آمار مقدماتی و پیشرفته مدرس: دکتر بریم نژاد دانشیار واحد کرج - PowerPoint PPT Presentation

4195503
Download
1 / 329

 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

آمار مقدماتی و پیشرفته مدرس: دکتر بریم نژاد دانشیار واحد کرج. آمار چیست؟

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

آمار مقدماتی و پیشرفته مدرس: دکتر بریم نژاد دانشیار واحد کرج

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4195503

:


4195503

 • .

 • .

 • Statistics status .

 • .

 • . .

 • . .


4195503

.

:

 • .

 • .

 • .

.


4195503

 • .

 • .

 • 15 .


4195503

:

.

:

 • . . .


4195503

 • . . .

 • ( ) . .


4195503

- :

. . . . .

:

. . ... . . 400 145 .

:

. (Statistical Process Control ) .


4195503

. . . :

 • . .


4195503


4195503

 • ...


4195503

/ :

 • .

 • .

 • .

  . . .

  .


4195503

 • .

 • :

  : .

  : .

  : .

 • . . .


4195503

()

 • .90 . .

 • .

 • : . .


4195503


4195503

()


4195503

. 1 2


4195503

( )

( )


4195503

:

:


4195503

(8 10 ...)


4195503


4195503


4195503

.


4195503

:


4195503

:


4195503

.


4195503

:


4195503


4195503

:


4195503

.

.


4195503

:


4195503

.

.


4195503

:

.


Discrete or continuous

Discrete or Continuous


4195503

( )

.


4195503

-

0 1 2 3 4 5 6 7

-

0 1000


4195503

.

.

.


4195503

:


4195503


4195503

...

( ) .

11 .

2 3339 26


4195503

...

( ) .

250 1387 173

250 1387 138


4195503


4195503

 • ( )

 • ( )


4195503


4195503

 • .

 • x-bar .

 • outliers .


4195503

:


4195503

 • 50

 • .


4195503

.

: 2 8 3 4 1

: 12 3 4 8


4195503

:2 8 3 4 1 8

: 12 3 4 8 8

= (3+4)/2 = 3.5


4195503

 • .

 • .


Minitab

Minitab:

Variable N Mean Median TrMean StDev SE Mean

Phone 139 121.6 60.0 88.1 217.7 18.5

Variable Minimum Maximum Q1 Q3

Phone 2.0 2000.0 30.0 120.0

N =


4195503


4195503

:

 • (unimodal) (multimodal)


4195503


4195503


4195503

Descriptive Statistics

Variable N Mean Median TrMean StDev SE Mean

GPA 92 3.0698 3.1200 3.0766 0.4851 0.0506

Variable Minimum Maximum Q1 Q3

GPA 2.0200 3.9800 2.6725 3.4675


4195503


4195503

Variable N Mean Median TrMean StDev

Males 84 70.048 70.000 70.092 3.030

Females 89 64.798 65.000 64.753 2.877

All 176 67.313 67.000 67.291 4.017

Variable SE Mean Min Max Q1 Q3

Males 0.331 63.0 76.0 68.0 72.0

Females 0.305 56.0 77.0 63.0 67.0

All 0.303 56.0 77.0 64.0 70.0


4195503


4195503


4195503


4195503

Descriptive Statistics

Variable N Mean Median TrMean StDev SE Mean

CDs 92 61.04 46.50 52.93 62.90 6.56

Variable Minimum Maximum Q1 Q3

CDs 0.00 400.00 21.50 83.00


4195503


4195503


4195503

Variable N Mean Median TrMean StDev SE Mean

grades 22 89.18 93.50 90.60 12.92 2.76

Variable Minimum Maximum Q1 Q3

grades 50.00 100.00 87.00 98.00


4195503

 • .

 • .

 • .


4195503


4195503


4195503

.


4195503

 • .

 • .


4195503


4195503

Descriptive Statistics

Variable N Mean Median TrMean StDev SE Mean

GPA 92 3.0698 3.1200 3.0766 0.4851 0.0506

Variable MinimumMaximum Q1 Q3

GPA 2.02003.9800 2.6725 3.4675

= 3.98 - 2.02 = 1.96


4195503

 • ( 75) ( 25)

 • IQR = Q3-Q1

 • .

 • .


