Ha caesar s s ndor m ty s sz m t g pet haszn lhatott volna
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

Ha Caesar és Sándor Mátyás számítógépet használhatott volna... PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ha Caesar és Sándor Mátyás számítógépet használhatott volna. Lovrics László. Egy kulcsos titkosítás. Felcseréléses Rácsmódszer (Sándor Mátyás) Helyettesítéses Caesar kódolás (HAL, WNT). Sándor Mátyás titkos üzenete.

Download Presentation

Ha Caesar és Sándor Mátyás számítógépet használhatott volna...

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ha caesar s s ndor m ty s sz m t g pet haszn lhatott volna

Ha Caesar és Sándor Mátyás számítógépet használhatottvolna...

Lovrics László


Egy kulcsos titkos t s

Egy kulcsos titkosítás

Felcseréléses

Rácsmódszer (Sándor Mátyás)

Helyettesítéses

Caesar kódolás

(HAL, WNT)


S ndor m ty s titkos zenete

Sándor Mátyás titkos üzenete

Sándor Mátyás postagalamb lábára kötözött rejtjelezett írás segítségével üzen Raguzába Szathmár grófnak:

RHGAAZÜYGGRÉAFXSGMNTLÁREEZLFTÉSERÉOG

Sárkány lelövi a galambot, de nem jut értékelhető információhoz, mivel nem áll rendelkezésére a megfejtéshez szükséges kulcs. A titkosírás megfejthetetlenségét a titkosító kulcs elérhetetlensége garantálja.


Az zenet dek dol sa

Az üzenet dekódolása

A dekódolt szöveg:

HAZRXTRÉÉ

HAZRXTRÉÉGÉSNELTEG

HAZRXTRÉÉGÉSNELTEGGÜFGÁZSRO

HAZRXTRÉÉGÉSNELTEGGÜFGÁZSRORAYGAMLEF


A sz veg

A szöveg

A kód visszafelé olvasva és tagolva Sándor Mátyás Szathmár grófnak írt levelének befejező része:

…fel Magyarország függetlenségéért. XRZAH


Hogyan keletkezett

Hogyan keletkezett?

Beírandó szöveg:

HAZRXTRÉÉ

GÉSNELTEG

GÜFGÁZSRO

RAYGAMLEF


Hogyan v gjuk ki a r csot

Hogyan vágjuk ki a rácsot?

A betűnégyzeten azonos színűek azok a négyzetek, amelyeket ugyanaz a lyuk tesz láthatóvá a rácson.

Tehát egy helyes rács esetén mindegyik színből mindig egyszerre egy látható.

A 9 szín mindegyike 4-szer fordul elő.

Elvileg hány rács lehetséges?


Sz nek helyett sz mok is lehetnek

Színek helyett számok is lehetnek


J e a k vetkez r cs

Jó-e a következő rács?


J e a feladatban szerepl r cs

Jó-e a feladatban szereplő rács?

Mint látható igen, hiszen ha egy állásában a 9 lyuk 9 eltérő színt mutat, akkor a maradék háromban is azt fog.

Tehát a négyzetháló mindegyik négyzete pontosan egyszer lesz látható.


Fejts k meg a titkos sz veget

Fejtsük meg a titkos szöveget!


A megfejt s

A megfejtés

E

J

E

U

S

T

Y

G

L

É

N

Á

Á

E

Y

S

É

S

V

D

B

N

C

Í

M

O

E

R

M

R

N

E

Ű

N

R

Á

JULES VERN

E SÁNDOR MÁ

TYÁS CÍMŰ R

EGÉNYÉBEN


Fejts k meg a titkos sz veget1

Fejtsük meg a titkos szöveget!


A cardano f le r cs

A Cardano-féle rács

 • Permutációs titkosítási módszer, automatizálva.

 • Megalapozója Girolamo Cardano (1501-1576).

 • Egy rácsot a négy elforgatott helyzetében illesztünk egy n*n-es négyzetháló fölé.

 • Kódolás: A rács által szabadon hagyott helyekre kell sorban a kódolandó szöveg egyes betűit beírni; rendre tovább forgatva a rácsot.

 • Dekódolás: Ugyanazzal a ráccsal kiolvasni.


Cardano javaslata

Cardano javaslata

"Végy két azonos méretű pergamen lapot és azonos vonalak mentén készíts kivágásokat különböző helyeken. Ezek a kivágások legyenek kicsik, de mégis legalább akkorák, mint az ABC nagybetűi. Az összes kivágásokba összesen 120 betűt lehessen elhelyezni. Az egyik pergamen lapot majd a levelező társadnak adod. Amikor alkalom adódik, először írd az üzenetedet olyan tömören, ahogy csak lehetséges, így az üzenet kevesebb betűt is tartalmazhat, mint amennyi a kivágott ablakokban elhelyezhető. Amikor beírtad az üzeneted az egyik pergamen lapra, tedd ugyanezt a másikkal is. Ezután töltsd ki az első lapon az üresen maradt helyet úgy, hogy teljes mondatokra egészítsék ki a már ráirt szöveget. Ez a kitöltés úgy történjen, hogy a teljes szöveg stílusa és tartalma összefüggő és egységes legyen. Amikor a levelező társad megkapja a te üzenetedet, ráhelyezi a megfelelő kivágásokkal ellátott pergament és így elolvashatja az üzenetet." (szteganográfia)


Anal g m dszer latin n gyzettel

Analóg módszer latin négyzettel

L(n) : nxn-es mátrix, ahol minden sor és minden oszlop az 1,2,…n permutációja.


