a le hek ml e t m g ncel durum ve yen a ilimlar
Download
Skip this Video
Download Presentation
AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ: GÜNCEL DURUM VE YENİ AÇILIMLAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ: GÜNCEL DURUM VE YENİ AÇILIMLAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ: GÜNCEL DURUM VE YENİ AÇILIMLAR. Yrd. Doç. Dr. Okay Başak EURACT Konsey Üyesi. Bu Workshop bir EURACT etkinliğidir. EURACT Nedir?. The European Academy of Teachers in General Practice Avrupa Birinci Basamak Eğiticileri Akademisi. EURACT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ: GÜNCEL DURUM VE YENİ AÇILIMLAR' - dora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a le hek ml e t m g ncel durum ve yen a ilimlar

AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ:GÜNCEL DURUM VE YENİ AÇILIMLAR

Yrd. Doç. Dr. Okay Başak

EURACT Konsey Üyesi

euract nedir
EURACT Nedir?
 • The European Academy of Teachers in General Practice
 • Avrupa Birinci Basamak Eğiticileri Akademisi
euract

EURACT

Avrupa’da Aile Hekimliği/Genel Pratisyenlik disiplininin öğrenilmesi ve öğretilmesi için çalışan tüm öğretim üyesi ve eğiticileri bir araya getiren bir network örgütlenmesidir.

euract1
EURACT
 • WONCA’nın Avrupa örgütü olan ESGP/FM’in (European Society of General Practice/Family Medicine) eğitim kurulu olarak etkinlik göstermektedir.
 • Avrupa’da 30’dan fazla ülke yer almaktadır.
t rkiye
Türkiye
 • 1997’den bu yana Konsey düzeyinde
 • 28 üyeyle temsil edilmektedir.
euract konsey
EURACT KONSEYİ
 • Yılda iki kez toplanır.
 • Aile Hekimliği/Genel Pratisyenlik eğitiminin her alanında çalışmalar yapar.
 • Temel çalışma tarzı çalışma grupları (Task Force) oluşturmaktır.
 • 2000 yılı Sonbahar Dönemi Konsey Toplantısı ülkemizde yapılacaktır.
slide8
Ülkemizde Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi 1985 yılında başladı.
 • 1993 yılında Tıp Fakültelerinde Aile Hekimliği Bölümleri kurulmaya başladı.
 • Bugün Türkiye’de yaklaşık 500 Aile Hekimliği uzmanı bulunmakta ve yine yaklaşık 500 asistan, Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi görmektedir.
workshop un amac
Workshop’un Amacı
 • ‘Eğitimde neredeyiz?’
 • ‘Sorunlarımız nelerdir?’
 • ‘Nereye Yönelmeliyiz?’ konularını tartışmaktır.
slide11

Ulusal sağlık sistemlerinin Birinci Basamak Sağlık Bakımı’nın güçlendirilmesi temelinde yeniden örgütlenmesi girişimleri, günümüzdeki sağlık reformu çabalarının temel özelliğidir.

t p e itiminde de i imin nedenleri
Tıp Eğitiminde Değişimin Nedenleri
 • Toplumun ve bireylerin gereksinim duyduğu sağlık bakımı anlayışı
 • Sağlık hizmeti sunumu
 • Öğrenme sürecine ve yetişkinlerin öğrenme özelliklerine ilişkin araştırmalar
t p e itiminde g ncel e ilimler
Tıp Eğitiminde Güncel Eğilimler
 • Entegrasyonu geliştirme
 • Genel tıp içerikli çekirdek programların oluşturulması
 • Yeterliliğe dayalı eğitim anlayışı
 • BB ortamlarda ve toplum içinde eğitim
 • Yeni öğrenme/öğretme teknik ve yöntemlerinin benimsenmesi
transmural e itim

Transmural eğitim

Tıp eğitiminin hastane duvarları dışına çıkması

Birinci Basamak sağlık bakımı ortamlarına ve toplum içine taşınması

t p e itiminin de i en y n

Tıp eğitiminin değişen yönü

‘AKADEMİK AİLE HEKİMLİĞİ’ni Tıp Fakültelerinin önemli bir disiplini haline getirmiştir.

t p e itimindeki de i iklikler
Tıp eğitimindeki değişiklikler
 • Daha çok ilk yılları ilgilendirmektedir.
 • Bu nedenle Aile Hekimliği daha ilk günlerden itibaren tıp eğitimi programlarına girmelidir.
b ylece
BÖYLECE
 • öğrencilerin daha ilk günden Birinci Basamakla ve Aile Hekimliğiyle tanışması ve
 • kariyer tercihlerini bilinçli şekilde ve aile hekimliği yönünde yapmaları için rol modeller oluşturulması SAĞLANACAKTIR.
akademik aile hekimli inin durumu
Akademik Aile Hekimliğinin Durumu
 • Temmuz 1993’teki YÖK kararı
 • İlk kurulan Anabilim Dalı Ankara ve Çukurova Üniversitelerinde
 • Etkin 37 Tıp Fakültesinin 23’ünde Aile Hekimliği Bölümleri bulunmaktadır
akademik aile hekimli i
Akademik Aile Hekimliği
 • 11 Anabilim Dalında toplam 13 aile hekimi
 • 7 Anabilim Dalının başkanı aile hekimi
 • 10 AD tıp öğrencisi eğitimine katılmakta
 • Uzmanlık eğitimi veren AD sayısı 11
 • 15 Sağlık Bakanlığı kadrosunda toplam 54 araştırma görevlisi
akademik aile hekimli i1
Akademik Aile Hekimliği
 • Yalnızca 1 AD ‘alan eğitimi’ uygulaması yapmakta
 • Üniversite içinde poliklinik yapan AD sayısı 4
 • 10 AD araştırma etkinliklerinde bulunmakta
 • 4 AD sürekli tıp eğitimi çalışmaları yapmakta
ba l ca sorunlar
Başlıca Sorunlar
 • Akademik kadroların yetersizliği
 • Parasal sıkıntılar
 • Yönetim desteğinin yetersizliği
 • Benimsenme sorunu
 • Tıp eğitimine katılamama
 • Aile Hekimliğinin konumunun belirsizliği
engelleri nas l a yorlar
Engelleri Nasıl Aşıyorlar?
 • Fakülte etkinliklerine katılma
 • Öğretim üyeleriyle iyi ilişkiler
 • Yönetimle ilişkileri geliştirme
 • Aile Hekimliğini tanıtma etkinlikleri
 • Zamana bırakma
tasarlad klar etkinlikler
Tasarladıkları etkinlikler
 • Aile Hekimliği Uygulama Birimi kurma
 • Hastanede AH polikliniği açma
 • Alan eğitimine başlama
 • Tıp eğitiminde daha etkin olarak yer alma
 • Akademik kadroları artırma
 • Eğitim etkinliklerini geliştirme
 • Aile Hekimliğini tanıtma
t p e itimi dan ma komitesi acmt avrupa komisyonu 1996 raporu

