Enovas time - PowerPoint PPT Presentation

Enovas time
Download
1 / 33

 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Enovas time. Status og muligheter Fjernvarmedagene 28.10.2013, Petter Hersleth , Enova. Enova SF. Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon Fremme utvikling av energi- og klimateknologi

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Enovas time

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Enovas time

Enovas time

Status og muligheter

Fjernvarmedagene 28.10.2013, Petter Hersleth, Enova


Enova sf

Enova SF

Formål:

 • Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

 • Fremme utvikling av energi- og klimateknologi

 • Skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger

 • Styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser

  Mål:

 • Energi- og klimaresultat som tilsvarer 6 1/4 TWh


7 7 twh fornybar varme st ttet av enova 2012

7,7 TWh fornybar varme støttet av Enova(2012)


Enovas time

Våre tilbud

Bygg og bolig

Industri og anlegg

Fornybar varme

Ny teknologi


St tteprogrammer bygg

Støtteprogrammer bygg

 • Støtte til eksisterende bygg

 • Støtte til ny teknologi for fremtidens bygg


St tteprogram industri

Støtteprogram industri

 • Energibruk - Industri

 • Forprosjektstøtte til energibruk - Industri

 • Introduksjon av energiledelse

 • Ny energi- og klimateknologi i industrien


St tteprogrammer anlegg

Støtteprogrammer anlegg

 • Biogass

 • Anlegg


St tteprogrammer fornybar varme

Støtteprogrammer fornybar varme

 • Fjernvarme

 • Varmesentral utvidet

 • Varmesentral forenklet

 • Varmesentral industri

 • Bygningsoppvarming og prosessvarme

 • Forhåndsbestemte støttesatser

 • Maksimal støtte 100 000 kr

 • Bygningsoppvarming og prosessvarme

 • Enkelt søknadsskjema

 • Forhåndsbestemte støttesatser

 • Investeringsstøtte til

 • Nyetablering

 • Fortetting og utvidelse

 • Konvertering av spisslast

 • Bygningsoppvarming og prosessvarme

 • Fleksibelt delprogram


St tteprogram ny teknologi

Støtteprogram ny teknologi

 • Ny energi- og klimateknologi i industrien

 • Introduksjon av ny teknologi

 • Støtte til ny teknologi for fremtidens bygg


Relevant her

Relevant her!

 • Introduksjon av energiledelse

 • Fjernvarme

 • Støtte til eksisterende bygg

 • Introduksjon av ny teknologi

 • Anlegg

 • Varmesentral programmene


Program for fjernvarme

Program for fjernvarme


Program for fjernvarme1

Program for fjernvarme

 • Mål: Sikre utbygging av fornybar fjernvarme og –kjøling

 • Prosjekter som støttes:

  • Nyetablering

  • Fortetting og utvidelse

  • Konvertering av spisslast i eksisterende fjernvarmeanlegg

 • Søker: Eier av fjernvarmeanlegget


 • Enovas time

  Nyetablering

  10 GWh fornybar leveranse

  11,8 GWh total leveranse

  • Fornybart energiresultat på 10 GWh kan støttes


  Enovas time

  Fortetting

  A

  Opprinnelig kontrakt, 10 GWh

  A og B kommer til, 3 GWh

  B

  • Fornybart energiresultat på 3 GWh kan støttes


  Enovas time

  Frafall og fortetting

  A

  D

  Opprinnelig kontrakt, 10 GWh

  C og D faller bort, -3 GWh

  A og B kommer til, 3 GWh

  C

  B

  • Kontraktsforpliktelsen må oppfylles før nye energiresultat kan kontraktfestes


  Enovas time

  Konvertering til fornybar spisslast

  13 GWh fornybar leveranse

  15,3 GWh total leveranse

  • Konvertering fra fossil til fornybar spisslast på 2,3 GWh kan støttes


  Enovas time

  Utvidelse

  Opprinnelig kontrakt, 13 GWh

  Potensial i nytt område 5 GWh

  • Fornybart energiresultat på 5 GWh kan støttes, uavhengig av om opprinnelig kontrakt i det første området er oppnådd


  Status og forventning mot 2020

  Status og forventning mot 2020


  Utvikling i kontraktsfestet energiresultat 2001 2012

  Utvikling i kontraktsfestet energiresultat 2001-2012


  Resultat s langt i 2013

  Resultat så langt i 2013


  Utviklingstrend

  Utviklingstrend


  Program for energitiltak i anlegg

  Program for energitiltak i anlegg


  Program for energitiltak i anlegg enovas pen klasse

  Eksempler på tiltak

  Veianlegg

  • utskifting og styring av veilys

  • tunnelventilasjon, vannpumper i undersjøiske tunneler, signalanlegg

   Kai- og havneanlegg

  • kabling, spennings- og frekvenstransformatorer, tilkoblingsanlegg på kai

   Utendørs idrettsanlegg

  • belysning, drift av snøkanoner, drift av kuldeanlegg og undervarmeanlegg

   Vann, avløp og renseanlegg

  • utskifting og styring av pumper, høydebasseng, drift av renseanlegg

  Program for energitiltak i anlegg Enovas"åpen klasse"

  Mulighet for fjernvarmebransjen:

  Energieffektivisering i fjernvarmeanlegg


  Program for ny teknologi

  Program for ny teknologi


  Enova i et innovasjonsperspektiv

  Enova i et innovasjonsperspektiv

  MarkedsintroduksjonNy teknologi


  Hva st tter vi

  Hva støtter vi?

  • Nye teknologier som ikke er introdusert i det norske markedet

   • Markedsintroduksjon – ikke teknologiutvikling

  • Konkrete fysiske installasjoner

  • Forbedringer av produkt eller forbedrede systemløsninger

  • Prosjekter som gir energiresultat i form av

   • Redusert energibehov

   • Konvertering fra el/fossil til fornybart

   • Økt kraftproduksjon


  Program for energiledelse

  Program for energiledelse


  Programtilbud energiledelse

  Programtilbud Energiledelse

  Ambisjon tilsvarende min. 10 % av spesifikk energibruk innen 5 år.

  Bedriften skal etablere tiltakslister og energiledelsessystem

  Gjennomføringstid: 12 måneder

  Støttebeløp: maksimalt 50 % av godkjente kostnader


  Programtilbud

  Programtilbud


  Sp rsm l eller kommentarer

  Spørsmål eller kommentarer?


  Vi er her n

  • Merete Knain

  Vi er her nå!

  • Ane Marte Andersson

  • Petter Hersleth


 • Login