Felles sak/arkiv til 9-k - PowerPoint PPT Presentation

Felles sak arkiv til 9 k
Download
1 / 8

 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Felles sak/arkiv til 9-k. v/ kommuneelsker konsulent Lars Fremstad, LarvikIT as. 1. Bakgrunn Flere av 9-k kommunene har i dag sak-/arkivsystemer som bygger på Noark 3-standard. Felles sak/arkiv til 9-k.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Felles sak/arkiv til 9-k

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Felles sak arkiv til 9 k

Felles sak/arkiv til 9-k

v/ kommuneelsker konsulent Lars Fremstad, LarvikIT as

1


Felles sak arkiv til 9 k1

Bakgrunn

Flere av 9-k kommunene har i dag sak-/arkivsystemer som bygger på Noark 3-standard

Felles sak/arkiv til 9-k

 • Denne standarden ivaretar ikke kommunenes behov og krav til elektronisk arkiv og saksbehandling

 • Slike behov dekkes kun gjennom sak-/arkivsystemer som er godkjente etter Noark 4-standard. (7 systemer pt)

 • Noark-4 er et fullstendig elektronisk arkivsystem som kan integreres med elektronisk post og elektronisk saksbehandling

 • Noark-4 er en kravspesifikasjon for elektroniske arkivsystemer i offentlig forvaltning. Setter krav til informasjonsinnhold, datastruktur og funksjonalitet

2


Felles sak arkiv til 9 k2

Mandat

Prosjektet skal anbefale for kommunene i 9k et felles elektronisk sak-/arkivsystem

Felles sak/arkiv til 9-k

 • Deltagere

  • Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Andebu og Hof er aktuelle til å skifte system i første omgang

  • Horten, Holmestrand, Stokke og Re vil evt bytte senere i avtaleperioden

 • Organisering

  • Prosjektgruppe bestående av 1 person fra hver kommune, kompetanse på sak/arkiv, IKT, forhandlinger

  • Styringsgruppen er 9-k rådmannsgruppa

  • Adm leder 9-k er bindeleddet mellom prosjektgruppen og styringsgruppen

 • Arbeidsmetodikk

  • Prosjektgruppen har mange møter

  • Mye telefoner, men ikke e-post

  • Virtuell samtidig jobbing på Internett - direkte oppdateringer i felles originaldokumenter

3


Felles sak arkiv til 9 k3

Antall navngitte brukere av sak/arkiv:

Horten: 600

Andebu: 75

Nøtterøy: 312

Holmestrand

Re: 113

Tjøme: 56

Stokke: 137

Tønsberg: 800

Hof: 50

Larvik: 620

Felles sak/arkiv til 9-k

 • Sum antall brukere i 9-k kommunene er ca 2.250, hvorav ca 750 er beregnet til å være daglige brukere

 • Kommunenes øvrige fag- og fellessystemer må/bør/skal forholde seg til sak/arkiv

 • Det pågår et prosjekt i regi av KS og Riksarkivet som utreder hvorfor og hvordan ulike fagsystemer (bl a innenfor barnevernet) skal snakke med sak/arkiv

 • Sak/arkiv er hovedleverandør til kommunenes hjemmesider på Internett

4


Felles sak arkiv til 9 k4

Felles sak/arkiv til 9-k

5


Felles sak arkiv til 9 k5

Effektivisering og gevinster

Det er ca 750 daglige brukerne av sak/arkiv i 9-k. Prosjektgruppen mener at disse blir i gjennomsnitt 10 minutter mer effektive pr dag ved et felles, brukervennlig sak/arkiv system.

Dette tilsvarer (750*10/60) 125 timer

Felles sak/arkiv til 9-k

 • Det blir en gevinst på kostnader til opplæring, maskinvare, databaser, lisensiering med mer. I 9-k prosjektet sensitiv driftssentral for Re, Hof og Andebu kommuner ligger denne gevinsten på ca 20 %, både i etablering og reduserte vedlikeholdskostnader.

 • Bedre kvalitet og sikkerhet

 • Samarbeid er inspirerende og ikke minst GØY !

6


Felles sak arkiv til 9 k6

Videre fremdrift

8.4 Leveringsfrist for anmodning om deltagelse

Felles sak/arkiv til 9-k

 • 19.4 Møte i styringsgruppen (9-k rådmannsmøte)

 • 20.4 Valg av forhandlingsdeltagere. Det inviteres min 2 og maks 4.

 • Mai-juni, innhenting av tilbudene + forhandlinger

 • 24.5 Presentasjon av sak/arkiv løsningene for rådmannsgruppa

 • 7.6 Når prosjektgruppens innstilling er presentert for styringsgruppen (9-k rådmannsmøte)

 • 1.9 Oppstart av avtale

 • Første kommune i drift fra ca 1.1.2006, andre kommuner fortløpende i avtaleperioden (3 år)

7


Felles sak arkiv til 9 k7

Felles sak/arkiv til 9-k

?

8


 • Login