Současné možnosti studia na MU
Download
1 / 33

Současné možnosti studia na MU se zaměřením na biologii a představení moderního studijního oboru Matematická biologi - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

Současné možnosti studia na MU se zaměřením na biologii a představení moderního studijního oboru Matematická biologie. Bc. Renata Chloupková Brno 2. dubna 2014. Obsah prezentace. Zázemí na PřF MU Obory se zaměřením na biologii Matematická biologie. Přírodovědecká fakulta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Současné možnosti studia na MU se zaměřením na biologii a představení moderního studijního oboru Matematická biologi' - dorcas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Současné možnosti studia na MU se zaměřením na biologii a představení moderního studijního oboru Matematická biologie

Bc. Renata Chloupková

Brno 2. dubna 2014


Obsah prezentace
Obsah prezentace

 • Zázemí na PřF MU

 • Obory se zaměřením na biologii

 • Matematická biologie

Studium biologie na MU; Matematická biologie


P rodov deck fakulta
Přírodovědecká fakulta

 • areál Kotlářská

  • botanická zahrada

 • Univerzitní kampus

  • moderní prostory

  • studium, výzkum, volnočasové aktivity

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Biologie programy a obory
BIOLOGIE: programy a obory

 • Biologie

  • Lékařská genetika a molekulární diagnostika

 • Ekologická a evoluční biologie

  • Ekologická a evoluční biologie

 • Experimentální biologie

  • Matematická biologie

  • Molekulární biologie a genetika

  • Speciální biologie

 • Biologie se zaměřením na vzdělávání

Studium biologie na MU; Matematická biologie


povinná TV (2 semestry)

odborná AJ (úroveň B1)

odborný jazyk (AJ, F, N, RJ, Šp) – úroveň B2

Studium biologie na MU; Matematická biologie


regionální (krajské) kolo

vědní disciplína související s oborem

do 1,5

Bi + Ch + 2 profilové předměty

regionální (krajské) kolo

vědní disciplína související s oborem

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Lek sk genetika a molekul rn diagnostika
Lekářská genetika a molekulární diagnostika

 • LF + PřF (=biomedicína)

 • důraz na praktické zaměření oboru

 • uplatnění v klinických laboratořích

  • genetika, cytogenetika, DNA diagnostika

 • předměty: Bi, Ch, F + M

 • 2013:

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Speci ln biologie
Speciální biologie

 • 1. rok studia: společný základ (důraz na Ch)

  • Experimentální biologie rostlin

   • předměty v AJ, Antarktida

  • Experimentální biologie živočichů a imunologie

  • Mikrobiologie a molekulární biotechnologie

   • velký důraz na bioinformatiku

  • Ekotoxikologie

   • Recetox:

    • moderní pracoviště, inovace výuky

 • 2013:

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Molekul rn biologie a genetika
Molekulárníbiologie a genetika

 • moderní oblast biologie → velký zájem

  • 2013:

 • důraz na chemii (i praktická cvičení)

 • 2 směry, 1. rok studia společný:

  • Molekulární biologie a genetika

  • Antropogenetika

obtížná SZZ

přijetí na nMgr.

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Ekologick a evolu n biologie
Ekologická a evoluční biologie

 • nejvíce „popisná“ biologie

  • podrobná taxonomie i s cvičeními

  • terénní cvičení, exkurze (i zahraničí)

  • méně chemie oproti ostatním oborům

 • směry v nMgr: botanika a zoologie

  • uplatnění: Akademie věd, muzea, CHKO, Zoo,…

 • modernizace výuky, UKB

 • Ústav botaniky a zoologie

 • 2013:

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Biologie se zam en m na vzd l v n
Biologie se zaměřením na vzdělávání

 • pedagogicko-psychologický základ +

  obecné odborné předměty napříč oborem

 • dvouobor: Bi + Fyzika, Matematika, Geografie nebo Informatika a druhý obor

 • 2013:

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Matematick biologie
Matematická biologie

 • založeno 1999, od 2003 pod IBA*, 2004 nové osnovy

 • aplikace matematických postupů a nástrojů pro řešení biologických a medicínských problémů

 • IBA = Institut biostatistiky a analýz

  • Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU

  • vědeckovýzkumná činnost, řešení vědeckých projektů a poskytování souvisejících služeb

