textura
Download
Skip this Video
Download Presentation
Textura

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Textura - PowerPoint PPT Presentation


  • 177 Views
  • Uploaded on

Textura. P řednostní orientace krystalitů. Anizotropní vlastnosti materiálu. Různé typy textury podle symetrie či vzniku. Tvarové textury. Deformační. Orientační textury. Rekrystalizační. Vláknité. Válcovací. Rotačně symetrické. Textura. Popis. Vzorek – K A (X 1 ,X 2 ,X 3 ). K B.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Textura' - dorcas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
textura
Textura

Přednostní orientace krystalitů

Anizotropní vlastnosti materiálu

slide2

Různé typy textury podle symetrie či vzniku

Tvarové textury

Deformační

Orientační textury

Rekrystalizační

Vláknité

Válcovací

Rotačně symetrické

textura1
Textura

Popis

Vzorek – KA(X1,X2,X3)

KB

Směr y = {y1,y2,y3} = {a,b}

Krystal – KB(Xc1,Xc2,Xc3)

KA

Směr h = {h1,h2,h3} = {q,g}

KB = g KA

Orientace krystalku

1. Orientační matice

2. Reprezentace ideálních orientací

3. Reprezentace ideálních orientací

4. Eulerovy úhly

slide7

Rotace kolem

Orientační prostor

1

360°

g

2

Objemový element

360°

180°

slide8

Eulerovy úhly

Orientační prostor

slide9

Orientace směru y vzhledem

ke krystalovému

souřadnému systému vzorku

Orientace [hkl] vzhledem

k souřadnému systému vzorku

slide10

Orientace kryst. směrů X´=[100], Y´=[010], Z´=[001]vzhledemk souřadnému systému vzorkuve stereografické projekci

Orientace směrů ND, RD, TDvzhledemk kryst. souřadnému systému ve stereografické projekci

orienta n distribu n funkce odf
Orientační distribuční funkce – ODF

g ... orientace krystalitu v souřadném systému vzorku

Přímé určení ODF

p lov obrazce
Pólové obrazce

Úhlová distribuční funkce určitého směru h = [hkl] v krystalu vyjádřená v Xi

Objemová frakce dV/V krystalitů orientovaných h || y

2D projekce 3D distribuční funkce ODF

p lov obrazce1
Pólové obrazce

ND normal direction

RD rolling direction

TD transverse direction

Distribuce normalizované intenzity

inverzn p lov obrazce
Inverzní pólové obrazce

Objemová frakce dV/V krystalitů orientovaných ve směru y

experiment
Experiment

Klasifikace experimentálních metod

  • Přímé měření dN nebo dV krystalitů s orientací g v oboru dg
  • Měření individuálních orientací gi všech krystalitů vzorku a jejich objemů
  • Přímé měření dN nebo dV krystalitů se dvěma zafixovanými úhlovými parametry snásledujícím výpočtem ODF
  • Nepřímý výpočet ODF z měření anizotropie fyzikálních vlastností

Pólové obrazce

Elektronová mikroskopie

Pouze aproximativní výpočet

experiment1
Experiment

Transmise

Nekompletní pólový obrazec

slide19

Reflexe

  • PTS Seifert
  • 2q 0° 165°
  • -90° +90°
  •  0° 360°

Step 0,005°

Dosophatex

slide20

Měření pólových obrazců

Kombinace několika pólových obrazců

slide21

Huber

Eulerovakolébka

slide22

Texture

Stress

inverz e p lov ho obrazce
Inverze pólového obrazce

rotace kolem osy h||y

Kombinace několika pólových obrazců

Iterační aproximacenapř. 3240i, 2592j

1. Vektorová metoda

2. Metoda integrální transformace – přímá inverze

Abelova transformace

Úhel mezi h a g

slide26

3. Statistické metody

Ph(yi) pro několik pólů patřících ke g

Minimální hustota v Ph(yi) odpovídá správné f(g),protože není překryta póly dalších orientací

4. Harmonická metoda

Iterace

Rozvoj do řad

Harmonické funkce

Kulové harmonické funkce

h – hkl

y - a,b

slide29

Experiment  Fourierova analýza  Transformace  Fourierova syntéza

Počet rovnic (pólových obrazců) se

redukuje díky symetrii

2l+1 neznámých

Hladší textury mohou být popsány menším počtem pólových obrazců

Krystalová symetrie

Symetrie vzorku

lineárně závislé

slide30

Není možné změřit potřebný počet

pólových obrazců bez uvážení symetrie

Přes všechny operace symetrie

Operace druhého druhu(střed inverze)

Neurčitelná ODF

Ghost correction

Redukovaná ODF

osov symetrick textury fiber textures
Osově symetrické textury (fiber textures)

Intenzita při náklonu a

Texturní funkce

k.Rh

Vezmeme vhodnou reflexi h0 (texturovanou)

Normalizovaná pólová distribuce

slide32

Pro libovolnou jinou reflexi

Texturní goniometr – h0

w sken – h0,f(a) = f(Dw)

Konvenční práškový difraktometr – hi

Pro texturu kolmou k povrchu, h, úhel mezi h, h0

slide33

Omega sken

FWHM

Korekce na absorpci a defokusaci

slide37

Příklad

f(a)

Omega – 000l

Konvenční – hkil

Omega sken

Konvenční difrakce

20

40

60

80

osov symetrick textury fiber textures rotuj c vzorek
Osově symetrické textury (fiber textures)rotující vzorek

Järvinen, Merisalo, Pesonen, Inkinen, 1970

Legendrovy polynomy

Ortogonální sada harmonických funkcí symetrizovaných vůči odpovídající bodové grupě

Texturní goniometr

LSM, různé páry

texturn indexy
Texturní indexy

Pro Th<2.5

Pro slabé textury vyjadřuje index texturní funkci

slide40

Texturní korekce

Empirické funkcedistribuce přednostně orientovaných rovin (HKL)

a úhel (hkl)(HKL)

March-Dollas

slide41

Wilsonův graf

ln I/Rvs. sin 2 

Extinkce

Extinkce + hrubost povrchu

slide42

Wilsonův graf

WC - vzorek s texturou

slide43

WC - vzorek s texturou

Funkce exp(-D sin2)

slide44

Wilsonův graf

WC - vzorek s texturou po korekci