Bo to jest wieszcza najja niejsza chwa a juliusz s owacki cz owiek i poeta wersja z linkami
Download
1 / 31

Lekcja multimedialna przygotowana w oparciu o zasoby internetowe witryn: - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

„Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała…” Juliusz Słowacki - człowiek i poeta (wersja z linkami) . Lekcja multimedialna przygotowana w oparciu o zasoby internetowe witryn:. - Fundacja Nowoczesna Polska – Wolne Lektury - CBN Polona. Internetowe logo każdej z witryn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lekcja multimedialna przygotowana w oparciu o zasoby internetowe witryn:' - dory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bo to jest wieszcza najja niejsza chwa a juliusz s owacki cz owiek i poeta wersja z linkami

„Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała…”Juliusz Słowacki- człowiek i poeta (wersja z linkami)


Lekcja multimedialna przygotowana w oparciu o zasoby internetowe witryn
Lekcja multimedialna przygotowana w oparciu o zasoby internetowe witryn:

- Fundacja Nowoczesna Polska – Wolne Lektury

- CBN Polona


Internetowe logo ka dej z witryn
Internetowe logo każdej z witryn


Notka bibliograficzna o s owackim z portalu wolne lektury
Notka bibliograficzna o Słowackim z portalu Wolne Lektury:

http://www.wolnelektury.pl/katalog/juliusz-slowacki/


Najpopularniejsze stereotypy zwi zane ze s owackim

Drugi po Mickiewiczu polski wieszcz narodowy

Duchowy i literacki rywal Mickiewicza

Patriota walczący piórem, duchowo związany z ojczyzną

Emigrant, romantyczny pielgrzym, wygnaniec

Samotnik, introwertyk, nierozumiany przez innych

Autor trudniejszej, bardziej wyrafinowanej poezji i wielopłaszczyznowych treściowo dramatów

Najpopularniejsze stereotypy związane ze Słowackim:


Ciekawostki biograficzne zwi zane ze s owackim

Najważniejszą kobietą jego życia była matka.

Słowacki – jako romantyczny dandys - znany był ze swych starannie dobranych strojów – bez swoich słynnych kołnierzy nie byłby sobą…

Z upodobaniem palił cygara – co było dość zgubne dla jego suchotniczego organizmu.

Kolekcjonował zegarki – z których żaden nie dotrwał do naszych czasów.

Ciekawostki biograficznezwiązane ze Słowackim:


Ciekawostek ci g dalszy

Słowacki słynął z niezwykłej złośliwości, co nie przysparzało mu przyjaciół – ale nie znaczy to wcale, że ich nie miał.

Zmarł niekoniecznie na gruźlicę. W świetle najnowszych badań – mogła to być astma albo innego rodzaju niewydolność oddechowa.

Jego pogrzeb był dość skromny – na cmentarz przyszło ok. 30 znajomych .

Nad trumną Słowackiego nikt nie przemówił.

Mickiewicz nie przyszedł na ostatnie pożegnanie poety-rywala.

Nawet w trumnie Słowacki leżał w białych skarpetkach.

Ciekawostek ciąg dalszy:


Co wydaje si najbardziej istotne w odniesieniu do s owackiego
Co wydaje się najbardziej istotne w odniesieniu do Słowackiego?

 • Rywalizacja z Mickiewiczem?

 • Poczucie życiowego i literackiego niespełnienia?

 • Chęć bycia wieszczem?

 • Pragnienie wielkości, której nie zaznał za życia?

 • Częściowe odsunięcie go przez współczesnych na margines?


Oto wyb r pami tek ikonograficznych po s owackim udost pnionych przez cbn polon
Oto wybór pamiątek ikonograficznych po Słowackim udostępnionych przez CBN Polonę

Przyjrzyjmy się uważnie

– o czym one mogą świadczyć?


Rzut oka na dom rodzinny poety udostępnionych w Krzemieńcuhttp://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=15342&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl

 • Czy jest to dom okazały? Reprezentacyjny?

 • Wielkomiejski?

 • Co zdradza jego wygląd na temat jego mieszkańców?

 • O czym może świadczyć jego otoczenie?


Co mo na powiedzie o samym s owackim na podstawie jego najs ynniejszego portretu

http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=5537&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=plhttp://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=5537&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl

Czy dbał o powierzchowność?

Czy był sympatyczny?

Czy był życiowo silny?

Jakie cechy charakteru zdradzają jego rysy?

Co można powiedzieć o samym Słowackim na podstawie jego najsłynniejszego portretu?


I inny mniej typowy portret s owackiego

http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=5736&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=plhttp://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=5736&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl

Co w tym portrecie uznać można za nietypowe?

O czym może świadczyć wyraz twarzy Słowackiego na tym portrecie?

Jakie inne cechy Słowackiego zdradza ten portret?

I inny – mniej typowy -portret Słowackiego


Por wnajmy wyci gnijmy wnioski

http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=5537&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=plhttp://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=5537&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl

http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=5736&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl

Porównajmy – wyciągnijmy wnioski:


R kopisy s owackiego jako wiadectwo jego tw rczo ci

http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=8478&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=plhttp://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=8478&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl

W jaki sposób pisał Słowacki?

