RAKETTI-VIRTA-projekti
Download
1 / 16

RAKETTI-VIRTA-projekti Tietojen tarkastaminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

RAKETTI-VIRTA-projekti Tietojen tarkastaminen. 6.2.2013, Lauri Jokipii www.csc.fi/virta. Tarkastuksia monessa vaiheessa. XML-validointi korkeakoulujen puolella XML-validointi tietovarannon puolella Tietojen sisäänluku Tietojen tarkastukset tietovarannossa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RAKETTI-VIRTA-projekti Tietojen tarkastaminen' - dorian-freeman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

RAKETTI-VIRTA-projekti

Tietojen tarkastaminen

6.2.2013, Lauri Jokipii

www.csc.fi/virta


Tarkastuksia monessa vaiheessa
Tarkastuksia monessa vaiheessa

 • XML-validointi korkeakoulujen puolella

 • XML-validointi tietovarannon puolella

 • Tietojen sisäänluku

 • Tietojen tarkastukset tietovarannossa

 • Tietovarannon tiedot tarkastettavaksi korkeakouluille


V likysymys
välikysymys

 • Kuinka moni on saanut Tilastokeskuksen tiedonsiirtojen myötä korjattavaa?


Xml validointi
XML-validointi

 • Tähän mennessä käytettyjä työkaluja

  • Xmllint (Linux, Windows)

  • Xmlstarlet (Windows)

  • Microsoft SQL Server –ohjelmiston komponentit

 • Validointi varmistaa mm. käytetyt koodistoarvot

  • Koodistot sisältävät ”kaikki” arvot. Myös vanhentuneet


Tietojen sis nluku
Tietojen sisäänluku

 • Relaatiotietokannassa viite-eheydet(korkeakoulujen tietomalli)

Henkilö/Opiskelija

Lukukausi-ilmoittautuminen

Opintosuoritus

Opiskeluoikeus


Tietojen tarkastukset tietovarannossa
Tietojen tarkastukset tietovarannossa

 • Tutkinnonsuorituksella viittaus koulutusluokitukseen, eli tieto Koulutuskoodista (Tutkintonimike)

 • Opiskeluoikeuden tila –tiedot kattavat opiskeluoikeuden voimassaoloajan katkeamattomana ja yksiselitteisenä


Tietojen tarkastukset tietovarannossa1
Tietojen tarkastukset tietovarannossa

 • Opiskeluoikeusjakso –tiedot kattavat opiskeluoikeuden voimassaoloajan katkeamattomana ja yksiselitteisenä


Tietojen tarkastukset tietovarannossa2
Tietojen tarkastukset tietovarannossa

 • ”Edellisen elämän” esimerkkejä:

 • hlo_tupla, hlo_tyyppi, hlo_tuplakayttaja, hlo_aidinkieli, opinoik_ei_asemaa, opinoik_asema_ei_kaytossa, opinoik_ei_kohteita, opinoik_kat_vs_tutk, opinoik_kohde_monta_voimassa, opinoik_kohde_ei_voimassa, opinoik_kohde_laji_ja_tyyppi, opinoik_kohde_tasnro_kohtlaj, opinoik_kohde_opinkohd_ei_voim, opinoik_tdk_ei_kohdevastuu, opinoik_opintark_ei_tilkood, opinoik_vaaria_kohteita, opinoik_kohde_ylimaaraisia, opinoik_tuplia, opinoik_enssij_paattynyt, opinoik_enssij_ei_tutk, opinoik_vaara_asema_voimassa, opinoik_peruutettu_voimassa, opinoik_rajlak_ei_paiv, opinoik_sivu_voimassa, opinoik_optio_ei_paria, opinoik_A2004_aikainen, opinoik_pvm_paat, opinoik_pvm_aloi_ei_alkpaat, opinoik_pvm_opinaloi_tyhja, opinoik_pvm_pari_eq_myon_aloi, opinoik_pvm_enssij_paat, opinoik_pvm_enssij_paallekkain, opinoik_pvm_enssij_aukot, opinoik_pvm_optio, opisk_ei_opinoik, opisk_opisluetpvm_erisuuri, opinkohd_vastuuorg_ei_kata, opinkohd_vastuu_ei_kata, opinkohd_puuttuu_luokittelu, tappvm, tulevaisuuden_suoritus, orgosuu_vanha, tutk_status, tutk_ei_opinoik, tutk_vaara_opinoik, tutk_opinoik_voimassa, tutk_opinoik_paattyy, tutk_suorpvm_ei_oik, tutk_kohteet, tutk_laajuus, tutk_vastuu_puuttuu, tutk_vastuu_eri_paaaine, tutk_tutksuor_ei_opinto, kevatmaksukombinaatio, maksu_perus, osakunta_puuttuu, yksi_lk, ei_oikeutta, kesk_paallekkain, etappi, …


Tietojen tarkastukset tietovarannossa3
Tietojen tarkastukset tietovarannossa

 • Loputon lista, kehitetään jatkuvasti lisää

 • Mahdollisia esimerkiksi:

  • Opintosuorituksilla koulutusala? (ainakin uusimmilla tulisi olla)

  • Tutkinnonsuoritus viittaa opiskeluoikeuteen?

