Die wil van god
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Die wil van God PowerPoint PPT Presentation


  • 97 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Die wil van God. Mt 6:10. Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood;

Download Presentation

Die wil van God

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Die wil van God

Mt 6:10


Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;

laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;

gee ons vandag ons daaglikse brood;

en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe

en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.


Om in God se koninkryktewees is om sywiltegehoorsaam, of ditnou in die verlede was, nou is, of in die toekoms

God se regering

  • Koninkrykkom

  • U wilgeskied

  • Paralellisme:sê ‘n ding op eenmanier en dieselfde ding weer op ‘n andermaniertesê om teversterk of teverduidelik.

Def: Koninkryk van God is ‘n gemeenskap op aardewaar God se wilgedoen word soos God se wil in die hemelgedoen word.


Toe het Hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê: “Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met My.”

Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid: “My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by My verbygaan. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil.”

D'n Tweede keer het Hy gaan bid en gesê: “My Vader, as hierdie lydensbeker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil geskied.”

daarna kom Hy na die dissipels toe terug en kry hulle aan die slaapen 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. . Mt 26 vanaf vers 37


Hoe ‘n mens mag voeloor die wil van God

Laat U wilgeskied: moedeloseboedeloorgee

Verbittering. Beethoven

Bly en met oorgawe


Die hel is niksanders as dat die mensonophoudeliksysyeiewilsoek

En God die mensdanas’t ware oorgeeaansyeiewiloorgee, die menstoelaatdatsywilgeskied

Voorbeelde in die Bybel?


‘n Gebed teen ‘n helseeiewilligheid

Ons bid teen ateïsme

kommunisme

materialisme

satanisme

Leer om teen jouselfte bid


Ditkosgebed, bloed en sweet om te wen joueiewil in tegaan en God se wiltedoen

“My Father, if there is any way, get me out of this. But please, not what I want. You, what do you want?”

Waareknoulewe is ditniehemelnie

In my eie hart is ditdikwelsniehemelnie

Stryd in my, ‘n eiewilligestryd


  • Login