B ttre koll p tillsynsansvar och 10 kap ansvar varf r hur och s g r vi p 30 minuter
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Bättre koll på tillsynsansvar och 10 kap. ansvar - varför, hur och så gör vi - på 30 minuter… PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bättre koll på tillsynsansvar och 10 kap. ansvar - varför, hur och så gör vi - på 30 minuter…. Upplägg och målsättning Varför? Bakgrund, problembild och vinstplan. (Klas) Hur? Skåne har koll! (Karin) Vill/ska/borde vi alla skaffa oss bättre koll + nästa steg? (Alla). Varför bättre koll?.

Download Presentation

Bättre koll på tillsynsansvar och 10 kap. ansvar - varför, hur och så gör vi - på 30 minuter…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


B ttre koll p tillsynsansvar och 10 kap ansvar varf r hur och s g r vi p 30 minuter

Bättre koll på tillsynsansvar och 10 kap. ansvar - varför, hur och så gör vi - på 30 minuter…

 • Upplägg och målsättning

 • Varför? Bakgrund, problembild och vinstplan. (Klas)

 • Hur? Skåne har koll! (Karin)

 • Vill/ska/borde vi alla skaffa oss bättre koll + nästa steg? (Alla)


Varf r b ttre koll

Varför bättre koll?

 • Började med en granskning av behovsutredningar – omöjliga att jämföra - rena ”basdata” som antal tillsynsobjekt och tillsynsmyndighet saknas för många objekt och variationerna stora…

 • Leder till…

 • Sämre planeringsunderlag och prioriteringsunderlag såväl nationellt som regionalt (och lokalt).

 • Sämre nyckeltal för uppföljning.


Vad kan man vinna

Vad kan man vinna?

 • Perfekt läge att kombinera vinsterna för den egna operativa tillsynen med tillsynsvägledning genom en tydlig överlämning av objekt till kommunerna.

 • Tillsynsansvarsutredningen då?

 • Ligger INTE i röret just nu -- Ska vi ändå vänta?

 • Vi behöver bra koll nu!Vi behöver aktiva kommuner nu!Vi har till viss del kvar inventerarkompetens än så länge!

 • Så det kan vara läge att inte vänta utan ta tag i saken, blir det ändringar får vi justera då.


Bed mning av tillsynsmyndighet verl mnande av riskklassade mifo objekt till kommunerna

Bedömning av tillsynsmyndighet & överlämnande av riskklassade MIFO-objekt till kommunerna

Hur går vi vidare med alla 1:or och 2:or?

Projekt 2012-2013

Bedömning av tillsynsmyndighet (320 objekt)

Informationsmöten ute hos kommunerna

Underrättelse till respektive miljönämnd – kommunens tillsynsobjekt


Informationsm te ute hos kommunerna

Informationsmöte ute hos kommunerna

Det viktigaste var inte att bedömningen av tillsynsmyndighet blev 100 % rätt utan att vi var överens.

Excellista objekt – utdrag EBH-stödet 1:or och 2:or - utskick per e-post före möte

Motiveringar diskuterades vid möte (miljöchef och miljöinspektörer som jobbar med EBH inbjudna)

Underrättelser till miljönämnderna om de objekt där kommunen är tillsynsmyndighet

Tydligt vilka tillsynsobjekt som är kommunernas och vilka som är våra.


Metodstudie ansvarskoll tillsyns eller bidragsobjekt

Metodstudie ansvarskoll – tillsyns- eller bidragsobjekt?

Länsstyrelsens tillsynsobjekt i riskklass 1 & 2 – 92 st

”Metod” - enkla sökningar i Bolagsverkets register och Lantmäteriets fastighetsdatasystem

Bolag aktivt eller fusion?

Ja

Nej

Tillsynsobjekt

Fastighetsägare efter 1999-01-01?

Nej

Ja

Bidragsobjekt

Tillsynsobjekt


Resultat och analys ansvarskoll

Resultat och analys – ansvarskoll

 • 92 objekt Lst tillsynsmyndighet – 78 tillsynsobjekt 14 bidragsobjekt

 • Jämförelse med juristens ansvarsbedömning

  TillsynsobjektBidragsobjekt

  Ansvarskoll 8 1 Ansvarsbedömning7 2

 • Ansvarig verksamhetsutövare 65 objekt,

  Ansvarig fastighetsägare 13 objekt

 • Tidsåtgång per objekt 1,2 h i genomsnitt


Vad har det gett oss och v ra kommuner

Vad har det gett oss och våra kommuner?

 • Möjlighet till bättre planering – tillsynsmål 2014-2016, behovsutredning, långsiktigt mål 2050

 • Lättare prioritera vilka nya tillsynsobjekt som ska startas upp – ansvarsutredning och dialog med ansvarig

 • Bra kontakt med kommunerna

 • Några kommuner har börjat arbeta med ansvarsbedömningar och vi hoppas på fler efter ännu en workshop om ansvar.

 • Bättre koll helt enkelt!


Ska vi andra ocks skaffa oss koll

Ska vi andra också skaffa oss koll?

 • Variationer finns, en del län har säkert koll redan. MEN om ”uppgiften” skulle innebära att skaffa sig koll på det man inte redan har koll på + lämna över till kommunerna. Är detta något för ditt län?

 • Ja självklart Ja kanske Nej

 • Hur går vi vidare och ser till att det blir av

 • Initiativ/ansvar?

 • När då - tidplan?

 • Vilket stöd och support behövs?

 • Hinder/frågetecken?

 • Nästa steg?


 • Login