  • Opiskeluoikeus, johon viittaa suoritettu tutkinto, on asetettu päättyneeksi

  • Ideoita otetaan vastaan


Tarkastukset tietovarannossa
Tarkastukset tietovarannossa

 • Tietovarantoon saatetusta tiedosta muodostetaan yksinkertaisia lukumäärätietoja

  • Mallia otettaneen mm. TK:n tarkastusraporteista, kuten tutkintojen/opiskelijoitten määrät vuosittain ja koulutusasteittain/-aloittain

  • Ideoita otetaan vastaan

 • Tietovarannon tiedot saatetaan tietokantadumppina korkeakouluille


Tarkastusten tulokset
Tarkastusten tulokset

 • Tarkastusten tulokset kootaan raportiksi tai raporteiksi, joka raportti saatetaan tiedoksi VirtaSFTP-palvelimelle

 • Erityisesti virhetilanteiden sattuessa lähetetään sähköposti-ilmoitus ”tekniseen” osoitteeseen


Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto:

Keskitetty tietovarantopalvelu (CSC)

Koodistopalvelu

CSC: poiminta esim. Tilastokeskukselle tai Vipuseen

Kokonaisuus toimii automaattisesti ja reagoi korkeakoulusta tulevaan uuteen tietoon ja lukurajapintojen kutsuihin:

testi- ja tuotantoympäristöt

Ohjaus, lähde, muunnos, tarkistus, siirto

Opetushallituk-sen palvelut

Eri instansseina 41-44 korkeakoulua + noin 3 toimittajaa ”korkeakouluina”

Yksi valtakunnallinnen instanssi (toimintavarmuus, kahdennus, kuorman jakaminen…)

Ohjaus, lähde, muunnos, tarkistus, siirto

SFTP

SA

Tallennus

Yhdistetty tallennus

Luku-rajapinta-sovellus

WS-liikenne ulos

Tarkistus-sovellus

Ohjaus, lähde, muunnos, tarkistus, siirto

Korkeakoulujen omat palvelut

 • Palvelu A: siirtää tiedot SFTP => Staging Area => Tallennus

 • Palvelu B: (Staging Area) tarkistaa uudelleen tietoa ennen tallennusta

 • Korkeakoulukohtaisen (vihreän) osan suorituskykyvaatimukset ovat matalat, kaikki instanssit samoilla palvelimilla:

 • 2 x Active Directory

 • SFTP, Events ja Auditor (Tectia) jaSQL

 • SQL Server 2008 R2

Palvelu C: muodostaa korkeakoulukohtaisista tallennuksista (Tallennus) yhdistetyn lukurajapintoja vastaavan tiedon ja tallentaa sen (Yhdistetty tallennus)

 • Tietojen lukeminen:

 • Järjestelmäkohtainen valtuutus lukurajapintojen käyttöön.

 • Valtuutustyyppejä kaksi: valtakunnallinen tai korkeakoulukohtainen.

 • Käyttövaltuuksien valvonta etäjärjestelmissä.

 • Lukemisen lokitus.


Koodistopalvelu käyttöön

Korkeakoulukohtaisen tietointegraation toteuttaminen:

Hahmotelmia korkeakoulun toimenpiteistä

?

Tiedostojen siirtäminen tietovaranto-palveluun (SFTP)

Lähdejärjes-telmä

Yhteismital-listen XML-siirtotiedosto-jen muodos-taminen

Siirtotiedos-tojen tarkastaminen

Lähteet:

Tietojen kokoaminen eri lähteistä?

Siirto: lähdejärjestelmän tuotantoympäristöstä suojatulla yhteydellä CSC:n palvelimelle korkeakoulun omaan hakemistoon

Muodostus: lähdetiedoista poimimalla ja päätelemällä.

Tarkastus: yhteisen tietoarkkitehtuurin tarkastuksien tekeminen muodostetuille tiedostoille (luodaan ja ylläpidetään yhteisesti).

Muodostuksen ja tarkastuksen automatisointi, jotta lähteen tietoja voidaan korjata mahdollisimman pian?

Tietojen siirron automatisointi?


Keskitetty tietovarantopalvelu

SFTP

Tietojen tarkistus

Tallennus

 • Korkeakoulukohtainen vastaanottoalue: SFTP

 • Tietojen automaattinen tarkistus ja raportointi korkeakoululle

 • Korkeakoulukohtainen tietokanta tiedon tallentamiselle

SA

SA

SA

SA

SA

SA


Tietojen tarkistuspalvelu

 • Korkeakoulujen käyttöön

 • Toiminto, joka käyttää viranomaistietovirtoja varten toteutettuja rajapintoja

 • Tuottaa ”tarkistusraportin” eli näkymän tietosisältöön kattavasti, as is dumppi, esitys web-sovelluksella

 • Bonarina tarkistussummia ja per henkilö -haku sovellettuna korkeakoulurajauksen sisällä


ad