Značaj i uloga inovacija u turizmu - PowerPoint PPT Presentation

Zna aj i uloga inovacija u turizmu
Download
1 / 21

 • 314 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Značaj i uloga inovacija u turizmu. Profesor : doc. dr Snežana Milićević Studenti : Katarina Mijović 51/2012 Robert Stoičkov 100/2012.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Značaj i uloga inovacija u turizmu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zna aj i uloga inovacija u turizmu

Značaj i uloga inovacija u turizmu

Profesor: doc. dr Snežana Milićević Studenti: Katarina Mijović 51/2012

Robert Stoičkov 100/2012


Zna aj i uloga inovacija u turizmu

 • Turizamkaovažnagranaprivrededoživljavarastiekspanzijuizgodine u godinu, stoga je podložanraznovrsnimikontinualnimpromenamakojeiziskujustalnoinoviranjeidržanjekorakasabudućimtrendovima.

 • Inovacijapredstavljajedanodnačinazaobezbeđivanjekonkurentskeprednosti, onapredstavljauvođenjenovihideja, procesa, proizvodaiusluga u turističkisektor.

 • Inovativnostpodrazumevaanticipiranjebudućnostikako bi se sagledalepotencijalnešanseipretnjeiadekvatnoodgovorilonanjihiobezbedilapozicijanajkonkurentnijeg.


Pojam inovacije

Pojaminovacije

 • Pojampotičeodlatinskereči“innovato”štoznačistvaranjenečegnovog, primenanoveipoboljšaneideje, postupka, dobra, usluge, procesakojadonosinovekoristi.

 • Pojam“inovacija u turizmu”koristi se da opiše ponašanje turističkih preduzeća, destinacija i turističkog sektora, dok većina naučnih studija o turizmu i inovacijama naglašavaju problem ograničenog inovativnog ponašanja koje karakteriše određenu turističku industriju


Tipovi inovacija

Tipovi inovacija

Za inovaciju je neophodno utvrditi načine i puteve kojima se ona može pokrenuti.U tomkontekstu postoji i pet osnovnih tipova inovacija:

 • uvođenje novog proizvoda­ poboljšanje kvaliteta proizvoda (npr. butik hoteli)

 • otvaranje novog tržišta (npr. Istočna Evropa nakon pada komunizma)

 • uvođenje nove metode proizvodnje ( npr. badžet hoteli)

 • novi izvori ponude sirovina i poluproizvoda ( npr. korišćenje lokalnih dobavljača)

 • kreiranje novog tipa industrijske organizacije (npr. low-cost avio prevoz)


Podela inovacija

Podela inovacija

Po Hjalageru inovacije se mogu podeliti u pet kategorija:

 • inovacijeproizvodaiusluga

 • inovacijeprocesa

 • inovacijemenadžmenta (upravljačke)

 • inovacijelogistike

 • institucionalneinovacije


Inovacije proizvoda i usluga

Inovacijeproizvodaiusluga

 • Predstavljajuizmenjeneilipotpunonoveuslugeiproizvodekoji se razvijaju do faze komercijalizacije

 • Osimstvaranjanovihproizvodadolazii do poboljšanjapostojećihi to njihovimkombinovanjem pa se natajnačinstvaranovkreativniproizvod. Primer je u hotelijerstvugde se postojećisadržajikaoštosuzabava, animacija, gastronomijaili wellness kombinujuistvarajuinovacije.

 • Primeri novih turističkih proizvoda razvijenih poslednjih godina su: programi lojalnosti, ekološki održivi smeštajni kapaciteti, događaji bazirani na lokalnim tradicijama i sl.


Inovacije procesa

Inovacije procesa

 • Podrazumevaju optimizaciju poslovnih procesa, smanjenje troškova poslovanja, povećanje postojećih operacija i sve to primenom inovativnih tehnoloških dostignuća, redizajnom čitave proizvodne linije koji je rezultat reinžinjeringa procesa.

 • velikih inovacija u turizmu su:

  • kompjuterizovani sistemi monitoringa i menadžmenta,

  • samousluzni aparati i

  • roboti za čišćenje i održavanje

 • Npr. standardi za čuvanje, pripremu i posluživanje hrane ( HACCP). Ubrajamo ovde i inovacije u uštedi energije i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu.


