Programov konference ssd
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Programová konference ČSSD PowerPoint PPT Presentation


  • 101 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Programová konference ČSSD. Hospodářská strategie. Ing. Jan Mládek, CSc. stínový ministr financí ČSSD. 16. 6. 2012, Hradec Králové. Kalousek & Nečas Světová finanční a hospodářská krize, která začala v září 2008 pádem Lehman Brothers a dosud neskončila

Download Presentation

Programová konference ČSSD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Programov konference ssd

Programová konference ČSSD

Hospodářská strategie

Ing. Jan Mládek, CSc.stínový ministr financí ČSSD

16. 6. 2012, Hradec Králové


Programov konference ssd

Kalousek & Nečas

Světová finanční a hospodářská krize, která začala v září 2008 pádem Lehman Brothers a dosud neskončila

Proč jsou Kalousek & Nečas na prvním místě? Protože je to zbytečná bolest!

Dva hlavní ekonomické problémy

České republiky


Programov konference ssd

Objem HDP ČR se stále pohybuje pod úrovní roku 2008, zatímco ve všech sousedních zemích byla v roce 2011 předkrizová úroveň již překonána

Česká ekonomika patří k malým a otevřeným – významnou roli hraje export, který se v roce 2011 proti roku 2008 výrazně zvýšil

– o 16 % (dovoz jen o 10 %) – přetrvávající recesi nelze omlouvat zahraničními vlivy

Domácí poptávka absorbuje převažující část domácí produkce

a nelze ji podceňovat, jak je v ČR běžné

K nepochopení vlivu vývoje domácí poptávky na překonání recese přispívá zakořeněný interpretační omyl

Pomalé překonávání recese v ČR –vliv podceňování domácí poptávky


Programov konference ssd

HDP České republiky

v s.c. 2008-2011 (2008 = 100)


Programov konference ssd

Vedoucí politici chybně chápou makroekonomické ukazatele:

„ … Absolutně ale odmítám další transfery obyvatelstvu, které je prý dá

do spotřeby, čímž se zvedne naše HDP a ekonomika se uzdraví. Hloupost.

I kdyby se veřejnost takto chovala, upozorňuji, že 75 % domácí spotřeby

představuje import. Každá koruna u nás spotřebovaná podporuje z 25

procent českou zaměstnanost, ale ze 75 % zaměstnanost v cizích zemích…“

Miroslav Kalousek, Ekonom 5/2009

„… Z každé koruny,kterou stimulujeme spotřebu v této zemi, pětasedmdesát

haléřů odtéká do zahraničí.“

Petr Nečas ve Sněmovně, 31. 3. 2009

Interpretační omyl – dovoz a vývoz

k HDP = poměr, ne strukturní podíl


Programov konference ssd

Po politicích opakují chybnou interpretaci ekonomičtí novináři:

„… Česko je malá a otevřená země: ze tří čtvrtin nás živí vývoz a sedmdesát

procent svých příjmů utrácíme za dovozové zboží …“

HN 17. 2. 2009, L. Zlámalová

„ … Hospodářství sílí jen díky vývozu. Ten tvoří u naší malé otevřené ekonomiky

osmdesát procent výkonu, takže platí: vývoz dobrý, všechno dobré…“

LN 1. 3. 2012, L. Zlámalová

„Podpora exportu je u malé otevřené ekonomiky, kde 70 % HDP tvoří právě

vývoz, nezpochybnitelně jedním z důležitých národních zájmů …“

Ekonom 12/2012, R. Břešťan – J. Bunětická

Angličtina je přesnější: „Share“ = strukturní podíl, „Ratio“ = poměr, relace

Interpretační omyl – dovoz a vývoz

k HDP = poměr, ne strukturní podíl


Programov konference ssd

Struktura užití ukazuje, že na celkových zdrojích se vývoz a dovoz podílejí zhruba 1/5.

Jestliže přímý dovoz pro spotřebu domácností = 1/6,komplexní náročnost lze odhadnout na 1/3, nejvýše však na 40 %. Nikoliv tedy na 3/4, jak se běžně traduje v českém tisku (na pultech obchodů je ovšem podíl zboží z dovozu vyšší, neboť služby pro domácnost jsou dovozně nenáročné).

Podceňování role domácí poptávky ztěžuje východiska z recese (zvyšuje nezaměstnanost). Soustředění na rozpočtové škrty bez rozlišení – veřejné kapitálové výdaje a výdaje na vzdělání zvyšují dlouhodobý růstový potenciál.

Přímá a komplexní dovozní náročnost


Programov konference ssd

Nu a naším domácím problémem je vláda, která má jediný cíl hospodářské politiky a to je fiskální konsolidace.

Zodpovědná vláda pak musí sledovat více cílů:

Hospodářský růst

Vysokou zaměstnanost/nízkou nezaměstnanost

Sociální soudržnost

Nízkou inflaci

Fiskální konsolidaci

Bez hospodářského růstu nebude ani udržitelná fiskální konsolidace!

Problémy rozvoje ČR

– hospodářská politika ČR


Programov konference ssd

Prvním předpokladem řešení je pochopení skutečných příčin současné světové hospodářské krize:

Stále větší příjmová a majetková nerovnost – kromě sociálního napětí to vede k poklesu ekonomiky

Globální finanční trhy, které se naprosto urvaly z jakékoliv kontroly

Vývoz pracovních míst do Číny a jinam

Světová finanční a hospodářská krize

je velkou výzvou:


Programov konference ssd

Progresivní daň z příjmu fyzických osob, majetkové daně

Regulace finančních trhů plus daň z finančních transakcí

Nová industrializace, konkurenceschopnost, udržení jednotkových nákladů práce, důraz na produkci reálného zboží a služeb, potlačení spekulace, hospodářský růst

Řešením světové finanční a hospodářské krize je reakce na příčiny, nikoliv na symptomy:


Programov konference ssd

A k hospodářskému růstu, při zachování cílů fiskální konsolidace potřebujeme mobilizovat zdroje:

Omezit plýtvání a korupci

Využívat evropské peníze, pozitivní postoj k EU

Použít aktivně státní a polostátní podniky (dostavět Temelín bez státních záruk)

Podpořit český export do BRICS i jinam

Podpořit přímé zahraniční investice

Zvýšit složenou daňovou kvótu z 34.5 % HDP na 37 %

Netradiční metody financování PPP, případně získání velkého zahraniční investora

Růst české ekonomiky je možný a žádoucí! Problémy rozvoje ČR - hospodářská politika ČR


Programov konference ssd

Děkuji za pozornost


  • Login