Gebiedsgericht werken
Download
1 / 29

GEBIEDSGERICHT WERKEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

GEBIEDSGERICHT WERKEN. Presentatie aan Raad- en Commissieleden Stand van zaken 9 januari 2007 Hassan Najja Henk Verstegen Germy Thielen. WELKOM DOOR HASSAN NAJJA. Opzet en doel van deze bijeenkomst Gebiedsgericht werken in het Collegeprogramma 2006-2010 Sturen op leefbaarheid

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' GEBIEDSGERICHT WERKEN' - dora-nunez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gebiedsgericht werken

GEBIEDSGERICHT WERKEN

Presentatie aan Raad- en Commissieleden

Stand van zaken 9 januari 2007

Hassan Najja

Henk Verstegen

Germy Thielen


Welkom door hassan najja
WELKOM DOOR HASSAN NAJJA

 • Opzet en doel van deze bijeenkomst

 • Gebiedsgericht werken in het

 • Collegeprogramma 2006-2010

 • Sturen op leefbaarheid

 • Versterken communicatie met de burger

 • Doorontwikkelen (‘uitrollen’) gebiedsgericht werken


Waarom gebiedsgericht werken
Waarom gebiedsgericht werken?

 • Vraaggericht

 • Integraal

 • Interactief

 • Gebiedsgericht (betrokkenheid bij gebied benutten)


Hoe hebben we het aangepakt
Hoe hebben we het aangepakt

 • Samen op weg naar gebiedsgericht werken

 • Gefaseerde aanpak:

 • Wat

 • Wie

 • Waar

 • Hoe

 • Prioritering

 • Middelen


Definitie gebiedsgericht werken
Definitie gebiedsgericht werken

 • Gebiedsgericht werken is

 • een proces van structurele samenwerking tussen de gemeente

 • en haar partners in een bepaald gebied, voor die producten

 • en/of diensten die het individuele belang overstijgen en

 • waarvoor een gebiedsgerichte aanpak meerwaarde heeft


Niet alles kan gebiedsgericht
Niet alles kan gebiedsgericht

 • Welke producten/diensten voldoen aan de definitie?

 • Bovengrens

 • Zaken die gemeentebreed geregeld zijn, bijv. brandweer, verlichting, huisvuil

 • Ondergrens

 • Individuele producten zoals paspoorten, vergunningen, uitkeringenWie zijn onze partners
WIE ZIJN ONZE PARTNERS

 • Belangenbehartigers

 • dorps- en wijkraden

 • overige c.q. nieuwe partners

 • Professionele partners

 • Wonen Venray

 • Politie

 • Synthese

 • Overige c.q. nieuwe partners


Gebiedsindeling ggw
Gebiedsindeling GGW

 • Gebiedsindeling volgens CBS

 • 10 dorpen

 • 10 wijken


De participatieladder
DE PARTICIPATIELADDER

 • Trede 1 Informeren, publiceren

 • Trede 2 Reageren, inspreken

 • Trede 3 Raadplegen, info-avonden

 • Trede 4 Adviseren in partnerschap, klankbord

 • Trede 5 Meebeslissen, middelen verdelen

 • Trede 6 Zelfbestuur


Beleidskader 2005
Beleidskader 2005

 • Samen met kernpartners de structuur en de spelregels

 • voor GGW ontwikkeld

 • Fiattering door de gemeenteraad april 2005

 • Structurele samenwerking gemeente en (kern)

 • partners vastgelegd in convenant in januari 2006


Integrale gebiedsvisies
INTEGRALE GEBIEDSVISIES

 • Uitwerking op drie pijlers

 • Ruimtelijk

 • Maatschappelijk

 • Economisch

 • Resultaat

 • Een integraal ontwikkelingsprogramma (visie)

 • Een meerjarig uitvoeringsprogramma (uitvoering)ORGANISATIESTRUCTUUR

Legenda

KERNPARTNER

Beleidsmatig

Wijkraad/

dorpsraad

Uitvoerend

Gemeente

Gebieds

Panel

WonenVenray

Wijk/Dorps

ontwikkelingsplan

Politie

Synthese

Werkgroepen structureel

Projectgroepen (projectmatig)