  • zejména v oblasti analýzy biologických a klinických dat, organizace a managementu klinických studií, vývoje softwaru a aplikace ICT

Studium biologie na MU; Matematická biologie


 • obor vznikl ze současné potřeby trhu

 • obor zaměřený na matematickou analýzu biologických a medicínských dat

 • cíl oboru: produkce odborníků se znalostí biologické i matematické podstaty problému

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Studium biologie na MU; možná.Matematická biologie


Studium biologie na MU; Matematická biologie


Studium biologie na MU; Matematická biologie


Lucie bro ov metody hodnocen genetick ch asocia n ch studi
Lucie Brožová: Metody hodnocení genetických asociačních studií

(ukázka části práce)

 • zhodnocení asociace mezi výsledkem přímé mikroskopie a genetickou výbavou koně

 • testováno 101 Murgeských koní

přítomnost parazitů

přítomnost SNP

Studium biologie na MU; Matematická biologie


 • kontrola kvality dat:

 • hodnocení vazebné nerovnováhy:

  maximální hodnota r2=0,44

 • hodnocení Hardyho- Weinbergovy rovnováhy

Model MDR

Rizikový genotyp

Genotyp bez rizika

 • Koně pozitivní v DM/koně negativní v DM=20/56=0,263

DM – přímá mikroskopie, M – minoritní alela, wt – obvyklá alela

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Studium biologie na MU; Matematická biologie


Lucie pan kov statistick modely pro hodnocen ekologick ho stavu stojat ch vod pomoc fytobentosu
Lucie Panáčková: Statistické modely pro hodnocení ekologického stavu stojatých vod pomocí fytobentosu

 • data z povodí Moravy,

  21 nádrží

 • cíl: Pilotní analýza ekologického stavu nadrží s využitím statistických metod.

(ukázka části práce)

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Rozd len n dr podle chemick ch parametr
rozdělení nádrží podle chemických parametrů: ekologického stavu stojatých vod pomocí

 • Obsah chemických látek se odráží na výskytu rozsivek v nádržích, jejich počtu i diverzitě.

 • S kvalitnější vodou počet rozsivek i jejich diverzita roste

 • Na vliv chemického složení nádrží má značný vliv také geografické charakteristiky nádrží (zejména nadmořská výška).

 • Nelze jednoznačně prokázat, zda rozsivky mají určitá specifika na trofický stav nádrže nebo je jejich přítomnost ovlivněna i jinými vlastnostmi nádrže.

I.

II.

III.

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Zita mach kov hodnocen n kladov efektivity program prevence zhoubn ch n dor
Zita Macháčková: Hodnocení nákladové efektivity programů prevence zhoubných nádorů

(ukázka části práce)

 • program mamografického screeningu

  • od 2002, prevence rakoviny prsu

poznámka: webový portál http://www.svod.cz/

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Studium biologie na MU; programů prevence zhoubných nádorů Matematická biologie


Mo nosti uplatn n
Možnosti uplatnění programů prevence zhoubných nádorů

Státní správa

Česká informační agentura ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny

Zdravotní pojišťovny

Komerční sféra

Farmaceutické firmy

Firmy vedoucí a hodnotící klinické studie

Společnosti pro marketingové průzkumy

10%

10%

60%

20%

Zdravotnictví

Státní i soukromá zdravotnická zařízení

Akademická sféra

(Výzkum a vývoj)

Mezinárodní centra klinického výzkumu

Zahraniční univerzity

IBA MU

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Zhodnocen oboru
Zhodnocení oboru programů prevence zhoubných nádorů

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Skripta zdarma
Skripta zdarma programů prevence zhoubných nádorů

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Letn koly
Letní školy programů prevence zhoubných nádorů

 • setkání v rámci oboru

 • každý rok jiné téma

 • přednášky domácích i zahraničních odborníků

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Mo nost pr ce se pi kov mi programy
Možnost práce se špičkovými programy programů prevence zhoubných nádorů

Studium biologie na MU; Matematická biologie


P edpoklady pro studium
Předpoklady pro studium programů prevence zhoubných nádorů

 • Nebát se matematiky

  • vhodná znalost diferenciálního a integrálního počtu

 • Zajímat se o biologii

 • Mít vztah i k dalším oborům (medicína, chemie, ekologie, informatika)

Komplexní pojetí = mezioborové zaměření → obtížné, ale s obrovským potenciálem.

