Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“
Download
1 / 24

Komandinis darbas – kas tai? „Vienas lauke – ne karys“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Komandinis darbas – kas tai? „Vienas lauke – ne karys“

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Komandinis darbas kas tai vienas lauke ne karys

Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“ SPECIALISTŲ KOMANDINIS DARBAS IR SĖKMĖ, UGDANT SAVAITINĖS GRUPĖS VAIKŲ SVEIKATOS KOMPETENCIJĄ(Projekto ,,Vaiko žingsneliu į sveikatos šalį“ patirties sklaida)ParengėMažeikių l-d „Bitutė“: socialinė pedagogė D. Tiškuvienė,ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė V. Štakonienė 2011 m.


Komandinis darbas kas tai vienas lauke ne karys

Komanda –žmonių grupė, susitelkusi vienam tikslui ir visus savo įgūdžius panaudojanti tam tikslui pasiekti.“B. Vijeikienė, J. VijeikisKomanda – du ar daugiau tarpusavyje susijusių ir darančių vienas kitam įtaką žmonių, siekiančių bendro tikslo (Stoner, Freeman, Gilbert, 1999).

Komandinis darbas – kas tai?„Vienas lauke – ne karys“


Komandinio darbo esm

Komandinio darbo esmė

Kartu dirbančių skirtingų žmonių sugebėjimas išnaudoti žinias, gebėjimus bei patirtį, nes komandos nariai pasižymi ir skirtingomis, ir persidengiančiomis kompetencijomis, o tai leidžia efektyviau atlikti komandines užduotis ir pasiekti siekiamą tikslą.


Pagrindiniai efektyvios komandos bruo ai

Svarbiausi komandinio darbo pranašumai lyginant su individualia veikla:

Pagrindiniai efektyvios komandos bruožai:

 • Komandos narių lygiavertiškumas

 • Efektyvios darbo procedūros

 • Grįžtamasis ryšys

 • Bendradarbiavimas

 • Tarpusavio pagalba

 • Skatinimas tobulėti

 • Malonios aplinkos kūrimas


Komandinis darbas kas tai vienas lauke ne karys

Mažeikių l-d „Bitutė“ specialistų komanda ugdant savaitinės grupės vaikų sveikatos kompetenciją projekto metu


Komandinis darbas kas tai vienas lauke ne karys

Kiekvienos visuomenės svarbiausias uždavinys yra užtikrinti sveiką vaikų gyvenimo pradžią ir jo tolesnį vystimąsi sudarant tam palankią aplinką.

Sveikata – žmogaus fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė, didžiausia jo vertybė, laimės ir  sėkmės laidas. Vaikai turi prigimtinę ir konstitucinę teisę augti, sveikai gyventi.


Sveikatos stiprinimas

Sveikatos stiprinimas

Švietimas yra svarbi sveikatos determinantė, suteikianti žinių, ugdanti augančio žmogaus vertybines nuostatas ir įgūdžius, būtinus sveiko gyvenimo būdo formavimuisi.

Ikimokyklinė įstaiga yra palanki vieta organizuoti ugdymą orientuojantis į vaikų kompetencijų(sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę, socialinę) ugdymo (si) plėtojimą.


Kompetencijos samprata

Kompetencijos samprata

Kompetencija - tai vaiko susidarytų vertybinių nuostatų, įgytų gebėjimų, įgūdžių bei patirties visuma, reikalinga kasdieniniam gyvenimui ir sėkmingam ugdymui (si)

 • Judėjimas

 • Grūdinimasis

 • Sveika mityba

 • Higienos įgūdžių laikymasis

 • Poilsis

 • Saugi ir sveika aplinka

Sveikatos kompetencija


Projektas vaiko ingsneliu sveikatos al

Projektas ,,Vaiko žingsneliu į sveikatos šalį“

Mažeikių l-d „Bitutė“2010 m. spalio-gruodžio mėn. savaitinės „Lašeliai“ grupės ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai, jų tėvai, specialistai

(socialinė pedagogė, judesio korekcijos pedagogai, spec. pedagogai-logopedai, psichologė)

ir ikimokyklinio ugdymo pedagogės

dalyvavo Visuomenės sveikatos rėmimo spec. priemonės vykdymo programoje


Projekto tikslai

PROJEKTO TIKSLAI:

Projektas ,,Vaiko žingsneliu į sveikatos šalį“

 • Saugoti, stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą.

 • Stiprinti šeimos ir darželio specialistų bendradarbiavimą.

UŽDAVINIAI:

 • Ugdyti teigiamą požiūrį į savo ir kitų sveikatą.

