CSR u Srbiji Trenutno s tanje i postoj eće inicijative - PowerPoint PPT Presentation

CSR u Srbiji
Download
1 / 21

 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CSR u Srbiji Trenutno s tanje i postoj eće inicijative. Neven Marinović, Smart Kolektiv, Beograd 26. Jun 2007. Godišnje CSR istraživanje. 2005. – javnost, biznis lideri, predstavnici državne uprave, međunarodnih organizacija i civilnog sektora

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

CSR u Srbiji Trenutno s tanje i postoj eće inicijative

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Csr u srbiji trenutno s tanje i postoj e e inicijative

CSR u SrbijiTrenutno stanje i postojeće inicijative

Neven Marinović, Smart Kolektiv,

Beograd 26. Jun 2007.


Godi nje csr istra ivanje

Godišnje CSR istraživanje

 • 2005. –

  javnost, biznis lideri, predstavnici državne uprave, međunarodnih organizacija i civilnog sektora

 • 2006. – stavovi biznis lidera o CSR-u (World Bank, DevComm)


Dve perspektive svesti gradjana o dru tveno odgovornom poslovanju

Dve perspektive “svesti” gradjana o društveno odgovornom poslovanju

Građani, nisu u stanju da ideju sopstvene dobrobiti vide u celini, već sopstveni interes posmatraju kroz trenutnu ulogu u kojoj se nalaze, jednom kao potrošači, drugi put kao članovi (zaposleni) kompanije, suprotstavljajući se tako sopstvenom interesu u alternativnoj ulozi.


Csr u srbiji trenutno s tanje i postoj e e inicijative

Stavovi javnosti:

Da li znate za neku kompaniju, koja je

Finansijski‚ ili na bilo

koji drugi način, podržala vašu lokalnu

zajednicu? (2005.)


P redstavnici biznisa menad ment percepcija stakeholders a kompanije aktera zainteresovanih strana

Predstavnici biznisa – menadžment:Percepcija stakeholders-a kompanije (aktera, zainteresovanih strana)

2006.

2005.


Razumevanje csr a osnovne teme 2005

Razumevanje CSR-aOsnovne teme 2005.


Csr u srbiji trenutno s tanje i postoj e e inicijative

Razumevanje CSR-a

Osnovne teme 2006.


Razumevanje csr a

Razumevanje CSR-a

 • Interna dimenzija uzima primat

 • Jasniji odnosi sa “stakeholder-ima”

 • Transparetnost dobija na značaju

 • Funkcija CSR-a kao čistog PR oruđa opada


Csr u praksi

CSR u praksi

 • Učešće u društvenim projektima

 • Tipovi angažmana

 • Vrste projekata


Csr u srbiji trenutno s tanje i postoj e e inicijative

Učešće u društvenim projektima


Ta su kompanije do sada uradile na polju csr a 2005

Šta su kompanije do sada uradile na polju CSR-a 2005.

Do sadašnji angažman na polju DOP koji je većina komapnija mogla da navede uglavnom se svodi na povremene filantropske akcije (donacije i sponzorstva)


Razlozi kompanija za anga ovanje na dru tvenim projektima 2005

Razlozi kompanija za angažovanje na društvenim projektima 2005.


Razlozi kompanija za anga ovanje u csr u

Razlozi kompanija za angažovanje u CSR-u

 • Imidž – stabilnost

 • Dugoročni uspeh

 • Obaveza


Csr u srbiji klju ne inicijative i postoje i resursi

CSR u Srbiji – ključne inicijative i postojeći resursi

 • Inicijativa za Odgovorno Poslovanje (2004.)

  • Privredna Komora Srbije

  • Fond za Otvoreno Društvo

  • SMart Kolektiv


Csr u srbiji klju ne inicijative i postoje i resursi1

CSR u Srbiji – ključne inicijative i postojeći resursi

 • Poslovna udruženja

 • Privredna Komora Srbije

  • Odbor za zaštitu životne sredine i održivi razvoj


Csr u srbiji klju ne inicijative i postoje i resursi2

CSR u Srbiji – ključne inicijative i postojeći resursi

 • Poslovna udruženja

  • Savet Stranih Investitora (FIC)

  • Američka Privredna Komora (AmCham)


Csr u srbiji klju ne inicijative i postoje i resursi3

CSR u Srbiji – ključne inicijative i postojeći resursi

 • Ne profitne organizacije

 • Integra Partner – etički kodeks za MSP

 • Balkanski Fond za lokalne Inicijative (BCIF) – razvoj filantropije

 • SMart Kolektiv – vodič za CSR


Csr u srbiji klju ne inicijative i postoje i resursi4

CSR u Srbiji – ključne inicijative i postojeći resursi

 • Državne institucije

 • SIEPA

 • Tim podpredsednika vlade za implementaciju strategije za smanjenje siromaštva

 • Ministarstvo ekonomije

 • Institut za standardizaciju (ISO 26000)


Csr u srbiji klju ne inicijative i postoje i resursi5

CSR u Srbiji – ključne inicijative i postojeći resursi

 • Međunarodne organizacije

 • UNDP (GSB, Global Compact)

 • USAID - ISC


Csr u srbiji klju ne inicijative i postoje i resursi6

CSR u Srbiji – ključne inicijative i postojeći resursi

 • Velike korporacije

 • Institucionalizacija – umrežavanje BLF


Csr u srbiji trenutno s tanje i postoj e e inicijative

 • www.smartkolektiv.org

 • Mail: neven@smartkolektiv.org


 • Login