Ch ng 7 c l ng tham s
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 52

CHƯƠNG 7 ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CHƯƠNG 7 ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ. Nhắc lại thống kê mẫu. Thống kê mẫu : hàm của các bnn thành phần trong mẫu . Cho mẫu ngẫu nhiên : W=(X1;X2;… Xn ), thống kê mẫu có dạng : T=f(X1;X2;…; Xn ) Thống kê T cũng là một bnn. Ước lượng. Tổng thể có tham số  chưa biết .

Download Presentation

CHƯƠNG 7 ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


CHƯƠNG 7ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ


Nhắclạithốngkêmẫu

 • Thốngkêmẫu: hàmcủacácbnnthànhphầntrongmẫu.

 • Cho mẫungẫunhiên: W=(X1;X2;…Xn), thốngkêmẫucódạng:

 • T=f(X1;X2;…;Xn)

 • Thốngkê T cũnglàmộtbnn.


Ướclượng

 • Tổngthểcóthamsố chưabiết.

 • Ta muốnxácđịnhthamsốnày.

 • Lấymộtmẫucỡ n.

 • Từmẫunàytìmcáchxácđịnhgầnđúnggiátrịcủathamsố  củatổngthể.

 • Ướclượngđiểm: dùngmộtgiátrị.

 • Ướclượngkhoảng: dùngmộtkhoảng.


Ướclượng

 • Ướclượngđiểm: khôngchệch, hiệuquả, vững…

 • Ướclượngkhoảng: đốixứng, mộtphía, haiphía…

 • Ta chỉxétướclượngkhoảngđốixứng


Ướclượngđiểm

 • Dùngmộtgiátrịđểthaythếchogiátrịcủathamsố chưabiếtcủatổngthể.

 • Giátrịnàylàgiátrịcụthểcủamộtthốngkê T nàođócủamẫungẫunhiên.

 • Cùngvớimộtmẫungẫunhiêncóthểxâydựngđượcrấtnhiềuthốngkêmẫuđểướclượngchothamsố.

 • Ta dựavàocáctiêuchuẩnsau: khôngchệch, hiệuquả, vững …


Ướclượngkhôngchệch (ƯLKC)

 • Thốngkê T=f(X1;X2;…;Xn) gọilàướclượngkhôngchệchcủathamsố nếu:

 • Nếu E(T) thìướclượng T gọilàmộtướclượngchệch (ƯLC) củathamsố .

 • Độchệchcủaướclượng:


Vídụ 1

 • Trongchương 6 tacó:

 • Vậy:


Ướclượng KC tốthơn

 • Cho X, Y làhai ULKC củathamsố.

 • Cónghĩalà:

 • Nếu:

 • Thì Y làướclượngtốthơn X (do phươngsainhỏhơnnênmứcđộtậptrungxungquanhthamsố nhiềuhơn).


Ví dụ 1.

 • Cho mẫungẫunhiên(X1,X2, …, Xn).

  a) CMR: cácthốngkêsau:

  đềulàcácướclượngkhôngchệchcủa .

  b) Trongcácướclượngtrênướclượngnàolàtốthơn.


Ướclượnghiệuquả

 • Thốngkê T=f(X1;X2;…;Xn) gọilàướclượnghiệuquảcủathamsố nếu:

  • T là ULKC của 

  • V(T) nhỏnhất so vớimọi ULKC khácxâydựngtrêncùngmẫungẫunhiêntrên.

 • Ta thườngdùngbấtđẳngthức Crammer-Raođểđánhgiá.


BĐT Cramer-Rao

 • Cho tổngthểcódấuhiệunghiêncứu X làbnncóhàmmậtđộxácsuấtdạng f(x,θ) vàthỏamãnmộtsốđiềukiệnnhấtđịnh.

 • Cho T làmột ƯLKC củaθ. Ta có:


Ví dụ 2.

 • Cho mẫungẫunhiên(X1,X2, …, Xn) lấytừtổngthểcókìvọng  vàphươngsai 2. Xét 2 thốngkê:

  a) CMR: cả 2 thốngkêtrênđềulàcácướclượngkhôngchệchcủa .

  b) Tronghaiướclượngtrênướclượngnàolàtốthơn.


Vídụ 3

 • Cho tổngthểcóphânphốichuẩn N(μ;σ2). CMR: làướclượnghiệuquảnhấtcủathamsốμ.

  Giải.

