Yleist erhe hankkeesta ja yhteisty verkoston merkityksest
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Yleistä ERHE hankkeesta ja yhteistyöverkoston merkityksestä PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Yleistä ERHE hankkeesta ja yhteistyöverkoston merkityksestä. Koulutuspäivä pelastuslaitosten yhteistyöhenkilöstölle Diat 4,5,6, 8 ja 10 SM/ Jaana Rajakko. ERHE - hanke.

Download Presentation

Yleistä ERHE hankkeesta ja yhteistyöverkoston merkityksestä

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Yleist erhe hankkeesta ja yhteisty verkoston merkityksest

Yleistä ERHE hankkeesta ja yhteistyöverkoston merkityksestä

Koulutuspäivä pelastuslaitosten yhteistyöhenkilöstölle

Diat 4,5,6, 8 ja 10 SM/ Jaana Rajakko


Erhe hanke

ERHE - hanke

 • ERHE hanke sai alkunsa marraskuussa 2005. Hankkeen tavoitteena on puolittaa erheellisten paloilmoitusten määrä vuoden 2003 tasosta (v. 2009 lopussa 9000 erheellistä paloilmoitusta)

  • Loppuraportti toukokuu 2008

 • ERHE- hankkeen laajennettu jatkohanke

  • Toimikausi 1.4.2008- 31.3.2010

  • 30.4 lähtien hankkeen vetäjänä Jussi Rahikainen

  • Pelastustoimen tulossuunnitelmassa 2009-12 aikana pelastusviranomaiset vähentävät erheellisiä paloilmoituksia puuttumalla niihin viranomaistoiminnalla.

   Yhteistyöverkosto tärkeä osa kokonaisuutta

Hannu Nuolivirta


Erheelliset paloilmoitukset jatkuvat

Erheelliset paloilmoitukset jatkuvat

Käänne parempaan erheellisten hälytysten suhteen on tapahtunut, vaikka laitteistojen määrä lisääntyy 700- 800 laitteistoa/vuosi.

Kokonaismäärä 16000 (arvio jopa 25000)

1,3 hälytystä/laite/vuosi

 • Suurin yksittäinen vaikuttava tekijä on pelastusviranomaisten aktiivisuus käytössä olevien kohteiden osalta

 • Uusien kohteiden osalta myös laitevalmistajat, suunnittelijat, asennusliikkeet, tarkastajat avainasemassa.

 • Yhteistyöverkoston henkilöstöllä tärkeä rooli tiedon jakamisessa ja antamisessa

  Suotuisa kehitys jatkuu vain määrätietoisella paneutumisella. Porkkanat ei aina riitä

Hannu Nuolivirta


Kansainv linen kysely erheellisist paloilmoituksista

Kansainvälinen kysely erheellisistä paloilmoituksista

 • Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa erheellisten paloilmoitusten tilannetta muissa maissa

  • Nykytilanne

  • Erilaiset toimintatavat

 • ERHE -seurantahankkeen työryhmä valmisteli kyselylomakkeen

 • Kysely lähetettiin EU palonehkäisyryhmälle loppuvuodesta 2008

 • Vastauksia saatiin 11 maasta

  • Ruotsi, Viro, Unkari, Tanska, Bulgaria, Norja, Liettua, Iso-Britannia, Tshekki, Irlanti ja Suomi


Tilastoista

Tilastoista

 • Automaattisten paloilmoittimien lukumäärätietoa ei tiedetä tai ei kerätä kaikkialla

 • Erheellisten paloilmoitusten määrä vaihtelee v. 2007

  • Tanska 81 %

  • Viro 95,2 %

  • Ruotsi 97 %

  • Suomi 97,6 %

  • Irlanti 46 %

 • Erheellisten paloilmoitusten lukumääriä

  • Unkari 9 484

  • Norja 25 774

  • Iso-Britannia 140 636

ERHE -% kuvassa tarkoittaa automaattisten paloilmoittimien tarkastus-

ja varmistustehtävien suhdetta tulleisiin ilmoituksiin


Suunnittelu ja asentaminen

Suunnittelu ja asentaminen

 • Suunnitteluohjeet

  • EN 54-14 on käytössä Bulgariassa, Tshekissä, Virossa ja Liettuassa

  • CEA 4040 ei ole käytössä missään

  • Kansallisia suunnitteluohjeita Ruotsissa, Unkarissa, Norjassa, Suomessa ja Irlannissa

