Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE”
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA.

Download Presentation

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Publikacja jest wsp lfinansowana przez unie europejska w ramach srodk w europejskiego funduszu spolecznego prezentacja

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Dane informacyjne

Dane Informacyjne

 • Zespół szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie

 • Id grupy

 • 96/96_PG1

 • Kompetencja

 • Przedsiębiorczość

 • Temat projektowy

 • Najlepszedopieroprzednami – czyli co pogimnazjum?

 • Semestr/rok szkolny

 • Semestr III rok szkolny 2010/2011


Dane informacyjne1

Dane Informacyjne

W skład Zespołu Projektowego wchodzą:

Opiekun: Aleksandra Golik

Uczniowie:

EllwartKlaudia

Hallmann Sebastian

HeweltAgnieszka

Kudła Katarzyna

Mielewczyk Tomasz

PacynoDagmara

PanekKacper

Bach Grzegorz

Zacharczuk Patryk

Wenzel Joanna

WaleczkowskiKacper

Stobba Hubert


Publikacja jest wsp lfinansowana przez unie europejska w ramach srodk w europejskiego funduszu spolecznego prezentacja

CELE

 •  zdobycie wiedzy na temat bazy szkół ponadgimnazjalnych

 • i ich ofert,

 • umiejętność planowania własnej przyszłości edukacyjnej,

 • umiejętność skutecznego radzenia sobie ze stresem,

 • predyspozycje zawodowe i cechy osobowości zawodowej,

 • sposób diagnozowania istotnych cech człowieka,

 • organizowanie cennych inicjatyw.


Nasze dzia ania

NASZE DZIAŁANIA

Targi Szkół

Dylematy

Foldery

Stres

Podsumowanie

Podejmowanie decyzji

Bibliografia

Plany na przyszłość

Ankieta

Typy szkół


Publikacja jest wsp lfinansowana przez unie europejska w ramach srodk w europejskiego funduszu spolecznego prezentacja

TRUDNA DECYZJA


Publikacja jest wsp lfinansowana przez unie europejska w ramach srodk w europejskiego funduszu spolecznego prezentacja

Dylemat

 • Każdy gimnazjalista ma przed sobą trudny wybór życiowy, jakim jest wybranie dalszej ścieżki edukacji. W większości gimnazjaliści nie wiedzą jaki zawód chcą wykonywać. Niektórzy są zdecydowani od dziecka.

 • Oto kilka propozycji na przyszłość :

 • - lekarz,

 • - ogrodnik,

 • - weterynarz,

 • - berajter (ujeżdżacz koni),

 • - hydraulik,

 • - informatyk,

 • - projektant,

 • - mechanik,

 • - sprzedawca,

 • - nauczyciel.


Cechy wymagane w zawodach zwi zanych z

 • techniką:

 • spostrzegawczość,

 • odpowiedzialność,

 • umiejętność koncentracji,

 • opanowanie,

 • dokładność,

 • obowiązkowość.

 • analizą informacji:

 • systematyczność,

 • dobra pamięć,

 • dokładność,

 • zdolności organizacyjne,

 • umiejętność formułowania wniosków.

 • kontaktem z ludźmi:

 • pogodne usposobienie,

 • życzliwość,

 • uczciwość,

 • cierpliwość,

 • rozwaga,

 • opanowanie.

Cechy wymagane w zawodach związanych z

 • działalnością artystyczną:

 • wyobraźnia przestrzenna,

 • pomysłowość,

 • uzdolnienia artystyczne,

 • systematyczność.

 • przyrodą:

 • zamiłowanie do przyrody,

 • odpowiedzialność,

 • umiejętność prowadzenia obserwacji

 • dokładność.


Publikacja jest wsp lfinansowana przez unie europejska w ramach srodk w europejskiego funduszu spolecznego prezentacja

Stres nie jest czymś czego można w życiu uniknąć. Jednym z nich jest podjęcie decyzji co chcemy robić po ukończeniu gimnazjum. Wybór, który podejmujemy w wieku 16 lat nie musi być ostateczny, szczególnie jeżeli chcesz kontynuować naukę. Trudne sytuacje mogą stanowić dla nas wyzwanie i wtedy stres wpływa mobilizująco.