 • Inovacije menad menta

  Inovacije menadžmenta

  • Ogledaju se u uvođenju novih radnih mesta, nove organizacione strukture, sistemima autoriteta.

  • One utiču na unapređenje kadra kroz raznovrsnije poslove, decentralizaciju i obuku.

  • Ciljevi ovih inovacija su različiti i odnose se na povećanje zadovoljstva radnim mestom, povećanjem lojalnosti, nefinansijskim stimulacijama.


  Inovacije u logistici

  Inovacije u logistici

  • Podrazumevaju stvaranje novih komercijalnih veza a to jasno utiče na poziciju individualnog preduzeća u lancu vrednosti.

  • U njih ubrajamo vertikalne veze u industriji hrane i restoranskoj industriji, integrisane informacione sisteme destinacija, kompjuterizovane rezervacione sisteme, internet marketing, poboljšanje sistema aerodromskih zakrčenja.


  Institucionalne inovacije

  Institucionalne inovacije

  • podrazumevaju novu organizacijsku strukturu i zakonodavne okvire koji olakšavaju turističko poslovanje.

  • Primeri institucionalnih inovacija su:

  • destinacioni menadžment sistemi i jedinice koje kontrolišu pristup turističkim područjima

  • osnivanje i promena kreditnih institucija ili promena uslova za dobijanje finansijskih sredstava

  • ugovori o frašizi koji omogućavaju brzo širenje po svetu

  • pojava organizacija koje promovišu socijalni turizam u cilju približavanja najugroženijim grupama


  Abernathy clark model

  Abernathy - Clark model


  Faze inovacija

  Faze inovacija


  Obim inovacija

  Obim inovacija

  • Uspešnost faze prilagođavanja zavisi od obima inovacija koje podrazumevaju male i radikalne promene.

  • Na primeru avio saobraćaja, ukoliko je obim inovacija manji dolazi do redukovanja broja posade u avionu zbog smanjenja troškova. U slučaju radikalnih promena došlo bi do ukidanja usluga u avionu

  • Za inovacije u turizmu se može reći da sadrže dva kritična dela a to su:

   • inovacije koje se odnose na ponašanje

   • tehnološke inovacije

 • Nedostatak inovacija u turizmu posledica je najčešće imitacija.


 • Uloga inovacija u turisti kim preduze ima

  Uloga inovacija u turističkim preduzećima

  • Da bi se prevazišle sve barijere za uvođenje inovacija i obezbedi spremnost zaposlenih date su neke aktivnosti:

  • obrazovanje i komunikacija

  • kooperacija

  • saglasnost i podrška

  • prevazilaženje barijera

  • uključenost zaposlenih u reinžinjering poslovnih procesa i planiranje adekvatne strategije.


  Pokreta i inovacija u turizmu

  Pokretači inovacija u turizmu


  Primeri inovacija u turizmu u svetu

  Primeri inovacija u turizmu u svetu


  Primer avio kompanije british airways

  Primer avio kompanije British Airways

  British Airways-u treba odati posebno priznanje za dostignuća u oblasti inoviranja.

  Godine 2011. dizajnirali su novo sedište u „Club World“-u koje se spušta u ležeći položaj.

  Slika 1. Novo sedište British Airways-a


  Primer hotelskog lanca ich

  Primer hotelskog lanca ICH

  Innovacija obuhvata solarne izvore energije, zelene krovove, skupljanje kišnice, društvene projekte .

  Slika 2. Inovacije IHG


  Primer hotela marriott

  Primer hotela Marriott

  Marriot ima jedan od najboljih prodajnih web sajtova na svetu, to im omogućava odličnu internetprodaju i prihode od 4.3 milijarde $.Njihovi prodajni timovi su proglašeni najboljim za prodaju i inovacije u industriji.

  Slika 1. Web sajt Frequent Flyer zajednice


  Primer avio kompanije lufthanza

  Primer avio kompanije Lufthanza

  Sistem Flynet II je skorije uzdrmao svetsku javnost kada je objavljeno da je moguća upotreba interneta u avionu. Ovaj sistem se nalazi u 17 aviona Lufthanze, prvi put se pojavio na letu Frankfurt - Atlanta kada se preko avio modusa povezuju kompjuter i telefon i stvara brza internet konekcija.

  Slika 4. Upotreba interneta u avonu


  Hvala na pa nji

  Hvala na pažnji!


 • Login