Zna aj i uloga inovacija u turizmu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Značaj i uloga inovacija u turizmu PowerPoint PPT Presentation


 • 283 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Značaj i uloga inovacija u turizmu. Profesor : doc. dr Snežana Milićević Studenti : Katarina Mijović 51/2012 Robert Stoičkov 100/2012.

Download Presentation

Značaj i uloga inovacija u turizmu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Značaj i uloga inovacija u turizmu

Profesor: doc. dr Snežana Milićević Studenti: Katarina Mijović 51/2012

Robert Stoičkov 100/2012


 • Turizamkaovažnagranaprivrededoživljavarastiekspanzijuizgodine u godinu, stoga je podložanraznovrsnimikontinualnimpromenamakojeiziskujustalnoinoviranjeidržanjekorakasabudućimtrendovima.

 • Inovacijapredstavljajedanodnačinazaobezbeđivanjekonkurentskeprednosti, onapredstavljauvođenjenovihideja, procesa, proizvodaiusluga u turističkisektor.

 • Inovativnostpodrazumevaanticipiranjebudućnostikako bi se sagledalepotencijalnešanseipretnjeiadekvatnoodgovorilonanjihiobezbedilapozicijanajkonkurentnijeg.


Pojaminovacije

 • Pojampotičeodlatinskereči“innovato”štoznačistvaranjenečegnovog, primenanoveipoboljšaneideje, postupka, dobra, usluge, procesakojadonosinovekoristi.

 • Pojam“inovacija u turizmu”koristi se da opiše ponašanje turističkih preduzeća, destinacija i turističkog sektora, dok većina naučnih studija o turizmu i inovacijama naglašavaju problem ograničenog inovativnog ponašanja koje karakteriše određenu turističku industriju


Tipovi inovacija

Za inovaciju je neophodno utvrditi načine i puteve kojima se ona može pokrenuti.U tomkontekstu postoji i pet osnovnih tipova inovacija:

 • uvođenje novog proizvoda­ poboljšanje kvaliteta proizvoda (npr. butik hoteli)

 • otvaranje novog tržišta (npr. Istočna Evropa nakon pada komunizma)

 • uvođenje nove metode proizvodnje ( npr. badžet hoteli)

 • novi izvori ponude sirovina i poluproizvoda ( npr. korišćenje lokalnih dobavljača)

 • kreiranje novog tipa industrijske organizacije (npr. low-cost avio prevoz)


Podela inovacija

Po Hjalageru inovacije se mogu podeliti u pet kategorija:

 • inovacijeproizvodaiusluga

 • inovacijeprocesa

 • inovacijemenadžmenta (upravljačke)

 • inovacijelogistike

 • institucionalneinovacije


Inovacijeproizvodaiusluga

 • Predstavljajuizmenjeneilipotpunonoveuslugeiproizvodekoji se razvijaju do faze komercijalizacije

 • Osimstvaranjanovihproizvodadolazii do poboljšanjapostojećihi to njihovimkombinovanjem pa se natajnačinstvaranovkreativniproizvod. Primer je u hotelijerstvugde se postojećisadržajikaoštosuzabava, animacija, gastronomijaili wellness kombinujuistvarajuinovacije.

 • Primeri novih turističkih proizvoda razvijenih poslednjih godina su: programi lojalnosti, ekološki održivi smeštajni kapaciteti, događaji bazirani na lokalnim tradicijama i sl.


Inovacije procesa

 • Podrazumevaju optimizaciju poslovnih procesa, smanjenje troškova poslovanja, povećanje postojećih operacija i sve to primenom inovativnih tehnoloških dostignuća, redizajnom čitave proizvodne linije koji je rezultat reinžinjeringa procesa.

 • velikih inovacija u turizmu su:

  • kompjuterizovani sistemi monitoringa i menadžmenta,

  • samousluzni aparati i

  • roboti za čišćenje i održavanje

 • Npr. standardi za čuvanje, pripremu i posluživanje hrane ( HACCP). Ubrajamo ovde i inovacije u uštedi energije i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu.