Latin n gyzet felbont sa

Latin négyzet felbontása


A permut ci s m trixok 1 esei az ablakok

A permutációs mátrixok 1-esei az ablakok

Az n permutációs mátrix-szal teljes kitöltést lehet elérni.

Tetszőleges sorrendben használhatjuk a permutációs mátrixokat.


Egy feladat

Egy feladat


A caesar f le titkos t s

A Caesar féle titkosítás

A kódolás az ábécé betűinek a nyílt ábécéhez viszonyítva három betűvel eltolása.

Nyílt ábécé: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rejtjel ábécé: D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

Példa a rejtjelezésre:

BUDAPEST = EXGDSHVW

JULIUS CAESAR = MXOLXV FDHVDU


Ltal nos tott caesar

Általánosított Caesar

 • Caesar kódolás: betűeltolás n-nel

  TITOK = (20,9,20,15,11)

  kulcs = 2,

  Elkódolás:

  (20,9,20,15,11)+2 = (22,11,22,17,13) = VKVQM

  Dekódolás:

  (22,11,22,17,13)–2 = (20,9,20,15,11) = TITOK

 • HAL, WNT


Egy b klasszikus rejtjelez sek

Egyéb klasszikus rejtjelezések

 • MONOALFABETIKUS MÓDSZEREK

  • Caesar eljárás

  • Polybios módszere (magánhangzópárok)

 • POLIALFABETIKUS MÓDSZEREK

  • Playfair módszer (betüpárátlócsere)

  • Vigenére eljárása (kulcsszó betüi szerinti eltolás)


Monoalfabetikus rendszerek caesar f le titkos t s

MONOALFABETIKUS RENDSZEREK Caesar féle titkosítás

A kulcsot az ábécé betűinek egy másik ábécével való helyettesítésével képezték, amelyet a nyílt ábécéhez viszonyítva három betűvel eltoltak.

Nyílt ábécé: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rejtjel ábécé:D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

Példa a rejtjelezésre:

________ = EXGDSHVW

______ ______ = MXOLXV FDHVDU


Polybios m dszere pol biosz a harmadik pun h bor r mai hadvez r nek scipionak volt a tan csad ja

Polybios módszere Polübiosz a harmadik pun háború római hadvezérének, Scipionakvolt a tanácsadója.


P lda

Példa

Az ábécé betűit magánhangzó párokkal helyettesítjük, ezeket a párokat észrevétlenül elrejthetjük szavakban.

ITT ALUDT, AKI ELADOTT EGY UBORKAGYALUT. ITTHON CSÜCSÜLÖK. U.


Blaise de vigen re 1523 1596

Blaise de Vigenére(1523-1596)


Hagyom nyos rejtjelez s

Üzenet

M

Rejtett

Szöveg

M’

Üzenet

M

Hagyományos rejtjelezés

Titkos kulcs: k

Küldõ

Címzett

Elkódolás

M’=I(k,M)

Dekódolás

M=I-1(k,M’)


A hagyom nyos rejtjelez s probl m i

A hagyományos rejtjelezés problémái

 • Feltörhető

  • Statisztikai eljárások: betűgyakoriság (ETA)

 • Kulcskezelési problémák

  • kulcsminőség (véletlenszerű)

  • kulcshasználat (hányszor, szövegek hossza)

  • kulcskiosztás

  • Kulcscsere

 • A legjobb kulcs: véletlen, egyszer használt, nincs kiadva a kézből


Kulcscsere n lk li titkos t s

Kulcscsere nélküli titkosítás

Van két sziget.

Az egyiken él A, a másikon B remete.

A-nak és B-nek is van egy lakatja a hozzávaló kulccsal. A két sziget közt csónakkal közlekedik egy révész, aki egy olyan ládát visz magával, amelyiket több lakattal is le lehet zárni.

Hogyan tudhat A és B kommunikálni egymással úgy, hogy a révész ne olvashassa el az üzeneteket?


R v sz mintap lda

Révész mintapélda

A kulcsa = 2, B kulcsa = 3

TITOK = (20,9,20,15,11)

A ráteszi a lakatját:

(20,9,20,15,11)+2 = (22,11,22,17,13)

B ráteszi a lakatját:

(22,11,22,17,13)+3 = (25,14,25,20,16)

A leveszi a lakatját:

(25,14,25,20,16)-2 = (23,12,23,15,14)

B leveszi a lakatját:

(23,12,23,15,14)-3 = (20,9,20,15,11) = TITOK

Mi a probléma ezzel?


Kulcscsere n lk li titkos t s 2

Kulcscsere nélküli titkosítás 2

Mi a helyzet, ha a révésznek is van lakatja?


Kulcscsere n lk li titkos t s 3

Kulcscsere nélküli titkosítás 3

Mi a helyzet, ha nem egy láda van két lakattal, hanem két erős, de rugalmas bőrzsák, egy-egy lakathellyel? Azaz bármelyikbe be lehet tenni a másikat akár nyitva, akár lelakatolva.


Linkek

Linkek

 • http://www.komal.hu/kep/abra/d4/2a/6f/00eef06d152965bd7c1cf64b8/i201ba.ppt


 • Login