Studium biologie na MU; Matematická biologie


P ij mac zen
Přijímací řízení programů prevence zhoubných nádorů

 • Test studijních předpokladů

 • bez přijímací zkoušky:

  • studijní průměr do 1,5 z matematiky, biologie a chemie + jednoho dalšího profilového předmětu

   ∧ maturita z M+Bi nebo M+Ch

 • 2013:

Studium biologie na MU; Matematická biologie


D kuji za pozornost
Děkuji za pozornost. programů prevence zhoubných nádorů

[email protected]

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Zdroje, doporučené odkazy: programů prevence zhoubných nádorů

 • www.muni.cz

 • www.sci.muni.cz

 • www.iba.muni.cz

 • www.matematickabiologie.cz

 • Studijní katalog BIOLOGIE, 2013: http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2013/katalogB.pdf

 • Aktuální informace pro přijímací řízení (bc studium): http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/

 • Prominutí přijímací zkoušky (bc studium): http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/Prijimaci-zkousky

 • Přehled otevíraných oborů na PřF MU: http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/Otevirane-obory

 • Statistiky z přijímacího řízení na MU (2013):

  • http://is.muni.cz/do/1499/metodika/stud/prijriz/zpravy/posledni/Prijimaci_rizeni_PriF-Bc_-_zprava.pdf

  • http://is.muni.cz/do/1499/metodika/stud/prijriz/zpravy/posledni/Prijimaci_rizeni_PriF-NMgr_-_zprava.pdf

 • Ukázky závěrečných prací:

  • BROŽOVÁ, Lucie. Metody hodnocení genetických asociačních studií [online]. 2012 [cit. 2014-03-26]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Michaela Cvanová. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/357561/prif_b/>.

  • PANÁČKOVÁ, Lucie. Statistické modely pro hodnocení ekologického stavu stojatých vod pomocí fytobentosu [online]. 2012 [cit. 2014-03-26]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Simona Littnerová. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/356971/prif_b/>.

  • MACHÁČKOVÁ, Zita. Hodnocení nákladové efektivity programů prevence zhoubných nádorů [online]. 2012 [cit. 2014-03-26]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Ondřej Májek. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/356966/prif_b/>.

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Obr zky v prezentaci
Obrázky v prezentaci programů prevence zhoubných nádorů

 • http://www.muni.cz/sci/general/mu_presentation/logos

 • http://www.muni.cz/history/artworks/1205/1

 • http://www.ukb.muni.cz/index.php/fotogalerie.html

 • http://www.muni.cz/history/events_gallery/1187/

 • http://www.muni.cz/general/events/p233332/gallery/

 • http://www.molekulara.cz/odborne-aktivity/

 • http://polar.sci.muni.cz/cs/fotogalerie

 • http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=385

 • http://www.sci.muni.cz/ueb/studium/bakalarske-studium/lekarska-genetika-a-molekularni-diagnostika/

 • http://www.sci.muni.cz/zoolecol/verteb/gallery/pc020023.jpg

 • http://www.sci.muni.cz/botany/systemgr/fotoarchiv.php?dir=Laboratories%20and%20Field&show=02.jpg&lang=

 • http://pipz.webnode.cz/vtipy-o-skole-/

 • http://www.matematickabiologie.cz/res/image/layout/studenti03-680-170.jpg

 • http://www.iba.muni.cz/res/image/homepage/matematicka-biologie.gif

 • http://www.matematickabiologie.cz/res/image/layout/priroda03-680-170.jpg

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Single-nucleotide_polymorphism

 • http://www.linkos.cz/files/pro_odborniky/nop/registry/NOR.jpg

 • loga programů:

  • http://www.itbiz.cz/images/upload/s/sas.jpg

  • http://www.vscht.cz/ext/haimg/11/Matlab/matlab.png

  • http://pixhost.me/avaxhome/4a/2c/00102c4a_medium.jpeg

  • http://rhrv.r-forge.r-project.org/css/images/R.png

  • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b8/Ibm-spss-statistics-17.png

  • https://ui.pefka.mendelu.cz/files/image/Technika/statistica.jpeg

  • https://ui.pefka.mendelu.cz/files/image/Technika/arcgis.gif

Studium biologie na MU; Matematická biologie


ad