A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG - PowerPoint PPT Presentation

A k rnyezetv delmi hat s g
Download
1 / 62

 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SZAKMAI NAP 2011. március 29. A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG. Némethy Tímea igazgató ATI-KTVF. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Vidékfejlesztési Miniszter Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Államtitkár Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Helyettes Államtitkár Területi szervek:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A k rnyezetv delmi hat s g

SZAKMAINAP

2011. március 29.

A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG

Némethy Tímea

igazgató

ATI-KTVF


A k rnyezetv delmi hat s g szerepe a k zigazgat sban

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Vidékfejlesztési Miniszter

Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Államtitkár

Környezetvédelmi Vízgazdálkodási

Helyettes Államtitkár

Területi szervek:

NEMZETI PARKOK KTVFKÖVIZIG

A környezetvédelmi hatóság szerepe a közigazgatásban


A k rnyezetv demi hat s g szerepe a k zigazgat sban

A környezetvédemi hatóság szerepe a közigazgatásban

Időrendi áttekintés:

ATIVIZIG , ATIKÖFE, „Levegős Intézet”

1991. december 1.:

ATIVIZIG ATIKÖFE

Hatósági jogkör mindkét szervezetnél

Illetékességi terület vízgyűjtő alapú


A k rnyezetv demi hat s g szerepe a k zigazgat sban1

A környezetvédemi hatóság szerepe a közigazgatásban

Illetékességi terület kialakulása

CÉL:Regionalitás kialakítása

 • Gyulai Kirendeltség

 • Bajai Kirendeltség

  JELENLEGI CÉL

  Olcsó, egyszerű, ügyfélbarát közigazgatás!


A k rnyezetv demi hat s g szerepe a k zigazgat sban2

ATIKTVF

"zöldhatóság"

területi államigazgatási szerv,

önálló jogi személy,

önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szerv.

Államigazgatási eljárásban felettes szerv:

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség.

A környezetvédemi hatóság szerepe a közigazgatásban


A k rnyezetv delmi hat s g szerepe a k zigazgat sban1

A környezetvédelmi hatóság szerepe a közigazgatásban

Környezetvédelmi hatósági jogkör

 • A Felügyelőség másodfokú hatóságként jár el a települési önkormányzat jegyzője hatósági jogkörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyekben

Önkormányzat

Felügyelőségek


A k rnyezetv demi hat s g szerepe a k zigazgat sban3

A környezetvédemi hatóság szerepe a közigazgatásban

Hatósági és szakhatósági feladataikat a 347/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet alapján

 • természet- és tájvédelem,

 • a levegőtisztaság-védelem,

 • a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségének és minőségének védelme,

 • a földtani közeg (talaj) védelme,

 • a hulladékok,

 • a zaj- és rezgés okozta káros hatások,

 • a radioaktív sugárzás elleni védelem, valamint

 • a vízgazdálkodás területén

  külön jogszabályokban meghatározott keretek közötti hatáskörrel látják el.


A k rnyezetv delmi hat s g

A Felügyelőség működteti

 • a hatósági tevékenység ellátásához szükséges laboratóriumot;

 • vezeti a külön jogszabályok szerinti nyilvántartásokat;

  A Felügyelőség közreműködik

 • a nemzetközi feladatok végrehajtásában;

 • III. fokú készültség esetén az ár- és belvízvédekezés, valamint a vízminőségi kárelhárítás - külön jogszabályban meghatározott - feladatainak ellátásában.

 • a füstködriadó (szmogriadó)terv kidolgozásában, a riadó kezdeményezésében és a terv végrehajtásában

  A Felügyelőség véleményezi

 • a települési önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú rendelet- és határozattervezeteit, a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét és a környezetvédelmi programokat;

 • a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervet, a helyi építésügyi szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket;

  A Felügyelőség hozzáférhetővé teszi

 • a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról;

 • segíti az illetékességi területén működő önkormányzatokat környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági feladataik ellátásában;

 • részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában.


