Frontalni režnji, - PowerPoint PPT Presentation

Frontalni re nji
Download
1 / 29

 • 174 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Frontalni režnji,. izvršitvene funkcije. in inteligentnost. Leva hemisfera. (Pogled od strani). Okcipitalni reženj. Leva hemisfera. (Pogled od strani). Temporalni reženj. Leva hemisfera. (Pogled od strani). Parietalni reženj. Leva hemisfera. (Pogled od strani). Frontalni reženj.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Frontalni režnji,

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Frontalni re nji

Frontalni režnji,

izvršitvene funkcije

in inteligentnost


Leva hemisfera

Leva hemisfera

(Pogled od strani)


Leva hemisfera1

Okcipitalni reženj

Leva hemisfera

(Pogled od strani)


Leva hemisfera2

Temporalni reženj

Leva hemisfera

(Pogled od strani)


Leva hemisfera3

Parietalni reženj

Leva hemisfera

(Pogled od strani)


Leva hemisfera4

Frontalni reženj

Leva hemisfera

(Pogled od strani)


Leva hemisfera5

Frontalni reženj

Leva hemisfera

(Pogled od zgoraj)


Ra zdelitev frontalnega re nja

Razdelitev frontalnega režnja


Ra zdelitev frontalnega re nja1

Motorični korteks

Razdelitev frontalnega režnja


Ra zdelitev frontalnega re nja2

Premotorični korteks

Razdelitev frontalnega režnja


Ra zdelitev frontalnega re nja3

Prefrontalni korteks

Razdelitev frontalnega režnja


Simptomi pri pacientih z okvarami in po kodbami v frontalnem re nju

Simptomi pri pacientih z okvarami in poškodbami v frontalnem režnju

 • Spremembe osebnosti: impulzivnost, dezinhibiranost, manjša samokritičnost

 • Spremembe kognitivnega funkcioniranja: nezmožnost planiranja, predvidevanja, kontrole dejavnosti, abstraktnega mišljenja

 • Zmanjšanje intencij: manj interesov, zmanjšanje spontanosti, malo verbalne in neverbalne komunikacije


Luria frontalni re nji predstavljajo vrh hierarhije mo ganov

Luria – Frontalni režnji predstavljajo vrh hierarhije možganov

Človek ne reagira samo pasivno na prihajajoče informacije, ampak tudi oblikuje namere, ustvarja načrte in programe lastnih akcij, nadzira njihovo izvajanje in regulira svoje vedenje tako, da ustreza tem načrtom in programom. In končno, preverja svojo zavestno aktivnost, primerjajoč učinke lastnega delovanja z originalnimi namerami, in popravlja napake, ki jih je naredil (Luria, 1973).


Kaj so izvr itvene eksekutivne funkcije

Kaj so izvršitvene (eksekutivne) funkcije

 • Izvršitvene funkcije sestavljajo nevropsihološki sistem, ki uravnava človekovo vedenje skozi čas

 • So zbir človeških sposobnosti kot so predvidevanje, selekcija ciljev, planiranje, integracija informacij v času in prostoru, spremljanje lastne aktivnosti in izkoriščanje povratnih informacij

 • Omogočajo namerno (k cilju orientirano) in avtonomno vedenje


Kaj so izvr itvene eksekutivne funkcije1

Kaj so izvršitvene (eksekutivne) funkcije

 • So funkcionalno nadredne ostalim kognitivnim sposobnostim (pozornost, jezik, spomin, mišljenje...)

 • So temelj zavedanja in regulacije lastne aktivnosti


Bolezni in okvare kjer so lahko prizadete izvr itvene funkcije

Bolezni in okvare, kjer so lahko prizadete izvršitvene funkcije

 • Alzheimerjeva bolezen

 • Druge oblike demenc s prizadetostjo frontalnega režnja

 • Druge okvare v frontalnem režnju: poškodbe, tumorji, ishemične okvare

 • Parkinsonova bolezen


Frontalni re nji izvr itvene funkcije in inteligentnost

Frontalni režnji, izvršitvene funkcije in inteligentnost

Kakšno je intelektualno funkcioniranje pacientov z okvarami v frontalnih režnjih in motenimi izvršitvenimi funkcijami ?


