Putování za literáty Libereckého kraje - PowerPoint PPT Presentation

Putov n za liter ty libereck ho kraje
Download
1 / 14

 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Putování za literáty Libereckého kraje. Liberec – F.X.Šalda (1868 – 1937), liberecký rodák, literární kritik, filosof. Liberec – Ludmila Macešková (1898 – 1974), liberecká rodačka, básnířka a prozaička publikující pod pseudonymem Jan Kameník.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Putování za literáty Libereckého kraje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Putov n za liter ty libereck ho kraje

Putovn za literty Libereckho kraje


Liberec f x alda 1868 1937 libereck rod k liter rn kritik filosof

Liberec F.X.alda (1868 1937), libereck rodk, literrn kritik, filosof.


Putov n za liter ty libereck ho kraje

Liberec Ludmila Macekov (1898 1974), libereck rodaka, bsnka a prozaika publikujc pod pseudonymem Jan Kamenk.

Nejti hlasVak On el se mnou po vech samotcha dchal do mch jisker, zbylch pod popelem,nikde nedosaen, kamkoli jsem sh.Kde jsi - tam ve tm - jsi to Ty?M vni posledn a hrozn, s divokost elemtrhajc slab zvoj, nazvan mm tlem,jsi to Ty? - Jen ozvny: - to ty? - ty? - jsi to ty? -, prch jsem jako zbablec ped stranm neptelem (ryvek ze sbrky Okna s andly)


Esk dub spjat s ivotem a tvorbou karol ny sv tl 1830 1899

esk Dub spjat s ivotem a tvorbou Karolny Svtl (1830 1899).


Sv tl pod je t dem m sto pobyt karol ny sv tl zde jej pam tn k od socha e josefa b lka

Svtl pod Jetdem msto pobyt Karolny Svtl, zde jej pamtnk od sochae Josefa Blka.


Bezd z a okol m ch v kraj m sto spjat s tvorbou karla hynka m chy 1810 1836

Bezdz a okol (Mchv kraj) msto spjat s tvorbou Karla Hynka Mchy (1810 1836).


Stanov dnes sou st zlat ole nice rodi t prozaika antala sta ka 1843 1931

Stanov, dnes soust Zlat Olenice rodit prozaika Antala Staka (1843 1931).


Semily rodi t prozaika ivana olbrachta 1882 1952

Semily rodit prozaika Ivana Olbrachta (1882 1952).


Putov n za liter ty libereck ho kraje

Paseky nad Jizerou (Kraj zapadlch vlastenc) msta spjat s literrn innost Karla Vclava Raise (1859 1926).


Josef v d l rodi t n meck ho spisovatele gustava leutelta 1860 1947

Josefv Dl rodit nmeckho spisovatele Gustava Leutelta (1860 1947).


Putov n za liter ty libereck ho kraje

Nov Bor rodit Josefa Jaroslava Kaliny (1816 1847) bsnk, sbratel stn lidov slovesnosti, filosof, prodovdec, pispvatel do asopisu Kvty.


Zdroje

Zdroje

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludmila_Mace%C5%A1kov%C3%A

 • Vlastn tvorba autora.


Obr zky

Obrzky

 • HUSTOLES. wikipedia [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2004_Liberecky_kraj.PNG

 • BOETTINGER. wikipedia [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Salda.jpg

 • NEZNM. wikipedia [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karolina_Svetla_02.jpg

 • TAIBR. wikipedia [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karsvetla.jpg

 • TOMAS CERMAK. wikipedia [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bezdez_0.jpg

 • KOULES. wikipedia [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Antal-stasek-rodny-dum2.jpg

 • NEZNM. wikipedia [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ivan_Olbracht_1929.jpg

 • CS:J. wikipedia [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paseky,_Na_Bu%C4%8F%C3%A1rce,_restaurace,_muzeum_a_kostel.jpg

 • ZKUPK. wikipedia [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kalina_d%C5%AFm.jpg

 • M.DROBNY. wikipedia [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LEUTELT.jpg


 • Login