Szervezeti fel p t s

Szervezeti felépítés


A k rnyezetv demi hat s g szerepe a k zigazgat sban4

A környezetvédemi hatóság szerepe a közigazgatásban


Arcunk a z ldpont iroda

„Arcunk a Zöldpont Iroda”

 • Ügyirat átvétel

 • Ügyfélfogadás

 • Szaktanácsadás, konzultáció

 • Környezettudatos szemlélet formálás!!!!!

 • Közérdekű bejelentések fogadása+24 órás műszaki ügyelet

  Gyors ügyfélbarát SZOLGÁLTATÁS!


A hat s gi enged lyez si iroda szervezeti fel p t se

A Hatósági Engedélyezési Iroda szervezeti felépítése


A k rnyezetv delmi hat s g

A Hatósági Engedélyezési Iroda

szervezeti felépítése

Az Engedélyezési Jogi Titkárság feladat- és hatáskörébe tartozik:

a) az egységes engedélyezési és szakhatósági jogalkalmazási gyakorlat kialakítása,

b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi engedélyezési eljárások lefolytatása,

és azok törvényességének biztosítása,

A Természet- és Tájvédelmi Osztály feladat- és hatáskörébetartozik a Felügyelőség természet-, táj- és állatvédelmi szakértői, hatósági, továbbá szakhatósági és igazgatási feladatainak ellátása.

A Komplex Engedélyezési Osztály feladat- és hatáskörébe tartozik

 • a) az egységes környezethasználati engedélyezési eljárással,

 • b) a környezetvédelmi engedélyezési eljárással,

 • c) az önkéntes teljesítményértékeléssel,

 • d) a teljes körű felülvizsgálati eljárással,

 • e) az előzetes vizsgálati eljárással

  kapcsolatos szakértői hatósági feladatok ellátása.


A k rnyezetv delmi hat s g

A Hatósági Engedélyezési Iroda szervezeti felépítése

A Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály feladat- és

hatáskörébe tartozik a Felügyelőség hulladékgazdálkodási, levegővédelmi, zaj-, rezgés- és

sugárvédelmi szakértői hatósági, továbbá

szakhatósági és igazgatási feladatainak

A Vízimunka- és Vízilétesítmény-engedélyezési Osztály

feladat- és hatáskörébe tartozik a Felügyelőség felszíni- és felszín alatti vízvédelemmel,

továbbá talajvédelemmel kapcsolatos, valamint vízügyi szakértői, hatósági, továbbá szakhatósági és igazgatási feladatainak ellátása


A hat s gi enged lyez si iroda szervezeti fel p t se1

A Hatósági Engedélyezési Iroda szervezeti felépítése

 • A Kirendeltség

 • a) felszín alatti vízvédelmi és talajvédelmi,

 • b) felszíni vízvédelmi,

 • c) hulladékgazdálkodási,

 • d) levegővédelmi,

 • e) természet-, táj- és állatvédelmi,

 • f) vízügyi,

 • g) zaj-, rezgés- és sugárvédelmi

 • szakértői, hatósági, szakhatósági és igazgatási feladatokat lát el.


A k rnyezetv delmi hat s g

A felügyelőség mint jogalkalmazó


A k rnyezetv delmi hat s g

Az engedélyezéssel kapcsolatos általános eljárási szabályok

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

- A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet

- Az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény

- A Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

- A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény


A k rnyezetv delmi hat s g

A Felügyelőség engedélyezési eljárásait megalapozó jogszabályok

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

- A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

- A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet

- A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet

- A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet


A k rnyezetv delmi hat s g

Az 1995. évi LIII. tv. a környezethasználat engedélyezéséről

A környezet használatának engedélyezése tekintetében azalábbi engedélyeket adhatja ki a környezetvédelmi hatóság:

a) környezetvédelmi engedély,

b) egységes környezethasználati engedély,

c) környezetvédelmi működési engedély,

d) egyéb határozat.

Kapcsolódó jogszabály: 314/2005.(XII.25.) Korm, rendelet

1.) Előzetes vizsgálati eljárás, előzetes konzultáció,

2.) Környezeti hatásvizsgálati eljárás (KHV)

2.1. kötelező Korm. r. 1. sz. mell.

