Deltakerloven
Download
1 / 11

Deltakerloven - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Deltakerloven. Rögnvaldur Hannesson Norges Handelshøyskole. Brev 19. nov. 1937 fra S&F Fiskarlag til Norges Fiskarlag …krev… lov … som tek sikte på å stogga … kapitalsterke reidarlag [frå] å drive sildefiske med fleire og store snurpebåtar. Dersom …

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Deltakerloven' - duante


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Deltakerloven

Deltakerloven

Rögnvaldur Hannesson

Norges Handelshøyskole


Brev 19. nov. 1937 fra S&F Fiskarlag til Norges Fiskarlag

…krev… lov … som tek sikte på å stogga … kapitalsterke reidarlag

[frå] å drive sildefiske med fleire og store snurpebåtar. Dersom …

fiskarane [skal kunne] leva av sitt fiskaryrke, må … berre aktive

fiskarar … vera med i fisket som båt- og brukseigarar

Brev 12. mai 1938 fra garnsildfiskarlag Møre & Romsdal

til Handelsdepartementet

… spekulasjonsfiske … kapitalsterke … har … store fiskedampskip

og … effektive fangstredskaper … stor produksjon men prisene for

små til … lønnsom [drift] for den aktive fisker


Landsmøte Norges Fiskarlag 1941

… øvrige næringer … er … lovbeskyttet og har sine monopoler.

… I fiskerinæringen kan en hvilken som helst outsider begynne. …

naturlig at enhver som vil begynne i fiskeriene måtte gå den samme

vei som i andre næringsgrener og yrker. Begynne som en mann

om bord i en båt for å vise hva han duger til.

I den siste tid … en annen fare for fiskerne, … en utstrakt megler-

virksomhet [for] bygging og omsetning av nye fiskebåter


 • Forordning 20. des. 1941

 • Erverv av fiskefartøyer må godkjennes av Fiskeridirektoratet

 • Lov 1943 om bygging av fiskefartøyer

 • Videreført i provisorisk anordning 1945 og lov 1946

 • Midlertidig lov 1947, forlenget 1948 & 1949

 • Utfyllende bestemmelse i hht loven:

  • Konsesjon fortrinnsvis til aktiv fisker

 • Landsmøte Norges Fiskarlag 1945

 • Retten til å eie fiskebåter forbeholdes kun aktive fiskere


 • Fiskefartøykomiteen av 1948

 • Heldig utvikling at fiskefartøyer eies av fiskerne selv

  • De … som utfører sin samfunnsmessige plikt ved å drive fiske

  • … har krav på … beskyttelse mot spekulasjon … da …

  • enkeltmenn eller selskaper plasserer penger i båter … i den

  • hensikt å skaffe seg fortjeneste på en lettvint måte

 • Flertallet gikk inn for ny midlertidig lov (3 år)

 • Mindretallet mente en lov ikke var nødvendig

  • Ingen spekulasjon i byggekontrakter lenger

  • Fri investeringsadgang hvis det ikke er skadevirkninger

  • Overproduksjon av vintersild i 1937 årsak til krav om fiskereie

  • Havfiskeflåten bygd opp av andre enn aktive fiskere

  • På havfiskeflåten overveiende del prosentfiskere

  • Under dårlige forhold rederibåtene gjerne de beste


 • Fiskeridirektoratets uttalelse

 • En rekke rederier og personer har gjort en betydelig innsats

 • uten å være aktive fiskere

 • Norges Fiskarlags landsmøte 1949

 • Under og efter krigen: større fiskebåter eiet av redere

 • Stråmannsvirksomhet

 • Samvirkedrift som alternativ i kapitalintensive fiskerier

  • Eneste mulighet ril å bevare fiskerienes sosiale struktur

  • Undersøkelse eiendomsforhold

  • Ufullstendig

  • 50% fartøyer > 70 fot eid av ikke-aktive

   • Hermetikkfabrikker

   • Selvstendige redere


 • I 1956 var deltakerloven kommet for å bli

 • Gjaldt til 1964, derefter forlenget

 • Enstemmig anbefaling fra en ny komite

 • Men, ikke-aktive må også kunne eie fiskebåter når de har

 • tilknytning til næringen og samfunnsmessige grunner tilsier

 • Fiskebåtredernes Forbund prinsipielt imot

 • Fiskeridepartementet:

 • Regulering av eiendomsforhold skaper fornøden tillit innen

 • fiskeridriften og hindrer skadelig spekulasjon

 • Hindrer kapitalsterke interesser fra å trenge seg inn i

 • næringen til fortrengsel for aktive fiskere

 • Annerledes dog for fartøyer > 200 brt


 • Ny lov 1972

 • Sammenbruddet i sildebestanden, nødvendig å regulere

 • samlet uttak

 • §9: Ikke adgang til å overføre tillatelse til annen person

  • Slik ble det heldigvis ikke

 • Unntak for fartøyer < 50 fot

 • Høringsuttalelse fra Fiskeriøkonomisk institutt, NHH (dette

 • var før min tid)

  • Omsettelighet av konsesjoner

  • Avgift på konsesjoner


 • Ny lov 1998

 • Skjerpet deltakelseskrav (3 år av siste fem

 • Gjelder for alle fartøyer

 • Men, et nytt kriterium, ”administrerende reder”

 • Mindretallet i Stortingets næringskomite:

 • Deltakerloven bør avvikles

 • De fleste fiskebåtrederier drives av ikke-aktive fiskere

 • Fiskeindustrien bør ha anledning til å eie fiskebåter • Det trengs ingen deltakerlov

 • Alt vi trenger er omsettelige fangstkvoter

  • Insentiver til nær-optimal investering i båter

 • Markedet bør bestemme hvor fisken føres på land

 • Forhindrer Deltakerloven en rasjonell næringsstruktur?

  • Vertikal integrasjon, flerbåtsrederier


ad