Nauczyć się właściwie organizować czas

Myślec pozytywnie, nie poddawać się

 • PORADA

Zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zgłosić się do Centrum Informacji Zawodowej


Publikacja jest wsp lfinansowana przez unie europejska w ramach srodk w europejskiego funduszu spolecznego prezentacja

Zajęcia, dzięki którym się odprężamy

Jazda na rowerze

Słuchanie muzyki

Zakupy

Plotkowanie

Imprezowanie

Motoryzacja

Oglądnie komedii

Gry komputerowe


Publikacja jest wsp lfinansowana przez unie europejska w ramach srodk w europejskiego funduszu spolecznego prezentacja

PODEJMOWANIE DECYZJI (KLIKNIJ)

Ścieżki kształcenia dla osób, które kończąc Gimnazjum zdecydowały się kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym (KLIKNIJ)

MATURA(KLIKNIJ)


Podejmowanie decyzji kliknij

PODEJMOWANIE DECYZJI (KLIKNIJ)


Podejmowanie decyzji kliknij1

PODEJMOWANIE DECYZJI (KLIKNIJ)

Ścieżki kształcenia dla osób, które kończąc Gimnazjum zdecydowały się kontynuować naukę w Technikum


Podejmowanie decyzji kliknij2

PODEJMOWANIE DECYZJI (KLIKNIJ)

Ścieżki kształcenia dla osób, które kończąc Gimnazjum zdecydowały się kontynuować naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej(KLIKNIJ)


Wa ne

WAŻNE!

 • Policealne szkoły kształcą zarówno w zawodach robotniczych jak i w zawodach nierobotniczych.

 • Zarówno Technika jak i Zasadnicze Szkoły Zawodowe występują na rynku edukacyjnym jako młodzieżowe i dla dorosłych.

 • Zasadnicze Szkoły Zawodowe młodzieżowe funkcjonują ponadto jako szkoły dla młodocianych pracowników, którzy zatrudnieni przez pracodawców są zwalniani z pracy dla realizacji zajęć szkolnych. Jeżeli młodociany pracownik jest zatrudniony w zakładzie rzemieślniczym kończąc szkołę może przystąpić do egzaminu czeladniczego (odmiana egzaminu zawodowego).

 • Szkoły dla dorosłych kształcą w systemie młodzieżowym (dziennym), stacjonarnym (wieczorowym) i zaocznym.


Nasze plany na przysz o

NASZE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ


Nasze plany na przysz o1

NASZE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ


Publikacja jest wsp lfinansowana przez unie europejska w ramach srodk w europejskiego funduszu spolecznego prezentacja

Ankietadla uczniów klas trzecich gimnazjum

Wśród klas trzecich przeprowadzono ankietę dotyczącą wyboru miejsca dalszego kształcenia.

W ankiecie wzięło udział 25 osób. Najwięcej bo, aż 14 zdecydowało, że będzie kontynuować naukę w Gdyni, natomiast 3 osoby w Wejherowie, w Przodkowie 4, w Żukowie 2 i po jednej osobie w Gdańsku oraz Sopocie.


Publikacja jest wsp lfinansowana przez unie europejska w ramach srodk w europejskiego funduszu spolecznego prezentacja

 • Skąd pozyskujesz informacje o szkołach ponadgimnazjalnych?

 • Skąd pozyskujesz informacje o szkołach ponadgimnazjalnych?

 • Skąd pozyskujesz informacje o szkołach ponadgimnazjalnych?

 • Skąd pozyskujesz informacje o szkołach ponadgimnazjalnych?

 • Skąd pozyskujesz informacje o szkołach ponadgimnazjalnych?

 • Skąd pozyskujesz informacje o szkołach ponadgimnazjalnych?

 • Skąd pozyskujesz informacje o szkołach ponadgimnazjalnych?