2.2. hatóság mérlegelésétől függ Korm. r. 3.sz.mell.


A k rnyezetv delmi hat s g

2.3. Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás

(Espooban 1991-ben aláírt egyezmény)

- eljárás kibocsátó félként

- eljárás hatásviselő félként

3.) Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás (IPPC)

- a tevékenység környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése,

- környezeti elemeket terhelő kibocsátások csökkentése, illetve megszüntetése,

- az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedések előírása, megállapítása.

4.) A KHV és IPPC eljárás

- összevonása

- összekapcsolása


A k rnyezetv delmi hat s g

 • Környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás

  • Az egyes tevékenységek ( művelet, technológia folytatása, felújítása, felhagyása) környezetre gyakorolt hatásának feltárása, megismerése, környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzése, érdekében

  • az érdekeltet teljes körű, vagy részleges felülvizsgálatra kötelezheti tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának megismerése érdekében, ill.

  • kötelezi, ha környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést észlel, környezetvédelmi engedélyhez vagy IPPC engedélyhez kötött tevékenységet ezen engedélyek nélkül kezdett meg, vagy folytat.


A k rnyezetv delmi hat s g

 • Környezetvédelmi teljesítményértékelés

 • - az érdekelt tevékenysége átvilágítására, tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának megismerésére felmérést végezhet.

  • Bejelentési kötelezettség

 • A környezethasználat szerinti engedélyekben alapul vett

 • körülmények megváltozását, illetve tervezett

 • megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles bejelenteni a környezetvédelmi

 • hatóságnak.

 • 106/1995.(IX.8.) Korm. r. (Csődeljárás, Fa eljárás, Va)

 • - a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet

 • vezetőjének nyilatkozata, környezetkárosodás,

 • környezeti teher

 • - környezeti állapotvizsgálatra kötelezés- Bíróság

 • értesítése


 • Aktu lis k rd sek

  Aktuális kérdések

  • Szénhidrogén termelés (stratégiai földgáztároló, Nabucco, Városföldi Kompresszor Állomás,

   Makói árok, víz-visszasajtolás elhelyezés, fúrási iszap iszapelhelyezés, Szegedi erőmű

  • geotermikus energia

  • Mercedes beruházás

  • M43

  • Nagyállattartók

  • Aranybánya (Nagycsertej)


  A k rnyezetv delmi hat s g

  Az egyes környezetvédelmi szakterületekre vonatkozó engedélyezési eljárások

  Hulladékgazdálkodás


  A k rnyezetv delmi hat s g

  • A Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos engedélyek

  • A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

  • hulladék:bármely a Hgt. 1.számú melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles.

  • Hulladékkezelés:

   • hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása.

  • Hulladékkezelési tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető!


  A k rnyezetv delmi hat s g

  1.) Hulladékgyűjtés és begyűjtés

  a hulladék további kezelésének megfelelő elkülönített gyűjtése a hulladék termelőjének vagy birtokosának köte-

  lezettsége,

  a hulladék termelőítől vagy más birtokosaitól történő rendszeres összeszedése, elszállítása begyűjtőhelyre, hasznosítás vagy ártalmatlanítás helyére

  2.) Hulladékszállítás

  hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállító felelőssége.

  3.) A hulladék behozatala, kivitele és átszállítása.

  csak hasznosításra

  környezet állapotának nem veszélyeztető, nem szennyező

  módon, környezetkárosítás kizárásával. OKTV hatáskör.


  A k rnyezetv delmi hat s g

  4.) Hulladékhasznosítás

  - újrafeldolgozás

  - visszanyerés

  - energetikai hasznosítás

  Követelmény: a hasznosítással előállított termék az elsődleges alapanyagból előállított terméknél ne okozzon

  nagyobb környezetterhelést.

  5.) Hulladékártalmatlanítás

  - hulladéklerakóban történő lerakással

  - termikus ártalmatlanítással

  - más kémiai, biológiai vagy fizikai ártalmatlanítással

  6.) A települési hulladékokkal kapcsolatos szabályozás

  213/2001.(XI.14.) Korm.r.