  Dễthấylàướclượngkhôngchệchvà:

 • Hàmppxscủatổngthể:


Vídụ 3

 • Ta có:

 • Và:


Vídụ 3

 • Theo bấtđẳngthức Cramer-Raotacó:

 • Vậythốngkêlà ƯLKC cóphươngsainhỏnhấttrongcácướclượngkhôngchệchcủathamsốμcủatổngthể


Các ULHQ

 • Ta chứng minh được:


Ướclượngvững

 • Cho thốngkê T=f(X1;X2;…;Xn)

 • Thốngkê T gọilàướclượngvữngcủathamsốθnếu:

 • Khinàytanóithốngkê T hộitụtheoxácsuấtđếnthamsốθkhicỡmẫutiếnvềvôcùng.

 • Đểđánhgiáướclượngvữngtadùng BĐT Chebyshev (Trêbưsép).


Cácướclượngvững

 • TừkếtquảChương 5, tachứng minh được:


Tómlại

 • Do vậytacóthểxấpxỉcácthamsốtrênbằngcácthốngkêmẫutrongthựchành, tínhtoán.


Ôntập

 • Mộtthốngkêmẫulàmộthàmcủacácbiếnngẫunhiênthànhphầncủamẫuvà do đónólàmộtbiếnngẫunhiên?

 • Trungbìnhmẫulàướclượngvữngvàhiệuquảcủakỳvọngcủabiếnngẫunhiêngốc?

 • Tổngcủahaiướclượngkhôngchệchlàmộtướclượngkhôngchệch?

 • Phươngsaimẫulàướclượngkhôngchệch, hiệuquảcủaphươngsaicủabnngốc?


Ướclượngkhoảng

 • Giảsửtổngthểcóthamsố chưabiết. Dựavàomẫungẫunhiêntatìmkhoảng (a; b)saocho:

  P(a <  <b)=(1 - ) khálớn.

  Khiđótanói, (a;b) làkhoảngướclượngcủathamsố  vớiđộ tin cậy (1 - ) .

  Độ tin cậythườngđượcchotrướcvàkhálớn.


Ướclượngkhoảng

 • (a; b): khoảng tin cậy hay khoảngướclượng.

 • (1 - ): độ tin cậycủaướclượng.

 • |b - a|=2ε: độrộngkhoảng tin cậy.

 • ε : độchínhxác (saisố).

 • Vấnđề: tìm a, b nhưthếnào? (1 - ) làbaonhiêuthìphùhợp.


Phânphốicủatrungbìnhmẫu


Chuẩnhóappxs


Tìmkhoảngướclượngcho

 • Ta thông qua thốngkê Z (vìđãcóppxsxácđịnh).

 • Vớicùngđộ tin cậy, tìmkhoảngướclượngcho Z.

 • Giảibpttìmngượclạikhoảngướclượngchothamsố.


Khoảng tin cậy

 • Khoảng tin cậyhaiphíacủaμ:

 • Kếtquả:


Nhớcáckhoảng tin cậy_th 3

 • Trườnghợp 3 tathaybằng s. Nguyênnhân: S làướclượngkhôngchệch, hiệuquả, vững,… của.


Nhớcáckhoảng tin cậy_th 4

 • Trườnghợp 4: phânphối Student vàchưabiết. Do đótadùng S vàdògiátrịtớihạntrongbảng t.


Cáchlàmbài

 • Xácđịnhbàitoándạnggì: ướclượng hay kiểmđịnh

 • Ướclượngthamsốnào: trungbình; phươngsai hay tỷlệtổngthể.

 • Xácđịnhkhoảng tin cậy

 • Từđộ tin cậyxácđịnhgiátrịtớihạn

 • Tínhđộchínhxác

 • Thayvàocôngthứcvàkếtluận.

 • Cácdạngbài: tìmkhoảngướclượng; tìmcỡmẫu; tìmđộ tin cậy.


Vídụ 1

 • Mộttrườngđạihọcthựchiệnvềnghiêncứusốgiờtựhọccủasinhviêntrong 1 tuần. Chọnngẫunhiên 200 sinhviênchothấysốgiờtựhọctrongtuầntrungbìnhlà 18,36 giờ, độlệchchuẩnhiệuchỉnh 3,92 giờ. Vớiđộ tin cậy 95%, hãyướclượngsốgiờtựhọctrungbìnhcủasinhviêntrườngnàytrongmộttuần.