 • O wyborze szkoły ponadgimnazjalnej decyzje podejmę :

Skąd pozyskujesz informacje o szkołach ponadgimnazjalnych?


Publikacja jest wsp lfinansowana przez unie europejska w ramach srodk w europejskiego funduszu spolecznego prezentacja

 • Jaki typ szkoły zamierzasz wybrać?


Publikacja jest wsp lfinansowana przez unie europejska w ramach srodk w europejskiego funduszu spolecznego prezentacja

Najwięcej uczniów zamierza kształcić się w szkołach zawodowych.


Typy szk

Typy szkół

XII Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Mechanicznych

Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej

GDYNIA

GDAŃSK

KIELNO

PRZODKOWO

Zespół Szkół Budowlanych im. Bronisława Bukowskiego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych


Targi szk

TARGI SZKÓŁ

Aby ułatwić wybór uczniom nowej szkoły, zorganizowaliśmy targi szkół

pod hasłem „Co po gimnazjum?”.

 • Po przeprowadzeniu ankiety zaprosiliśmy następujące szkoły :

 • - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie

 • - Zespół Szkół Budowlanych im. Bronisława Bukowskiego w Gdyni

 • - Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej w Gdyni

 • - Zespół Szkół Mechanicznych i XII LO w Gdyni.

  Reprezentanci zaproszonych szkół opowiedzieli o swoich szkołach,

  kierunkach oraz profilach klas. Po prezentacjach multimedialnych uczniowie

  utworzyli swoje stanowiska przy których rozdawali ulotki, foldery oraz

  odpowiadali na indywidualne pytania zainteresowanych uczniów.

  Targi uważamy za udane, gdyż „reklama” szkół w takiej formie pozwala

  ułatwić wybór oraz wyjaśnia problemy i dylematy, z którymi spotykamy się

  przy wyborze odpowiedniej szkoły.


Targi szk1

TARGI SZKÓŁ


Publikacja jest wsp lfinansowana przez unie europejska w ramach srodk w europejskiego funduszu spolecznego prezentacja

TARGI SZKÓŁ


Publikacja jest wsp lfinansowana przez unie europejska w ramach srodk w europejskiego funduszu spolecznego prezentacja

TARGI SZKÓŁ


Targi szk2

TARGI SZKÓŁ


Nasze foldery

NASZE FOLDERY


Aby wybra szko nale y

Aby wybrać szkołę należy:

1. Poszukać w najbliższej okolicy adresów szkół, w których możesz podjąć naukę. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • ■ odnaleźć strony szkół w Internecie,

 • ■ przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych,

 • ■ rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie,

 • ■ i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad.

  Dokumenty potwierdzające twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki.

  2. Zapoznać się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego - (www.zrp.pl)


Podsumowanie wnioski

Podsumowanie - wnioski

Decyzja o wyborze zawodu i dalszego kształcenia może mieć wpływ na nasze dorosłe życie. Chociaż nie musimy podejmować jeszcze ostatecznej i nieodwołalnej decyzji, warto rozpoznać swoje uzdolnienia, zainteresowania i predyspozycje, aby dać sobie szanse na dokonanie trafnego wyboru.

Ludzie chętniej pracują, jeżeli wykonują zawód który im odpowiada. Pozytywne myślenie o sobie i podejmowanych działaniach zwiększa możliwość odniesienia sukcesu i osiągnięcia zadowolenia z własnego życia.


Bibliografia

Bibliografia

www.zsmgdynia.prv.pl

http://pl.wikipedia.org

www.zsz7.pl

http://www.men.gov.pl/

http://www.kuratorium.gda.pl/

www.bandera.neostrada.pl

http://www.zspprzodkowo.pl

Z. Sepkowski, F. Żurawski – „Przedsiębiorczość. Komunikacja interpersonalna, WSiP, Warszawa 1999

L. Krawczyk – Orientacja zawodowa, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa 2000

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski - „Dziś i jutro”


Publikacja jest wsp lfinansowana przez unie europejska w ramach srodk w europejskiego funduszu spolecznego prezentacja

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


 • Login