Ce cred adventi tii de z iua a aptea
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Ce cred Adventi ştii de Z iua a Şaptea PowerPoint PPT Presentation


  • 71 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ce cred Adventi ştii de Z iua a Şaptea. Studiul 7 N aşterea din nou. Naşterea din nou. De memorizat: „Drept r ă spuns Isus i-a zis: ‚Adev ă rat, adev ă rat î ţ i spun c ă , dac ă un om nu se na ş te din nou, nu poate vedea împ ă r ăţ ia lui Dumnezeu." Ioan 3,3. Naşterea din nou. A.

Download Presentation

Ce cred Adventi ştii de Z iua a Şaptea

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ce cred Adventiştii de Ziua a Şaptea

Studiul 7

Naşterea din nou


Naşterea din nou

De memorizat:

„Drept răspuns Isus i-a zis: ‚Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu." Ioan 3,3.


Naşterea din nou

A.

De ce trebuie să ne naştem din nou


Ce declară apostolul Pavel despre natura păcătoasă?Rom. 7:18.19.24

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentrucă, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n'am puterea să-l fac.


Ce declară apostolul Pavel despre natura păcătoasă?Rom. 7:18.19.24

Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac!

O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?..


Poate un păcătos singur să-şi schimbe natura păcătoasă?Ier. 13:23

Poate un Etiopian să-şi schimbe pielea, sau un pardos să-şi schimbe petele? Tot aşa, aţi putea voi să faceţi binele, voi, cari sunteţi deprinşi să faceţi răul?


Poate un păcătos singur să-şi schimbe natura păcătoasă?Ier. 17:9

Inima este nespus de înşelătoare şi de desnădăjduit de rea; cine poate s'o cunoască?


Naşterea din nou

B.

Cum are loc procesul naşterii din nou


Care este izvorul naturii noastre, unde trebuie să se petreacă schimbarea?Mat. 15:19

Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele.


Care este izvorul naturii noastre, unde trebuie să se petreacă schimbarea?Ezech. 18:31

Lepădaţi dela voi toate fărădelegile, prin care aţi păcătuit, faceţi-vă rost de o inimă nouă şi un duh nou. Pentruce vreţi să muriţi, casă a lui Israel?


Cum numeşte Mântuitorul acea schimbare care trebuie să aibă loc în viaţa noastră?Marcu 1:15

El zicea: ,,S'a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă, şi credeţi în Evanghelie


Naşterea din nou se produce, neapărat, în mod brusc, senzaţional?Ioan 3:8

Vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.


Naşterea din nou se produce, neapărat, în mod brusc, senzaţional?Prov. 4:18

Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.


Naşterea din nou

C.

Fazele importante ale pocăinţei


Subliniază câteva dintre fazele mai importante ale pocăinţei:Luca 5:8

Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s'a aruncat la genunchii lui Isus, şi I-a zis: Doamne, pleacă dela mine, căci sunt un om păcătos.

1. Recunoaşterea păcătoşeniei noastre


Subliniază câteva dintre fazele mai importante ale pocăinţei:Ier. 31:19

După ce m'am întors, m'am căit; şi după ce mi-am recunoscut greşelele, mă bat pe pulpă; sunt ruşinat şi roş de ruşine, căci port ocara tinereţei mele.`

2. Părerea de rău, regretul


Subliniază câteva dintre fazele mai importante ale pocăinţei:1Ioan 1:9

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

3. Mărturisirea


Subliniază câteva dintre fazele mai importante ale pocăinţei:Prov. 28:13

Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, capătă îndurare.

4. Lepădarea păcatului


Subliniază câteva dintre fazele mai importante ale pocăinţei:Rom. 12:1

Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.

5. Predarea


Care ar trebui să fie rugăciunea noastră?Ps. 51:10

Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!


  • Login