 • Inovacije menadžmenta

  • Ogledaju se u uvođenju novih radnih mesta, nove organizacione strukture, sistemima autoriteta.

  • One utiču na unapređenje kadra kroz raznovrsnije poslove, decentralizaciju i obuku.

  • Ciljevi ovih inovacija su različiti i odnose se na povećanje zadovoljstva radnim mestom, povećanjem lojalnosti, nefinansijskim stimulacijama.


  Inovacije u logistici

  • Podrazumevaju stvaranje novih komercijalnih veza a to jasno utiče na poziciju individualnog preduzeća u lancu vrednosti.

  • U njih ubrajamo vertikalne veze u industriji hrane i restoranskoj industriji, integrisane informacione sisteme destinacija, kompjuterizovane rezervacione sisteme, internet marketing, poboljšanje sistema aerodromskih zakrčenja.


  Institucionalne inovacije

  • podrazumevaju novu organizacijsku strukturu i zakonodavne okvire koji olakšavaju turističko poslovanje.

  • Primeri institucionalnih inovacija su:

  • destinacioni menadžment sistemi i jedinice koje kontrolišu pristup turističkim područjima

  • osnivanje i promena kreditnih institucija ili promena uslova za dobijanje finansijskih sredstava

  • ugovori o frašizi koji omogućavaju brzo širenje po svetu

  • pojava organizacija koje promovišu socijalni turizam u cilju približavanja najugroženijim grupama


  Abernathy - Clark model


  Faze inovacija


  Obim inovacija

  • Uspešnost faze prilagođavanja zavisi od obima inovacija koje podrazumevaju male i radikalne promene.

  • Na primeru avio saobraćaja, ukoliko je obim inovacija manji dolazi do redukovanja broja posade u avionu zbog smanjenja troškova. U slučaju radikalnih promena došlo bi do ukidanja usluga u avionu

  • Za inovacije u turizmu se može reći da sadrže dva kritična dela a to su:

   • inovacije koje se odnose na ponašanje

   • tehnološke inovacije

 • Nedostatak inovacija u turizmu posledica je najčešće imitacija.


 • Uloga inovacija u turističkim preduzećima

  • Da bi se prevazišle sve barijere za uvođenje inovacija i obezbedi spremnost zaposlenih date su neke aktivnosti:

  • obrazovanje i komunikacija

  • kooperacija

  • saglasnost i podrška

  • prevazilaženje barijera

  • uključenost zaposlenih u reinžinjering poslovnih procesa i planiranje adekvatne strategije.


  Pokretači inovacija u turizmu


  Primeri inovacija u turizmu u svetu


  Primer avio kompanije British Airways

  British Airways-u treba odati posebno priznanje za dostignuća u oblasti inoviranja.

  Godine 2011. dizajnirali su novo sedište u „Club World“-u koje se spušta u ležeći položaj.

  Slika 1. Novo sedište British Airways-a


  Primer hotelskog lanca ICH

  Innovacija obuhvata solarne izvore energije, zelene krovove, skupljanje kišnice, društvene projekte .

  Slika 2. Inovacije IHG


  Primer hotela Marriott

  Marriot ima jedan od najboljih prodajnih web sajtova na svetu, to im omogućava odličnu internetprodaju i prihode od 4.3 milijarde $.Njihovi prodajni timovi su proglašeni najboljim za prodaju i inovacije u industriji.

  Slika 1. Web sajt Frequent Flyer zajednice


  Primer avio kompanije Lufthanza

  Sistem Flynet II je skorije uzdrmao svetsku javnost kada je objavljeno da je moguća upotreba interneta u avionu. Ovaj sistem se nalazi u 17 aviona Lufthanze, prvi put se pojavio na letu Frankfurt - Atlanta kada se preko avio modusa povezuju kompjuter i telefon i stvara brza internet konekcija.

  Slika 4. Upotreba interneta u avonu


  Hvala na pažnji!


 • Login