  A k rnyezetv delmi hat s g

  7.) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek szabályozása

  98/2001. (VI.15.) Korm.rendelet

  Hgt. Veszélyes hulladék meghatározása: a 2. sz.mell. felso-

  rolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, ill.

  ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, ösz-

  szetétele, koncentrációja miatt az egészségre, környezetre

  kockázatot jelentő hulladék.

  8.) A hulladéklerakás és – lerakók szabályozása

  20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet

  Közös szabály:

  a) cégbejegyzés vagy vállalkozói igazolvány

  b) személyi és tárgyi feltételek biztosítása

  c) környezetvédelmi, ill. más hatósági engedély megléte

  d) megfelelő mértékű pénzügyi garancia biztosítása

  e) telephely megléte


  Aktu lis k rd sek1

  Aktuális kérdések

  • Hulladéklerakók rekultivációja


  A k rnyezetv delmi hat s g

  Zajvédelemmel kapcsolatos engedélyezési eljárások

  Környezeti zaj és a rezgés elleni védelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett energiakibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, ill. rezgésterhelést okoznak.


  A k rnyezetv delmi hat s g

  A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet

  A felügyelőség gyakorolja az első fokú hatósági jogkört:

  a) azon létesítmény, berendezés , tevékenység végzése esetén, ahol nem a települési önkormányzat jegyzője az engedélyező hatóság,

  b) az előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében,

  c) a fokozottan zajos területekkel kapcsolatos eljárásokban.

  A felügyelőség gyakorolja a másodfokú hatósági jogkört a jegyző hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásoknál.


  A k rnyezetv delmi hat s g

  Üzemi vagy szabadidős zajforrás

  - a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj-és rezgés-

  forrás üzemeltetője környezeti zajkibocsátási határérték

  megállapítását kell, hogy kérje.

  Építési zaj-és rezgésforrás működtetése

  - kivitelező felelőssége az építőipari tevékenység során

  - felmentés a zajterhelési határértékek betartása alól


  Aktu lis k rd sek2

  Aktuális kérdések

  • Árkád üzletközpont építése

  • Finomöntöde

  • Zajos-övezet kijelölése Városföldön

  • Szélerőmű, szélkerék


  A k rnyezetv delmi hat s g

  Természetvédelemmel kapcsolatos engedélyezési eljárások

  Az általános szabályokat a természet védelméről szóló 1996. évi LVIII. törvény tartalmazza


  Term szetv delemmel kapcsolatos enged lyez si elj r sok

  Természetvédelemmel kapcsolatos engedélyezési eljárások

  Természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet lsősorban természetközeli állapotok jellemeznek: erdő, gyep, nádas, művel és alól kivett földterület, ha nem építmény elhelyezésére szolgál vagy ha nem áll bányaművelés alatt, mező-és erdőgazdasági hasznosításra alkalmatlan földterület.

  Védett természeti terület: Tvt. vagy más jogszabály által védetté, vagy fokozottan védetté nyilvánított földterület

  A felügyelőség engedélye szükséges

  1.) Természeti területen:

  - gyep és nádas művelési ág megváltoztatásához,

  - gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez.


  A k rnyezetv delmi hat s g

  2.) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen:

  a) kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez, kivéve, ha a kutatást országos jelentőségű védett természeti területen az igazgatóság végzi;

  b) a gyep feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, öntözéséhez, legeltetéshez, kaszáláshoz;

  c) a terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához;

  d) termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési ágának a megváltoztatásához;

  e) az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez;


  A k rnyezetv delmi hat s g

  f) nád és más vízinövényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetéséhez, valamint - a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével - erdőterületen tűz gyújtásához;

  g) növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználásához;

  h) horgászathoz;

  i) közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység folytatásához;

  j) járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó - külön jogszabályokban erre feljogosított - személyek járművei kivételével.


