Enesedistsipliin eesm rgistatud tegevus
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Enesedistsipliin. Eesmärgistatud tegevus PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Enesedistsipliin. Eesmärgistatud tegevus. Marika Järveots. Interpersonaalse Käitumise Teooria järgi sõltub käitumine harjumustest, kavatsustest ning teguritest, mis kas soodustavad või takistavad vastavat käitumist. Harjumused.

Download Presentation

Enesedistsipliin. Eesmärgistatud tegevus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Enesedistsipliin. Eesmärgistatud tegevus

Marika Järveots


 • Interpersonaalse Käitumise Teooria järgi sõltub käitumine harjumustest, kavatsustest ning teguritest, mis kas soodustavad või takistavad vastavat käitumist.


Harjumused

 • Inimeste käitumine toimub tihti automaatselt ilma enne teadlikult läbi mõtlemata poolt- ja vastuargumente.

 • Üheks oluliseks käitumise ennustajaks on vastava käitumise eelnevate kordade arv. (aktiivne inimene on harjunud liikuma)


Uudne käitumine

 • Uudne käitumine. (teeb midagi, mida enne pole teinud)

 • Käitumise kordudes harjumuse roll suureneb ja kavatsemise osatähtsus väheneb.

 • Soodustavad tegurid mõjutavad uudse käitumise juurdumist.

 • Takistavad tegurid mõjutavad kavatsemise üleminekut käitumisele.


Käitumiskavatsuse komponendid

 • Kognitiivne (tunnetus, mis põhineb tajumisel ja läbimõtlemisel)

  Peegeldab inimese subjektiivset arvamust eelistest ja puudustest.

  Koosneb käitumise tagajärgede tajumisest ning nendele tagajärgede väärtustamisest.


Käitumiskavatsuse komponendid

 • Afektiivne ehk emotsioonidega seotud.

 • Sotsiaalne komponent.

 • Normatiivsed uskumused. (ühiskonnas aktsepteeritud)

 • Isiklike normatiivsete uskumuste komponent. (peegeldab indiviidi tõekspidamisi, tajutud kohustusi ja isiklikku vastutust, olenemata kultuurilistest normidest.)


Käitumiskavatsuse komponendid

 • Käitumise omaksvõtmine eeldab tavaliselt tahtejõu olemasolu ja rakendamist.

 • Oluline on meeles pidada, et emotsioonidega seotud komponent on olulisem, kui kognitiivne (tunnetuse) komponent.


Enesedistsipliin

 • Distsipliin

  • Alguses on see valik saavutada asju, mida me tahame, tehes seda, mida me nii väga ei taha.

  • Hiljem osutub, et distsipliin on valik teha asju, mida me tegelikult tahame, et saavutada seda, mida me tahame.


Enesedistsipliin

 • Edukad on need, kes teevad asju, mida mitte-edukad teha ei taha.

 • Ole iseloomust, mitte tunnetest juhitav.


Muutustele vastupanemise põhjused 1

 • Hirm tundmatu ees,

 • muutus tuleb väljastpoolt,

 • muutuse otstarve pole selge,

 • mugav harjumus ja rutiin ohustatud,

 • läbikukkumise hirm,

 • muutuse hind ei näi vastavat tagajärje tasule,


Muutustele vastupanemise põhjused 2

 • inimesed on rahul asjade olemasoleva seisuga,

 • negatiivne mõtlemine,

 • kaotused isiklikus plaanis,

 • traditsioonid,

 • lihtsalt inimlik nõmedus.


Eesmärgile jõudmiseks …

 • Võimekuse saavutamiseks peame ületama oma tavapärased piirid ja harjutama sama kavakindlalt nagu tippsportlased.

 • Emotsionaalset, vaimset ja spirituaalset võimekust saab samamoodi suurendada nagu füüsilist võimekust.


Energia dünaamika

Kõrge

Kõrge negatiivsus Kõrge positiivsus

Hirmunud Värske

Ärritunud Enesekindel

Rahutu Rahulik

Tõrjuv Lõbus

Nördinud Sidus

Madal negatiivsus Madal positiivsus

Rusutud Lõdvestunud

Kurnatud Heatujuline

Läbipõlenud Rahulik

Lootusetu Häirimatu

Löödud Tasakaalukas

Negatiivne

Positiivne

Madal


Eesmärgile jõudmiseks …

 • Efektiivseks tegutsemiseks vajame meeldivaid positiivseid emotsioone

  • kogema naudingut, väljakutset, seikluslikkust ja võimalusi.

 • Positiivse emotsionaalse energia arendamiseks vajalikud “põhilihased” on

  • enesekindlus, enesevalitsemine, sotsiaalsed oskused ja empaatia.


Eesmärgile jõudmiseks …

 • Negatiivsed emotsioonid on vajalikud ellujäämiseks, kuid maksavad kallist hinda ja on tulemuslikuks tegutsemiseks ebatõhusad


Hing on tugev, kuid liha on nõrk

 • Paljudel tänapäeva inimestel on küll teadmisi, kuid neil puudub enesedistsipliin.

  • Teame hästi, kuidas peaks elama, sööma ja kehaliselt aktiivne olema, kuid mugavusest, naudinguvajadusest ja hingelisest lodevusest teeme teisiti kui peaks.

 • "Kui see patt/eksimus ei oleks nii magus,"


Interpersonaalse käitumise teooria


Kasutatud materjalid

 • http://www.terviseleht.ee/200002/2_vogel4ph

 • http://www.pare.ee/popText.php?id=105

 • Marju Käärst. Oma energia oskuslik juhtimine.

 • Marika Kõiv/Järveots. Interpersonaalse käitumise teooria

 • http:///www.kool.rvg.edu.ee/sotsiaalsed oskused

 • http://www.kehrakogudus.ee/vana/juht/aljuht.htm


 • Login