บทบาท หน้าที่ จรรยาบรรณ และเทคนิคการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพ - PowerPoint PPT Presentation

 (...
Download
1 / 31

 • 217 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). บทบาท หน้าที่ จรรยาบรรณ และเทคนิคการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพ. บทบาท หน้าที่ จรรยาบรรณ และเทคนิคการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพ. บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ เทคนิคการประเมิน การเขียนรายงาน. การประเมินคุณภาพภายใน.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

บทบาท หน้าที่ จรรยาบรรณ และเทคนิคการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4462102

(.)


4462102

Internal QA


4462102

1 SAR

---

SAR/ (internal+external indicator)

----

+&&

Internal QA


4462102

 • 2. SAR +

 • 120 ( .)

 • Plan -

 • Do- (.-.)

 • Check - .-.

 • Act - ( .)

Internal QA


4462102

Job Description

 • 1. SAR (Organizational Profile)

 • 2. . +

 • 3.

 • 4. 2 3

 • 5. ( 1)

  • what

  • why

  • how to improvement

Internal QA


4462102

)

Internal QA


4462102

Internal QA


4462102

 • SAR

 • ( )

 • ( )

Internal QA


4462102

(+)

1. ,

2.

3.

4.

5. , , , -

:- , ,

6.

7.

8. /

9. , , ,

Internal QA


4462102

/

/

Internal QA


4462102

 • -

  -

  -

  -

  2.

Internal QA


4462102

3.

4.

5.

6.

7.

-

-

-

-

Internal QA


4462102


4462102

 • -

 • -

 • -

 • /


4462102

 • CHEQA Online

 • :

 • 4.1

 • -

 • - (//

 • 4.2

 • 5.

 • 6. /

Internal QA


4462102


4462102

1.

2.

3.

4.

5.


4462102

6.

7.

8.

9.

10.


4462102

 • SAR

Internal QA


4462102

Internal QA


4462102

Internal QA


4462102

Internal QA


4462102

1. /

2. /

3. /

4. /

5. /

Internal QA


4462102

... () ... ... ...

Internal QA


4462102

 • SAR

 • Scan SAR Common data set

 • - ,

 • Indicator

 • Evidence

 • Interpretation

 • Summary

-

Internal QA


4462102

Internal QA


4462102

 • Right person

 • Right time

 • Right Question

Internal QA


4462102

- ?

- ?

- ?

Internal QA


4462102


4462102

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Internal QA


4462102


 • Login