  Aktu lis k rd sek3

  Aktuális kérdések

  • Tarkasáfrány (150 milliós bírság)


  A k rnyezetv delmi hat s g

  Levegővédelem

  21/2001.(II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályakról

  Hatálya: tevékenység, létesítmény, termék levegőterhelést okoz vagy okozhat.

  a) Helyhez kötött légszennyező pontforrások

  b) Helyhez kötött diffúz légszennyező forrás

  Közös szabály: kibocsátási határérték

  üzemeltetési feltételek

  mérési módszerek és gyakoriságuk

  havaria esetén alkalmazandó intézkedések


  Aktu lis k rd sek4

  Aktuális kérdések

  • Immisszió: PM10 értesítési küszöbérték, riasztási küszöbérték és a média kapcsolata

  • Szennyvíziszap égetés kis tüzelő berendezésekben


  A k rnyezetv delmi hat s g

  Vízjogi engedélyezési eljárás

  Legalapvetőbb hatósági eszköz, mely a műszaki tervezéstől, egészen a használatbavételig meghatározza a vizekbe való beavatkozással, vízhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket.

  Jogszabályi háttér: 1995. évi LVII. törvény


  V zjogi enged lyez si elj r s

  Vízjogi engedélyezési eljárás

  • 1.) Elvi vízjogi engedély kérhető a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízhasználat, vízimunka és vízilétesítmény műszaki tervezéséhez.

  • 2.) Létesítési vízjogi engedély kell a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez.

  • 3.) Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez vízjogi üzemeltetési engedélyt

   kell kérni.


  A k rnyezetv delmi hat s g

  A felszíni vizek védelme

  A felszíni vizek minősége védelmének szabályait a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet tartalmazza.

  Cél: A felszíni víztest jó állapotának elérése, fenntartása.

  Hatálya kiterjed:

  - azon tevékenységekre, illetve létesítményekre melyek működése a felszíni vizekben vízszennyezést okoz vagy okozhat

  - közcsatornába szennyvizet bocsát

  - zárt gyűjtőben gyűjtött szennyvizet közcsatornába bocsát

  Szennyvízkibocsátás engedélyezése

  - kibocsátási határérték

  - vízszennyezés megelőzése

  - takarékos vízhasználat

  - havaria estén azonnalli intézkedések


  A k rnyezetv delmi hat s g

  A felszín alatti vizek védelme

  A felszín alatti vizek védelméről a 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet szól.

  Cél: A vizek jó állapotának biztosítása és fenntartása.

  A szennyezések csökkentése és megszüntetése.

  A hasznosítható készletek hosszú távú védelme

  A földtani közeg kármentesítése.

  Hatálya kiterjed:

  - felszín alatti vízre, földtani közegre és a szennyező anyagra

  - felszín alatti vizek és földtani közeg állapotát érintő tevé-

  kenységre


  A k rnyezetv delmi hat s g

  Vízkivétel engedélyezése:

  a) amennyiben nem veszélyezteti a környezeti célkitűzések elérését,

  b) az érintett víztestre jogszabályban, vízgyűjtő gazdálkodási tervben megállapított intézkedések megvalósítását.

  Szennyező anyagok

  a) elhelyezése

  b) a földtani közegbe való közvetlen bevezetése

  c) a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése

  d) a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése

  engedélyköteles tevékenység.

  Kármentesítési eljárás

  - tényfeltárás

  - műszaki beavatkozás

  - monitoring


  Aktu lis k rd sek5

  Aktuális kérdések

  • Belvíz

  • Belterületi csapadékvíz elvezetés

  • Termálvíz hasznosítás, geotermális energia hasznosítás, visszasajtolási kényszer, VKJ kedvezmény, meosztott hatósági jogkörök

  • „Geotermális védőidom nélküliség”


  K rnyezetv delmi laborat rium feladatai

  Környezetvédelmi Laboratórium feladatai


  K rnyezetv delmi laborat rium feladatai1

  Környezetvédelmi Laboratórium feladatai

  • Akkreditált laboratórium

  • Hatósági mérések (talaj, víz, szennyvíz, levegő zaj)

  • Megrendeléses mérések (fajlagos költségek igen magasak-versenyképtelenség)

  • Monitoring rendszerek üzemeltetése

   Felszíni, -felszín alatti víz, levegő (mérő konténer)

  • Határvizi együttműködések (SZ-M, R-M)


