BMW - PowerPoint PPT Presentation

Bmw
Download
1 / 25

 • 189 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BMW.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

BMW

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bmw

BMW

 • Misyon:Misyonumuz, otomobil sektöründe, müşterilerin beklentisi ve ihtiyaçlarının paralelinde, satış öncesi, satış ve satış sonrasında en güvenilir ve verimli biçimde üstün hizmet sunmaktır.Sektördeki öncü rolümüzü muhafaza ederek, pazar payımızı artırmak, müşteri memnuniyeti ve sadakatini sağlamak ve çalışanlar, toplum ve hissedarlarımıza değer katarak, sürekli iyileştirme sağlamaktır


B reye d r stl e ve b t nl e saygi

BİREYE,DÜRÜSTLÜĞE VE BÜTÜNLÜĞE SAYGI!!!

 • Vizyon:Amacımız üstün ve güvenilir ürünler ve hizmet sunarak müşterilerimize azami tatmin sağlamak.Bireye, dürüstlüğe ve bütünlüğe saygı anlayışımız, şirketimizin her alanında sürekli mükemmele ulaşma çabalarımız ve sosyal sorumluluğumuz, bize en fazla takdir edilen şirket konumunu sağlayacaktır.Müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve hissedarlarımız, sunulan üstün ürünler ve hizmetlerden, teşvik edici çalışma şartlarından, gelişme, büyüme ve olağanüstü ticari başarılardan memnuniyet duyacaklardır.


Bmw t rkiye personel sa y s

BMW Türkiye Personel Sayısı

 • BMW’nin Türkiyede çalışan personel sayısı 110’dur.


Son 5 yilin sati rakamlari

SON 5 YILIN SATIŞ RAKAMLARI


Net y ll k sat lar milyon euro

Net yıllıksatışlar {milyon euro}


Bcg matrix

BCG MATRIX


Neden star r n 3 ser s

NEDEN STAR ÜRÜN 3 SERİSİ??

 • Sahip olduğu yüksek satış rakamları

 • Bulunduğu segmentin ülkemizdeki büyüme hızı

 • Bu segmentte satılan araçların sayısı krizden sonra ortalama %45 artış göstermiştir.


Product expansion grid

PRODUCT EXPANSION GRID


P yasa y net m e l mler

PİYASA YÖNETİM EĞİLİMLERİ

 • BMW kendine en uygun stratejiyi marketing concept olarak belirlemiştir…

 • Müşteri memnuniyetini ön planda tutan BMW’nin bu doğrultuda yaptıkları:

 • Modellerini sürekli geliştirmesi

 • Ürünlerinde sunduğu zengin opsiyonlar

 • Yaygın servis ağı


M ter ler n beklent ve memnun yet d zeyler

MÜŞTERİLERİN BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ


Demograf k segments

DEMOGRAFİK SEGMENTS

 • Yaptığımız ankette demografik segmentlerden yaşı,cinsiyeti,öğrenim durumunu,medeni hali ve aylık gelir düzeyini kullandık.


Anket m zde kullandi imiz demograf k de kenler

ANKETİMİZDE KULLANDIĞIMIZ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER


Ya n hedef k tles n nasil bel rled k

YAŞ İÇİN HEDEF KİTLESİNİ NASIL BELİRLEDİK???

 • Yaş etkenine fiyat beklentisi kriteriyle anova uyguladığımızda p değerini 0,076 bulduk.Bu değer temel aldığımız p değeri olan 0,08 den küçük olduğundan fiyat beklentisiyle yaş arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.Beklenti ortalamalarının bulunduğu tabloya baktığımızda 40 yaş ve üzeri segmentinin en yüksek ortalamaya sahip olduğu sonucuna ulaştık.


C ns yet n hedef k tles n nasil bel rled k

CİNSİYET İÇİN HEDEF KİTLESİNİ NASIL BELİRLEDİK???

 • Cinsiyet etkeni ile konfor beklentisine anova uyguladığımızda anlamlılık düzeyinin 0,039 olduğunu gördük.Bu değer temel aldığımız 0.05 değerinden küçük olduğundan cinsiyet ile konfor beklentisi arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.Erkeklerin beklenti ortalamaları tablosunda en yüksek ortalamaya sahip segment olduğunu gördük.


