Enovas time
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

Enovas time PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Enovas time. Status og muligheter Fjernvarmedagene 28.10.2013, Petter Hersleth , Enova. Enova SF. Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon Fremme utvikling av energi- og klimateknologi

Download Presentation

Enovas time

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Enovas time

Status og muligheter

Fjernvarmedagene 28.10.2013, Petter Hersleth, Enova


Enova SF

Formål:

 • Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

 • Fremme utvikling av energi- og klimateknologi

 • Skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger

 • Styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser

  Mål:

 • Energi- og klimaresultat som tilsvarer 6 1/4 TWh


7,7 TWh fornybar varme støttet av Enova(2012)


Våre tilbud

Bygg og bolig

Industri og anlegg

Fornybar varme

Ny teknologi


Støtteprogrammer bygg

 • Støtte til eksisterende bygg

 • Støtte til ny teknologi for fremtidens bygg


Støtteprogram industri

 • Energibruk - Industri

 • Forprosjektstøtte til energibruk - Industri

 • Introduksjon av energiledelse

 • Ny energi- og klimateknologi i industrien


Støtteprogrammer anlegg

 • Biogass

 • Anlegg


Støtteprogrammer fornybar varme

 • Fjernvarme

 • Varmesentral utvidet

 • Varmesentral forenklet

 • Varmesentral industri

 • Bygningsoppvarming og prosessvarme

 • Forhåndsbestemte støttesatser

 • Maksimal støtte 100 000 kr

 • Bygningsoppvarming og prosessvarme

 • Enkelt søknadsskjema

 • Forhåndsbestemte støttesatser

 • Investeringsstøtte til

 • Nyetablering

 • Fortetting og utvidelse

 • Konvertering av spisslast

 • Bygningsoppvarming og prosessvarme

 • Fleksibelt delprogram


Støtteprogram ny teknologi

 • Ny energi- og klimateknologi i industrien

 • Introduksjon av ny teknologi

 • Støtte til ny teknologi for fremtidens bygg


Relevant her!

 • Introduksjon av energiledelse

 • Fjernvarme

 • Støtte til eksisterende bygg

 • Introduksjon av ny teknologi

 • Anlegg

 • Varmesentral programmene


Program for fjernvarme


Program for fjernvarme

 • Mål: Sikre utbygging av fornybar fjernvarme og –kjøling

 • Prosjekter som støttes:

  • Nyetablering

  • Fortetting og utvidelse

  • Konvertering av spisslast i eksisterende fjernvarmeanlegg

 • Søker: Eier av fjernvarmeanlegget


 • Nyetablering

  10 GWh fornybar leveranse

  11,8 GWh total leveranse

  • Fornybart energiresultat på 10 GWh kan støttes


  Fortetting

  A

  Opprinnelig kontrakt, 10 GWh

  A og B kommer til, 3 GWh

  B

  • Fornybart energiresultat på 3 GWh kan støttes


  Frafall og fortetting

  A

  D

  Opprinnelig kontrakt, 10 GWh

  C og D faller bort, -3 GWh

  A og B kommer til, 3 GWh

  C

  B

  • Kontraktsforpliktelsen må oppfylles før nye energiresultat kan kontraktfestes


  Konvertering til fornybar spisslast

  13 GWh fornybar leveranse

  15,3 GWh total leveranse

  • Konvertering fra fossil til fornybar spisslast på 2,3 GWh kan støttes


  Utvidelse

  Opprinnelig kontrakt, 13 GWh

  Potensial i nytt område 5 GWh

  • Fornybart energiresultat på 5 GWh kan støttes, uavhengig av om opprinnelig kontrakt i det første området er oppnådd


  Status og forventning mot 2020


  Utvikling i kontraktsfestet energiresultat 2001-2012


  Resultat så langt i 2013


  Utviklingstrend


  Program for energitiltak i anlegg


  Eksempler på tiltak

  Veianlegg

  • utskifting og styring av veilys

  • tunnelventilasjon, vannpumper i undersjøiske tunneler, signalanlegg

   Kai- og havneanlegg

  • kabling, spennings- og frekvenstransformatorer, tilkoblingsanlegg på kai

   Utendørs idrettsanlegg

  • belysning, drift av snøkanoner, drift av kuldeanlegg og undervarmeanlegg

   Vann, avløp og renseanlegg

  • utskifting og styring av pumper, høydebasseng, drift av renseanlegg

  Program for energitiltak i anlegg Enovas"åpen klasse"

  Mulighet for fjernvarmebransjen:

  Energieffektivisering i fjernvarmeanlegg


  Program for ny teknologi


  Enova i et innovasjonsperspektiv

  MarkedsintroduksjonNy teknologi


  Hva støtter vi?

  • Nye teknologier som ikke er introdusert i det norske markedet

   • Markedsintroduksjon – ikke teknologiutvikling

  • Konkrete fysiske installasjoner

  • Forbedringer av produkt eller forbedrede systemløsninger

  • Prosjekter som gir energiresultat i form av

   • Redusert energibehov

   • Konvertering fra el/fossil til fornybart

   • Økt kraftproduksjon


  Program for energiledelse


  Programtilbud Energiledelse

  Ambisjon tilsvarende min. 10 % av spesifikk energibruk innen 5 år.

  Bedriften skal etablere tiltakslister og energiledelsessystem

  Gjennomføringstid: 12 måneder

  Støttebeløp: maksimalt 50 % av godkjente kostnader


  Programtilbud


  Spørsmål eller kommentarer?


  • Merete Knain

  Vi er her nå!

  • Ane Marte Andersson

  • Petter Hersleth


 • Login