4195503


4195503

Descriptive Statistics

Variable N Mean Median TrMean StDev SE Mean

GPA 92 3.0698 3.1200 3.0766 0.4851 0.0506

Variable Minimum Maximum Q1Q3

GPA 2.0200 3.9800 2.67253.4675

IQR = 3.4675 - 2.6725 = 0.795


4195503

 • .

 • .

 • .


4195503

 • 2 .

 • s2 .

 • .

 • . .

 • .


4195503

 • s .

 • .

 • .


4195503

(MPH)


4195503

Sex N Mean Median TrMean StDev SE Mean

female 126 91.23 90.00 90.83 11.32 1.01

male 100 06.79 110.00 105.62 17.39 1.74

Minimum Maximum Q1 Q3

female 65.00 120.00 85.00 98.25

male 75.00 162.00 95.00 118.75

Females: s = 11.32 mph and s2 = 11.322 = 128.1 mph2

Males: s = 17.39 mph and s2 = 17.392 = 302.5 mph2


4195503


4195503

Sex N Mean Median TrMean StDev SE Mean

female 126 152.05 150.00 151.39 18.86 1.68

male 100 177.98 183.33 176.04 28.98 2.90

Sex Minimum Maximum Q1 Q3

female 108.33 200.00 141.67 163.75

male 125.00 270.00 158.33 197.92

Females: s = 18.86 kph and s2 = 18.862 = 355.7 kph2

Males: s = 28.98 kph and s2 = 28.982 = 839.8 kph2


4195503

 • 100

 • .


4195503

Sex N Mean Median TrMean StDev SE Mean

female 126 91.23 90.00 90.83 11.32 1.01

male 100 106.79 110.00 105.62 17.39 1.74

Minimum Maximum Q1 Q3

female 65.00 120.00 85.00 98.25

male 75.00 162.00 95.00 118.75

Females: CV = (11.32/91.23) x 100 = 12.4

Males: CV = (17.39/106.79) x 100 = 16.3


4195503

Sex N Mean Median TrMean StDev SE Mean

female 126 152.05 150.00 151.39 18.86 1.68

male 100 177.98 183.33 176.04 28.98 2.90

Sex Minimum Maximum Q1 Q3

female 108.33 200.00 141.67 163.75

male 125.00 270.00 158.33 197.92

Females: CV = (18.86/152.05) x 100 = 12.4

Males: CV = (28.98/177.98) x 100 = 16.3


4195503

...


4195503

 • .

 • .

 • .


4195503


4195503

 • . A, B, C,


4195503

 • 1 .

 • .

 • .

 • .

 • A P(A) .


4195503

:

 • .


4195503

 • .

 • .

 • .


4195503


4195503

...


4195503


4195503

=


4195503

...


4195503

...


4195503

...

 • . :

  P(X > 120), P(X<100), P(110 < X < 120)

 • =

 • = 1

 • 0 .

  P(X=120) = 0


P d f

p.d.f


4195503

 • .

 • .

 • .

 • .


4195503


4195503

75


4195503

=

 • .

 • .

 • ( )

 • standardize .


4195503

...

 • x . z . :

  Z = (X- )/

 • Z . 0 1 .

 • z .


4195503

z


65 70

65 70


4195503

65


4195503

!

 • .

 • .

 • ! ( )


4195503


4195503

.


4195503


4195503

 • .

 • :


4195503

 • . .

 • : 20


4195503

 • .

 • ()

 • .


4195503

.


4195503

5

7/2

100 9/2 7/2

100


4195503

 • .

 • (: )

 • . .


4195503

()

 • :

  • .

  • .

 • .


4195503

 • the null hypothesis (H0)

 • and the alternative hypothesis (HA)

  • H0:

  • HA:


4195503

 • .

 • .


4195503

 • .

 • .


4195503

  • .

 • .


4195503

 • .

  • ( ) . ( ).

  • ( )


4195503

 • .

 • .

 • .


4195503

...


4195503


4195503


4195503

:

 • : .

 • : .

 • .


4195503

6/98

80 4/98 .

80


4195503

()

  • H0: = 98.6

  • HA: < 98.6

 • = 98.6 .

 • : 80 4/98 . 80 4/98 6/98


P value

p-value

 • p-value .

 • p-value .

 • .

 • p-value ( 05/0 .


4195503

()

p-value MINITAB .

