Srečanje OPS s predstavniki posavskega gospodarstva
Download
1 / 9

Krško, 5. 10. 2001 mag. Cveto Stantič, predstavnik GZS v OPS - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Srečanje OPS s predstavniki posavskega gospodarstva VKLJUČEVANJE GOSPODARSTVA V SKUPNI NOTRANJI TRG EU. Krško, 5. 10. 2001 mag. Cveto Stantič, predstavnik GZS v OPS. “Gospodarska” pogajalska področja (18). Industrijska politika Mala in srednja podjetja. Energija Transport

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Krško, 5. 10. 2001 mag. Cveto Stantič, predstavnik GZS v OPS' - druce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Srečanje OPS s predstavniki posavskega gospodarstvaVKLJUČEVANJE GOSPODARSTVA V SKUPNI NOTRANJI TRG EU

Krško, 5. 10. 2001

mag. Cveto Stantič, predstavnik GZS v OPS


Gospodarska pogajalska podro ja 18
“Gospodarska” pogajalska področja(18)

 • Industrijskapolitika

 • Mala in srednja podjetja

 • Energija

 • Transport

 • Telekomunikacije

  in info tehnologije

  • Konkurenca in državne pomoči

  • Prost pretok blaga

  • Socialna politika in zaposlovanje

  • Kmetijstvo in Regionalna politika

  • Okolje

  • Prost pretok ljudi, kapitala in storitev

  • Carinska unija in Zunanje ekonomski odnosi

  • Varstvo potrošnikov in zdravja

  • Pravo gospodarskih družb

Krško, 5.10.2001


Klju ni problemi energija
Ključni problemi: Energija

 • 3 letno prehodno obdobjeza oblikovanje obveznih varnostnih zalog nafte in derivatov

 • Konkurenca in delovanje trga z energijo:

  1. Trg z električno energijo:

  • liberalizacija: domača elektrika 17.4.2001, uvožena 1.1.2003

  • prestrukturiranje energetskega sektorja (nasedle investicije)

  • cenovne disparitete

   2. Trg z zemeljskim plinom (liberalizacija: 1.1.2003)

 • Trdnagoriva - DP pri zapiranju rudnikov

 • Jedrska energija

  • dobave in varovanje jedrskega materiala, potresna varnost, oprema, problem lastništva, jedrski odpadki

 • Status poglavja:začasno zaprto (29.3.)

 • Krško, 5.10.2001


  Klju ni problemi transport
  Ključni problemi: Transport

  • Cestni transport

   • Transportni sporazum

   • Prevelika ponudba cestnih prevozov

   • Harmonizacija zakonodaje: socialne zadeve, tehnologija, varnost, vplivi na okolje, fiskalni vidik

   • Strah EU pred nelojalno konkurenco iz držav kandidatk

 • Železniški transport – problem reorganizacije SŽ

 • Letalski transport – problem ECAA

 • Pomorski transport

 • Status poglavja:

  • Dodatna pojasnila dana 22.8.2000, EU vsklajuje skupno stališče

  • Vsi ključni krovni zakoni sprejeti

  • Pričakujemo začasno zaprtje poglavja še letos

 • Krško, 5.10.2001


  Cost / Benefit analiza integracije slovenskega trsp sektorja v SNT EUMulty-Country Transport Programme, EU Comission, dec 1999

  • Predpostavka: polnopravno članstvo v EU 1.1.2003

  • Stroški in učinki kot posledica:

   • Harmonizacije zakonodaje (netto učinek edino pri Sloveniji!)

    • Učinki: zmanjšanje manip. časa na mejah, povečanje

     učinkovitosti prevoznikov

  • Ustanavljanja in delovanja novih institucij

  • Izgradnje infrastrukture (TINA Projects)

   • Učinki: prihranek časa, prihranki na stroških vozil, prihranek na račun manjšega števila nesreč, itd.

 • Netto efekt ocenjen na 1,7 mrd evrov

 • Netto efekt z upoštevanjem učinkov povečanja

  trga je ocenjen na 3 mrd evrov – Slovenija naj bi bila kandidatka z najmanj problemi na področju transporta

 • Krško, 5.10.2001


  Priložnosti in nevarnosti za slovenska podjetja v SNT EUProces širitve = integracija nacionalnih trgov kandidatk v skupni notranji trg EU

  • Priložnosti:

   • Dostop na trg s 500 mio potrošnikov

   • Zmanjšanje poslovnih rizikov – večja predvidljivost poslovanja

   • Priložnost za dvig produktivnosti (nove tehnologije)

   • Večja privlačnost za NTI

 • Nevarnost:

  • Številna podjetja, ki sedaj poslujejo le na slovenskem trgu, se bodo soočila z evropsko konkurenco in ostrimi mehanizmi delovanja skupnega notranjega trga

 • Krško, 5.10.2001


  Spremembe v pogojih poslovanja ki jih prina a lanstvo v eu
  Spremembe v pogojih poslovanja, ki jih prinaša članstvo v EU

  • EVROPSKI PRAVNI RED (Acguis c.)

   • Prost pretok blaga in storitev (evropski tehnični standardi, varstvo potrošnikov, carinska unija)

   • Varstvo konkurence in državne pomoči (posredne: razvojne, okoljev., region.)

   • Pravo gospodarskih družb (poročila in rač. izkazi, min. osnovni kapital, itd.)

   • Varstvo in zdravje pri delu (biološki, kemični in fizikalni dejavniki)

   • Varovanje okolja

    • Celovito preprečevanje industrijskega onesnaževanja

    • Ravnanje s komunalnimi vodami

    • Ravnanje z embalažo

    • Kakovost goriv

 • POVEČANA KONKURENCA

 • JAVNA NAROČILA(le 3% zaščita domačih ponudnikov)

 • PRAVICA DO USTANAVLJANJA PODRUŽNIC V EU IN PRAVICA DO PRENOSA KAPITALA V TE PODRUŽNICE

 • Krško, 5.10.2001


  Spremenjeni pogoji poslovanja za male podjetnike
  Spremenjeni pogoji poslovanja za male podjetnike EU

  • SLOVENSKI PRAVNI RED SKORAJ POVSEM USKLAJEN Z EU

  • POVEČANA KONKURENČNOST  povezovanje malih podjetij

   • Podporno okolje: sklad za razvoj malega gosp., Sklad EBRD

 • POSEBNI PROGRAMI IN INSTRUMENTI EU:Phare, JOP, CRAFT, Europartenariat, BRE/BCC, BC – Net, EIC, Leader II, Employment Now, financiranje preko EIB, itd.

 • SREDSTVA IZ KOHEGIJSKIH IN STRUKTURNIH SKLADOV (RPC, LPC, Tehnološki parki)

 • ANTIBIROKRATSKI PROGRAM (enostavna ustanovitev podjetja)

 • SKLAD RS ZA MALO GOSPODARSTVO

 • Krško, 5.10.2001


  HVALA ZA POZORNOST EU

  Krško, 5.10.2001


  ad