanítással

  6.) A települési hulladékokkal kapcsolatos szabályozás

  213/2001.(XI.14.) Korm.r.


  7.) engedélyezési eljárásokA veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek szabályozása

  98/2001. (VI.15.) Korm.rendelet

  Hgt. Veszélyes hulladék meghatározása: a 2. sz.mell. felso-

  rolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, ill.

  ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, ösz-

  szetétele, koncentrációja miatt az egészségre, környezetre

  kockázatot jelentő hulladék.

  8.) A hulladéklerakás és – lerakók szabályozása

  20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet

  Közös szabály:

  a) cégbejegyzés vagy vállalkozói igazolvány

  b) személyi és tárgyi feltételek biztosítása

  c) környezetvédelmi, ill. más hatósági engedély megléte

  d) megfelelő mértékű pénzügyi garancia biztosítása

  e) telephely megléte


  Aktu lis k rd sek1
  Aktuális kérdések engedélyezési eljárások

  • Hulladéklerakók rekultivációja


  Zajvédelemmel kapcsolatos engedélyezési eljárások engedélyezési eljárások

  Környezeti zaj és a rezgés elleni védelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett energiakibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, ill. rezgésterhelést okoznak.


  A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet

  A felügyelőség gyakorolja az első fokú hatósági jogkört:

  a) azon létesítmény, berendezés , tevékenység végzése esetén, ahol nem a települési önkormányzat jegyzője az engedélyező hatóság,

  b) az előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében,

  c) a fokozottan zajos területekkel kapcsolatos eljárásokban.

  A felügyelőség gyakorolja a másodfokú hatósági jogkört a jegyző hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásoknál.


  Üzemi vagy szabadidős zajforrás szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet

  - a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj-és rezgés-

  forrás üzemeltetője környezeti zajkibocsátási határérték

  megállapítását kell, hogy kérje.

  Építési zaj-és rezgésforrás működtetése

  - kivitelező felelőssége az építőipari tevékenység során

  - felmentés a zajterhelési határértékek betartása alól


  Aktu lis k rd sek2
  Aktuális kérdések szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet

  • Árkád üzletközpont építése

  • Finomöntöde

  • Zajos-övezet kijelölése Városföldön

  • Szélerőmű, szélkerék


  Természetvédelemmel kapcsolatos engedélyezési eljárások

  Az általános szabályokat a természet védelméről szóló 1996. évi LVIII. törvény tartalmazza


  Term szetv delemmel kapcsolatos enged lyez si elj r sok
  Természetvédelemmel kapcsolatos engedélyezési eljárások

  Természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet lsősorban természetközeli állapotok jellemeznek: erdő, gyep, nádas, művel és alól kivett földterület, ha nem építmény elhelyezésére szolgál vagy ha nem áll bányaművelés alatt, mező-és erdőgazdasági hasznosításra alkalmatlan földterület.

  Védett természeti terület: Tvt. vagy más jogszabály által védetté, vagy fokozottan védetté nyilvánított földterület

  A felügyelőség engedélye szükséges

  1.) Természeti területen:

  - gyep és nádas művelési ág megváltoztatásához,

  - gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez.


  2.) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen:

  a) kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez, kivéve, ha a kutatást országos jelentőségű védett természeti területen az igazgatóság végzi;

  b) a gyep feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, öntözéséhez, legeltetéshez, kaszáláshoz;

  c) a terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához;

  d) termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési ágának a megváltoztatásához;

  e) az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez;


  f) hatóság engedélye szükséges különösen:nád és más vízinövényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetéséhez, valamint - a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével - erdőterületen tűz gyújtásához;

  g) növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználásához;

  h) horgászathoz;

  i) közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység folytatásához;

  j) járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó - külön jogszabályokban erre feljogosított - személyek járművei kivételével.