O czym świadczą widoczne w rękopisie skreślenia?

Jak jednym słowem można określić ten rękopis?

Rękopisy Słowackiego jako świadectwo jego twórczości:


R kopisy s owackiego jako wiadectwo jego tw rczo ci1

http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=8478&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=plhttp://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=8478&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl

Jak rękopis ten ma się do tytułu pisanego tu wiersza „Poeta i natchnienie”?

O czym mogą świadczyć widoczne w rękopisie podziały tekstu?

Rękopisy Słowackiego jako świadectwo jego twórczości:


Wizerunki po miertne s owackiego

Z czym kojarzyć się może układ graficzny widoczny na rycinie?

Czy jest to wizerunek realistyczny czy symboliczny?

Co swoim rysunkiem chciał osiągnąć autor w odniesieniu do Słowackiego?

http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=4032&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl

Wizerunki pośmiertne Słowackiego


Seria po miertnych apoteoz s owackiego

http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=15343&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=plhttp://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=15343&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl

Jak można rozumieć widoczną tu pozę Słowackiego?

Jak można odczytać postać stojącą za Słowackim?

Co może oznaczać gest tej postaci?

Seria pośmiertnych apoteoz Słowackiego


Seria po miertnych apoteoz s owackiego1
Seria pośmiertnych apoteoz Słowackiegohttp://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=15343&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl

http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=17745&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl

 • W jaki sposób przedstawiony jest tu Słowacki?

 • Jaki nastrój towarzyszy tej apoteozie?

 • Jak i dlaczego odczytywać można koloryt obrazu?


Seria po miertnych apoteoz s owackiego2

http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=17739&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=plhttp://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=17739&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl

Jak pomyślana jest kompozycja tej apoteozy?

Co można powiedzieć o postaciach widocznych na obrazie?

Jak przedstawiony jest tu sam Słowacki?

Seria pośmiertnych apoteoz Słowackiego


Seria po miertnych apoteoz s owackiego3
Seria pośmiertnych apoteoz Słowackiegohttp://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=17739&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl

http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=17737&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl

W jakiej sytuacji przedstawiony jest tu Słowacki? Czemu to może służyć?

Co można powiedzieć o postaciach i rekwizytach, które mu towarzyszą?


Seria po miertnych apoteoz s owackiego4

http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=17742&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=plhttp://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=17742&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl

O czym może świadczyć właśnie takie umieszczenie popiersia Słowackiego?

Z kogo składa się tłum dookoła?

Jak odczytywać można rekwizyty widoczne na obrazie?

Seria pośmiertnych apoteoz Słowackiego


Kr tkie podsumowanie
Krótkie podsumowaniehttp://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=17742&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl

 • Co łączy przedstawioną tutaj serię pośmiertnych wizerunków poety?

 • Co może oznaczać tytułowe pojęcie „apoteoza”?

 • Jaką pozycję według tych apoteoz zajął Słowacki w opinii potomnych?

 • Jak on sam by się z tym czuł za życia?


Bo to jest wieszcza najja niejsza chwa a
„Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała…”http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=17742&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl

- czyli

widoczna obecność Słowackiego

pośród współczesnych rodaków.

Kilka spojrzeń na dzisiejszy warszawski pomnik Słowackiego


Juliusz s owacki pyta o godzin na placu bankowym
Juliusz Słowacki pyta o godzinęhttp://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=17742&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl… na Placu Bankowym


Dlaczego pomnik s owackiego stoi akurat w tym miejscu
Dlaczego pomnik Słowackiego stoi akurat w tym miejscu?http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=17742&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl


W jaki spos b na pomniku tym jest przedstawiony s owacki
W jaki sposób na pomniku tym jest przedstawiony Słowacki?http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=17742&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl


Kilka refleksji na podsumowanie
Kilka refleksji http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=17742&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=plna podsumowanie:

 • Czy przedstawione tu apoteozy Słowackiego łamią czy podtrzymują związane z nim stereotypy?

 • A rękopisy?

 • Czy współczesny pomnikowy wizerunek Słowackiego musiał zostać pomyślany właśnie w taki a nie inny sposób?

 • Z którego ze swoich wizerunków sam Słowacki mógłby być najbardziej zadowolony? Dlaczego?


W wierszu „Testament mój” poeta napisał o sobie:http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=17742&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl„Imię moje tak przeszło, jako błyskawica,I będzie, jak dźwięk pusty, trwać przez pokolenia…” Można się zastanowić w czym i na ile Słowacki miał rację w tej autorefleksji.


A za uwag dzi kuj wszystkim w tym miejscu
A za uwagę dziękują wszystkim w tym miejscu…http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=17742&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl


Juliusz s owacki spiritus movens ca o ci
Juliusz Słowacki – spiritus movens całości…http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=17742&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=pl


Oraz autorka prezentacji joanna wenek w prawie identycznej pozie jak kiedy s owacki
…oraz autorka prezentacji –– http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=17742&from=editionindex&from=-3search&dirids=8&lang=plJoanna Wenek –– w prawie identycznej pozie jak kiedyś Słowacki.


ad