B ttre koll p tillsynsansvar och 10 kap ansvar varf r hur och s g r vi p 30 minuter
Download
1 / 9

Bättre koll på tillsynsansvar och 10 kap. ansvar - varför, hur och så gör vi - på 30 minuter… - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Bättre koll på tillsynsansvar och 10 kap. ansvar - varför, hur och så gör vi - på 30 minuter…. Upplägg och målsättning Varför? Bakgrund, problembild och vinstplan. (Klas) Hur? Skåne har koll! (Karin) Vill/ska/borde vi alla skaffa oss bättre koll + nästa steg? (Alla). Varför bättre koll?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bättre koll på tillsynsansvar och 10 kap. ansvar - varför, hur och så gör vi - på 30 minuter…' - dora-sellers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
B ttre koll p tillsynsansvar och 10 kap ansvar varf r hur och s g r vi p 30 minuter
Bättre koll på tillsynsansvar och 10 kap. ansvar - varför, hur och så gör vi - på 30 minuter…

 • Upplägg och målsättning

 • Varför? Bakgrund, problembild och vinstplan. (Klas)

 • Hur? Skåne har koll! (Karin)

 • Vill/ska/borde vi alla skaffa oss bättre koll + nästa steg? (Alla)


Varf r b ttre koll
Varför bättre koll? varför, hur och så gör vi - på 30 minuter…

 • Började med en granskning av behovsutredningar – omöjliga att jämföra - rena ”basdata” som antal tillsynsobjekt och tillsynsmyndighet saknas för många objekt och variationerna stora…

 • Leder till…

 • Sämre planeringsunderlag och prioriteringsunderlag såväl nationellt som regionalt (och lokalt).

 • Sämre nyckeltal för uppföljning.


Vad kan man vinna
Vad kan man vinna? varför, hur och så gör vi - på 30 minuter…

 • Perfekt läge att kombinera vinsterna för den egna operativa tillsynen med tillsynsvägledning genom en tydlig överlämning av objekt till kommunerna.

 • Tillsynsansvarsutredningen då?

 • Ligger INTE i röret just nu -- Ska vi ändå vänta?

 • Vi behöver bra koll nu!Vi behöver aktiva kommuner nu!Vi har till viss del kvar inventerarkompetens än så länge!

 • Så det kan vara läge att inte vänta utan ta tag i saken, blir det ändringar får vi justera då.


Bed mning av tillsynsmyndighet verl mnande av riskklassade mifo objekt till kommunerna
Bedömning av tillsynsmyndighet & överlämnande varför, hur och så gör vi - på 30 minuter…av riskklassade MIFO-objekt till kommunerna

Hur går vi vidare med alla 1:or och 2:or?

Projekt 2012-2013

Bedömning av tillsynsmyndighet (320 objekt)

Informationsmöten ute hos kommunerna

Underrättelse till respektive miljönämnd – kommunens tillsynsobjekt


Informationsm te ute hos kommunerna
Informationsmöte ute hos kommunerna varför, hur och så gör vi - på 30 minuter…

Det viktigaste var inte att bedömningen av tillsynsmyndighet blev 100 % rätt utan att vi var överens.

Excellista objekt – utdrag EBH-stödet 1:or och 2:or - utskick per e-post före möte

Motiveringar diskuterades vid möte (miljöchef och miljöinspektörer som jobbar med EBH inbjudna)

Underrättelser till miljönämnderna om de objekt där kommunen är tillsynsmyndighet

Tydligt vilka tillsynsobjekt som är kommunernas och vilka som är våra.


Metodstudie ansvarskoll tillsyns eller bidragsobjekt
Metodstudie ansvarskoll – tillsyns- eller bidragsobjekt? varför, hur och så gör vi - på 30 minuter…

Länsstyrelsens tillsynsobjekt i riskklass 1 & 2 – 92 st

”Metod” - enkla sökningar i Bolagsverkets register och Lantmäteriets fastighetsdatasystem

Bolag aktivt eller fusion?

Ja

Nej

Tillsynsobjekt

Fastighetsägare efter 1999-01-01?

Nej

Ja

Bidragsobjekt

Tillsynsobjekt


Resultat och analys ansvarskoll
Resultat och analys – ansvarskoll varför, hur och så gör vi - på 30 minuter…

 • 92 objekt Lst tillsynsmyndighet – 78 tillsynsobjekt 14 bidragsobjekt

 • Jämförelse med juristens ansvarsbedömning

  Tillsynsobjekt Bidragsobjekt

  Ansvarskoll 8 1 Ansvarsbedömning 7 2

 • Ansvarig verksamhetsutövare 65 objekt,

  Ansvarig fastighetsägare 13 objekt

 • Tidsåtgång per objekt 1,2 h i genomsnitt


Vad har det gett oss och v ra kommuner
Vad har det gett oss och våra kommuner? varför, hur och så gör vi - på 30 minuter…

 • Möjlighet till bättre planering – tillsynsmål 2014-2016, behovsutredning, långsiktigt mål 2050

 • Lättare prioritera vilka nya tillsynsobjekt som ska startas upp – ansvarsutredning och dialog med ansvarig

 • Bra kontakt med kommunerna

 • Några kommuner har börjat arbeta med ansvarsbedömningar och vi hoppas på fler efter ännu en workshop om ansvar.

 • Bättre koll helt enkelt!


Ska vi andra ocks skaffa oss koll
Ska vi andra också skaffa oss koll? varför, hur och så gör vi - på 30 minuter…

 • Variationer finns, en del län har säkert koll redan. MEN om ”uppgiften” skulle innebära att skaffa sig koll på det man inte redan har koll på + lämna över till kommunerna. Är detta något för ditt län?

 • Ja självklart Ja kanske Nej

 • Hur går vi vidare och ser till att det blir av

 • Initiativ/ansvar?

 • När då - tidplan?

 • Vilket stöd och support behövs?

 • Hinder/frågetecken?

 • Nästa steg?


ad