Slovotvorn tvary
Download
1 / 49

Slovotvorné útvary - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Slovotvorné útvary. Východiskové príklady. bledý, bleduľa, bleduľka, bledosť, bledučký, bledučko, bledulinký, bledulinko, bledo, nabledo, dobleda, bledohnedý, bledožltý, blednúť, oblednúť... brzda, brzdiť, odbrzdiť, dobrzdiť, pribrzdiť, brzdný, brzdár, brzdový...

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Slovotvorné útvary

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slovotvorné útvary


Východiskové príklady

bledý, bleduľa, bleduľka, bledosť, bledučký, bledučko, bledulinký, bledulinko, bledo, nabledo, dobleda, bledohnedý, bledožltý, blednúť, oblednúť...

brzda, brzdiť, odbrzdiť, dobrzdiť, pribrzdiť, brzdný, brzdár, brzdový...

brzdár, bylinkár, nábytkár, cestár, cukrár...


Slovotvorný útvar

 • súbor lexémy spätých prostredníctvom slovotvornej motivácie


Slovotvorný útvar

 • rovnakokoreňové

  • bledý, bleduľa, bledo, dobleda, blednúť...

 • rôznokoreňové

  • brzdár, cukrár, milionár, sukničkár...


Slovotvorný útvar

 • derivatéma – základná jednotka slovotvorného systému

 • slovotvorný útvar – komplexná jednotka slovotvorného systému


Rovnakokoreňové SÚ

cukor -> cukrový -> cukrovina -> cukrovinka -> cukrovinkár -> cukrovinkársky -> cukrovinkárstvo

ťahať -> sťahovať sa -> prisťahovať sa -> prisťahovalec -> prisťahovalecký -> prisťahovalectvo


Rovnakokoreňové SÚ

 • slovotvorný rad

 • postupnosť motivovaných slov, z ktorých nasledujúce je motivované predchádzajúcim

 • východiskovým je SNS

 • rekurzívnosť (opakovanosť) SM


Stupeň motivovanosti

cukor -> cukrový -> cukrovina -> cukrovinka -> cukrovinkár -> cukrovinkársky -> cukrovinkárstvo

 • motiváty 1. – 6. stupňa

 • stupeň motivovanosti a motivačný potenciál

 • čím vyšší stupeň motivovanosti, tým nižší motivačný potenciál


Stupeň motivovanosti


Rovnakokoreňové SÚ

šumieť -> šum

-> šumivý

-> šumienka

-> šumotať

-> vyšumieť

-> pošumievať

-> rozšumieť sa


Rovnakokoreňové SÚ

 • slovotvorná paradigma

 • súbor motivátov majúcich spoločný motivant

 • motiváty = komotiváty (spoločné motiváty)


Slovotvorná paradigma

 • vnútorná usporiadanosť slovotvornej paradigmy

 • motivant

 • typová paradigma – súbor typických motivátov, ktoré sa tvoria od príslušného druhu motivantu


Deverbatívne odvodzovanie

hrať (sa)

-> hranie, hra (dej)

-> hráč, herec (činiteľ deja)

-> herňa (miesto deja)

-> hra, hračka (objekt)

-> vyhrať, prehrať, dohrať... (modifikácia deja)

-> hravý, hrací, herný (dejová vlastnosť)


Deverbatívne odvodzovanie

sloveso

-> (dej)

-> (činiteľ deja)

-> (miesto deja)

-> (objekt)

-> (výsledok deja)

-> (modifikácia deja)

-> (dejová vlastnosť)


Deverbatívne odvodzovanie

hrať (sa) (typ: ←V→)

-> hranie, hra (dej)

-> hráč, herec (činiteľ deja)

-> herňa (miesto deja)

-> hra, hračka (objekt)

-> vyhrať, prehrať, dohrať... (modifikácia deja)

-> hravý, hrací, herný (dejová vlastnosť)


Deverbatívne odvodzovanie

chodiť (typ: ←V)

-> chodenie, chod, chôdza (dej)

-> chodec (činiteľ deja)

-> chodba, chodník (miesto deja)

-> 0 (objekt)


Deverbatívne odvodzovanie

smädiť, dusiť„dusilo ma“ (typ: V→)

-> dusenie


Deverbatívne odvodzovanie

hrmieť (typ: V)

-> hrmavica (dej)

mrholiť (typ: V)

-> mrholenie (dej)


Deverbatívne odvodzovanie

 • zloženie deverbatívnej paradigmy závisí od intencie motivujúceho slovesa


Desubstantívne odvodzovanie

farár

-> farárik (deminutívum)

-> farárisko (augmentatívum)

-> farárka (feminatívum)

-> farárov (individuálne adjektívum)

-> farársky (relačné adjektívum)


Desubstantívne odvodzovanie

dukát

-> dukátik (deminutívum)

-> dukátisko (augmentatívum)

-> dukátový (relačné adjektívum)


Desubstantívne odvodzovanie

 • konateľské substantíva (kamenár, murár)

 • pomenovanie dejov (riaditeľovať, murovať)

 • súčasť kompozít (guľomet, dvojhláska)


Deadjektívne odvodzovanie

krivý

-> krivosť (spredmetnenie vlastnosti)

-> krivo (vlastnostná príslovka)