Ren m durumu n hedef k tles n nasil bel rled k

ÖĞRENİM DURUMU İÇİN HEDEF KİTLESİNİ NASIL BELİRLEDİK???

 • Hız beklentisi ve öğrenim durumu üzerinde yaptığımız anova uygulamaları sonucunda anlamlılık düzeyinin 0,013 olduğunu gördük.Temel olarak aldığımız anlamlılık düzeyi olan 0,05’in bu değerden büyük olması sebebiyle aralarında anlamlı bir ilişki kurduk.Beklenti ortalamaları tablosuna baktığımızda lise mezunlarının en yüksek ortalamaya sahip segment olduğu sonucuna vardık.


Aylik gel r d zey n hedef k tles n nasil bel rled k

AYLIK GELİR DÜZEYİ İÇİN HEDEF KİTLESİNİ NASIL BELİRLEDİK???

 • Aylık gelir düzeyine güvenlik beklentisi kriteri ile anova uyguladığımızda p değerini 0,038 bulduk.Bu değerin 0,05 değerinden küçük olması sebebiyle aralarında istatistiksel anlamlı bir ilişki kurduk.Daha sonra beklenti ortalamalarının olduğu tabloda 5000-10000 ytl arası segmentin en yüksek ortalamaya sahip olduğunu gördük.


Hedef k tles

HEDEF KİTLESİ

 • 50 BMW kullanıcısı üzerinde yaptığımız anket sonuçlarına göre:

 • BMW kendine hedef kitle olarak 40 yaş ve üzeri,lise mezunu,aylık geliri 5000-10000 ytl arasında olan erkekleri seçmelidir.


Markanin m ter ler n z hn nde gel t rmek sted konum c mles

MARKANIN MÜŞTERİLERİN ZİHNİNDE GELİŞTİRMEK İSTEDİĞİ KONUM CÜMLESİ

 • Tespit ettiğimiz hedef kitlenin en önemli ihtiyacı güvenliktir.BMW Eurocar güvenlik testlerinden bütün modelleriyle 5 yıldız almıştır.


M ter ali davrani ini etk leyen en neml fakt rler

MÜŞTERİ ALIŞ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ FAKTÖRLER

 • Kişisel Faktörler

  -Ekonomik imkanlar

  -Yaşam tarzları

  -Meslek

  -Yaş

  -Kişilik özellikleri


Bmw n n toplum refahina katkilari

BMW’NİN TOPLUM REFAHINA KATKILARI

 • Sigarayla Savaşanlar Vakfına çocuklar için yardım

 • Kurşunsuz Benzinli otomobillerin ilk kez ithal edilmesi

 • İlköğretim okullarında trafik eğitim kampayasının başlatılması

 • Çevre kirliliğini azaltmak için egzos emisyon oranının düşürülmesi


Bmw n n market segmentasyonu

COĞRAFİ

- ÜLKE

- BÖLGE

- ŞEHİR

. PSİKOGRAFİ

SOSYAL SINIF

YAŞAM TARZI

DEMOGRAFİ

- YAŞ

- CİNSİYET

- MEDENİ HAL

- AİLEYİ OLUŞTURAN KİŞİ SAYISI

- ÖĞRENİM DURUMU

. DAVRANIŞSAL

DURUM

SADAKAT DURUMU

BMW’NİN MARKET SEGMENTASYONU


Bmw n n p yasa segmentasyonunda kullandi i demograf k de kenler

BMW’NİN PİYASA SEGMENTASYONUNDA KULLANDIĞI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER


Bmw n n hedef k tles

BMW’NİN HEDEF KİTLESİ

 • BMW kendisine hedef kitle olarak 35-45 yaş arası,aylık geliri 4000-8000 ytl arası olan,üniversite mezunu,evli ve 3-4 kişiden oluşan aileye sahip erkekleri belirlemektedir.


Bmw n n bel rled positioning statement

BMW’NİN BELİRLEDİĞİ POSITIONING STATEMENT

 • “Belirlediğimiz hedef kitlenin en önemli ihtiyacı olarak performansı görmekteyiz.Bu doğrultuda M5 ve M6 modellerinde yeni geliştirdiğimiz 507hp’lik motoru kullanmaktayız.”


 • Login