virhel hteet yksitt isten puiden latvusten ilmakuvamittauksessa
Download
Skip this Video
Download Presentation
Virhelähteet yksittäisten puiden latvusten ilmakuvamittauksessa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Virhelähteet yksittäisten puiden latvusten ilmakuvamittauksessa - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Virhelähteet yksittäisten puiden latvusten ilmakuvamittauksessa. Antti Mäkinen 17.5.2005. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / Metsävarojen käytön laitos. Taustaa. Kuvamittaukset perustuvat ns. fotogrammetriseen monikuvamittaustekniikkaan (Korpela 2004)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Virhelähteet yksittäisten puiden latvusten ilmakuvamittauksessa' - dorothy-williamson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
virhel hteet yksitt isten puiden latvusten ilmakuvamittauksessa

Virhelähteet yksittäisten puiden latvusten ilmakuvamittauksessa

Antti Mäkinen

17.5.2005

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / Metsävarojen käytön laitos

taustaa
Taustaa
 • Kuvamittaukset perustuvat ns. fotogrammetriseen monikuvamittaustekniikkaan (Korpela 2004)
 • Yksittäisiltä puilta mitataan latvuksen läpimitta (dc, crown diameter) ja pituus (h, height). Mittaus tehdään jokaiselle puulle vähintään kahdelta ilmakuvalta.
 • Jokaiselle mitatulle puulle estimoidaan rinnankorkeusläpimitta Kalliovirran ja Tokolan allometrisillä malleilla
tutkimuksen taustaa
Tutkimuksen taustaa
 • Monikuvamittaustekniikka mahdollistaa yksittäisten puiden läpimitan ja pituuden mittaamisen. Tarkkuudesta ei tietoa.
 • Tavoitteena arvioida menetelmän tarkkuutta ja löytää tarkkuuteen vaikuttavat tekijät.
 • Aineistona 715 maastossa mitattua koepuuta 24:ltä koealalta. Kaikki maastokoepuut mitattiin useammalta ilmakuvalta (max. 24 eri lmakuvaa / puu) yht. 13392 havaintoa.
 • Mittausvirhettä tarkasteltiin eri kuva-, metsikkö- ja puutason tunnusten suhteen.
 • Kuva-aineistona 1:6000, 1:12 000 ja 1:16 000 väri ja väärävärikuvat
tutkittuja asioita
Tutkittuja asioita
 • Erilaiset tekijät vaikuttavat mittauksissa esiintyvään virheeseen
  • Kohde-kamera –geometria: Missä kohdalla kuvaa puu sijaitsee? Mistä kulmasta puu on kuvautunut? Miten auringonvalo vaikuttaa puun näkyvyyteen?
  • Metsikön rakenne: Tiheys, puulaji, metsikön tasaisuus...
  • Mitattavan puun ominaisuudet: Puun koko suhteessa lähiympäristön puihin, puun latvuksen muoto ja ominaisuudet (puulaji)...
  • Kuinka paljon ja miksi mittauksissa on virhettä?
mittausvirheen analysointi
Mittausvirheen analysointi
 • Latvusläpimitan mittausvirhe Δdc = dc image - dc field
 • Mittausvirhettä tarkasteltiin erilaisin tilastollisten menetelmien avulla (korrelaatio, regressioanalyysi) erilaisten kuva-asetelmaa ja metsikön ominaisuuksia kuvaavien tunnusten suhteen.
tuloksia
Tuloksia
 • Puulaji tärkein yksittäinen mittausvirheeseen vaikuttava tekijä
 • Muita virhettä selittäviä muuttujia: valaistussuunta (aurinko), latvuksen läpimitta, lähiympäristön puuston keskipituus ja ppa, naapuripuiden varjostusta kuvaavat tunnukset.
 • Kuvamittausten kalibrointi malleilla, jotka hyödyntävät edellisiä muuttujia (kuvakohtainen, yleinen monikuva, yleinen monoskooppinen).
tuloksia1
Tuloksia
 • Kolme erilaista kalibrointimallia mittausvirheen vähentämiseksi. Kuvakohtainen kalibrointi toimivin, mutta käytännön kannalta epäsopiva.
tutkimuksen ongelmakohtia
Tutkimuksen ongelmakohtia
 • Maastodatan mahdollisesti suuri hajonta (ei tarkkaa tietoa maastoaineiston tarkkuudesta)
 • Kaikki mittaukset vain yhden henkilön suorittamia

Menetelmän ongelmakohtia

 • Menetelmä manuaalinen (työläs)
 • Mittaus jonkin verran subjektiivista
 • Latvusmittauksen virheen lisäksi allometristen mallien virheet tilavuuden estimoinnissa
 • Mittausten kalibroinnin toimivuus?
mit tied mme nyt
Mitä tiedämme nyt?
 • Mittausvirheen suuruus
 • Mittausvirheeseen vaikuttavat tekijät (ainakin osa niistä)
 • Monikuvamittaustekniikalla suoritetun puiden mittauksen tarkkuuden yläraja (kuinka tarkasti voidaan mitata?)

Mitä seuraavaksi?

 • Yleisen kalibrointimallin toimivuus erilaisilla testiaineistoilla
 • Lisätestaus eri operaattoreilla ja erilaisilla kuva-aineistoilla (nyt testauksessa 1:30 000 kuvat väärävärikuvat)
 • Kohdennettujen maastomittausten käyttö mittausten kalibroinnissa