DownloadDr hab. Ewa Freyberg Profesor w Katedrze Ekonomii II Kolegium Gospodarki Sw...


Advertisement
Download Presentation
Comments
duaa
From:
|  
(841) |   (0) |   (0)
Views: 89 | Added: 15-05-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
2. POLITYKA PIENIEZNA I FISKALNA. Czyli w jaki sposb rzad kontroluje poziom i strukture popytu globalnego. 3. Ponownie funkcja konsumpcji. Czynniki okreslajace poziom autonomicznych wydatkw konsumpcyjnych:zasoby majatkowe gospodarstw domowychzmiany w rozmiarach kredytu na cele konsumpcyjneMech
Dr hab. Ewa Freyberg Profesor w Katedrze Ekonomii II Kolegiu...

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. 1

2. 2 POLITYKA PIENIEZNA I FISKALNA Czyli w jaki spos?b rzad kontroluje poziom i strukture popytu globalnego

3. 3 Ponownie funkcja konsumpcji Czynniki okreslajace poziom autonomicznych wydatk?w konsumpcyjnych: zasoby majatkowe gospodarstw domowych zmiany w rozmiarach kredytu na cele konsumpcyjne Mechanizm transmisyjny: za posrednictwem efektu majatkowego lub zmian w podazy kredytu konsumpcyjnego, zmiany podazy pieniadza i stopy procentowej wywoluja zmiany w poziomie konsumpcji, wplywajac tym samym na wielkosc dochodu i produkcji

4. efekt majatkowy (bogactwa) Wzrost (spadek) wartosci majatku (np. zmiana cen akcji) zwieksza (zmniejsza) wydatki konsumpcyjne na kazdym poziomie dochodu rozporzadzalnego Mechanizm transmisyjny - przenoszenie zmian w sferze finansowej na zmiany produkcji i zatrudnienia, czyli zmian w sferze realnej przy pomocy zmian podazy pieniadza i stopy procentowej Wzrost realnej podazy pieniadza (pieniadz jedna z form aktyw?w , w kt?rych lokowany majatek) ? wzrost majatku Zmiany stopy procentowej zmieniaja ceny obligacji, czyli zaktualizowana wartosc przyszlych dochod?w 4

5. Dwa kanaly wplywu kredytu na wielkosc konsumpcji: 1. suma oferowanego kredytu ? kredyt w rachunku biezacym, sprzedaz na raty oferowana przez sieci handlowe) zwieksza wydatki przy danym dochodzie rozporzadzalnym 2. koszt kredytu ? wyzsza stopa procentowa to mniej pozyczek Ponownie mechanizm transmisyjny zmian w sferze finansowej na zmiany w sferze realnej 5

6. nowoczesne teorie konsumpcji 1. teoria dochodu permanentnego M. Friedmana: poziom biezacej konsumpcji funkcja dochodu osiaganego w dlugim okresie czasu; Teoria cyklu zycia F. Modiglianiego: tworzone plany konsumpcji obejmujace cale zycie, konsumpcja finansowana przewidywanymi dochodami osiaganymi w ciagu calego zycia 6

7. 7 Popyt inwestycyjny Czynniki okreslajace popyt inwestycyjny: poziom stopy procentowej koszt nowych maszyn i urzadzen wielkosc zysk?w okres eksploatacji maszyn i urzadzen krzywa popytu inwestycyjnego mechanizm transmisyjny: zmiany podazy i popytu na pieniadz przez zmiany kosztu alternatywnego inwestowania i ceny kredyt?w, wywoluja zmiany w poziomie inwestycji, wplywajac tym samym na wielkosc dochodu i produkcji.