Test of mu = 98.6000 vs mu < 98.6000

The assumed sigma = 0.600

Variable N Mean StDev SE Mean Z P

Temp 80 98.4 0.67 0.0671 -2.80 0.0026

p-value p .


4195503

()

 • p-value 0026/0 6/98 80 4/98 .

 • :

 • 6/98 .


4195503

 • 6/98 .

 • 6/98 .

 • 6/98 .


4195503


4195503

5

7/2

100 9/2 7/2

100


4195503

p

100 9/2 7/2


4195503

P

H0: = = 2.7

HA: = > 2.7

100 9/2 6/0 P :


4195503

 • P . 9/2 7/2 .

 • . 7/2 .


4195503

 • H0: = 2.7 HA: > 2.7

  P .

 • Z = 3.33

  .

 • P 05/0 05/0 . . =0.05 .


4195503

6/98

80 4/98 .

80


4195503

p

80 4/98 6/98


4195503

P

H0: = = 98.6

HA: = < 98.6

80 4/98 6/0 P :


4195503

 • P 4/98 6/98 .

 • . 6/98 .


4195503

 • H0: = 98.6 HA: < 98.6

  P .

 • Z = -2.98

 • P 02/0 02/0 . = 0.02. .


4195503

20

17 16 .

64


4195503

P

64 17 23 20


4195503

P

H0: = = 20

HA: = # 20

64 17 16 P :

P-value = 0.067 2 = 0.134


4195503

 • P . 17 23 20 .

 • . 20 .


4195503

 • H0: = 20 HA: # $20

  P .

 • Z = -1.5

  .


4195503

 • n > 60 .


4195503

 • P .

 • .


Testing hypotheses made about the means of two populations

START

Paired t test (samples must come

from normal populations):

Yes

Are the

two samples

dependent?

No

where df = n - 1

z test (normal distribution):

Testing Hypotheses Made about the Means of Two Populations

Do n1 and n2

both exceed

30?

Yes

No

No

Are both populations

normally distributed?

Use nonparametric methods

Yes

Reject

After applying the F

test, what do we conclude

about ?

separate variances t test

(samples must come from

normal populations)

Fail to reject

Pooled variances t test (samples must

come from normal populations):

where

and


4195503

.

Nominal scale . ( )


4195503

2. ordinal scale:

. .


4195503

3. Interval Scale

.

20 10 10 .


4195503

4. Ratio Scale

. - .


4195503


4195503

.

.


4195503

.


4195503

1) 2) 3) .

1) 2) .


4195503

:

.

( ) . .

- .


4195503

. ( ) ( ) .

.


4195503

1. : .

.

.


4195503

.

.

10 ( 5 )

. 50 .

.

( )


4195503

2. (T)

. . .


3 phi

3. phi

.

. .


4 pearson s coefficient contingency

4. Pearson s coefficient contingency

C . .


4195503

5. :

.


4195503


1 kendall s rank correlation coefficient

1. kendall s rank correlation coefficient

. . 1- 1+ .


2 gamma coefficient

2. Gamma coefficient

. .


3 spearman rank correlation coefficient

3. Spearman Rank Correlation Coefficient

(... 3 2 1) . .

rs 1+ 1- .


4195503


Pearson correlation coefficient

Pearson Correlation Coefficient

 • r . 1+ 1- .

 • .


4195503

:

.

- .

.

- .


4195503

( ) ( ) .


4195503

t F . . t F .


4195503

t F :

.

( )

.

. .


4195503

- t: .

( )


F anova

- F( ANOVA)

 • .

  ( )

 • : F . (Scheffe test) LSD Tukey Duncan . .


4195503

.

.

(ANOVA) .

j . .


4195503

:

 • ANOVA .

 • A B C A B B C A C.

 • t t .

 • ( .


4195503

:One-way Analysis of Variance () .

:

Two way Analysis of Variance

.


4195503

( ...)


4195503

. :


4195503

 • .

 • .

 • . .


4195503


4195503

1. :

.


4195503

:

 • (Two related)

  ( )


4195503

1. ( ) . (Ho) ( ) .

2. 1000 .


3 wilcoxon test

3. Wilcoxon Test

.

.

: .


4 fridman test

4. Fridman Test

 • F F .

 • .

 • : 30 1 ( ) 5 ( ) .


