بنام یزدان     پاک
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

سیستم های خبره PowerPoint PPT Presentation


  • 162 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

بنام یزدان پاک. Expert system. سیستم های خبره. ابوالقاسم یوسفی بابادی. ایمان رضا ایمانی. تعریف سیستم خبره.

Download Presentation

سیستم های خبره

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


بنام یزدان پاک

Expert system

سیستم های خبره


ابوالقاسم یوسفی بابادی

ایمان رضا ایمانی


تعریف سیستم خبره

سیتم خبره، برنامه های کامپیوتری هستند که نحوه تفکر یک متخصص در یک زمینه خاص را شبیه سازی می کنند ، در واقع این نرم افزارها ، الگوهای منطقی را که یک متخصص بر اساس آنها تصمیم گیری می کنند


یا به عبارت دیگر

دسته‌ای خاص از نرم‌افزارهای رایانه‌ای اطلاق می‌شود که در راستای کمک به کاردانان و متخصّصان انسانی و یا جایگزینی جزئی آنان در زمینه‌های محدود تخصّصی تلاش دارند.


ساختار اصلی يك سيستم خبره‌

1. پایگاه دانش

الف : حقایق factual

ب : غیر قطعی heuristic

2. موتور تصمیم گیری


Factual knowledge

دانش حقيقي يا قطعي نوعي از دانش است كه مي‌توان آن را درحيطه‌هاي مختلف به اشتراك گذاشت و تعميم داد؛ چراكه درستي آن قطعي است.

Heuristic knowledge

غيرقطعي‌تر و بيشتر مبتني بر برداشت‌هاي شخصي است. هرچه حدس‌ها يا دانش هيورستيك يك سيستم خبره بهتر باشد، سطح خبرگي آن بيشتر خواهد بود و در شرايط ويژه، تصميمات بهتري اتخاذ خواهد كرد


موتور تصمیم گیری

موتور تصميم‌گيري سيستم خبره را قادر مي‌كند با استفاده از قوانين پايگاه دانش، پروسه تصميم‌گيري را انجام دهد.


ساختار کامل سیستم خبره

رابط کاربری ((user interface

2. حافظهکار ((working memory

3. پایگاه دانش ((knowledge base

4. موتور تصمیم گیری ((interface engine


ساختار کامل سیستم خبره

1. رابط کاربری ((user interface

2. حافظهکار ((working memory

3. پایگاه دانش ((knowledge base

4. موتور تصمیم گیری ((interface engine

5. سیستم توضیح ((explanation system


منطق فازی

سیستم خبره با دیگر شاخه های هوش مصنوعی مانند منطق فازی نیز ارتباط دارد .در این خصوص تنها دوارزش درست یا نادرست وجود دارد و چنین منطقی نمی تواند چندان کامل باشد زیرا پروسه تصمیم گیری انسان ها در بسیاری موارد کاملأ قطعی نیست و بسته به زمان و مکان آن ، تا حدودی درست یا نادرست است .

جین لوکایسویز فیلسوف لهستانی منطقی را مطرح کرد که ارزش یک قانون می تواند بیشتر از دو مقدار درست یا نادرست باشد ، و سپس پروفسور لطفی زاده نشان داد که این منطق را بصورت درجه درستی مطرح کرد .


کار برد سیستم های خبره

سیستم خبره موجب انجام امور و یا تسهیل در انجام امور در زمینه های متنوعی همچون پزشکی ، حسابداری ، کنترل فرایند ها ، برنامه ریزی تجاری و خدمات مالی و امنیتی می شوند .این سیستم ها چندین هدف پیچیده و تعاملی را موردبررسی قرار می دهند تاجوانب کار را روشن کنند و به اهداف موردنظر دست یابندیا بهترین گزینه را پیشنهاد دهند .


مزایا و محدودیت های سیستم های خبره


مزایا

1- کاهش هزینه

2- افزایش قابلیت دسترسی

3- کاهش خطر

4- دائمی بودن


مزایا

5- تجربیات چندگانه

6- افزایش قابلیت اطمینان

7- قدرت تبیین

8- پاسخ دهی در همه حالات


مزایا

9- پایگاه تجربه

10- آموزش کاربر

11- سهولت انتقال دانش


محدودیت ها

1- هیچ حسی به آنچه انجام می دهند ، ندارند.

2- برای یک منظور خاص طراحی شده و قابل تعمیم نمی باشند .

3- پایگاه دانش آنها از دانش متخصصان نشأت می گیردلذا محدود است .


چند سیستم خبره مشهور

dendral درسال 1965 دردانشگاه استنفورد . درموردتحلیل های شیمیایی وشبیه سازی ساختارمولکولی آن.


Mycin : درسال 1972دردانشگاه استنفورد،تشخیص عفونی های خونی بااستفاده از اطلاعات بدست آمده ازشرایط جسمی بیمار.

Centraul :که به بررسی آزمایش های تفسی و تشخیص بیماری های ریوی بود.

(space flight ceter)msfcmarshall :

یکی ازمراکزوابسته به سازمان فضایی ناسا می باشد که در 1994 درزمینه توسعه نرم افزارهای هوشمند کارمی کند که هدف آن تخمین کم وکیف تجهیزات و لوازم مورد نیازبرای محل به فضا است.


آینده سیستم های خبره

هدف نهايي طرح كسب بصيرت ايجاد قابليتي است كه متخصص بتواند بصيرت خود را دقيقاً در سيستم كامپيوتري وارد نمايد. اغلب نتايج عملي در آيندة نزديك احتمالاً از كاربرد سيستم هاي خبره فعلي در مواجهه با مسائل دنياي واقعي بدست خواهد آمد.

آينده، زمان استفاده از سيستم هاي خبره به طور وسيع خواهد بود.


موفق و پیروز باشید


  • Login