S owo ycia
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Słowo Życia PowerPoint PPT Presentation


  • 121 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Słowo Życia. Grudzień 2008. „Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie” (Łk 22, 42). Wyrażają całe natężenie dramatu, jaki rozgrywa się w duszy Jezusa, wewnętrzne rozdarcie wywołane sprzeciwem Jego ludzkiej natury wobec śmierci, której chciał Ojciec.

Download Presentation

Słowo Życia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sowo ycia

Grudzie 2008


Nie moja wola, lecz Twoja niech si stanie (k 22, 42)


Wyraaj cae natenie dramatu, jaki rozgrywa si w duszy Jezusa, wewntrzne rozdarcie wywoane sprzeciwem Jego ludzkiej natury wobec mierci, ktrej chcia Ojciec.

Czy pamitasz te sowa, ktre wypowiada Jezus w Ogrodzie Oliwnym? Nadaj one sens Jego Mce, po ktrej nastpi zmartwychwstanie.


Ale Chrystus nie czeka do tego momentu, aby dostosowa swoj wol do woli Boga. Czyni to cae ycie.


Jeeli Chrystus tak postpowa, tak samo powinien postpowa kady chrzecijanin.

Ty te masz powtarza w yciu:


Nie moja wola, lecz Twoja niech si stanie


Moe dotychczas nie mylae o tym, cho bye ochrzczony, cho bye dzieckiem Kocioa.


Moe to zdanie, ktre wypowiada si, kiedy ju nic innego nie mona zrobi, jest dla ciebie wyrazem rezygnacji? Ale nie taka jest jego prawdziwa tre.


Posuchaj! W yciu moesz wybra dwie drogi: albo kierowa si wol swoj, albo dobrowolnie wybra penienie woli Boga.


W pierwszym wypadku czeka ci rozczarowanie, poniewa bdziesz chcia osign yciowe szczyty z pomoc swoich ograniczonych idei, swoich wasnych rodkw, swych ubogich marze i wasnych tylko si.


Wczeniej czy pniej dowiadczysz monotonii ycia, ktremu nie obca jest nuda, pustka, szaro, czasami rozpacz.


Twoje ycie stanie si paskie, nawet gdy bdziesz usiowa uczyni je barwnym, i nigdy niezaspokoi ono twych najgbszych pragnie. Musisz to przyzna, nie zaprzeczysz!

W kocu przyjdzie mier, ktra nie wywrze na nikim wikszego wraenia: kilka ez, apotem bezlitosne, cakowite zapomnienie.

Inne dowiadczenie czeka ci, jeeli take ty bdziesz powtarza:


Nie moja wola, lecz Twoja niech si stanie


Spjrz, Bg jest jak soce. Od tego soca rozchodzi si wiele promieni, ktre otulaj kadego czowieka. S one dla niego wol Bo.


Chrzecijanin, a take kady czowiek dobrej woli, zosta powoany, by zda w kierunku tego soca, za wiatem swego wasnego promienia, rnego i odrbnego od innych. Zostanie w ten sposb zrealizowany zadziwiajcy plan, ktry Bg specjalnie dla tego czowieka przeznaczy.


Jeeli i ty bdziesz tak czyni, poczujesz si wcignity w Bo przygod, o jakiej nigdy nawet nie marzye. Zostaniesz aktorem i zarazem widzem czego wielkiego, co Bg dziaa wTobie, a poprzez ciebie w ludzkoci.


Wszystko co ci spotka: cierpienia i radoci, aski i nieszczcia, sprawy wane (sukcesy ipowodzenie, nieszczliwe wypadki czy mier bliskich osb), sprawy mao znaczce (codzienne zajcia domowe, praca w biurze czy w szkole) wszystko, wszystko nabierze nowego znaczenia, poniewa wszystko podarowa ci Bg, ktry jest Mioci.


On pragnie, albo dopuszcza kad rzecz dla twego dobra. I jeeli bdziesz w to wierzy, zobaczysz oczyma duszy zot ni czc wydarzenia i sprawy, ukadajc si we wspaniay wzr, ktry wanie jest planem, jaki Bg ma wobec ciebie.


Moe ci ta perspektywa pociga. Moe szczerze pragniesz nada gbszy sens swojemu yciu.

A wic posuchaj. Powiem ci, kiedy masz czyni wol Bo:


Przeszo mina i ju jej nie zawrcisz. Nie pozostaje ci nic innego, jak pozostawi j miosierdziu Boemu. Przyszoci jeszcze nie ma. Bdziesz j przeywa, kiedy nadejdzie. W rku masz tylko chwil obecn. I w niej masz si stara, by realizowa sowa:


Nie moja wola, lecz Twoja niech si stanie


Kiedy jeste w podry a ycie jest waciwie podr siedzisz spokojnie na swoim miejscu. Nie przychodzi ci do gowy chodzi wzdu wagonu tam i z powrotem. Takiego podrnego przypomina kto, kto yje tylko myl o przyszoci, ktrej jeszcze niezna, albo o przeszoci, ktra nigdy nie wrci.


Czas sam pynie. Trzeba trzyma si mocno teraniejszoci, a wypenimy to, co do nas naley. Zapytasz: ale w jaki sposb odrni wol Bo od wasnej? Nietrudno jest pozna, jaka jest wola Boa, kiedy yjemy chwil obecn. Wska ci sposb.


Wsuchaj si w swoje wntrze: odzywa si tam delikatny gos, moe czsto przez ciebie zaguszany i ju prawie niesyszalny. Ale wsuchaj si: to gos Boga. To on ci mwi, e teraz jest czas nanauk, na prac, by komu pomc, by przezwyciy pokus albo wypeni obowizki chrzecijanina czy obywatela.


\

Ten gos zaprasza ci do suchania kogo, kto mwi do ciebie wimieniu Boga, do tego, by z odwag stawi czoa trudnym sytuacjom.


Wsuchaj si: nie uciszaj tego gosu, jest on najcenniejszym skarbem jaki posiadasz. Idzanim!


I wtedy, chwila po chwili, bdziesz tworzy swoj histori, ktra bdzie histori ludzk ibosk zarazem, poniewa bdziesz j tworzy we wsppracy z Bogiem. I zobaczysz cuda: zobaczysz, co moe zdziaa Bg w czowieku, ktry swoim yciem mwi:


Nie moja wola, lecz Twoja niech si stanie

Parola di Vita, pubblicazione mensile del Movimento dei Focolari.

Testo di: Chiara Lubich (8/1978)

Grafica di Anna Lollo in collaborazione con don Placido DOmina

(Sicilia - Italia)


  • Login