Ví dụ 2

 • Mộtcôngtymuốnướclượngsốtàiliệu (trang) đượcchuyểnbằng fax trongmộtngày. Kếtquảthuthậpđượctừ 15 ngàychothấytrungbìnhmộtngàycó 267 trangtàiliệuđượcchuyểnbằng fax, vàtheokinhnghiệmtừcácvănphòngtươngtựthìđộlệchchuẩnlà 32 trang. Giảsửrằngsốtàiliệuchuyểnbằng fax trongmộtngàycóphânphốichuẩn, vớiđộ tin cậy 95%, hãyướclượngsốtrangtàiliệuđượcchuyểnđitrongmộtngày.


Vídụ 3.

 • Côngtyđiệnthoạithànhphốmuốnướclượngthờigiantrungbìnhcủamộtcuộcđiệnthoạiđườngdàivàongàycuốituầnvớiđộ tin cậy 95%. Mẫungẫunhiên 20 cuộcgọiđườngdàivàocuốituầnchothấythờigianđiệnthoạitrungbìnhlà 14,8 phút; độlệchchuẩnhiệuchỉnh 5,6 phút. Giảsửthờigiangọicó pp chuẩn

 • Đápsố:


Vídụ 4

Biếtlươngthángcủacôngnhân(Đv: triệuđồng) trongmộtnhàmáycóphânphốichuẩn. Chọnngẫu nhiên16 côngnhânkhảosát:

 • Giảsử  = 0,63, hãyướclượngmứclươngtrungbìnhhàngthángcủamộtcôngnhânvớiđộ tin cậy 96%.

 • Giảsửchưabiết . Hãyướclượngvớiđộ tin cậy99% chomứclươngtrungbình. Đểcósaisố  0,08 triệuđồngthìcầnkhảosáttốithiểubaonhiêucôngnhân?


Phânphốicủatỷlệmẫu


Bàitoán

 • Tổngthểcótỷlệ p chưabiết (vềtínhchất A nàođó).

 • Ta lấymẫucỡ n (trên 30).

 • Tìmcáchướclượngkhoảngtỷlệ p nàyvớiđộ tin cậy (1-).

 • Cáchlàm: giốngnhưphầnướclượngtrungbình.

 • Khác: taxấpxỉ:


Nhớcáckhoảng tin cậy

 • Haiphía:


Vídụ

 • Mộtnghiêncứuđượcthựchiệnnhằmướclượngthịphầncủasảnphẩmbánhkẹonộiđịađốivớicácmặthàngbánhkẹo. Kếtquảđiềutramẫungẫunhiên 100 kháchhàngthấycó 34 ngườidùngsảnphẩmbánhkẹonộiđịa.

 • Hãyướclượngtỷlệkháchhàngsửdụngbánhkẹonộiđịavớiđộ tin cậy 95%?

 • Đ/S: từ 24,72% đến 43,28%.


Ướclượngphươngsai

 • Tổngthểcóphânphốichuẩn (nếukhôngcầnlấymẫutrên 30).

 • Phươngsaitổngthểchưabiết.

 • Lấymẫucỡ n. Tìmcáchướclượngphươngsaivớiđộ tin cậy (1-).

 • Biết  hoặcchưabiết .

 • Cáchlàmtươngtựướclượngtrungbìnhvàtỷlệ.


Phânphốicủahàm PS mẫu


Nhớcáckhoảng tin cậy_TH1

 • Haiphía:


Nhớcáckhoảng tin cậy_TH2

 • Haiphía:


Vídụ

 • Mộtnhàsảnxuấtquantâmđếnbiếnthiêncủatỉlệtạpchấttrongmộtloạihươngliệuđượccungcấp. Chọnngẫunhiên 15 mẫuhươngliệuthìthấyđộlệchchuẩnđãhiệuchỉnhvềtỉlệtạpchấtlà 2,36%. Giảsửtỷlệtạpchấtcóphânphốichuẩn. Ướclượngphươngsaivềtỉlệtạpchấttronghươngliệuvớiđộ tin cậy 95%.


Bài 1

 • Chọnngẫunhiên 36 côngnhâncủamộtxínghiệpthìthấylươngtrungbìnhlà 1,35 triệuđồng/tháng. Giảsửlươngcôngnhântuântheo qui luậtchuẩnvới σ=0,2 triệuđồng.

  a)Vớiđộ tin cậy 95% hãyướclượngmứclươngtrungbìnhcủacôngnhântrongtoànxínghiệp?

  b)Vớiđộ tin cậy 98% hãytìmkhoảngướclượngchomứclươngtrungbìnhcủacôngnhântrongtoànxínghiệp?