  Aktu lis k rd sek3
  Aktuális kérdések hatóság engedélye szükséges különösen:

  • Tarkasáfrány (150 milliós bírság)


  Levegővédelem hatóság engedélye szükséges különösen:

  21/2001.(II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályakról

  Hatálya: tevékenység, létesítmény, termék levegőterhelést okoz vagy okozhat.

  a) Helyhez kötött légszennyező pontforrások

  b) Helyhez kötött diffúz légszennyező forrás

  Közös szabály: kibocsátási határérték

  üzemeltetési feltételek

  mérési módszerek és gyakoriságuk

  havaria esetén alkalmazandó intézkedések


  Aktu lis k rd sek4
  Aktuális kérdések hatóság engedélye szükséges különösen:

  • Immisszió: PM10 értesítési küszöbérték, riasztási küszöbérték és a média kapcsolata

  • Szennyvíziszap égetés kis tüzelő berendezésekben


  Vízjogi engedélyezési eljárás hatóság engedélye szükséges különösen:

  Legalapvetőbb hatósági eszköz, mely a műszaki tervezéstől, egészen a használatbavételig meghatározza a vizekbe való beavatkozással, vízhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket.

  Jogszabályi háttér: 1995. évi LVII. törvény


  V zjogi enged lyez si elj r s
  Vízjogi engedélyezési eljárás hatóság engedélye szükséges különösen:

  • 1.) Elvi vízjogi engedély kérhető a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízhasználat, vízimunka és vízilétesítmény műszaki tervezéséhez.

  • 2.) Létesítési vízjogi engedély kell a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez.

  • 3.) Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez vízjogi üzemeltetési engedélyt

   kell kérni.


  A felszíni vizek védelme hatóság engedélye szükséges különösen:

  A felszíni vizek minősége védelmének szabályait a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet tartalmazza.

  Cél: A felszíni víztest jó állapotának elérése, fenntartása.

  Hatálya kiterjed:

  - azon tevékenységekre, illetve létesítményekre melyek működése a felszíni vizekben vízszennyezést okoz vagy okozhat

  - közcsatornába szennyvizet bocsát

  - zárt gyűjtőben gyűjtött szennyvizet közcsatornába bocsát

  Szennyvízkibocsátás engedélyezése

  - kibocsátási határérték

  - vízszennyezés megelőzése

  - takarékos vízhasználat

  - havaria estén azonnalli intézkedések


  A felszín alatti vizek védelme hatóság engedélye szükséges különösen:

  A felszín alatti vizek védelméről a 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet szól.

  Cél: A vizek jó állapotának biztosítása és fenntartása.

  A szennyezések csökkentése és megszüntetése.

  A hasznosítható készletek hosszú távú védelme

  A földtani közeg kármentesítése.

  Hatálya kiterjed:

  - felszín alatti vízre, földtani közegre és a szennyező anyagra

  - felszín alatti vizek és földtani közeg állapotát érintő tevé-

  kenységre


  Vízkivétel engedélyezése: hatóság engedélye szükséges különösen:

  a) amennyiben nem veszélyezteti a környezeti célkitűzések elérését,

  b) az érintett víztestre jogszabályban, vízgyűjtő gazdálkodási tervben megállapított intézkedések megvalósítását.

  Szennyező anyagok

  a) elhelyezése

  b) a földtani közegbe való közvetlen bevezetése

  c) a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése

  d) a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése

  engedélyköteles tevékenység.

  Kármentesítési eljárás

  - tényfeltárás

  - műszaki beavatkozás

  - monitoring


  Aktu lis k rd sek5
  Aktuális kérdések hatóság engedélye szükséges különösen:

  • Belvíz

  • Belterületi csapadékvíz elvezetés

  • Termálvíz hasznosítás, geotermális energia hasznosítás, visszasajtolási kényszer, VKJ kedvezmény, meosztott hatósági jogkörök

  • „Geotermális védőidom nélküliség”


  K rnyezetv delmi laborat rium feladatai
  Környezetvédelmi Laboratórium feladatai hatóság engedélye szükséges különösen:


  K rnyezetv delmi laborat rium feladatai1
  Környezetvédelmi Laboratórium feladatai hatóság engedélye szükséges különösen:

  • Akkreditált laboratórium

  • Hatósági mérések (talaj, víz, szennyvíz, levegő zaj)

  • Megrendeléses mérések (fajlagos költségek igen magasak-versenyképtelenség)

  • Monitoring rendszerek üzemeltetése

   Felszíni, -felszín alatti víz, levegő (mérő konténer)

  • Határvizi együttműködések (SZ-M, R-M)


  A hat s gi fel gyeleti iroda feladatai

  A Hatósági Felügyeleti Iroda feladatai hatóság engedélye szükséges különösen:


  A hat s gi fel gyeleti iroda szervezeti fel p t se
  A Hatósági Felügyeleti Iroda szervezeti felépítése hatóság engedélye szükséges különösen:


  Hat s gi fel gyeleti iroda
  Hatósági Felügyeleti Iroda hatóság engedélye szükséges különösen:

  • Önálló iroda:

   • Felügyeleti és Jogi Titkárság (0)

   • Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály

   • Felügyeleti Végrehajtási Osztály

  • Jellemzője: „termék” elvű felépítés a korábbi szakterületi/integrált szakterületi felépítéssel szemben.