 • Suteikti ugdytiniams pradines žinias apie asmens higieną ir lavinti jų įgūdžius.

 • Organizuoti praktinius užsiėmimus vaikams savaiminės ir inspiruotos veiklos metu į jas įtraukiant ir ugdytinių tėvus.


Situacijos analiz

Situacijos analizė

Yra posakis „vienas lauke ne karys“. Iš tikrųjų, vienas karys mūšio lauke kautis gali, bet be kritinės bendraminčių masės, jis dažniausiai pralaimės.

Mažeikių rajone 1000-iui vaikų teko 2243,5 susirgimų. Analizuojant l-d „Bitutė“ ugdytinių sergamumo duomenis pastebėta, kad 2008-2009 m. m. vaikų sergamumas sudarė 1,4 %, o 2009-2010 m. m. pakilo iki 10,2 %. Net 1,0 % sudaro infekciniai susirgimai.

Siekiant, kad vaikai augtu sveiki, būtinas visų dėmesys sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių ugdymui.


Komandinis darbas kas tai vienas lauke ne karys

Projekto

,,Vaiko žingsneliu į sveikatos šalį“

AKIMIRKOS


Komandinis darbas kas tai vienas lauke ne karys

Vaikų asmens higienos ugdymas savaiminės ir inspiruotos veiklos metuGrupės auklėtojos veikla „Lėlė Lina nori į darželį”.


Judesio korekcijos pedagog ugdant vaik sveikatos kompetencij korekcinis darbas bei prevencin veikla

Judesio korekcijos pedagogų ugdant vaikų sveikatos kompetenciją korekcinis darbas bei prevencinė veikla.


Komandinis darbas kas tai vienas lauke ne karys

Socialinio pedagogo socioedukacinis darbas su vaiko šeima

Šeimos narių tarpusavio santykių gerinimas Pasirinkti tinkami auklėjimo būdai stiprina vaiko psichinę sveikatą.


U si mimai su psichologe ugdant vaik pasitik jimo savimi jausm emocij valdymas jausm atpa inim

Užsiėmimai su psichologe ugdant vaikų pasitikėjimo savimi jausmą, emocijų valdymas, jausmų atpažinimą.

Vaikų psichinės sveikatos stiprinimas


Komandinis darbas kas tai vienas lauke ne karys

Spec. pedagogės-logopedės vaiko kalbos bei pažintinių gebėjimų lavinimas.


Komandinis darbas kas tai vienas lauke ne karys

Sveikatos specialistės veikla stiprinant vaikų sveikatą, vykdant ligų profilaktiką. Asmens higienos, judėjimo, savitvarkos įgūdžių ugdymas (sis)


Vaiko eimos nari dalyvavimas inspiruotos veiklos metu

Vaiko šeimos narių dalyvavimas inspiruotos veiklos metu


Apibendrinimas

APIBENDRINIMAS

Įvairių specialistų kompetencija ir patirtis buvo sutekta šio projekto tikslams pasiekti.

Darbo pabaigoje patyrė sėkmę ne tik

ugdytiniai įgiję žinių ir įtvirtinę gebėjimus, bet ir kiekvienas komandos narys, kurių bendradarbiavimas davė puikių rezultatų.


Apibendrinimas1

APIBENDRINIMAS

 • Komandos nariams siekiant bendro tikslo pasiekiami didesni rezultatai, geresnė ugdymo kokybė.

 • Komandinio darbo metu pagerėja pedagogų darbinis aktyvumas, informacijos perdavimas.

 • Geresnis psichologinis mikroklimatas įstaigoje.

 • Stipresnis tarpusavio pasitikėjimas, geri santykiai bei efektyviau panaudojami gebėjimai.

 • Bendraudami komandoje su kolegomis įgyjama daugiau žinių.

 • Darbas komandoje labiau motyvuoja įgyvendinant įstaigos tikslus.


Literat ra

LITERATŪRA

 • Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai. Priešmokyklinis ugdymas. Vilnius, 2003.

 • Kasiulis J., Barvydienė V. Vadovavimo psichologija Kaunas: Technologija, 2003.

 • Vosylienė E., Socioedukacinis darbas su vaiku. Mokomoji knyga . Baltos lankos, 2009.

 • Jaunųjų mokslininkų darbai Nr. 1(22), 2009.

 • Saviščevienė S. Vaiko sveikata ir saugumas darželyje. Šiauliai, 2000.

 • Bulotaitė L., Gudžinskienė V. Gyvenimo įgūdžių ugdymas. Programa.Vilnius, 2003.


Komandinis darbas kas tai vienas lauke ne karys

Ačiū....


ad
 • Login