Analiza rynku szkoleń
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

źródła uzyskiwania punktów edukacyjnych wg rozporządzenia ministra zdrowia PowerPoint PPT Presentation


  • 94 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

analiza rynku szkoleń podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej w warszawie.

Download Presentation

źródła uzyskiwania punktów edukacyjnych wg rozporządzenia ministra zdrowia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


R d a uzyskiwania punkt w edukacyjnych wg rozporz dzenia ministra zdrowia

analiza rynku szkoleń podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej w warszawie.


R d a uzyskiwania punkt w edukacyjnych wg rozporz dzenia ministra zdrowia

Rzeczywiste zapotrzebowanie na szkolenia w świetle rozporządzenia ministra zdrowia z 6 października 2004r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Dz. U. Nr 231 poz. 2326

gdzie:ZS - zapotrzebowanie na szkolenianL - liczba lekarzypkt. - liczba punktów edukacyjnych konieczna do uzyskania w ciągu 4 lat przez 1 lekarza


R d a uzyskiwania punkt w edukacyjnych wg rozporz dzenia ministra zdrowia

źródła uzyskiwania punktów edukacyjnych wg rozporządzenia ministra zdrowia


R d a uzyskiwania punkt w edukacyjnych wg rozporz dzenia ministra zdrowia

Opracowanie dotyczy uzyskiwania punktów edukacyjnych w oparciu o formy bierne, formy czynne dotyczą najczęściej lekarzy zatrudnionych w uczelniach i instytutach medycznych i nie zostały uwzględnione w opracowaniu.


Liczba punkt w dost pna na rynku szkole

Liczba punktów dostępna na rynku szkoleń

Programy edukacyjne generują 85% pkt. edukacyjnych dostępnych na rynku szkoleń.


Dost pno

DOSTĘPNOŚĆ


Wnioski

Wnioski

Podaż szkoleń dostępnych na obszarze działania OIL w Warszawie ponad czterokrotnie przewyższa zapotrzebowanie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Obserwuje się nieproporcjonalnie wysoką koncentrację wydarzeń edukacyjnych w aglomeracji warszawskiej w porównaniu z miastami powiatowymi województwa mazowieckiego.

Pośród form oferowanych szkoleń największą liczbę punktów edukacyjnych generują programy edukacyjne oparte o zadania testowe. Zjawisko to ma tendencję wzrostową.

W ciągu ostatnich dwóch lat obserwujemy znaczny wzrost odsetek szkoleń, w których udział jest nieodpłatny.

Obserwuje się znaczne zróżnicowanie dostępności szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów na niekorzyść tych ostatnich. Szkoleń dla lekarzy dentystów jest proporcjonalnie mniej, są o wiele droższe i zlokalizowane prawie wyłącznie w aglomeracji warszawskiej .


  • Login