enovas time
Download
Skip this Video
Download Presentation
Enovas time

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Enovas time - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Enovas time. Status og muligheter Fjernvarmedagene 28.10.2013, Petter Hersleth , Enova. Enova SF. Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon Fremme utvikling av energi- og klimateknologi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Enovas time' - dreama


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
enovas time

Enovas time

Status og muligheter

Fjernvarmedagene 28.10.2013, Petter Hersleth, Enova

enova sf
Enova SF

Formål:

 • Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon
 • Fremme utvikling av energi- og klimateknologi
 • Skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger
 • Styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser

Mål:

 • Energi- og klimaresultat som tilsvarer 6 1/4 TWh
slide4

Våre tilbud

Bygg og bolig

Industri og anlegg

Fornybar varme

Ny teknologi

st tteprogrammer bygg
Støtteprogrammer bygg
 • Støtte til eksisterende bygg
 • Støtte til ny teknologi for fremtidens bygg
st tteprogram industri
Støtteprogram industri
 • Energibruk - Industri
 • Forprosjektstøtte til energibruk - Industri
 • Introduksjon av energiledelse
 • Ny energi- og klimateknologi i industrien
st tteprogrammer fornybar varme
Støtteprogrammer fornybar varme
 • Fjernvarme
 • Varmesentral utvidet
 • Varmesentral forenklet
 • Varmesentral industri
 • Bygningsoppvarming og prosessvarme
 • Forhåndsbestemte støttesatser
 • Maksimal støtte 100 000 kr
 • Bygningsoppvarming og prosessvarme
 • Enkelt søknadsskjema
 • Forhåndsbestemte støttesatser
 • Investeringsstøtte til
 • Nyetablering
 • Fortetting og utvidelse
 • Konvertering av spisslast
 • Bygningsoppvarming og prosessvarme
 • Fleksibelt delprogram
st tteprogram ny teknologi
Støtteprogram ny teknologi
 • Ny energi- og klimateknologi i industrien
 • Introduksjon av ny teknologi
 • Støtte til ny teknologi for fremtidens bygg
relevant her
Relevant her!
 • Introduksjon av energiledelse
 • Fjernvarme
 • Støtte til eksisterende bygg
 • Introduksjon av ny teknologi
 • Anlegg
 • Varmesentral programmene
program for fjernvarme1
Program for fjernvarme
   • Mål: Sikre utbygging av fornybar fjernvarme og –kjøling
   • Prosjekter som støttes:
    • Nyetablering
    • Fortetting og utvidelse
    • Konvertering av spisslast i eksisterende fjernvarmeanlegg
 • Søker: Eier av fjernvarmeanlegget
slide13

Nyetablering

10 GWh fornybar leveranse

11,8 GWh total leveranse

 • Fornybart energiresultat på 10 GWh kan støttes
slide14

Fortetting

A

Opprinnelig kontrakt, 10 GWh

A og B kommer til, 3 GWh

B

 • Fornybart energiresultat på 3 GWh kan støttes
slide15

Frafall og fortetting

A

D

Opprinnelig kontrakt, 10 GWh

C og D faller bort, -3 GWh

A og B kommer til, 3 GWh

C

B

 • Kontraktsforpliktelsen må oppfylles før nye energiresultat kan kontraktfestes
slide16

Konvertering til fornybar spisslast

13 GWh fornybar leveranse

15,3 GWh total leveranse

 • Konvertering fra fossil til fornybar spisslast på 2,3 GWh kan støttes
slide17

Utvidelse

Opprinnelig kontrakt, 13 GWh

Potensial i nytt område 5 GWh

 • Fornybart energiresultat på 5 GWh kan støttes, uavhengig av om opprinnelig kontrakt i det første området er oppnådd
program for energitiltak i anlegg enovas pen klasse

Eksempler på tiltak

Veianlegg

 • utskifting og styring av veilys
 • tunnelventilasjon, vannpumper i undersjøiske tunneler, signalanlegg

Kai- og havneanlegg

 • kabling, spennings- og frekvenstransformatorer, tilkoblingsanlegg på kai

Utendørs idrettsanlegg

 • belysning, drift av snøkanoner, drift av kuldeanlegg og undervarmeanlegg

Vann, avløp og renseanlegg

 • utskifting og styring av pumper, høydebasseng, drift av renseanlegg
Program for energitiltak i anlegg Enovas"åpen klasse"

Mulighet for fjernvarmebransjen:

Energieffektivisering i fjernvarmeanlegg

enova i et innovasjonsperspektiv
Enova i et innovasjonsperspektiv

MarkedsintroduksjonNy teknologi

hva st tter vi
Hva støtter vi?
 • Nye teknologier som ikke er introdusert i det norske markedet
  • Markedsintroduksjon – ikke teknologiutvikling
 • Konkrete fysiske installasjoner
 • Forbedringer av produkt eller forbedrede systemløsninger
 • Prosjekter som gir energiresultat i form av
  • Redusert energibehov
  • Konvertering fra el/fossil til fornybart
  • Økt kraftproduksjon
programtilbud energiledelse
Programtilbud Energiledelse

Ambisjon tilsvarende min. 10 % av spesifikk energibruk innen 5 år.

Bedriften skal etablere tiltakslister og energiledelsessystem

Gjennomføringstid: 12 måneder

Støttebeløp: maksimalt 50 % av godkjente kostnader

vi er her n

Merete Knain

Vi er her nå!

 • Ane Marte Andersson
 • Petter Hersleth
ad