24-timmarsuppdraget
Download
1 / 9

24-timmarsuppdraget Länsstyrelsen i Västerbottens län Lena Adolfsson - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

24-timmarsuppdraget Länsstyrelsen i Västerbottens län Lena Adolfsson. Genomförandeorganisation för Lst Västerbotten. Bakgrund Utvecklingsgrupp bildades 2003, Administrativa avdelningens utvecklingsgrupp

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 24-timmarsuppdraget Länsstyrelsen i Västerbottens län Lena Adolfsson' - dori


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

24-timmarsuppdraget

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Lena Adolfsson


Genomförandeorganisation för Lst Västerbotten

Bakgrund

Utvecklingsgrupp bildades 2003, Administrativa avdelningens utvecklingsgrupp

Syftet med administrativa avdelningens utvecklingsgrupp ”för att myndigheten skall kunna realisera det uppdrag som beskrivs i en förvaltning i demokratins tjänst”.

Mål och aktivteter 2003

Mål 1: Svara för att utreda vad förändringar i Länsstyrelsernas regleringsbrev d v s nya verksamhetsområden (tillsyn, sektorsövergripande, ärendehandläggning, myndighetsövergripande) innebär och hur väl nuvarande organisation och arbetssätt uppfyller de krav som denna förändring innebär?

Aktivitet: Information och analys.


Genomförandeorganisation för Lst Västerbotten

Mål 2: Utreda vilka möjligheter som finns att bl a via IT-verktyg förbättra det interna administrativa flödet och samtidigt åstadkomma förbättringar med avseende på arbetsmiljö, öppenhet och kundnytta?

Aktivitet: Systemanalys avseende stiftelseregistret, Axielk, Nyps och Agressoportalen samt systemanalys på några verksamheter som saknar IT-tillämpning.

Övriga framtida målområden

Vidareutveckling av konceptet elektronisk myndighet innefattande utveckling av IT-baserat

dokumenthanteringssystem (work-flow-management).

Införande av styrkort, Strategi och arbetssätt för att säkra myndighetens personalförsörjning.


Genomförandeorganisation för Lst Västerbotten

 • Forts:

 • Utgångspunkt har varit en förvaltning i demokratins tjänst

 • Internt uppdrag (i vår verksamhetsplan) att klättra på 24-timmars trappan för all verksamhet inom myndigheten

 • E-dag för all personal på myndigheten (externa föreläsare)

 • Kartläggning av ärendegrupper (2005)

 • Tidredovisningen sker via agressos webbportal för all personal

 • Elektronisk fakturahantering genomförd i hela myndigheten

 • Reseräkningar sker digitalt i agressos webbportal

 • Pilotlän för införande av handläggarsystemet NYPS (Regionalpolitik)

 • Informationen på vår webb ska vara kundanpassad utifrån e-myndighetsperspektiv (internt uppdrag i vår vp 2006)

 • Uppföljning av ärendeproduktionen (kvalitets- och processutveckling)

 • Under år 2006 ska minst 2 effektiviseringsprojekt utifrån Länsstyrelsens ärendestruktur (VÄS) genomföras inom respektive avdelning/stab.


Genomförandeorganisation för Lst Västerbotten

Att förändra inställningen

Förändringen

NYHET

 • Introduktion diariefrågor

 • Rutiner och regler registrator

  • Diabaskontroller

  • Prestera handlingar både vid in och ut

  • Logik i ärenden; tillsyn och överklagningar

 • Träffar med handläggarna

  • Möten funktioner och enskilda

  • Gemensam syn i tillsyn

  • Betydelsen


Genomförandeorganisation för Lst Västerbotten

Vår genomförande grupp består av följande personer och roller:

Inger Jonsson-Furby (Administrativ Chef och Personalchef)

Håkan Törnström (Avdelningschef Rättsavdelningen och Chefsjurist)

Elisabeth Berglund-Andersson (Informationschef)

Kerstin Lindberg (Funktionschef för Diarium och Arkiv)

Micael Fredriksson (It-chef)

Jan-Olov Stavrén (Personalutvecklare)

Lena Adolfsson (Controller)


Genomförandeorganisation för Lst Västerbotten

 • Informationsinsatser

 • Löpande information och informationsträffar sker till Länsledning och berörd personal. (Informationstillfället är nära knutet till de centrala genomförandeträffarna.)

 • På Länsstyrelsens intranät har en informationsstruktur lagts upp för att det ska vara enkelt att finna information om respektive e-projekt samt för att hitta huvudprojektets information.

 • 19 december 2006 genomfördes två separata informationstillfällen för alla medarbetare inom Länsstyrelsen. (Informationen beskrev 24-h projektens nuläge men även frågor om vårt ”framtida arbetssätt”).


Genomförandeorganisation för Lst Västerbotten

Förändrat arbetssätt - vägen till framgång!!!

Den 1 september 2006, 1:a steget på detta område med en presentation av arbetsmiljöaspekten samt vikten av att identifiera risker för att kunna förekomma, dvs genomföra förändringar på ett bra sätt.

Skyddsombud deltar i samverkan om förändringarna.

HR medverkar som dialogpartner.

14 december 2006 informerades de fackliga organisationerna om 24-h projekten inkl Nyps

En arbetsmiljökonsekvensbeskrivning håller på att tas fram både för 24-h och Nyps.

Länsstyrelsen har en ambition att ta fram en vision om det framtida arbetssättet under år 2007 för hela myndigheten.


Genomförandeorganisation för Lst Västerbotten

 • Var står vi idag ?

 • Vår Ledning är med

 • Positiva och engagerade medarbetare

 • Vi samverkar med andra Länsstyrelser

 • Vi omvärldsbevakar!

 • Vi fortsätter att kartlägga ärendeprocesser, det måste rulla på…

 • Hur bra är vi på att ta in Kundperspektivet i vår verksamhet ?

 • Vår vision är fortfarande ”En förvaltning i demokratins tjänst”

 • Framtida gemensamt ledningssystem ? Enade resurser, styrning, it-verktyg och processer ?


ad