Projekt sundhedsfagligt indhold i epj sfi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Projekt Sundhedsfagligt Indhold i EPJ (SFI) PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Projekt Sundhedsfagligt Indhold i EPJ (SFI). Auditoriemøde den 17. Juni. Dagsorden. Baggrund for Projekt Sundhedsfagligt Indhold i EPJ Status på SFI Beskrivelse af standardplaner Eksempel på godkendte standardplaner Snomed-klassifikationens betydning for SFI.

Download Presentation

Projekt Sundhedsfagligt Indhold i EPJ (SFI)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekt Sundhedsfagligt Indhold i EPJ (SFI)

Auditoriemøde den 17. Juni


Dagsorden

 • Baggrund for Projekt Sundhedsfagligt Indhold i EPJ

 • Status på SFI

 • Beskrivelse af standardplaner

 • Eksempel på godkendte standardplaner

 • Snomed-klassifikationens betydning for SFI


Baggrunden for Projekt Sundhedsfagligt Indhold i EPJ

 • I forbindelse med indførelsen af den elektroniske patientjournal (EPJ) i H:S skal det sundhedsfaglige indhold, der skal ligge i EPJ fastlægges.

 • Standardisering på to måder:

  • Det generelle / tværgående indhold i EPJ, fx journaloptagelse, initial sygeplejevurdering etc.

  • Specialespecifikke patientforløb

 • De standardiserede forløb vil betyde, at vi får en journal, der kan understøtte klinikernes arbejde i hverdagen

  • Letter planlægningsarbejdet

  • Letter registreringsarbejdet

  • Letter rekvisition og booking

  • Giver huskelister / tjeklister

  • Bidrager med beslutningsstøtte

  • Bidrager til læring

  • Bidrager til et kvalitetsløft


H:S direktion

CSU

HD1/HD3

Faglig

ledelsesgruppe

SFR og andre høringsfora

Projektledelse

h

Projektgruppe

Arbejdsgruppe vedr. tværgående sundfagligt indhold

Arbejdsgrupper

vedr. specialespecifikt sundhedsfagligt indhold

Projektorganisationen


Standardisering på to måder:Den generelle / tværgående indhold Specialespecifikke patientforløb


Den tværfaglige arbejdsgruppe

 • Den tværfaglige arbejdsgruppe har i samarbejde med SFI beskrevet det generelle/tværgående vedrørende:

  • Håndtering af henvisning

  • Visitation

  • Modtagelse af patient

  • Sygeplejefaglig udredning

  • Lægelig udredning

  • Stamdata

 • En patientadministrativ gruppe har været samlet og bidraget med input til de typisk patientadministrative områder:

  • Håndtering af henvisning

  • Visitation

  • Modtagelse af patient

  • Udskrivelse

  • Stamdata

 • Materialet blev sendt i høring primo februar 2005


Den tværfaglige arbejdsgruppe - høring

 • Der er kommet input fra de fleste specialer og tværgående organer, der har fået materialet fra SFI i høring.

 • SFI er i gang med at bearbejde inputtet til høringsmaterialet, men kan allerede nu se:

  • Der er mange spørgsmål ift. detaljeringsgraden og funktionaliteten.

  • Der har været kritik af den korte høringsfrist.


Standardisering på to måder:Den generelle / tværgående indholdSpecialespecifikke patientforløb


Processen i de specialespecifikke arbejdsgrupper

 • Arbejdsgrupperne arbejder over en ca. 11 ugers periode

  • Der budgetteret med et frikøb på ca. 30 arbejdsdage til hver arbejdsgruppe

 • Arbejdsgrupperne følges ad tidsmæssigt for at skabe dynamik og fremdrift, således at:

  • Arbejdsgruppen forbereder i samarbejde med SFI, materiale og workshops parallelt

  • Arbejdsgrupperne samler efterfølgende - i samarbejde med SFI - op på og dokumenterer resultaterne af hver workshop parallelt


Prioritering af specialerne

 • Opgaven:

 • Beskrive indholdet i eksisterende standardpatientforløb – ca. 10 stk.

 • Beskrive et antal af aktiviteter, der ikke er dækket af de udvalgte standardpatientforløb (fx komplikationer som underernæring, sårinfektion, urinvejsinfektion)


Eksempel på workflow

Fortsat workflow


Hvad er SNOMED CT

Systematised Nomenclature Of MEDicine, Clinical Terms

 • Bygger på et samarbejde mellem:

  • The College of American Pathologists

  • The United Kingdom’s National Health Services

 • Intentionen er at opbygge en global klinisk terminologi:

  • Koder

  • Klassifikationer

  • Reference terminologi (relationer mellem og definitioner på begreber)

  • Interface terminologi (alternative/multiple termer/synonymer)

 • www.snomed.org


Sammenligning

Vurdering

Mål

Problemer

Resultater

Planlægning

Udførelse

Planer

SNOMED CT Hierarkiet

G-EPJ

SNOMED CT


SFI og SNOMED CT

 • SFI samarbejder med Sundhedsstyrelsen om oversættelse af Snomed CT til dansk.

  • Sundhedsstyrelsen oversætter 10.000 termer/mdr.

  • Rækkefølgen af oversættelsesarbejdet tilpasses SFIs materiale

 • I samarbejde med Klassifikationsprojektet og Begrebssekretariatet påsættes Snomed-koder på SFIs materiale.

 • Påsætning af Snomed CT- koder betyder,

  • SFI-materiale bliver klassificeret

  • Entydigt identificeret ift. Afregningsregler, opgavelister, dataudtræk til rapporter ect.

  • Muligt at udveksle data med andre journaler


 • Login