Rstu profesion l s organiz cijas loma vesel bas apr pes sist m
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Ārstu profesionālās organizācijas loma veselības aprūpes sistēmā PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ārstu profesionālās organizācijas loma veselības aprūpes sistēmā. LINARDS MUCIŅŠ Latvijas Universitātes doktorants un pasniedzējs, un Rīgas Stradiņa Universitātes pasniedzējs. Latvijas Republikas Satversme. 1.pants Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Likumu vara

Download Presentation

Ārstu profesionālās organizācijas loma veselības aprūpes sistēmā

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rstu profesion l s organiz cijas loma vesel bas apr pes sist m

Ārstu profesionālās organizācijas loma veselības aprūpes sistēmā

LINARDS MUCIŅŠ

Latvijas Universitātes doktorants un pasniedzējs, un Rīgas Stradiņa Universitātes pasniedzējs


Latvijas republikas satversme

Latvijas Republikas Satversme

1.pants Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.

 • Likumu vara

 • Tautas suverenitāte

 • Varas dalīšana

 • Personas aizsardzība


Rstu profesion l s organiz cijas loma vesel bas apr pes sist m

PAŠPĀRVALDES

TERITORIĀLAS

PAŠPĀRVALDES

NETERITORIĀLAS

PAŠPĀRVALDES

PAGASTI KOMERSANTU

PILSĒTAS LAUKSAIMNIEKU

RAJONI AMATNIEKU

NOVADI BRĪVO PROFESIJU

REĢIONI ZINĀTŅU AKADĒMIJA

AUGSTSKOLAS

SARKANAIS KRUSTS


Rstu profesion l s organiz cijas loma vesel bas apr pes sist m

PERSONU KLASIFIKĀCIJA


Br v s profesijas pa p rvalde

BRĪVĀS PROFESIJAS PAŠPĀRVALDE

 • AR LIKUMU NODIBINĀTA

 • AR LIKUMU NOTEIKTA KOMPETENCE

 • AR LIKUMU NOTEIKTS SATURS

 • AR LIKUMU NOTEIKTA STRUKTŪRA

 • PAŠI VALDA

 • PAŠI NOSAKA

 • PAŠI PĀRVALDA

 • PAŠI DARBOJAS

 • PAŠI ZIN LABĀK

 • PAŠU IEROSME

 • PAŠI SODA


Profesion l s pa p rvaldes paz mes

PROFESIONĀLĀS PAŠPĀRVALDES PAZĪMES

 • OBLIGĀTA BIEDROŠANĀS

 • VIENA ORGANIZĀCIJA

 • ATVASINĀTA PUBLISKO TIESĪBU JURIDISKA PERSONA

 • PAŠPĀRVALDOŠA AR VĒLĒTU VALDI

 • NOSAKA IZGLĪTĪBAS, ĒTIKAS UN PROFESIJAS STANDARTUS

 • PIELAIŽ PROFESIJĀ UN REALIZĒ DISCIPLINĀRVARU

 • VIENĪGAIS LEGĀLAIS PROFESIJAS VIEDOKĻA IZTEICĒJS

 • BIEDRU AIZSTĀVĪBA UN PĀRSTĀVĪBA

 • APMĀCĪBA PROFESIJĀ UN KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA


Br v s profesijas paz mes

BRĪVĀS PROFESIJAS PAZĪMES

 • INTELEKTUĀLS DARBS

 • MĒRĶIS NAV PEĻŅAS GŪŠANA VAI SAIMNIECISKA DARBĪBA

 • VAR TIKT SERTIFICĒTA (DAŽĀDI)

 • VAR PRASĪT APDROŠINĀT CIVILTIESISKO ATBILDĪBU (INDIVIDUĀLI UN KOLEKTĪVI)

 • VAR TIKT REGULĒTA ATLĪDZĪBA

 • PRAKSĒ PRAKTIZĒ TIEŠI UN PERSONISKI

 • PRAKSĒ SAIMNIECISKA PATSTĀVĪBA

 • PRAKTIZĒ INDIVIDUĀLI VAI KOPĀ

 • VAR IEŅEMT AMATUS VAI STRĀDĀT UZ DARBA LĪGUMA


Br v s profesijas krit riji

BRĪVĀS PROFESIJAS KRITĒRIJI

 • PIEDERĪBA NOTEIKTAI PROFESIJAI

 • IZGLĪTĪBAS KRITĒRIJS

 • PROFESIONALITĀTES KRITĒRIJS

 • PIEDERĪBA PIE ORGANIZĀCIJAS

 • DISCIPLINĀRĀ ATBILDĪBA

 • ĒTIKAS KODEKSS

 • NEIEROBEŽOTĪBA NO DARBA FORMAS

 • NEATKARĪBA

 • SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS ĪPATNĪBAS

 • NODOKĻU ĪPATNĪBAS


 • Login