Raziskave pri pacientih s prefrontalno lobotomijo leukotomijo

Raziskave pri pacientih s prefrontalno lobotomijo (leukotomijo)

Egas Moniz, Nobelova nagrada l.1949


Iq pri pacientih s prefrontalno leukotomijo stuss et al 1983

IQ (WAIS Full-Scale)

IQ pri pacientih s prefrontalno leukotomijo (Stuss et al., 1983)

Razlika ni statistično pomembna


Opredelitve inteligentnosti

Opredelitve inteligentnosti

 • Wechsler (1939): Inteligentnost je globalna ali sestavljena sposobnost posameznika, da ravna smotrno, misli razumno in učinkovito obravnava svoje okolje

 • Bucik (1993): Inteligentnost je od izkušenj neodvisna sposobnost hitrega, natančnega in učinkovitega procesiranja informacij


Psiholo ki intervju pri pacietnih z o kodovanimi izvr itvenimi sposobnostmi

Psihološki intervju pri pacietnih z oškodovanimi izvršitvenimi sposobnostmi

 • Malo spontanega poročanja o težavah

 • Potrebno konkretno vprašati

 • Upoštevanje premorbidne osebnosti

 • Pozorni smo na zmožnost sledenja vprašanjem, koncentracijo, spremljajoče razpoloženje, kontrolo vedenja


Nevropsiholo ko ocenjevanje izvr itvenih funkcij

Nevropsihološko ocenjevanje izvršitvenih funkcij

 • Stroopov barvno-besedni test

 • Trail Making Test & Color Trail Test

 • Test verbalne fluentnosti

 • Ruffov test neverbalne fluentnosti


Nevropsiholo ko ocenjevanje izvr itvenih funkcij1

Booklet Category Test

Tower of London

Behavioural Assessment of the Dysexecutive Synndrome (BADS)

Nevropsihološko ocenjevanje izvršitvenih funkcij

 • Wisconsin Card Sorting Test (WCST)


Wisconsin card sorting test wcst

R

G

B

B

B

B

G

G

Y

Y

Y

Wisconsin Card Sorting Test (WCST)

?


Tower of london

R

G

B

R

G

B

Začetna pozicija

Ciljna pozicija

Tower of London


Behavioural assessment of the dysexecutive synndrome bads

Behavioural Assessment of the Dysexecutive Synndrome (BADS)

 • Igra s kartami s spreminjanjem pravil (Rule Shift Cards Test)

 • Test programiranja akcije (Action Program Test)

 • Iskanje ključa (Key Search Test)

 • Presojanje časa (Temporal Judgement Test)

 • Zemljevid živalskega vrta (Zoo Map Test)

 • Prilagojeni test šestih elementov (Modified Six Elements Test)

 • Vprašalnik izvršitvenih sposobnosti (The Dysexecutive Questionnaire)


Inteligentnost v lu i izvr itvenih funkcij

Inteligentnost v luči izvršitvenih funkcij

 • Splošni faktor inteligentnosti – g

 • Naloge, ki so dobre mere g-faktorja, predpostavljajo uspešnost reagiranja ob soočanju z novimi problemi

 • G je glavna sestavina praktične napovedne veljavnosti psihometričnih testov


Inteligentnost v lu i izvr itvenih funkcij1

Inteligentnost v luči izvršitvenih funkcij

 • Pacienti z oškodovanimi izvršitvenimi sposobnostmi imajo težave pri reševanju novih problemov

 • Rezultati na testih, ki merijo izvršitvene sposobnosti, so pomembni za napovedovanje človekovega funkcioniranja v vsakdanjem življenju

 • Povezanost splošnega faktorja inteligentnosti (g) in izvršitvenih funkcij


Testi inteligentnosti pri pacientih z o kodovanimi izvr itvenimi funkcijami

Testi inteligentnosti pri pacientih z oškodovanimi izvršitvenimi funkcijami

 • Wechsler-Bellevue II: rezultati pogosto v mejah normale

 • Ustreznejši so faktorsko “čisti” testi, ki merijo faktor splošne inteligentnosti (g)

 • Ravenove progresivne matrice, Cattelov test, neobremenjen s kulturo

 • Testi za merjenje mentalne hitrosti (Test povezovanja številk, Test pozornosti in hitrosti – D2...)


 • Login