Kompetansestrategi for tilretteleggere og aktuelle studier fra bransjen
Download
1 / 19

Kompetansestrategi for tilretteleggere, og aktuelle studier fra bransjen - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Kompetansestrategi for tilretteleggere, og aktuelle studier fra bransjen. Dagens situasjon – v/Lise Oppegaard og Paal Haavorsen. Fra LO og NHO’s Handlingsplan for kompetanse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kompetansestrategi for tilretteleggere, og aktuelle studier fra bransjen' - donald


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kompetansestrategi for tilretteleggere og aktuelle studier fra bransjen

Kompetansestrategi for tilretteleggere, og aktuelle studier fra bransjen

Dagens situasjon – v/Lise Oppegaard og Paal Haavorsen


Fra lo og nho s handlingsplan for kompetanse
Fra LO og NHO’s Handlingsplan for kompetanse fra bransjen

Kompetanse er den viktigste enkeltfaktor for den videre utvikling av nærings- og arbeidsliv i Norge, og dermed også for utviklingen av velferdssamfunnet. Oppdatert kompetanse er nødvendig for bedriftens konkurranse-evne, og for at den enkelte skal ha den kompetanse arbeidsmarkedet etterspør.


Hva menes med kompetanse
Hva menes med kompetanse? fra bransjen

 • Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål


Krav til bedriftens ledelse
Krav til bedriftens ledelse: fra bransjen

 • En ledelsesoppgave er å tilstrebe at bedriften har den kompetanse som trengs for å realisere bedriftens mål:

  • Planlegge kompetansebehov

  • Rekruttere inn rett kompetanse

  • Ivareta og utvikle rett kompetanse

  • Avvikle uønsket kompetanse


Hva kompetanse best r av 1
Hva kompetanse består av: 1 fra bransjen

 • Kunnskaper (å vite)

 • Ferdigheter (å gjøre)

 • Evner (personlighet og mentale ressurser)

 • Holdninger (innstilling, oppfatning, verdier)

  Alle disse komponentene hos personalet må samsvare med bedriftens mål


Hva kompetanse best r av 2
Hva kompetanse består av: 2 fra bransjen

 • Fagkomp. (utdanning, erfaring, opplæring)

 • Sosialkomp. (evne samarbeid, kommunikasjon mv.)

 • Metodekomp (utvikle ny komp. ut fra ulike situasjon)

 • Læringskompetanse (evne til å lære)

  Hvordan få et personale med optimal kompetanse?


P stander om bedriftenes fortrinn
Påstander om bedriftenes fortrinn ! fra bransjen

 • Rimelig god økonomi

 • Altruistiske eller ideologiske verdier står sterkt

 • Positive tilbakemeldinger fra brukere

 • Godt bransjesamarbeid

 • Tilrettelagte studier, kurs mv.


P stander om bedriftenes ulemper
Påstander om bedriftenes ulemper fra bransjen

 • Manglende konkurranse skaper stillstand

 • Få krav til kompetanse fra Nav

 • Tradisjonelt en ikke-akademisk kultur

 • Høy kompetanse truer ledelsen

 • Ingen etablerte belønningssystemer som incentiv for komp. heving


Tilretteleggeres kompetanse i dag enige
Tilretteleggeres kompetanse i dag – enige? fra bransjen

 • Håndverkere, sosionomer, ergonomer, halvstuderte røvere, psykiatrisk sykepleiere, tidl. Nav – byråkrater, hjelpepleiere, miljøarbeidere, kuratorer …


Endrer verden seg
Endrer verden seg? fra bransjen

 • Hvordan?

 • Hvorfor?

 • Hva gjør vi med det?


Morgendagens kompetanse
Morgendagens kompetanse! fra bransjen

 • ASVL og bransjeforeningen Attførings-bedriftene har innledet et samarbeid vedr. utvikling av kurs og studietilbud

 • Utgangspunkt er at vi må selv utvikle en del spissede kurs som gir formalkompetanse


2 mi kurs 10 eller15 stp
2 MI kurs fra bransjen10 eller15 stp

MI – motiverende intervju/samtale er:

 • En samtalemetodikk

 • Lett å lære og lett å bruke

 • Bidrar til brukermedvirkning i praksis

  Studiet bygger på en:

 • Mestrings- og ressursorientert tilnærming

 • Løsningsorientert metodikk


Karriereveiledning
Karriereveiledning fra bransjen

 • Karriereveiledning tar utgangspunkt i at mennesket kan lære seg å gjøre gode og veloverveide karrierevalg

 • Nesten 2000 personer har vært på våre kurs eller studier, også mange Nav – ansatte

 • Passer særlig godt til tilretteleggere!

 • 10 stp. – 3 + 2 dagers samlinger


Adhd asberger og tourettes syndrom og l sninger i arb livet
ADHD, Asberger og Tourettes syndrom og løsninger i arb.livet

 • Spisset mot arbeidslivet og vil dreie seg om yrkesvalg, jobbmessige utfordringer, oppfølging og tilrettelegging og mestringsstrategier for å beholde jobb

 • 10 stp. og passer svært godt til tilretteleggere i AB og Oppfølging.


Gr oppl ring i ab og oppf lging
Gr.opplæring i AB og Oppfølging arb.livet

Faglig innhold og mål for studiet er:

 • redegjøre for regelverk, kravspesifikasjoner, bransjestandard og kjeding mellom arbeidsmarkedstiltak

 • beskrive hva som skiller og hva som forener Arbeid med Bistand - tiltaket og Oppfølgingstiltaket

 • redegjøre for Jobbklubbmetodikk og IPS

 • beskrive og redegjøre for metoder for tett oppfølging av tiltaksdeltakere og arbeidsgivere som sikrer varige arbeidsforhold

 • prinsipper for markedsarbeid og brukerundersøkelser

 • vite hva som er relevant innhold og struktur på en deltakers sluttrapport til NAV


Kreativ kommunikasjon 15 15 30 stp
Kreativ kommunikasjon arb.livet 15 + 15 + 30 stp

 • Kreativt arbeid som redskap til å frigjøre personlige ressurser, videreutvikle egen kompetanse og bli kjent med grunnleggende kreative og kunstfaglige ferdigheter.

 • Ledelse av utviklingsprosjekt – hvor kreativt arbeid danner grunnlag for tilrettelegging og gjennomføring av endringsprosesser på egen arbeidsplass.


Arbeidsevnekartlegging
Arbeidsevnekartlegging arb.livet

AEK er en praktisk metode for å belyse den

enkeltes ressurser og arbeidsmuligheter opp mot

krav og forventninger i arbeidslivet.

AEK består av tre hovedelementer:

 • En strukturert samtale der helhet, ressurser, muligheter og motivasjon er i fokus.

 • Observasjon av en tidsbegrenset praktisk utprøving med individuelt tilrettelagte oppgaver

 • Etter gjennomført AEK utarbeides rapport som dokumenterer brukers historie, ressurser og muligheter opp mot krav og forventninger i arbeidslivet.

 • For å være utreder på AEK kreves det sertifisering.


Tre nye studier under godkjenning 10 stp
Tre nye studier under godkjenning, 10 stp.: arb.livet

 • Letter psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet

 • Alvorlige psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet

 • Arbeidsinkludering og arbeidsrettede tiltakad