Neverbální komunikace
Download
1 / 16

neverbální komunikace - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

neverbální komunikace. neverbální komunikace. sdělování beze slov, případně uvnitř slov, pod nimi;. gestikulace – gesta jsou původnější než slova, na formování má vliv kulturní a etnické prostředí, mají tvořivou sílu, kterou nemají slova (např. odpuštění dítěti vyjádřím dlouhým objetím) ;.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' neverbální komunikace' - dotty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Neverb ln komunikace
neverbální komunikace

 • sdělování beze slov, případně uvnitř slov, pod nimi;


 • gestikulace – gesta jsou původnější než slova, na formování má vliv kulturní a etnické prostředí, mají tvořivou sílu, kterou nemají slova (např. odpuštění dítěti vyjádřím dlouhým objetím) ;


 • posturalita, postoje těla – od gest se odlišují určitou setrvalostí stavu, vyjadřuje se jimi nejčastěji přijetí (otevřená náruč), nepřijetí druhého (natažení nohou členů na okrajích skupiny při příchodu nového člena), snahu rozšířit nebo zmenšit vlastní prostor, úzce souvisí s gesty;


 • kongruence poloh – sociální jev který lze charakterizovat jako zaujetí zhruba stejného postoje, např. oba komunikující mají ruce v kapsách, mávají na sebe atd.; kongruence poloh často vyjadřuje daleko více než pouhou shodnost tělesných postojů; podle kongruence nebo nekongruence postojů můžeme usuzovat, zda partner dialogu souhlasí, či nesouhlasí s obsahem sdělení;


 • mimika, výrazy tváře – tvář a slovo nejdůležitější prostředky v mezilidské komunikaci; mimické výrazy jsou spojeny především s vyjádřením emocí (štěstí se dá vyčíst z dolní části obličeje, překvapení z oblasti čela a obočí atd.);


 • pohledy očí – oči jsou nejen přijímačem, ale také vysílačem informací; při vzájemném pohledu dojde nejrychleji k uzavření komunikačního okruhu (pokud je pohled opětován, znamená to ochotu komunikovat); délka a četnost pohledů vypovídají o zaangažování komunikujícího ve vztahu či na jeho emocionální stav;


 • proxemika, vzdálenost a zaujímání prostorových pozic – při proniknutí do osobní zóny (teritoria) může dojít k proxemickému tanci až vyprovokované agresi;

  dvě dimenze: vertikální a horizontální;v horizontální rovině se rozlišují sféry: očí; při přátelském rozhovoru je snaha vyrovnávat výšku očí; při vyjadřování dominance a submisivity je výška očí partnerů různá;

 • veřejné: 900 – 350 cm, lze vnímat skupinu, např. přednáška;

 • společenské: 300 – 120 cm, lze vnímat detaily – mimiku, např. pracovní kontakty;

 • osobní: 200 – 45 cm, jasně lze vnímat detaily, např. sdělování důvěrných informací;

 • intimní: 45 – 0 cm, jemné doteky, např. mazlení, líbání;


 • haptika očí; při přátelském rozhovoru je snaha vyrovnávat výšku očí; při vyjadřování dominance a submisivity je výška očí partnerů různá;, tělesný kontakt – interpretován jako projev přátelství i nepřátelství; např. podání ruky; v naší kultuře vypovídá o přátelském naladění; pohlazení, polibek patří v naší kultuře k projevům přátelství, které je na kvalitativně vyšší úrovni; k nepřátelským projevům patří odstrčení, uhození atd.;


 • paralingvistika, svrchní tóny řeči očí; při přátelském rozhovoru je snaha vyrovnávat výšku očí; při vyjadřování dominance a submisivity je výška očí partnerů různá; – odhaluje význam sdělení; výška, hlasitost, rytmus, chyby v řeči atd.; paralingvistické projevy pomáhají vyjádřit a dokumentovat pravost významu sdělení, rozpoznat za čím ten, kdo mluví, stojí; např. řeč přerušovaná častými a dlouhými pomlkami dokumentuje závažnost a obtížnost sdělení pro komunikátora;Funkce neverb ln komunikace
funkce neverbální komunikace: zjevu

 • podpora řečových promluv;

 • náhrada řečového vyjádření;

 • vyjádření emocí;

 • vyjádření interpersonálního postoje;

 • sebevyjádření a sebeprezentaci;

 • vyjádření příslušnosti ke skupině;

 • potvrzení ceremoniálů a rituálů;

 • zesílení vlivu;

 • umělecké vyjádření;


Ot zky pou ij pojmy haptika posturalita paralingvistika proxemika
otázky zjevupoužij pojmy haptika, posturalita, paralingvistika,proxemika

 • svrchní tóny řeči odhalující význam sdělení

 • vzdálenost a zaujímání prostorových pozic

 • tělesný kontakt

 • postoje těla

 • paralingvistika

 • proxemika

 • haptika

 • posturalita


Pou it zdroje
Použité zdroje zjevu

HAYESOVÁ, N.: Základy sociální psychologie, Portál, Praha 2009. ISBN 978-80-7367-639-1

HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy, Grada, Praha 2007. ISBN 978-80-247-1168-3

KOHOUTEK, R.: Základy sociální psychologie, CERM, Brno 1998. ISBN 80-7204-064-2

osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno

Pokudneníuvedenojinak, jsoupoužitéobjektyvlastníoriginálnítvorbouautora.


ad