4195503

5.

: .

:

- ( )

- ( )

- ( )


6 mann whitney test

6. - Mann Whitney Test

.

: 30 1 5 .


7 kolmogrov smirnov test

7. - Kolmogrov Smirnov Test

20 5 50 . - . .


8 kruskal wallis test

8. - Kruskal Wallis Test

. .

: 90 . 1 ( ) 5 ( ) .

Ho: .

.


Median test

:Median test

. .

:

40 ( ) .


4195503


4195503

 • .

 • .


4195503

:


4195503

.

 • (Dependenc Technique) (Interodependence Technique) .

 • .

 • . .


4195503

 • .

 • * .

 • .

 • .

 • .

 • .

  • (1 0) .


4195503

.

 • :

 • : ( ) .

 • .


 • 4195503


  4195503

  • :

   • ( )


  4195503


  4195503

  • .

  • SAS, SPSS, S-plus, R, MATLAB,


  4195503

  • :

  • :

  • .


  4195503

  • .


  4195503

  . .


  4195503

  1877 . .

  : (Regress)


  4195503

  • :

  • ( ) ( ) ( ) .


  4195503


  4195503

  • . () . .

  • .


  4195503

  • ( ) . .

  • .


  4195503

  • .

  • .


  4195503


  4195503

  ()

  () ( ).


  4195503

  y .

  :

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • ( ) .


  4195503

  Ordinary Least Square (OLS)

  ( ).


  4195503


  4195503


  4195503


  4195503

  .


  4195503

  :

  • ( )

  • () ( )


  4195503

  • OLS .

  • :

  • . . .


  4195503

  :

  1: ui

  ui Xi .


  4195503

  u .

  2: u


  3 u i

  3: () Ui

  Y X .


  4195503

  y X .


  4 u i x i

  4: Ui , Xi

  x u ( ) y X u . y . X u X u u X u X u u X u Y .


  4195503

  5: ( )

  .


  4195503

  .

  . :

  • YiXi ui


  4195503

  .

  .


  4195503


  4195503


  4195503

  : -

  2 (BLUE) 2 :

  • . Y .

  • ( ).


  The gauss markov theorem are the b est l inear u nbiased e stimators blue

  The Gauss-Markov Theorem: are the best linear unbiased estimators (BLUE).


  4195503

  -

  BLUE .


  R 2 r 2

  r2( ) r2

  :

  • r .

  • 1+ 1- .

  • x y rxy y x (ryx) .

  • .

  • x y r = 0 (h )

  • . hY=X2 r .

  • r .


  4195503


  4195503

  r2 r r2 r . r (R=) .


  4195503

  R2

  • R2 R2

  • R2 .

  • .

  • R2 .

  • .

  • R2 R2 .


  4195503

  :


  4195503

  ui

  • (OLS) ui .

  • ui .


  4195503

  • OLS .

  • ui .


  4195503

  • ui uj


  4195503

  .


  4195503

  OLS

  • :

  • (N-2) .

  • .

  • .

   (BLUE) .


  4195503

  :


  4195503

  :

  .


  4195503

  : .

  : .

  .


  4195503

  • :

  • 1: (x) .

  • 2: ui .

  • 3: .

  • 4: . ui .

  • 5: (x) .

  • 6: ui 1 2 .

  • 7: .


  Ols blue

  (OLS) BLUE .

  • 1 4 6 :

  • 1: : .

  • 4: : x u x .

  • 6: u: . .


  Multicollinearity

  .

  Multicollinearity

  x

  .

  x . () BLUE .


  4195503

  - OLS

  - : ( )

  - r: t .

  - R2 .

  - OLS


  4195503

  -

  • . .

  • .

   -

   1. R2 t

   2.

   3.

   4.

   5. (Eigenvalue) (Condition Index)

  SAS .


  4195503

  :

  .

  • ()

  • ( )

  • ( )


  4195503

  Heteroscedasticity ui .

  () () .


  4195503

  OLS

  • BLUE (GLS) .

  • t F .


  4195503

  • : ei2 .

  • x .

  2. : .

  3. -

  4.

  5.

  6.


  4195503

  • .

  • : ( ) ( ) .

  ( )


  4195503

  OLS

  • GLS BLUE OLS . OLS .

