ผังองค์กรกลุ่มงานประกันสุขภาพ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 8

  • 125 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ผังองค์กรกลุ่มงานประกันสุขภาพ. นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ์ หัวหน้าลุ่มงานประกันสุขภาพ. 1. งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ/บุคคลไร้สถานะ และประกันสุขภาพแรงงาน ต่างด้าว นายอภิชาติ วุฒิเสลา. 2. งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และงานประสานการจัดทำแผน งบบริการสุขภาพ นายนิศักดิ์ คติอุดมพร. 3. งานบริหารการชดเชย /

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ผังองค์กรกลุ่มงานประกันสุขภาพ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5954319

1./

2.

3. /

4. /

5.

6.

..


5954319

10 2554


5954319

2554

30 .. 54


5954319

2555


5954319

2553 2 ( 1 6 ) 15 2554


5954319

2554 1 ( 1 6 ) 28 2555


5954319

2555 10 28 2555


5954319


  • Login