  A term k mint rt k
  A „termék”, mint érték hatóság engedélye szükséges különösen:

  • Eljárási költség

  • Felügyeleti díj

  • Bírság


  Feladatunk t m ren
  Feladatunk tömören hatóság engedélye szükséges különösen:

  Felügyelet = Ellenőrzés + Kikényszerítés

  Kikényszerítés = Kötelezettség megállapítás + végrehajtás (szükség esetén büntető eljárás + szabálysértés is kezdeményezendő!)


  A szervezet m k d s nek tervezett fejl d si ir nyai
  A szervezet működésének tervezett fejlődési irányai hatóság engedélye szükséges különösen:

  • Bevételi eredményesség növelése

  • Vízügyi felügyelet eredményességének növelése

  • Ellenőrzések, intézkedések hatékonyságának nyomon követése

  • Büntető és szabálysértési eljárások arányának növelése

  • A jogorvoslati eljárásokban a megsemmisítő döntések arányának csökkentése


  Ellen rz si s fel gyeleti oszt ly feladatai
  Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály hatóság engedélye szükséges különösen:feladatai

  • A felügyelőség éves ellenőrzési tervének elkészítése, a terv szerinti ellenőrzések végrehajtása.

  • Hatósági kötelezések teljesítésének ellenőrzése.

  • Az engedélyben (szakhatósági állásfoglalásban) foglalt feltételek, előírások teljesítésének ellenőrzése.

  • Az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó létesítmények ellenőrzésével kapcsolatban:

   • az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező környezethasználók érintett telephelyeire vonatkozó éves felügyeleti ellenőrzés lefolytatása,

   • felügyeleti díjak befizetésének figyelemmel kísérése.

  • Közérdekű panaszok és bejelentések kivizsgálása

  • Az engedély nélkül vagy szakhatósági hozzájárulás hiányában megvalósított létesítmények és gyakorolt tevékenységek és környezethasználatok felkutatása és feltárása.


  Ellen rz si s fel gyeleti oszt ly feladatai1
  Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály hatóság engedélye szükséges különösen:feladatai

  • Az igazgató, a felügyeleti szerv, vagy külön jogszabály által meghatározott ellenőrzési célprogramok lefolytatása.

  • Hatósági eljárások és intézkedések kezdeményezésével összefüggésben: a hatáskörében észlelt okok alapján javaslat tétele a Felügyeleti Végrehajtási Osztály részére kötelezési és bírságolási eljárás lefolytatására, illetve egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére.

  • A környezeti kárelhárítás során a Felügyelőségre háruló feladatok ellátása.


  Ellen rz si s fel gyeleti oszt ly feladatai2
  Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály hatóság engedélye szükséges különösen:feladatai

  • Az Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működéséhez szükséges területi feladatok ellátása és a Felügyelőség adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése érdekében ellátja a szakmai rendszerekkel kapcsolatos adatkezelési feladatokat, így különösen az alábbi rendszereket és adatokat kezeli:

   • Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás (E-PRTR),

   • Felszín alatti víz és földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI),

   • Felszíni víz minőségvédelemmel kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatás (VAL/VÉL),

   • gépjárműbontókra vonatkozó éves adatszolgáltatás,

   • Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR),

   • Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR),

   • Levegő-tisztaság védelmi Információs Rendszer (LAIR),

   • PCB nyilvántartás,

   • talajvédelmi hatóságtól beérkező adatok,

   • Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR).


  Aktu lis k rd sek6
  Aktuális kérdések hatóság engedélye szükséges különösen:

  2011


  K sz n m a figyelm ket

  Köszönöm hatóság engedélye szükséges különösen:a figyelmüket!


  ad