INSPIRE direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje - PowerPoint PPT Presentation

Inspire direktyvos gyvendinimas lietuvoje
Download
1 / 15

 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INSPIRE direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje. Nacionalinė žemės tarnyba Kadastrų ir geodezijos departamento direktorius Saulius Urbanas. Direktyvos įgyvendinimas. Direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisinę sistemą Komitologija Sudaromos preliminarios įgyvendinimo taisyklės

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

INSPIRE direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Inspire direktyvos gyvendinimas lietuvoje

INSPIRE direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje

Nacionalinė žemės tarnyba

Kadastrų ir geodezijos departamento direktorius

Saulius Urbanas


Direktyvos gyvendinimas

Direktyvos įgyvendinimas

 • Direktyvos perkėlimasį nacionalinę teisinę sistemą

 • Komitologija

  • Sudaromospreliminariosįgyvendinimo taisyklės

  • Preliminarių įgyvendinimo taisyklų svarstymas ir derinimas

  • Įgyvendinimo taisyklės atitikimas EK normatyvus / sprendimus

  • Įgyvendinimo taisyklių įteisinimas

 • Projektai, tiksliniai darbai vykdant erdvinių duomenų administravimo procedūrų keitimus (jei būtina)

  • Europos lygmeniu

  • Nacionaliniu lygmeniu


Gyvendinimo taisykl s temos

Įgyvendinimo taisyklės: temos

 • Metaduomenys

 • Suderintų duomenų specifikacijos ir duomenų apsikeitimas

 • Tinklinės integracinės paslaugos

 • Duomenų platinimas

 • Stebėsena ir ataskaitos

 • Organizacinės struktūros, koordinavimas ir tarpsektorinė analizė


Georeferencinio pagrindo temos

Georeferencinio pagrindo temos

 • Geodezinis pagr

 • Administracinės ribos

 • Vietovardžiai

 • Statiniai

 • Hidrografija

 • Transportas

 • Ortofoto

 • Miškai

 • Reljefas

 • NT kadastras


Upi e er ir tvenkini valstyb s kadastro duomen integravimas gdb10lt

Upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro duomenų integravimas į GDB10LT


Mi k kadastro integracija

Miškų kadastro integracija

 • Kas yra miškas?

  • Juridinės ribos

  • Medžiai - krūmai vietovėje


Integracija su keli banku

Integracija su kelių banku

 • Kelio, kaip objekto apibrėžimas:

  • Pagal geografinę padėtį

  • Pagal kilometrinius stulpus

Vienas objektas

Segmentas


Problemos tarpsektorinis ry ys

Problemos: tarpsektorinis ryšys

 • Nesutapimai tarp teminių komponentų

 • Topologinis nesuderinamumas

 • Semantikos skirtumai

 • Unikalių identifikatorių trūkumas

 • Savalaikis ir suderintas duomenų atnaujinimas


Lietuvos geografin s informacijos infrastrukt ros projektas lgii

Geografinės sąsajos

e-mokymas

Platinimas, pridėtinės paslaugos

ABC

Geografiniai

duomenys

Lietuvos Geografinės Informacijos Infrastruktūros projektas (LGII)

 • Tikslas – pasiekti oficialios ir kitos viešojo sektoriaus geografinės informacijos suderinamumą (integralumą), įgalinant ją analizuoti kaip visumą.

 • Pagerinti visuomenės supratimą apie erdvinės informacijos panaudojimo galimybes.

 • Išplėsti geografinės informacijos naudojimo apimtis ir jos prieigą.


Lgii projektas i etapas

LGII projektas – I etapas

 • Pradžia – 2005 liepa

 • Projekto vadovavimas – “GIS-Centras”

 • Partneriai: 11 valstyb. institucijų

 • Biudžetas: 17 mln Lt.

 • Laikotarpis: 3 metai

 • Rezultatai:

  • Pilnai veikianti sistema

  • Vartotojo aplinka

  • Suderinti georeferenciniai duomenys

  • Apibrėžtas teisinis pagrindas


Lgii projekto partneriai

LGII projekto partneriai

 • Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM (georeferenciniai duomenys, reljefo duomenys, ortofotografiniai žemėlapiai, GKPIS duomenys)

 • VĮ “Registrų centras” (nekilnojamo turto kadastro informacija, adresų registras, administracinių ribų informacija)

 • Aplinkos apsaugos agentūra prie AM (hidrografija, žemės dangos informacija)

 • Valstybinė suagomų teritorijų tarnyba prie AM (saugomų teritorijų kadastro duomenys)

 • Lietuvos geologijos tarnybaprie AM (geologiniai duomenys)

 • Civilinės saugos departamentas prie VRM (valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro informacija)

 • Valstybinė miškotvarkos tarnyba prie AM (miškų kadastro duomenys)

 • Lietuvos automobilių kelių direkcija (automobilių kelių ir tiltų duomenys)

 • Vilniaus miesto savivaldybė (savivaldybės GI)


Lgii projektas strukt ra

LGII projektas - struktūra


Organizacin strukt ra

LGII / INSPIRE standartai

EK

ES subjektai

Piliečiai

Organizacinė struktūra

INSPIRE direktyva / nacionaliniai įstatymai

Kadastrų / registrų tvarkytojai

Žinybinių DB tvarkytojai

Savivaldybės

Autorinės teisės, licencinės sutartys, mokestis


Kiek kainuoja inspire

Kiek kainuoja INSPIRE

 • EK prognozės:

  • Infrastruktūros išvystymui ir palaikymui:

   • 11,7 mln Lt. – 18,6 mln Lt.

 • Poveikis kadastrų/registrų tvarkytojams

  • 10-30% papildomų sąnaudų

 • Poveikis žinybinių DB tvarkymui

  • 10-30% papildomų sąnaudų

 • Koordinavimas, integracinių standartų vystymas ir duomenų administravimas

  • LGII mechanizmai – 0,5 – 1 mln Lt. / metus


 • A i u d mes

  Ačiū už dėmesį


 • Login