die wil van god
Download
Skip this Video
Download Presentation
Die wil van God

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Die wil van God - PowerPoint PPT Presentation


  • 132 Views
  • Uploaded on

Die wil van God. Mt 6:10. Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Die wil van God' - duff


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;

laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;

gee ons vandag ons daaglikse brood;

en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe

en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

god se regering

Om in God se koninkryktewees is om sywiltegehoorsaam, of ditnou in die verlede was, nou is, of in die toekoms

God se regering
  • Koninkrykkom
  • U wilgeskied
  • Paralellisme:sê ‘n ding op eenmanier en dieselfde ding weer op ‘n andermaniertesê om teversterk of teverduidelik.

Def: Koninkryk van God is ‘n gemeenskap op aardewaar God se wilgedoen word soos God se wil in die hemelgedoen word.

slide4

Toe het Hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê: “Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met My.”

Hy het \'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid: “My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by My verbygaan. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil.”

D\'n Tweede keer het Hy gaan bid en gesê: “My Vader, as hierdie lydensbeker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil geskied.”

daarna kom Hy na die dissipels toe terug en kry hulle aan die slaapen \'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. . Mt 26 vanaf vers 37

hoe n mens mag voel oor die wil van god
Hoe ‘n mens mag voeloor die wil van God

Laat U wilgeskied: moedeloseboedeloorgee

Verbittering. Beethoven

Bly en met oorgawe

slide7

Die hel is niksanders as dat die mensonophoudeliksysyeiewilsoek

En God die mensdanas’t ware oorgeeaansyeiewiloorgee, die menstoelaatdatsywilgeskied

Voorbeelde in die Bybel?

n g ebed teen n helse eiewilligheid
‘n Gebed teen ‘n helseeiewilligheid

Ons bid teen ateïsme

kommunisme

materialisme

satanisme

Leer om teen jouselfte bid

dit kos gebed bloed en sweet om te wen jou eie wil in te gaan en god se wil te doen
Ditkosgebed, bloed en sweet om te wen joueiewil in tegaan en God se wiltedoen

“My Father, if there is any way, get me out of this. But please, not what I want. You, what do you want?”

Waareknoulewe is ditniehemelnie

In my eie hart is ditdikwelsniehemelnie

Stryd in my, ‘n eiewilligestryd

ad