Commu-nicatie

Integraal beheer

Openbare

Ruimte

=IBOR

Gebieds-

Visie


OOSTRUM

Legenda

KERNPARTNER

Beleidsmatig

Dorpsraad Oostrum

Uitvoerend

Gemeente

Gebieds

Panel Oostrum

WonenVenra

Dorpsontwikkelingsplan (DOP)

Politie

Synthese

Werkgroepen structureel

Projectgroepen (projectmatig)

Commu-nicatie

Integraal beheer

Openbare

Ruimte

=IBOR

Gebieds-

VisieCENTRUM

Legenda

KERNPARTNER

Beleidsmatig

Wijkplatform Centrum

Uitvoerend

Gemeente

Gebieds

Panel Centrum

WonenVenra

Wijkontwik

kelingsplan (WOP)

Politie

Synthese

Venray Centraal

Werkgroepen structureel

Projectgroepen (projectmatig)

Commu-nicatie

Integraal beheer

Openbare

Ruimte

=IBOR

Gebieds-

Visie“ONDERNEMEND GEZELSCHAP BRUKSKE”

Legenda

KERNPARTNER

Stichting Primair Onderwijs

Venray (SPOV)

Beleidsmatig

Wijkplatform

Brukske

Zorggroep Nrd-Limburg

Uitvoerend

Gemeente

Bewonerscommissie Brukske

Gebieds

Panel

Brukske

WonenVenray

Commissie Ouderen-

huisvesting

Onderne-mingsplan

OGB

Politie

Marrokkaanse Gemeen-schap

Synthese

Turkse Gemeenschap

Ondernemers

Werkgroepen structureel

Projectgroepen (projectmatig)

Commu-nicatie

Integraal beheer

Openbare

Ruimte

=IBOR

Gebieds-

Visie

Centrum zone

Brede

School

Onder-zoek

Can Do

BRUKSKE
Prioriteiten en verwachtingen tav realisatie stel elk gebied levert 3 prioriteiten aan
Prioriteiten en verwachtingen tav realisatie Stel elk gebied levert 3 prioriteiten aan


Knelpunten inpassing p c cylcus
Knelpunten inpassing P&C-cylcus

 • Flexibliteit en slagvaardigheid

 • Opstellen MUIP-wensen 2008 in voorjaar 2007

 • Betrouwbaarheid langere termijn

 • Transparant: afwegingscriteria keuzesGebiedsgericht werken1

GEBIEDSGERICHT WERKEN

Workshop Gebiedsgericht Werken

Raad- en Commissieleden

9 januari 2007

Henk Verstegen

Germy Thielen


Stelling 1
Stelling 1

 • De P&C-cyclus van de gemeente kent een lang

 • voorbereidings- en besluitvormingstraject. Dit heeft

 • consequenties voor de flexibiliteit en slagvaardigheid van de

 • gemeente in de samenwerking.

 • Besluitvorming over gemeenschapsgelden vraagt nu

 • eenmaal om een zorgvuldig traject. Partners moeten hier

 • rekening mee houden.


Stelling 2
Stelling 2

 • De door het gebiedspanel opgestelde integrale gebiedsvisies

 • en uitvoeringsprogramma’s beschikken over een breed

 • maatschappelijk draagvlak.

 • Voor de gemeenteraad is de integrale gebiedsvisie leidend.

 • Het bij de visie behorende uitvoeringprogramma wordt door de

 • gemeenteraad onverkort overgenomen.


Stelling 3
Stelling 3

 • “Het MUIP is geen statisch en absoluut gegeven. Door telkens

 • veranderende en nieuwe beleidsontwikkelingen kan en zal het

 • noodzakelijk zijn om het MUIP ieder jaar aan te passen en bij

 • te stellen. Ons college gaat er van uit dat dit telkenmale

 • gebeurt. Het MUIP krijgt daardoor een voortschrijdend

 • karakter.” (Uit de voorjaarsnota 2005)

 • Tegen deze achtergrond staat het het gemeentebestuur vrij

 • om eerder genomen besluiten over de uitvoeringsprogramma’s

 • jaarlijks te herzien en aan te passen c.q. in te trekken.


Stelling 4
Stelling 4

 • De gemeenteraad is de enige gekozen vertegenwoordiging

 • van de Venrayse samenleving.

 • Om voeling te houden met de Venrayse samenleving

 • ‘adopteren’ de gemeenteraadsleden een gebied.

 • Op deze wijze is elk gebied verzekerd van een politiek

 • aanspreekpunt en belangenbehartiger .


ad