  • OLS ( )

  • (OLS GLS)


  4195503

  OLS

  • .

  • R2 .

  • t F .


  4195503

  D.W1. 2. 3. .4. .5. .

  :

  • -

  • -

  • - : DW


  4195503

  • . .

  • :

   • .

   • 5 .


  4195503

  • : () .

  • : .

  • :

  • : () .


  4195503


  4195503

  • :

   • ( )

   • .

   • .

   • .

   • .

   • . ( ) ( ) ( )


  4195503

   • ( F)

   • ( )

   • Reset


  4195503

  ( )


  4195503

  • ( ...) ( ...) .

  • . (Dummy Variable) .

  • .


  4195503

  • .

  • .

  • (ACOV) .

   : m m-1 ( )


  4195503

  ( 653)

  [1] [2] [3] [4]


  4195503

  • . () .

  • . .

  • . OLS . .

  • . .


  4195503

  • TorbatjamKhaf Taybad . Torbatjam Khaf Taybad .

  • . . .


  4195503

  • Roshan Sardary Gaskojen . S68 Model . S68 . Abideym .

  • Omr Tarikh Saat .

  • Omr Tarikh 84 Saat 12 .

   F t .


  4195503

  • . .

  • 0 1 .


  4195503

  :

  • linear probability model (LPM)

  • (Logit)

  • (Probit)


  4195503


  4195503

  • . ( ) ( ) . ( x y .

  • () () . (OLS) . .


  4195503

  • OLS .

  • :

   • (2SLS)

   • (3SLS)

   • (I3SLS)

    • (LIML)

    • (FIML)


  4195503

  .

  .

  .


  4195503

  • Sewell Wright .

   Formulated in series of papers published in 1918, 1921, 1934, 1960

  • .

  • .


  4195503

  • .

  • . .


  4195503

  • = +


  4195503

  . :


  4195503

  :

  - : . :

  : .

  : .


  4195503

  ( 1380):

  1- : .

  2- : .


  4195503

  .


  4195503


  4195503

  • .

  • .

   • .


  4195503

  • .

  • x y

   x1 y

  • x y .


  4195503


  4195503

  • .

  • :

   • (P1) .

   • (P5) (P6) (P2) (P4) (P6).

   • (P3) (P4) (P6)

   • (P6) .


  4195503

  • e1 (P7) .

  • e2 (P8) .

  • e3 (P9) .

  • .


  4195503

  • () . ( ) . .


  4195503

  • ( ) .

  • e1 + () x1 =

  • e2 + () x3 + () x2+() x1 =

  • e3 + () x2+() x1 =


  4195503

  ( ) .

  • e1 + () x1 =

  • e2 + () x3 + () x2+() x1 =

  • e3 + () x2+() x1 =

   (1) 2P: (2) 1P 2P 3P (3) 5P 4P . .


  4195503

  • . .

  • .


  4195503

  • . .


  4195503

  • (08/0 -) . :

  • 27/0 = (47/0 57/0)

  • 16/0 = (58/0 28/0)

  • 03/0 = (47/0 22/0 28/0)

  • 46/0 = 03/0 + 16/0 + 27/0 .

  • 38/0 = 46/0 + 08/0 .

  • .


  4195503

  • . . (P5 P4) : (P1)

  • (P3) (P2) (P3). r :

  e1 + ( ) x2 +() x1 + a=

  e2 + () x3 + ( ) x2 +() x1 =


  4195503

  • . . :

  • (p3)(p1) + (p5) =

  • (p3)(p2) + (p4) =

  • p3=


  4195503


  4195503

   • X1 x4

   • X1 x4 4

   • X4 x1 1

   • 1 4 .

  • ...

   • OLS . OLS .


  4195503

  2SLS .


  4195503

  Factor Analysis


  4195503


  4195503

  • :

   • ( ).

   • .

   • .


  4195503

  • : (1963) ( ) .

  • : . . . .


  4195503

  • (exploratory) (confirmatory) .


  4195503

  :

  • (field) . (1904) . . ( ).


  4195503

  • . (1973) .


  4195503

  • .

  • .

  • .


  4195503

  • KMO 0 1 . KMO 5/0 . 5/0 69/0 . 7/0 .

  • Kaiser-Meyer-Olkin


  4195503

  50 100 . . . . R .


  4195503

  • .

  • .


 • Login