-> krivák (nositeľ vlastnosti)

-> zakriviť (akčné sloveso)


Deadjektívne odvodzovanie

 • procesuálne slovesá (starnúť, mladnúť)

 • oslabovanie vlastnosti (postarší, pobledší)

 • stupňovanie vlastnosti (peknučký, drobunký)

 • negácia vlastnosti (nezdravý, nemilý)

 • kompozitá (hluchonemý, žltochvost)


Slovotvorné útvary

ľad

-> ľadík

-> ľadový -> ľadovec

-> ľadovica

-> ľadovo

-> zaľadniť sa

-> ľadoborec


Slovotvorné hniezdo

 • súbor derivatém so spoločným radixom, medzi ktorými existujú synchrónne reálne motivačné vzťahy

 • súbor slovotvorných radov a paradigiem

 • lexika = súbor slovotvorných hniezd

 • usporiadanie hniezd v lexike

 • existujú medzi SH prienikové množiny?


Slovotvorné útvary

 • slovotvorný rad

 • slovotvorná paradigma

 • slovotvorné hniezdo


Typy motivácie

ľavý -> ľavák -> ľaváčka

 • východisková/nevýchodisková

  • východisková: ľavý -> ľavák

  • nevýchodisková: ľavák -> ľaváčka


Typy motivácie

ľavý -> ľavák -> ľaváčka

 • bezprostredná/sprostredkovaná

  • bezprostredná: ľavý -> ľavák, ľavák -> ľaváčka

  • sprostredkovaná: ľavý (->) ľaváčka


Typy motivácie

ľavý -> ľavica -> (ľavicový) -> ľavičiar

 • jediná/viacnásobná

  • jediná: ľavý -> ľavica, ľavica -> ľavicový

  • viacnásobná: ľavicový -> ľavičiar, ľavica -> ľavičiar


Motivačná intencia SMS

ženaženskýženskosť

 • žena:L

 • ženský: L

 • ženskosť:L

 • turné: L


Motivačná intencia SMS

 • Schopnosť lexémy tvoriť s inou lexémou motivačnú dvojicu či už ako motivant, motivát, alebo oboje zároveň:

 • L(len motivant)

 • L(motivant aj motivát)

 • L(len motivát)

 • L(ani motivant, ani motivát)


Dynamika motivačnej intencie

 • klišé

  • geneticky L

  • synchrónne: L (klišé  klišéovitý)

 • tréning

  • geneticky L, L

  • synchrónne: L (trénovať  tréning  tréningový)


Dynamika motivačnej intencie

 • utorok

  • geneticky L, L (*vъtorъ utorok  (utorkový))

  • synchrónne: L (utorok utorkový)


Zastúpenie TMI

SNS 35 %, SMS 65 %

95 % lexém sa zapája do vzťahov SM

 • L30 %

 • L? %

 • L ? %

 • L5 %


Typy motivačnej intencie


Rôznokoreňové SÚ

bojazlivec, nedbanlivec, poctivec, horlivec

Zadj + -ec „ten, kto je Adjmot“

hvezdáreň, hydináreň, syráreň, kočikáreň

ZS + -áreň „to, kde (rel) Smot“

slovotvorný typ


Slovotvorný typ

 • rovnaký typ základu

 • rovnaký formant

 • rovnaký slovotvorný význam


Slovotvorný typ

 • bojazlivec, bežec, betlehemec, zločinec, strelec, zúrivec

 • bojazlivec, zúrivec: Zadj + -ec „ten, kto je Adjmot“

 • bežec, strelec: ZV + -ec „ten, kto Vmot“

 • betlemehec, zločinec: ZS + -ec „ten, kto (rel) Smot“


Rôznokoreňové SÚ

poctivec, falošník, chytrák, slepáň

Zadj + -FS „ten, kto je Adjmot“ nositeľ vlastnosti

riešiteľ, holič, poradca, chodec, spevák

ZV + -FS „ten, kto Vmot“ činiteľ deja

onomaziologická kategória


Onomaziologická kategória

 • spoločný typ základu

 • spoločný typ formantu

 • spoločný slovotvorný význam

 • súbor slovotvorných typov so spoločným typom formantu


Onomaziologická kategória


Typ onomaziologickej kategórie


TOK – deriváty

 • substantíva

  • TRANS (randenie, odpis)

  • MOD (barmanka, dieťatko)

  • MUT (vekslák, istič, krivák, interista)


TOK – deriváty

 • adjektíva

  • MOD (nemalý, maličký, prekrásny)

  • MUT (železný, škriepny)


TOK – deriváty

 • verbá

  • MOD (prepíliť, dohovoriť)

  • MUT (telefonovať, bieliť)

  • REP (jojkať, vykať)


TOK – deriváty

 • adverbiá

  • TRANS (vrúcne, milo, mlčky)

  • MOD (tichučko, odzajtra)


TOK – kompozitá

 • substantíva

  • INT (bodkočiarka, hlavohruď)

  • MOD (veľryba, malotraktor)

  • MUT (rukopis, domased)


TOK – kompozitá

 • adjektíva

  • INT (taliansko-francúzsky, bielo-modrý)

  • MOD (duchaplný, bielomodrý)

  • MUT (sedemposchodový, tvarotvorný)


ad
 • Login