Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám PowerPoint PPT Presentation


 • 54 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_134. Polyeny ve svých uhlíkatých řetězcích obsahují dvě nebo více dvojných vazeb. Nejznámější skupinou polyenů jsou alkadieny, které májí v molekulách dvě dvojné vazby.

Download Presentation

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Výukový materiál zpracován v rámci projektu

EU peníze školám

Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_134


 • Polyeny ve svých uhlíkatých řetězcích obsahují dvě nebo více dvojných vazeb.

 • Nejznámější skupinou polyenů jsou alkadieny, které májí v molekulách dvě dvojné vazby.

 • Alkadieny dělíme podle vzájemné polohy dvojných vazeb do tří skupin:

Polyeny

 • Alkadieny s kumulovanými dvojnými vazbami

 • - dvojné vazby vycházejí z jednoho uhlíkového atomu

- Jsou málo stabilní a snadno se přeměňují přesmykem na izomerní alkyny.

alkyn

alkadien


b) Alkadieny s izolovanými vazbami

- dvojné vazby jsou odděleny dvěmi nebo více jednoduchými vazbami

- Reagují obdobně jako alkeny, jejich dvojné vazby se prakticky neovlivňují.

c) Alkadieny s konjugovanými vazbami

- dvojné vazby jsou odděleny jednou vazbou jednoduchou


 • Adiční reakce alkadienů probíhají stejným mechanismem jako u alkenů, ale vznikají směsi produktů. Konkrétní složení směsi je vždy silně závislé na teplotě.

 • Př. Adice chloru na buta-1,3-dien:

10 %

90 %

25 °C

Cl2

100 °C

90 %

10 %


Významní zástupci

Buta-1,3-dien

Je to plyn s teplotou varu -4 °C. Snadno se polymeruje sám nebo s jinými nenasycenými látkami na syntetické kaučuky.

Izopren (2-methylbuta-1,3-dien)

Je základní stavební jednotkou přírodního kaučuku a dalších přírodních látek souhrnně označovaných jako izoprenoidy. Přírodní kaučuk se získává z kaučukovníků. Kaučukové mléko tzv. latex se dále upravuje např. na pryž.

přírodní kaučuk


Procvičování

Co jsou to polyeny?

Uhlovodíky, ve svých uhlíkatých řetězcích obsahují dvě nebo více dvojných vazeb.

Nakreslete schématicky kumulované, konjugované a izolované dvojné vazby.

kumulované

konjugované

Které alkadieny jsou nejméně stabilní?

s kumulovanými dvojnými vazbami

izolované


Napište vzorec buta-1,3-dienu.

Jak se triviálně nazývá základní stavební jednotka přírodního kaučuku?

izopren

Který ze dvou produktů reakce bude za dané teploty převládat?

100 °C

Cl2

Co je to latex?

kaučukové mléko


 • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie v kostce II.: Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997.

 • PEČOVÁ, Danuše. Organická chemie. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005.

 • HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005.

Použitá literatura


 • Login