8. funkcja popytu inwestycyjnego Przy danej cenie d?br kapitalowych i danych oczekiwaniach co do przyszlych zysk?w, wyzsza stopa procentowa obniza ilosc projekt?w zapewniajacych stope zwrotu r?wna co najmniej kosztowi alternatywnemu zainwestowanych srodk?w (przesuwanie sie wzdluz krzywej popytu) Dwa czynniki powoduja zmiane polozenia krzywej popytu inwestycyjnego: 1) koszt nowych maszyn, 2. strumien zysk?w Kat nachylenia krzywej popytu zalezy od okresu eksploatacji: im dluzszy okres uzytkowania tym wiekszy wplyw stopy procentowej na oplacalnosc projektu inwestycyjnego, krzywa bardziej plaska 8

9. 9 Stopa procentowa i popyt globalny Efekt tlumienia (damping effects): wzrost podazy pieniadza obniza stope procentowa i zwieksza produkcje. Wzrost produkcji i towarzyszacy mu wzrost popytu na pieniadz powoduja podwyzszenie stopy procentowej i spadek produkcji Efekt wypierania (crowding out): wzrost wydatk?w panstwa zwieksza produkcje i poziom stopy procentowej w wyniku wzrostu popytu na pieniadz. Spada popyt inwestycyjny i konsumpcyjny; wydatki prywatne sa wypierane przez wydatki rzadowe

10. 10 Model IS - LM Wyjasnia, w jaki spos?b ustalony zostaje stan r?wnowagi na rynku d?br i rynku pieniadza Krzywa IS to zb?r r?znych kombinacji dochodu i stopy procentowej, przy kt?rym rynek d?br w r?wnowadze (I = S) Krzywa LM to zbi?r r?znych kombinacji stopy procentowej i dochodu, przy kt?rym rynek pieniezny jest w r?wnowadze, L (popyt na pieniadz) = M (podaz pieniadza). Keynesowska krzywa preferencji plynnosci (liquidity).

11. 11 Wykres krzywej IS (1) Kat nachylenia krzywej IS

12. 12 Wykres krzywej IS (2) Przesuniecie IS wywolane zmianami globalnego popytu AD i produkcji Y, odpowiadajacymi danemu poziomowi stopy procentowej R

13. 13 Wykres krzywej LM (1) Kat nachylenia krzywej LM

14. 14 Wykres krzywej LM (2) Przesuniecie krzywej LM

15. 15 R?wnowaga na rynku d?br i pieniadza Punkty A i C - nier?wnowaga na rynku pieniadza, punkty B i D brak r?wnowagi na rynku d?br Rynek, przez zmiany stopy procentowej, przywraca stan r?wnowagi. Niewykorzystane zasoby w gospodarce umozliwiaja szybkie dostosowanie produkcji do wielkosci popytu.

16. 16 Zarzadzanie popytem ? polityka fiskalna i monetarna (1) Polityka fiskalna: przesuniecie krzywej IS Wzrost wydatk?w panstwa finansowany przez sprzedaz obligacji, podaz pieniadza stala, nowy punkt r?wnowagi przy wyzszym poziomie stopy procentowej i dochodu (efekt wypychania)

17. 17 Zarzadzanie popytem ? polityka fiskalna i monetarna (2) Wzrost wydatk?w panstwa finansowany przez dodatkowa emisje pieniadza o wielkosc niezbedna dla utrzymania stopy procentowej na niezmienionym poziomie

18. 18 Zarzadzanie popytem ? polityka fiskalna i monetarna (3) Polityka monetarna ? przesuniecie krzywej LM

19. 19 Charakter polityki gospodarczej Cel: stabilizacja dochodu na poziomie zapewniajacym wysokie przecietne tempo wzrostu gospodarczego ?policy mix?- umiejetnosc stosowania wlasciwej mieszanki polityki fiskalnej i monetarnej Mozliwe kombinacje: lagodna polityka fiskalna i restrykcyjna polityka monetarna (wysoki udzial wydatk?w panstwa w dochodzie i niski wydatk?w sektora prywatnego), lub restrykcyjna polityka fiskalna i wzglednie lagodna polityka monetarna (nizszy udzial wydatk?w panstwa, wyzszy udzial wydatk?w sektora prywatnego). Mozliwe tez kombinacje, w kt?rych oba rodzaje polityk maja jednakowy charakter, lagodny lub restrykcyjny, odpowiednio wywolujac ekspansje popytu lub jego ograniczenie

20. 20 Czynniki wplywajace na wyb?r narzedzi polityki gospodarczej Ograniczone mozliwosci przewidywania skutk?w danej polityki Niebezpieczenstwo wzrostu inflacji Mikroekonomiczne skutki polityki fiskalnej Wplyw ekonomii keynesowskiej na polityke gospodarcza


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro