Van stedelijk groen naar een ecologisch paradijs in hartje Amsterdam - PowerPoint PPT Presentation

Van stedelijk groen naar een ecologisch paradijs in hartje amsterdam
Download
1 / 30

 • 145 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Van stedelijk groen naar een ecologisch paradijs in hartje Amsterdam . Een urbaan-ecologisch onderzoek naar de bevordering van de biodiversiteit en de ecologische kwaliteit van het GWL-terrein. 20 december 2012. Agenda. Introductie Sociaal onderzoek Ecologisch onderzoek

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Van stedelijk groen naar een ecologisch paradijs in hartje Amsterdam

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Van stedelijk groen naar een ecologisch paradijs in hartje amsterdam

Van stedelijk groen naar een ecologisch paradijs in hartje Amsterdam

Een urbaan-ecologisch onderzoek naar de bevordering van de biodiversiteit en de ecologische kwaliteit van het GWL-terrein

20 december 2012


Agenda

Agenda

 • Introductie

 • Sociaal onderzoek

 • Ecologisch onderzoek

  • Aanbevelingen

  • Discussie


Wie zijn wij

Wiezijnwij?

Isabelle Bense

CasparaHubar

RutgerWilschut

Erik-Jan Bijleveld

Ramona Eikelenboom-Kil

MarlyWetzels


Waarom dit project

Waaromdit project?

 • Wageningen Universiteit - ACT project

 • Project van 8 weken

 • Opdracht van de Koepelvereniging


Wat hebben wij gedaan

Wathebbenwijgedaan?

 • Probleemstelling:

  Het gebrek aan kennis over ecologische mogelijkheden passend binnen de wensen van bewoners met betrekking tot het groen in de wijk.

 • Sociaal & ecologischonderzoek op het GWL-terrein


Methoden

Methoden

Sociaal:

 • Raadplegendocumenten over GWL-terrein

 • Enquêteonderbewoners

  Ecologisch:

 • Inventarisatie

 • Waarneming.nl

 • Gesprek met stadsecoloog


Sociaal onderzoek

Sociaal onderzoek

Visie van bewoners & bereidheid tot meehelpen in onderhoud


De visie van de bewoners

De visie van de bewoners

 • Meer begroeiing op pleinen

 • Meer variatie in de groenstroken

 • Hagen: verschillende hoogtes en voller

 • Meer fauna in gehele wijk

  Maar zijn bewoners ook bereid om mee te helpen in het beheer om dit te realiseren?


De tevredenheid van de bewoners

De tevredenheid van de bewoners


De bereidheid van de bewoners

De bereidheid van de bewoners

 • Bereid om mee te helpen met onderhoud: 55%.

 • Geen verschil tussen:

  • Wel of geen lid zijn van een bewonerswerkgroep

  • Bezit van huur- of koopwoning

  • Wel of geen bezit van privétuin


Waardering

Waardering


Ecologisch onderzoek

Ecologisch onderzoek

Introductie, Ecologische identiteit& Ecologische potentie


Ecologie

Ecologie

 • Wat is ecologie?

  • Studienaarinteractiestussenorganismen en hunomgeving op verschillendeniveaus: individuen, populaties, gemeenschappen en ecosystemen.

 • Wat is eenecosysteem?

  • Alleorganismenen huninteractiesbinneneenafgebakenderuimte met bepaaldeabiotischeomstandigheden.


De stad als ecosysteem

De stadalsecosysteem

Watmaakt de stadeenbijzonderecosysteem?

 • Klimaat

 • Luchtvochtigheid

 • Stenenoppervlaktes

 • Vervuiling

 • Verstoring

 • Snelleveranderingen


Amsterdam

Amsterdam

 • Verbazingwekkendgroenestad: >800 plantensoorten

  - Veelgroene corridors

Foto: Google Earth

Foto: Dienstruimtelijkeordening


Het urbane floradistrict

Het urbane floradistrict

Veelplantensoortenzijntypischvoorstedelijkgebied

 • Warmteminnendesoorten

 • ‘Steensoorten’

 • Neofyten

 • Pioniersoorten

 • ‘Tuinvlieders’

  Opdeling op basis van Denters (2004) in:

 • Stadsafhankelijkesoorten

 • Stadsminnendesoorten


Fauna

Fauna

Diverse diersoortenzijnafhankelijk van een ‘stenen habitat’

GierzwaluwZwarteroodstaartLaatvlieger

Foto:Pawel KuźniarFoto: MarekSzczepanek Foto: Markus Nolf


Inventarisatie flora

Inventarisatie flora

 • 227 plantensoorten (180 natuurlijk, 47 aangeplant)

 • 23 Stadsafhankelijkesoorten, 19 stadsminnendesoorten

 • Inventarisatie in voorjaarkannogmeersoortenopleveren

Pastinaak

Foto: Darkone

Prachtklokje

Foto: Ton Denters

Rode spoorbloem

Foto: Ton Denters


Bijzondere planten op het terrein

Bijzondereplanten op het terrein

Donzigeklaproos

Klein glaskruid

Tripmadam

Stekelkamgras

Gele helmbloem

Foto’s: Ton Denters


Fauna op het gwl terrein

Fauna op het GWL-terrein

18 Vogelsoorten, 11 Insectensoorten

 • Inventarisatieincompleetvanwege het seizoen van inventariseren

Huismus

Foto: Dario Sanchez

Dagpauwoog

Foto: Erik-Jan Bijleveld

Grote gelekwikstaart

Foto: J.M. Garg

Boomblauwtje

Foto: HolgerGröschl


Ecologische identiteit

Ecologischeidentiteit

Het ‘groen’ op het GWL-terreinvalt op door door:

 • Hogediversiteitaanplantensoorten

 • Veelbijzondereplantensoorten

 • Vogelvriendelijkheid: o.a. veelHuismussen

 • Veeltypen habitat (hagen, grasstroken, moestuinen, pleinen)


Ecologische potentie flora

Ecologischepotentie: flora

Muurplanten:

Oeverplanten:

Hooiland-planten:

Muurvaren

Foto: Hagen Graebner

Tongvaren

Foto: Kurt Stüber

Kleine watereppe

Foto: Stan Shebs

Zomerfijnstraal

Foto: Hagen Graebner

Blaassilene

Foto: Teun Spaans

Pijlkruid

Foto: Wikicommons user Teunie


Ecologische potentie fauna

Ecologischepotentie: fauna

Watervleermuis

Foto: Gilles San Martin

Gewonegrootoorvleermuis

Foto: Markus Nolf

Tuinfluiter

Foto: Jakub Stank

Vroegeglazenmaker

Foto: Christian Fischer

Lantaarntje

Foto: Luc Viatour

Landkaartje

Foto: JörgHempel


Aanbevelingen

Aanbevelingen


Elementen voor een diervriendelijk wijk

Elementenvooreendiervriendelijkwijk

Foto: Bijenhotels.nl

Foto: Wiki commons user Stunteltje

Foto: vogelhuisje.org


Versterken ecologische identiteit

Versterkenecologischeidentiteit

Gericht ‘tuinieren’ in de wijkombijzondere en ecologischinteressantesoortentebevoordelen

- Verspreiden van zaden

- Verspreiden van wortelstokken

Zegekruid

Foto: ZanchettaFabio

Stokroos

Foto: Marc Ryckaert

Tweekleurig springzaad

Foto: Wikicommons user Hectonichus


Aanpassingen in beheer

Aanpassingen in beheer

Foto: Wikimediacommons gebruiker Rasbak

Foto: Caspara van HellenbergHubar

Foto: Oliver Herold

Foto: Caspara van HellenbergHubar


Nieuwe elementen

Nieuweelementen

 • Vlindertuin

 • Vijver

 • Muurplantenreservaat

 • Natuurlijkeoever

Foto: Hans Hillewaert

Foto: Dominicus J. Bergsma

Foto: Billy Hathorn


Verder onderzoek

Verderonderzoek

 • Waterleliegracht: waterkwaliteit & ecologie

 • Inventarisatiefauna in de wijk


Vragen

Vragen?


 • Login