Magnus Andersson Systems & Software m agnus.c.andersson@semcon.com - PowerPoint PPT Presentation

FFI – Lyckade/Pågående projekt
Download
1 / 16

 • 174 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

FFI – Lyckade/Pågående projekt. Magnus Andersson Systems & Software m agnus.c.andersson@semcon.com. Bakgrund - FFI. SRIS (2006/2008) Delfinansierat av IVSS Semcon, Klimator , Vägverket, Bilia, Saab, Logica , Combitech, EIS, VTI BiFi 1 (2010/2011) Delfinansierat av FFI

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Magnus Andersson Systems & Software m agnus.c.andersson@semcon.com

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Magnus andersson systems software m agnus c andersson semcon com

FFI – Lyckade/Pågående projekt

Magnus Andersson

Systems & Software

magnus.c.andersson@semcon.com


Magnus andersson systems software m agnus c andersson semcon com

Bakgrund - FFI

 • SRIS (2006/2008)

  • Delfinansierat av IVSS

  • Semcon, Klimator, Vägverket, Bilia, Saab, Logica, Combitech, EIS, VTI

 • BiFi 1 (2010/2011)

  • Delfinansierat av FFI

  • Semcon, Klimator, Vägverket, Värmlandsåkarna

 • BiFi2 (1011/2012)

  • Delfinansierat av FFI

  • Semcon, Klimator, Trafikverket, Värmlandsåkarna (Universitet: LTU, HDa, GU)

 • MobiRoma (2012/2013)

  • Finansierat av ERA-NET ROAD

  • Semcon, Klimator, Foreca, Pöyry

 • BiFi Demo (2012/2013)

  • Finansierat av Trafikverket

  • Semcon, Klimator, Trafikverket, Posten (Användare: Sveaskog, NCC, Svevia, Trafikverket)

 • Beläggningskvalitet (2013/2014)

 • BiFi Demo 2 (2013/2014)


Magnus andersson systems software m agnus c andersson semcon com

En gemensam insats för ökad framkomlighet på Sveriges grusvägar.


Magnus andersson systems software m agnus c andersson semcon com

Mål

 • Ökad produktåtkomst för Sveriges skogsnäring

 • Minskade underhållskostnader för Trafikverket

 • Ökad framkomlighet för trafikanter i avverkningsområden

 • Minskad miljöpåverkan


Magnus andersson systems software m agnus c andersson semcon com

Modell

 • Tolkmodell

Bilflotta

Fordonsmodell

Vägvädermodell

VVIS, Väderprognos


Magnus andersson systems software m agnus c andersson semcon com

Modell

 • Tolkmodell

Bilflotta

Fordonsmodell

Vägvädermodell

VVIS, Väderprognos


Bilflotta

Bilflotta

 • Hårdvara

  • Accelerometer

  • Gyro

  • GPS

  • Kommunikation (3G/GPRS)

  • Datalagring (SD-kort)

  • Batteri

  • Ingen montering, av sensorer, på utsidan av mätfordonet (postbil)

 • Algoritmen använder:

  • Bilens hastighet

  • Geografisk position

  • Lateral acceleration (vibrationer)

  • Gyro för att filtrera ut vägens lutning

  • Modellered i Matlab/Simulink


Magnus andersson systems software m agnus c andersson semcon com

Modell

 • Tolkmodell

Bilflotta

Fordonsmodell

Vägvädermodell

VVIS, Väderprognos


Prognosmodell uppl sning

Prognosmodell - Upplösning

 • Prognosen kommer med en upplösning på 4x4km.

 • Interpoleras till ett 20x20, 40x40 och 200x200 km rutmönster.

 • Prognos för 10 dagar framåt.

 • Input: VVIS, Foreca, Fordonsdata


Magnus andersson systems software m agnus c andersson semcon com

Modell

 • Tolkmodell

Bilflotta

Fordonsmodell

Vägvädermodell

VVIS, Väderprognos


Magnus andersson systems software m agnus c andersson semcon com

Tolkmodell

Andel uppmjukade indikationer

Resultat

Uppmjukat

> 80%

Max bruttovikt (Tex. 12 ton)

20% - 80%

Max bruttovikt oförändrad

Torrt

Fruset

< 20%

Vid utfärdande av prognos beror resultatet till stor del på väder- och VVIS-data. Gränser sätts då med avsikt att matcha ovanstående gränsvärden.


Magnus andersson systems software m agnus c andersson semcon com

Modell

 • Tolkmodell

Bilflotta

Fordonsmodell

Vägvädermodell

VVIS, Väderprognos


Magnus andersson systems software m agnus c andersson semcon com

Resultat

Ytuppmjukning i stora delar av området.

Tunga fordons avråds från att operera inom området.

Max bruttovikt t.ex. 12 alt. 4 ton.

Ytuppmjukning i delar av området, alternativt ingen information.

Tunga fordon bör iaktta vaksamhet inom delar av området.

Ytuppmjukning ej påvisad inom området.

Tunga fordon kan operera inom området.

Max bruttovikt oförändrad.


Magnus andersson systems software m agnus c andersson semcon com

Upplösning

År 3

År 2

År 1

Område

Väg

Vägavsnitt

Tillgång till PMSV3 ger möjlighet till en snabb utveckling mot en högupplöst presentation av information.


Magnus andersson systems software m agnus c andersson semcon com

Användargränssnitt – BiFi.se


 • Login