  A hat s gi fel gyeleti iroda feladatai

  A Hatósági Felügyeleti Iroda feladatai


  A hat s gi fel gyeleti iroda szervezeti fel p t se

  A Hatósági Felügyeleti Iroda szervezeti felépítése


  Hat s gi fel gyeleti iroda

  Hatósági Felügyeleti Iroda

  • Önálló iroda:

   • Felügyeleti és Jogi Titkárság (0)

   • Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály

   • Felügyeleti Végrehajtási Osztály

  • Jellemzője: „termék” elvű felépítés a korábbi szakterületi/integrált szakterületi felépítéssel szemben.


  A term k mint rt k

  A „termék”, mint érték

  • Eljárási költség

  • Felügyeleti díj

  • Bírság


  Feladatunk t m ren

  Feladatunk tömören

  Felügyelet = Ellenőrzés + Kikényszerítés

  Kikényszerítés = Kötelezettség megállapítás + végrehajtás (szükség esetén büntető eljárás + szabálysértés is kezdeményezendő!)


  A szervezet m k d s nek tervezett fejl d si ir nyai

  A szervezet működésének tervezett fejlődési irányai

  • Bevételi eredményesség növelése

  • Vízügyi felügyelet eredményességének növelése

  • Ellenőrzések, intézkedések hatékonyságának nyomon követése

  • Büntető és szabálysértési eljárások arányának növelése

  • A jogorvoslati eljárásokban a megsemmisítő döntések arányának csökkentése


  Ellen rz si s fel gyeleti oszt ly feladatai

  Ellenőrzési és Felügyeleti Osztályfeladatai

  • A felügyelőség éves ellenőrzési tervének elkészítése, a terv szerinti ellenőrzések végrehajtása.

  • Hatósági kötelezések teljesítésének ellenőrzése.

  • Az engedélyben (szakhatósági állásfoglalásban) foglalt feltételek, előírások teljesítésének ellenőrzése.

  • Az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó létesítmények ellenőrzésével kapcsolatban:

   • az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező környezethasználók érintett telephelyeire vonatkozó éves felügyeleti ellenőrzés lefolytatása,

   • felügyeleti díjak befizetésének figyelemmel kísérése.

  • Közérdekű panaszok és bejelentések kivizsgálása

  • Az engedély nélkül vagy szakhatósági hozzájárulás hiányában megvalósított létesítmények és gyakorolt tevékenységek és környezethasználatok felkutatása és feltárása.


  Ellen rz si s fel gyeleti oszt ly feladatai1

  Ellenőrzési és Felügyeleti Osztályfeladatai

  • Az igazgató, a felügyeleti szerv, vagy külön jogszabály által meghatározott ellenőrzési célprogramok lefolytatása.

  • Hatósági eljárások és intézkedések kezdeményezésével összefüggésben: a hatáskörében észlelt okok alapján javaslat tétele a Felügyeleti Végrehajtási Osztály részére kötelezési és bírságolási eljárás lefolytatására, illetve egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére.

  • A környezeti kárelhárítás során a Felügyelőségre háruló feladatok ellátása.


  Ellen rz si s fel gyeleti oszt ly feladatai2

  Ellenőrzési és Felügyeleti Osztályfeladatai

  • Az Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működéséhez szükséges területi feladatok ellátása és a Felügyelőség adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése érdekében ellátja a szakmai rendszerekkel kapcsolatos adatkezelési feladatokat, így különösen az alábbi rendszereket és adatokat kezeli:

   • Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás (E-PRTR),

   • Felszín alatti víz és földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI),

   • Felszíni víz minőségvédelemmel kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatás (VAL/VÉL),

   • gépjárműbontókra vonatkozó éves adatszolgáltatás,

   • Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR),

   • Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR),

   • Levegő-tisztaság védelmi Információs Rendszer (LAIR),

   • PCB nyilvántartás,

   • talajvédelmi hatóságtól beérkező adatok,

   • Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR).


  Aktu lis k rd sek6

  Aktuális kérdések

  2011


  K sz n m a figyelm ket

  Köszönöm a figyelmüket!


 • Login