Tıp Eğitimi Danışma Komitesi (ACMT) Avrupa Komisyonu 1996 Raporu

AH/GP uzmanlık eğitimi süresinin en az 3 yıl olması

BB ortamlarda geçen sürenin en az bir yıla ve hatta koşullar uygunsa 18 aya çıkarılması

Eğitim programlarının uygulanmasında hem akademik hem de uygulamadaki aile hekimlerinin etkin ve sürekli bir şekilde yer almasının sağlanması

lkemizde ah uzmanl k e itimi
Ülkemizde AH uzmanlık eğitimi
 • 3 yıl sürelidir
 • Tümüyle hastane rotasyonlarından oluşmaktadır
 • Yeni Tüzük’te süre, bir yılı BB uygulaması olmak üzere 4 yıla çıkarılmaktadır
lkemizde ah uzmanl k e itimi1
Ülkemizde AH uzmanlık eğitimi
 • Tıp Fakültelerindeki AH Bölümlerinde
 • Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul’da 6, Ankara’da 3 ve İzmir ve Adana’da birer olmak üzere toplam 11 Eğitim Hastanesinde verilmektedir.
 • 54’ü Tıp Fakültelerinde olmak üzere yaklaşık 500 asistan AH uzmanlık eğitimi görmektedir.
ah uzmanl k e itimi
AH Uzmanlık Eğitimi
 • Hastane rotasyonları
 • Birinci Basamak uygulaması
 • Bölüm eğitim etkinliklerini KAPSAR.
uzmanl k e itiminde tart ma noktalar 1
Uzmanlık eğitiminde tartışma noktaları-1
 • Hastane rotasyonlarının eğitim ilkeleri ve içeriği belirlenmeli
 • BB uygulama eğitimi için akademik eğitim birimleri ve BB eğitim merkezleri (eğitim sağlık ocakları) oluşturulmalı
 • Bu merkezler için eğitici aile hekimleri yetiştirilmeli
uzmanl k e itiminde tart ma noktalar 2
Uzmanlık eğitiminde tartışma noktaları-2
 • Bunun için AH Anabilim Dalları ‘Eğitici Aile Hekimi Yetiştirme Programları’ hazırlamalı
 • BB eğitim merkezleri ve eğitici aile hekimleri aynı zamanda öğrenci eğitimine de katılmalı
 • Aile Hekimliği uzmanları ‘eğitici’ olmak için özendirilmeli
uzmanl k e itiminde tart ma noktalar 3
Uzmanlık eğitiminde tartışma noktaları-3
 • Bölüm eğitim etkinlikleri (Departmental Release Program) AH uzmanlık eğitiminin önemli bir bölümüdür.
 • Bu etkinlikler tümüyle eğitim amaçlıdır.
 • Tüm uzmanlık eğitimi dönemine yayılmalıdır (Haftada ya da iki haftada bir ya da yarım gün gibi).
s rekli t p e itimi
Sürekli Tıp Eğitimi
 • Yaklaşık 500 Aile Hekimliği uzmanını
 • Birinci Basamakta çalışan yaklaşık 40 bin pratisyen hekimi ilgilendirmektedir.
ah uzmanlar
AH Uzmanları
 • Aile Hekimliğinin özgün konularında ve
 • BB uygulaması için sürekli tıp eğitimi programları oluşturulmalıdır.
pratisyen hekimler
Pratisyen Hekimler
 • Aile Hekimliği uygulaması için eğitilmeli
 • Üniversitelerdeki AH bölümleri, TTB, TAHUD ve GP Enstitüsü’nün ortaklaşa oluşturacağı ve yürüteceği bir program çerçevesinde
 • Genç pratisyen hekimler için AH uzmanlık eğitimi zorunlu olmalı
 • Bu eğitimin sonunda ‘Aile Hekimi’ adını almalı
e itim workshop u

Eğitim Workshop’u

Aile Hekimliği Eğitimi konularında ulusal düzeyde konsensus oluşturmada bir başlangıçtır.

workshop un ikinci b l m

Workshop’un ikinci bölümü

2000 yılı Ekim ayında Kuşadası’nda yapılacak EURACT Konsey Toplantısı

sırasında ve 30’u aşkın Konsey üyesinin de katılımıyla gerçekleştirilecektir.

workshop a katk lar ndan dolay euract ba kan prof jan heyrman a te ekk r ederiz

Workshop’a katkılarından dolayı EURACT Başkanı Prof. Jan Heyrman’a teşekkür ederiz.

Thanks to Prof. Heyrman

ad