Bài 2

 • ĐiểmtrungbìnhmônToáncủa 100 sinhviêndựthimôn XSTK là 6 vớiđộlệchchuẩnmẫuđãhiệuchỉnhlà 1,5.

 • Ướclượngđiểmtrungbìnhmôn XSTK củatoànthểsinhviênvớiđộ tin cậy 95%?

 • Vớisaisố 0,5 điểm. Hãyxácđịnhđộ tin cậy?


Bài 3

 • Tuổithọcủamộtloạibóngđènđượcbiếttheo qui luậtchuẩnvớiđộlệchchuẩn 100h.

 • Chọnngẫunhiên 100 bóngđểthửnghiệmthìthấymỗibóngtuổithọtrungbìnhlà 1000h. Hãyướclượngtuổithọtrungbìnhcủabóngđènvớiđộ tin cậy 95%?

 • Vớiđộchínhxáclà 15h. Hãyxácđịnhđộ tin cậy?

 • Vớiđộchínhxáclà 25h vàđịnhđộ tin cậylà 95% thìcầnthửnghiệmbaonhiêubóng?


Bài 4

 • Mộtlôhàngcó 5000 sảnphẩm. Chọnngẫunhiên 400 sảnphẩmtừlôhàngthìthấycó 360 sảnphẩmloại A.

 • Hãyướclượngsốsảnphẩmloại A tronglôhàngvớiđộ tin cậy 96%?

 • Tìmkhoảng tin cậybênphảicủatỉlệsảnphẩmloại A tronglôhàng ở độ tin cậy 97%?

 • Nếumuốnướclượngsốsảnphẩmloại A củalôhàngđạtđộchínhxác 150 sảnphẩmvàđộ tin cậy 99% thìphảikiểmtrabaonhiêusảnphẩm?


Bài 6

 • Đểướclượngsốcátronghồngườitađánhbắt 2000 con, đánhdấurồithảxuốnghồ. Sauđóngườitađánhlên 400 con thìthấycó 40 con bịđánhdấu.

  Vớiđộ tin cậy 95%, sốcátronghồkhoảngbaonhiêu con?


Bài 7

 • Đểướclượngtỷlệsảnphẩmxấucủamộtkhođồhộp, ngườitakiểmtrangẫunhiên 100 hộpthấycó 11 hộpxấu.

 • Ướclượngtỉlệsảnphẩmxấucủakhođồhộpvớiđộ tin cậy 94%?

 • Vớisaisốchophép 3%, hãyxácđịnhđộ tin cậy?


Bài 8

 • Mứchaophínhiênliệuchomộtđơnvịsảnphẩmlàbnncó pp chuẩn. Xéttrên 25 sảnphẩmtacókếtquảsau:

 • Hãyướclượngphươngsaivớiđộ tin cậy 95% trong 2 trườnghợp:

  • Biếtkỳvọnglà 20?

  • Khôngbiếtkỳvọng?


Bài 9

 • Điềutravềsốlượtgửixemáytrong 121 ngày ở FTU tacóbảngsau:

 • Nhữngngàycótừ 1000 lượtgửitrởlênlànhữngngàyđông.


Bài 9

 • Ướclượngsốlượtgửixetrungbìnhmộtngày ở FTU vớiđộ tin cậy 99%.

 • Khiướclượngtỉlệnhữngngàyđôngvớimẫutrên, nếumuốnđộ tin cậylà 95% vàđộchínhxáctốiđa 8% thìcầnđiềutratốithiểubaonhiêungày?

 • Ướclượngđộlệchchuẩncủasốlượtgửimộtngàyvớiđộ tin cậy 95% biết

  • Sốlượtxegửitrungbìnhlà 1000 lượt/ngày

  • Khôngbiếtsốlượtgửixetrungbình


Bài 10

 • Trọnglượngcácbaogạođượcđónggóitựđộngvớitrọnglượng qui địnhlà 27,5 kg. Kiểmtrangẫunhiên 41 baotrongkhogồm 2000 baogạo, tathấy:

 • Vớimẫutrên, ướclượngtrọnglượngtrungbìnhmộtbaogạovớiđộ tin cậy 95%.

 • Vớimẫutrên, ướclượngsốbaogạotừ 27 kg trởxuốngtrongkhovớiđộ tin cậy 90%.


 • Login