Forum 20 år
Download
1 / 15

Forum 20 år 1993-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Forum 20 år 1993-2013. 1800-1910. Lasarett och sjukstugor. 1910-1950. Sanatorier och epidemisjukhus. 1950-1980. Storsjukhusen och den offentliga sektorns expansion. Landstingens fastighetsförvaltning i expansion fram till 1980-talet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Forum 20 år 1993-2013' - dreama


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Forum 20 år

1993-2013


1800 1910
1800-1910

 • Lasarett och sjukstugor


1910 1950
1910-1950

 • Sanatorier och epidemisjukhus


1950 1980
1950-1980

 • Storsjukhusen och den offentliga sektorns expansion


Landstingens fastighetsf rvaltning i expansion fram till 1980 talet
Landstingens fastighetsförvaltning i expansion fram till 1980-talet

 • Stora fastighetsägare och byggherrar

 • Komplexa byggnader och projekt

 • Beställarkompetens med resurser för fastighetsutveckling och byggproduktion

 • Centraliserad ägarstyrning

 • Fastighetsdrift och verksamhetsservice i sjukhusen regi


Landstingens 80 tal
Landstingens 80-tal 1980-talet

 • Stark centralstyrning

 • Ekonomiska underskott (skatten kan inte längre höjas)

 • Reducering av personal

 • Vårdköer

 • Strukturförändring

 • Effektivisering

 • Intern prissättning


1990 tal decentralisering och kundnytta
1990-tal 1980-taletDecentralisering och kundnytta

 • Fortsatt effektivisering med marknaden som modell

 • Beställar-utförarmodeller i vården

  • Stockholms-, Bohus-, Dalamodellen m.fl.

 • Fastighetsverksamheten blir resultatenhet med intäkter från internhyror.

 • Fokus på effektivare lokalutnyttjande och kostnadsminskningar för drift, underhåll och energi.

 • Förvaltarbyggherre med uppdrag att skapa kundnytta.

 • Ädel-, psykiatri- och gymnasiereformer minskar Landstingets fastighetsinnehav.


1990 tal forts
1990-tal forts. 1980-talet

 • Privata vårdgivare gör entré

 • Outsourcing av fastighetsdrift

 • Förvaltaren tillsammans med sjukhusen tar fram Fastighetsutvecklingsplaner

 • Facilities management

 • Miljö- och hållbarhetsfrågor


Resultat
Resultat 1980-talet

 • Effektivare lokalutnyttjande resulterade i stora vakanser som kunde hyras ut eller försäljas.

 • Landstingens fastighetsinnehav minskar med 1/3-del.

 • Reavinster och sjunkande räntor ger överskott till ägaren att fördela till sjukvården.


2000 tal
2000-tal 1980-talet

 • De lågt hängande frukterna nedplockade


2000 tal centralisering och koncernnytta
2000-tal 1980-taletCentralisering och Koncernnytta

 • Hyresgästerna tar ett större ansvar för sin lokalförsörjning och börjar upprätta lokalförsörjningsplaner.

 • Serviceförvaltningar bildas med FM-uppdrag inkl. fastighetsförvaltning.

 • Somliga sjukhus från expansionsåren börjar bli omoderna.

 • Fortsatt ökning av inflyttningen till storstadsregionerna skapar kapacitetsbrist på vårdplatser.

 • Centrala programfunktioner för strategiska investeringar börjar inrättas i landstingens ledningar.


Macro 1980-talet

UPPDRAG:

Bistå och företräda ägaren/landstinget i fastighetsstrategiska frågor.

Skapa Koncernnytta

ÄGARPERSPEKTIV

Långsiktighet

Skapa

Framtiden

Strategisk ledning

UPPDRAG:Tillhandahålla ändamålsenliga

lokaler och service

Internpriser.

Skapa Kundnytta

Fastighetsutveckling…

Strategisk planering

Förutse

Framtida behov

Infrateknik

?

Projektledning

Behandla

Uppkomna behov

KUNDPERSPEKTIV

Operativt

Förhållningssätt

Operativ ledning

Projektledning

PU/Omby

Förvaltning

Drift

Hantera

Akuta behov

?

Service

Micro

Framförhållning

Lång

Kort


Tack och grattis
Tack och Grattis! 1980-talet


ad