  • Iso-Britanniassa on kansallinen suunnittelustandardi

  • Erilaisia muunnelmia kansallisissa lainsäädännöissä

 • Suunnittelijan pätevyys

  • Ei vaatimuksia: Suomi, Bulgaria ja Iso-Britannia

 • Asennusliikkeen pätevyys

  • Ei vaatimuksia: Viro, Bulgaria ja Iso-Britannia

  • Muualla erilaisia variaatioita “pätevälle”


Tekniset ratkaisut

Tekniset ratkaisut

 • Ilmoituksensiirrosta

  • Suomi ei ole ainoa maa, jossa ei ole kansallista lainsäädäntöä ilmoituksensiirron välityksestä, reitityksestä ja valvonnasta

  • Ei ohjeita: Suomi, Bulgaria

  • Ruotsissa kansallinen standardi

  • EN 54-21 on käytössä Virossa, Unkarissa ja Tshekissä

  • EN 50136-1-1 on käytössä Iso-Britanniassa

  • Norjassa vastaanottaja määrittelee yksityiskohdat

 • Viivästetyn ilmoituksensiirron käyttö on mahdollista

  • Vaatimuksia turvallisuushenkilöstölle (Viro, Norja, Suomi)

  • Vaaditaan riskiarvio (Norja)

  • Pelastusviranomainen voi päättää (Unkari)

  • Säädöksiä asiasta on Virossa (asetuksen liite vuodesta 2005), Ruotsissa (kansallinen standardi), Liettuassa suunnittelija vastaa asiasta, Tshekissä viitataan standardiin EN 54-2, Irlannin säädöksistä ei ole tarkempaa tietoa


Kunnossapito

Kunnossapito

 • Omistaja tai haltija vastaa kunnossapidosta

 • Suomessa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa ei vaadita kirjallista sopimusta paloilmoitinkiinteistön ja paloilmoittimen huoltoliikkeen välillä, muissa maissa vaaditaan

 • Määräaikaistarkastuksen tekijälle ja määrävälille on eri maissa erilaisia tapoja

 • Useissa maissa on mahdollista käyttää rangaistusseuraamusta erheellisestä ilmoituksesta

 • Pääsääntöisesti pelastuslaitos lähtee aina hälytykseen täydellä vasteella


H t keskukset lopettavat ilmoitustietojen linjavikavalvonnan

Hätäkeskukset lopettavat ilmoitustietojen linjavikavalvonnan

Hätäkeskusten tehtäviin ei kuulu ilmoituksensiirtojärjes-

telmien toimivuuden valvonta. HäKe kuitenkin

jatkaa tähän asti suorittamaansa valvontaa

toistaiseksi aina 31.12.2009 asti.

1.1.2010 lähtien siirtojärjestelmän valvonnasta vastaa-

vat ja toimenpiteistä sopivat kiinteistöt ja palvelun

tarjoajat sopimusteitse. Ilmoitustiedot vioista välittyvät

operaattoreiden valvomoon jo nyt.

Hätäkeskusten tukitoimia karsitaan ja järjestetään uudestaan. Tällaisia

Tukitoimia ovat mm. ilmoitinlaitetestaukset

Hannu Nuolivirta


Laitteistoasetukset

Laitteistoasetukset

 • Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen säädösten yhdenmukaistaminen

  • termit

  • toimintatavat

 • Tullaan antamaan osissa

  • asentaminen

  • kunnossapito

  • laitteiden tekniset vaatimukset

 • Valmistelu on tarkoitus aloittaa vuonna 2009 > voidaan antaa v. 2010

  • voimassa olevien lakien säädöksenantovaltuuksilla

 • Huomioidaan säädöstasolla

  • Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset

  • Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteet

  • ERHE –hanke


 • Login