High performance organization
Download
1 / 16

องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง High Performance Organization - PowerPoint PPT Presentation


 • 293 Views
 • Uploaded on

องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง High Performance Organization. กองบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ. วิสัยทัศน์กองทัพเรือ. ยกระดับการบริหาร มุ่งสู่การบริหารงาน อย่างมืออาชีพ. “จะเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค ด้วยขนาดของกำลังรบที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ ”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง High Performance Organization' - duer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
High performance organization

องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงHigh Performance Organization

กองบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ


วิสัยทัศน์กองทัพเรือองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

ยกระดับการบริหารมุ่งสู่การบริหารงานอย่างมืออาชีพ

“จะเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาคด้วยขนาดของกำลังรบที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ”

สร้างหลักประกันในการเตรียมกำลังกองทัพเรือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการเพื่อป้องกันประเทศ

ทำงานอย่างมีขั้นตอนสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้


มุมมองที่เปลี่ยนไปในทางการบริหารมุมมองที่เปลี่ยนไปในทางการบริหาร

ทรัพยากรมีอะไรบ้าง

สภาวะแวดล้อมภายใน/ภายนอก

อดีต

ตรงตามที่คาดหวังอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบัน

คือใคร

แผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ประสิทธิภาพ

การใช้ทรัพยากร

ผู้ส่งมอบทรัพยากร

ทรัพยากรที่ใช้

การปฏิบัติงาน

ผลผลิต

ผลลัพธ์

มุ่งผลสัมฤทธิ์

ประหยัดคุ้มค่า

เกิดประโยชน์

สินค้า/บริการคืออะไร

กระบวนการที่เหมาะสมเป็นอย่างไร

- ผู้รับบริการคือใคร

- มีความต้องการอะไร


สมรรถนะคืออะไรมุมมองที่เปลี่ยนไปในทางการบริหาร

เครื่องยนต์ :Alloy V8. DOHC 4 valves/cylinder

ความจุ:3405 cc

อัตราอัด :10.4 : 1

กำลังสูงสุด :300 bhp @ 7200 rpm.

แรงบิดสูงสุด :323 Nm at 4200 rpm.

ความเร็ว :0-100 kph in 5.6 seconds

Top speed in excess of 275kph


สมรรถนะคืออะไรมุมมองที่เปลี่ยนไปในทางการบริหาร

 • การดำเนินงานอย่างมีคุณภาพจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (ผลผลิต + ผลลัพธ์)

 • ไม่ใช่สิ่งที่วัดหรือบอกได้ในระยะเวลาอันสั้น

 • ต้องอาศัยความต่อเนื่อง ความสม่ำเสมอ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรตนเองตลอดเวลา


ทำไมต้องมีขีดสมรรถนะสูงทำไมต้องมีขีดสมรรถนะสูง

 • องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงนั้นย่อมจะเป็นรากฐานและแนวทางที่สำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว


ลักษณะของทำไมต้องมีขีดสมรรถนะสูง HPO

มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์

1

2

มีประสิทธิภาพสูง

ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม

3

มุ่งเน้นในสิ่งที่ตนเองมีความสามารถหรือโดดเด่น

4

5

มีความยืดหยุ่นสูง

ให้ความสำคัญต่อการเติบโตและพัฒนาของบุคลากร

6

มีผู้นำที่มีความมุ่งมั่นและกล้า

7

Vivienne Jupp and Mark P. Younger


ขีดความสามารถที่ ทำไมต้องมีขีดสมรรถนะสูงHPO ต้องมี

การวางยุทธศาสตร์และนโยบาย

1

การออกแบบองค์การและกระบวนการทำงาน

2

การบริหารผลการปฏิบัติงาน

3

การมีพันธมิตรและเครือข่าย

4

การดำเนินงานที่ดี

5


ขีดความสามารถที่ ทำไมต้องมีขีดสมรรถนะสูงHPO ต้องมี

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ

6

7

การจัดหาและการขนส่ง

การบริหารทุนมนุษย์

8

การบริหารข้อมูลสารสนเทศ

9

Jane C. Linder and Jeffrey D. Brooks


1ทำไมต้องมีขีดสมรรถนะสูง

2

3

4

5

แนวทางในการไปสู่ HPO

ผู้นำต้องเป็นผู้ทำการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงองค์กร

แปลงยุทธศาสตร์สู่สิ่งที่สามารถจับต้องได้

ทำให้ทั้งองค์การสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

จูงใจให้ทุกคนให้ความสำคัญและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

ดูแลให้การบริหารยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง

Robert Kaplan andDavid Norton


เครื่องมือทางการบริหารที่สำคัญเครื่องมือทางการบริหารที่สำคัญ

 • Strategic Planning & Management

 • Performance Management

 • Balanced Scorecard

 • Risk Management

 • Benchmarking

 • Competencies

 • Knowledge Management

 • Public Management QualityAward


การบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ

Plan

กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน

การวางแผนและพัฒนากลยุทธ์

Act

วงจรการบริหารเชิงกลยุทธ์Strategic Management Cycle

ประเมินผลการดำเนินงาน

Do

แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

Check


การวัดผลการดำเนินงานการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ

เป็นเรื่องของการบริหารงาน ไปสู่ความสำเร็จ

You can’t manage what you can’t (or don’t) measure.

You can’t improve what you can’t (or don’t) measure.


ประเมินผลเพื่อเรียนรู้องค์กรประเมินผลเพื่อเรียนรู้องค์กร

มิติ 1

KPI 1

KPI 2

KPI 3

KPI 4

KPI 5

มิติ 2

KPI 6

KPI 7

KPI 8

มิติ 3

KPI 9

KPI 10

KPI 11

มิติ 4

KPI 12


เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ


เมื่อรบ ต้องชนะเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและได้เปรียบในการรบ


ad