Virhelähteet yksittäisten puiden latvusten ilmakuvamittauksessa - PowerPoint PPT Presentation

Virhel hteet yksitt isten puiden latvusten ilmakuvamittauksessa
Download
1 / 10

 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Virhelähteet yksittäisten puiden latvusten ilmakuvamittauksessa. Antti Mäkinen 17.5.2005. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / Metsävarojen käytön laitos. Taustaa. Kuvamittaukset perustuvat ns. fotogrammetriseen monikuvamittaustekniikkaan (Korpela 2004)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Virhelähteet yksittäisten puiden latvusten ilmakuvamittauksessa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Virhel hteet yksitt isten puiden latvusten ilmakuvamittauksessa

Virhelähteet yksittäisten puiden latvusten ilmakuvamittauksessa

Antti Mäkinen

17.5.2005

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / Metsävarojen käytön laitos


Taustaa

Taustaa

 • Kuvamittaukset perustuvat ns. fotogrammetriseen monikuvamittaustekniikkaan (Korpela 2004)

 • Yksittäisiltä puilta mitataan latvuksen läpimitta (dc, crown diameter) ja pituus (h, height). Mittaus tehdään jokaiselle puulle vähintään kahdelta ilmakuvalta.

 • Jokaiselle mitatulle puulle estimoidaan rinnankorkeusläpimitta Kalliovirran ja Tokolan allometrisillä malleilla


Kuvamittaus

Kuvamittaus


Tutkimuksen taustaa

Tutkimuksen taustaa

 • Monikuvamittaustekniikka mahdollistaa yksittäisten puiden läpimitan ja pituuden mittaamisen. Tarkkuudesta ei tietoa.

 • Tavoitteena arvioida menetelmän tarkkuutta ja löytää tarkkuuteen vaikuttavat tekijät.

 • Aineistona 715 maastossa mitattua koepuuta 24:ltä koealalta. Kaikki maastokoepuut mitattiin useammalta ilmakuvalta (max. 24 eri lmakuvaa / puu) yht. 13392 havaintoa.

 • Mittausvirhettä tarkasteltiin eri kuva-, metsikkö- ja puutason tunnusten suhteen.

 • Kuva-aineistona 1:6000, 1:12 000 ja 1:16 000 väri ja väärävärikuvat


Tutkittuja asioita

Tutkittuja asioita

 • Erilaiset tekijät vaikuttavat mittauksissa esiintyvään virheeseen

  • Kohde-kamera –geometria: Missä kohdalla kuvaa puu sijaitsee? Mistä kulmasta puu on kuvautunut? Miten auringonvalo vaikuttaa puun näkyvyyteen?

  • Metsikön rakenne: Tiheys, puulaji, metsikön tasaisuus...

  • Mitattavan puun ominaisuudet: Puun koko suhteessa lähiympäristön puihin, puun latvuksen muoto ja ominaisuudet (puulaji)...

  • Kuinka paljon ja miksi mittauksissa on virhettä?


Mittausvirheen analysointi

Mittausvirheen analysointi

 • Latvusläpimitan mittausvirhe Δdc = dc image - dc field

 • Mittausvirhettä tarkasteltiin erilaisin tilastollisten menetelmien avulla (korrelaatio, regressioanalyysi) erilaisten kuva-asetelmaa ja metsikön ominaisuuksia kuvaavien tunnusten suhteen.


Tuloksia

Tuloksia

 • Puulaji tärkein yksittäinen mittausvirheeseen vaikuttava tekijä

 • Muita virhettä selittäviä muuttujia: valaistussuunta (aurinko), latvuksen läpimitta, lähiympäristön puuston keskipituus ja ppa, naapuripuiden varjostusta kuvaavat tunnukset.

 • Kuvamittausten kalibrointi malleilla, jotka hyödyntävät edellisiä muuttujia (kuvakohtainen, yleinen monikuva, yleinen monoskooppinen).


Tuloksia1

Tuloksia

 • Kolme erilaista kalibrointimallia mittausvirheen vähentämiseksi. Kuvakohtainen kalibrointi toimivin, mutta käytännön kannalta epäsopiva.


Tutkimuksen ongelmakohtia

Tutkimuksen ongelmakohtia

 • Maastodatan mahdollisesti suuri hajonta (ei tarkkaa tietoa maastoaineiston tarkkuudesta)

 • Kaikki mittaukset vain yhden henkilön suorittamia

Menetelmän ongelmakohtia

 • Menetelmä manuaalinen (työläs)

 • Mittaus jonkin verran subjektiivista

 • Latvusmittauksen virheen lisäksi allometristen mallien virheet tilavuuden estimoinnissa

 • Mittausten kalibroinnin toimivuus?


Mit tied mme nyt

Mitä tiedämme nyt?

 • Mittausvirheen suuruus

 • Mittausvirheeseen vaikuttavat tekijät (ainakin osa niistä)

 • Monikuvamittaustekniikalla suoritetun puiden mittauksen tarkkuuden yläraja (kuinka tarkasti voidaan mitata?)

  Mitä seuraavaksi?

 • Yleisen kalibrointimallin toimivuus erilaisilla testiaineistoilla

 • Lisätestaus eri operaattoreilla ja erilaisilla kuva-aineistoilla (nyt testauksessa 1:30 000 kuvat väärävärikuvat)

 • Kohdennettujen maastomittausten käyttö mittausten kalibroinnissa


 • Login