Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna „e-Region” - PowerPoint PPT Presentation

Kujawsko pomorska sie informacyjna e region
Download
1 / 14

 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna „e-Region”. Krystyna Nowak 24.09.04. INNOWACYJNY PROJEKT DLA REGIONU. Założyciele: Województwo Kujawsko-Pomorskie Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Cel :

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna „e-Region”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kujawsko pomorska sie informacyjna e region

Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna„e-Region”

Krystyna Nowak

24.09.04


Kujawsko pomorska sie informacyjna e region

INNOWACYJNY PROJEKT DLA REGIONU


Kujawsko pomorska sie informacyjna e region

 • Założyciele:

  Województwo Kujawsko-Pomorskie

  Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Cel :

  Stymulacja rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim

 • Strategia:

  Współpraca z sieciami BYDMAN, TORMAN, PIONIER


Kujawsko pomorska sie informacyjna e region

Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna jest pierwszym w Polsce projektem IT o charakterze regionalnym, który:

 • powstał we współpracy środowisk akademickich

  (ATR, UMK) oraz władz województwa,

 • stawia przede wszystkim na zapewnienie powszechnego

  dostępu do szerokopasmowego Internetu jako bazy do

  realizacji warstwy aplikacji i usług:

  e-government

  e-learning

  e-health


Kujawsko pomorska sie informacyjna e region

Dokumenty strategiczne dla projektu Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej:

„Narodowa Strategia Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu na lata 2004-2006” MNiI 23.12.2003

„Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006” MNiI 13.01.2004

„Upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na lata 2004-2006” Program MI 31.08.04

„Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

„Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego”


Kujawsko pomorska sie informacyjna e region

REALIZACJA

PROGRAMU

e-REGION

INFRASTRUKTURA DOSTĘPU

(ZPORR 1.5)

 • K-PSI Regionalna szerokopasmowa sieć

 • teleinformatyczna

 • UM - interaktywne usługi publiczne

 • UM - infrastruktura klucza publicznego

 • UMK -Regionalne Studium Edukacji

 • Informatycznej

 • ATR - Regionalne Centrum Innowacyjności

 • WODGiK - Sieć GPS, GIS

 • WBP „Książnica Kopernikańska” – Regionalna

  Sieć Bibliotek


Kujawsko pomorska sie informacyjna e region

REALIZACJA

PROGRAMU

e-REGION

 • INICJATYWY W ZAKRESIE

 • e-GOVERNMENT

 • K-PSI – zintegrowana platforma dostępu

  szerokopasmowego do usług e-Government

 • UM -interaktywne usługi publiczne - system

  elektronicznego obiegu dokumentów

 • UMK – szkolenia administracji publicznej

 • WBP – Polska Biblioteka Internetowa


Kujawsko pomorska sie informacyjna e region

REALIZACJA

PROGRAMU

e-REGION

 • INICJATYWY W ZAKRESIE

 • e-LEARNING

 • UMK – Regionalne Studium Edukacji

  Informatycznej

 • UMK – Kujawsko-Pomorska Biblioteka

  Cyfrowa

 • UM – Centrum Badawczo-Szkoleniowe

  GIS (współpraca UMK+ATR+TARR)


Kujawsko pomorska sie informacyjna e region

REALIZACJA

PROGRAMU

e-REGION

 • INICJATYWY W ZAKRESIE

 • e-HEALTH (TELEMEDYCYNA)

 • K-PSI - Program organizacji sieci

  „Telemedycyna w województwie

  kujawsko-pomorskim”

 • UM – telemonitoring EKG

 • UM – telekonsulting w kardiologii


Kujawsko pomorska sie informacyjna e region

PROBLEMY W REALIZACJI

PROGRAMU e-REGION

 • niski poziom zainteresowania i akceptacji JST

  dla nowych technologii oraz innowacyjności e-usług

 • postrzeganie sieci jako dostępu do Internetu a nie

  do zaawansowanych usług szerokopasmowych

 • definicja dostępu szerokopasmowego

 • opóźnienie w procedurach ZPORR


Kujawsko pomorska sie informacyjna e region

PRZEDSIĘWZIĘCIA TOWARZYSZĄCE

REALIZACJI PROGRAMU e-REGION:

 • aktywizacja lokalnych społeczności oraz

  instytucji samorządowych

 • wykorzystanie potencjału środowisk

  akademickich na rzecz regionu

 • minimalizacja przeszkód formalnych i

 • technicznych utrudniających rozwój

 • społeczeństwa informacyjnego

 • wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii

  Europejskiej


Kujawsko pomorska sie informacyjna e region

PLANOWANE ETAPY

REALIZACJI SIECI:

 • ETAP I (2003)uruchomienie pilotowej sieci

 • (3 powiaty : Bydgoszcz-Toruń-Włocławek)

 • ETAP II (2004)uruchomienie sieci w

 • kolejnych pięciu powiatach

 • ETAP III(2005) - 13 powiatów

 • ETAP IV(2006) - 19 powiatów


Kujawsko pomorska sie informacyjna e region

ZADANIA (I ETAP) ZREALIZOWANE W ROKU 2003:

 • Regionalne Centrum Zarządzania Siecią

  w Toruniu,

 • Projekt techniczny na budowę

  regionalnej sieci szerokopasmowej,

 • Dostępowy węzeł szerokopasmowy dla

  Włocławka,

 • Połączenie szerokopasmowe w relacji

  BYDGOSZCZ-TORUŃ-WłOCŁAWEK,

 • Program Organizacji Regionalnej Sieci

  Telemedycznej


Kujawsko pomorska sie informacyjna e region

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


 • Login