Faaliyet raporu 06 2009 06 2011
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011 PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011. Sektör Analizi: Sektör firmalarının profilini belirlemek için  yapılan ankete 1408 bilişim şirketinin katıldı. Sonuçlarını 10. Yıl Toplantısı’nda toplantıda yapılan bir sunumla katılımcılarla paylaştı, ayrıntılı sonuçlar ise sponsorlar ile paylaşıldı.

Download Presentation

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Faaliyet raporu 06 2009 06 2011

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

 • Sektör Analizi:Sektör firmalarının profilini belirlemek için  yapılan ankete 1408 bilişim şirketinin katıldı. Sonuçlarını 10. Yıl Toplantısı’nda toplantıda yapılan bir sunumla katılımcılarla paylaştı, ayrıntılı sonuçlar ise sponsorlar ile paylaşıldı.

TÜBİDER Olağan Genel Kurulu 06.06.2011


Faaliyet raporu 06 2009 06 20111

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

 • 10. Yıl Toplantısı : TÜBİDER’in 10. yılını 16 Aralık 2009 Taksim The Marmara Hotel'de düzenlediğimiz bir etkinlik ile kutladık. Toplantıya ilgi çok büyük oldu, üç yüzün üzerinde firma temsilcisi katıldı.

TÜBİDER Olağan Genel Kurulu 06.06.2011


Faaliyet raporu 06 2009 06 20112

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

 • TÜRKSAT Envanteri Çalışması: Yazılım geliştiren üyelerimizin devlet kurumlarına ait yazılım ve donanım projelerinden daha kolay projelerden faydalanmasını sağlamak amacı ile TÜRKSAT ile yapılan görüşmelerde bulunularak 15 kişilik bir heyet ile 30.03.2010 tarihinde TÜRKSAT genel  müdürlüğü düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirildi. Üyelerimizin başvuruları TÜRKSAT envanterine dahil edildi.

TÜBİDER Olağan Genel Kurulu 06.06.2011


Faaliyet raporu 06 2009 06 20113

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

 • Ankara ve Kocaeli Şubelerimiz 10. Yıl Etkinliği Düzenlendi Kocaeli’de “ Gençlere Bilişim İstihdamı”  proje lansmanı ile yapılan, Kocaeli bilişim sektörünün yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı. Ankara şubemizde yapılan etkinliğe ise Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Bayram Akbaş ve Türksat Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Kaplan konuşmacı olarak katıldılar.

TÜBİDER Olağan Genel Kurulu 06.06.2011


Faaliyet raporu 06 2009 06 20114

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

 • Satış Sonrası Hizmetlere İlişkin Komisyon: Satış sonrası hizmetlerde yaşanan aksamalara ilişkin şikayetlerin artması üzerine Satış Sonrası Hizmetler adlı bir komisyon aracılığı ile derneğe gelen şikayetlerin çözülmesi için bir mekanizma oluşturuldu. Bu komisyon ithalatçı firmaların temsilcileri ve TÜBİDER Piyasa Gözetim Komisyonu üyelerinden oluşmakta.

TÜBİDER Olağan Genel Kurulu 06.06.2011


Faaliyet raporu 06 2009 06 20115

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

Denizli ve İzmir Temsicilikleri Açıldı : Denizlide 40'a yakın firmanın katıldığı toplantı ile temsilcilik açıldı. Açılışta 9 firma TÜBİDER üyesi oldu. Denizli temsilciliğini Rauf Gökalp, İzmir temsilciliğini ise Ecmel Bircan yürütmekte.

TÜBİDER Olağan Genel Kurulu 06.06.2011


Faaliyet raporu 06 2009 06 20116

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

 • KOSGEB Destekleri Toplantısı: KOSGEB’in yeni destek programlarının açıklanması ve KOBİ tanımının değişmesi üzerine başta üyelerimizin bu desteklerden daha etkin yararlanabilmesi için bir toplantı düzenlendi. Toplantıya birçoğu TÜBİDER üyesi olan 60 firma temsilcisi katıldı ve KOSGEB Boğaziçi Hizmet Merkezi Müdürü Dr. Serhat ÖZTÜRK'ten birinci elden bilgi olanağı buldular. Toplantı aynı konseptte Kocaeli’nde de düzenlenerek bu konuda üyelerimizin bilgi edinmesi sağlandı.

TÜBİDER Olağan Genel Kurulu 06.06.2011


Faaliyet raporu 06 2009 06 20117

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

 • SPONSORLUKLAR: 2009, 2010, 2011 Yıllları Arasında Toplanan Bağış ve Sponsorluk  Bedeli ;

  269.944,62 TL

  Yapılan sponsorluk anlaşmaları ve sağlanan bağışlar ile dernek gelirlerindeki açık kapatılarak faaliyetlerin aksamaması sağlandı, ayrıca iki büyük toplantı organize edilerek sektörde TÜBİDER’in varlığı ve yeri pekiştirildi.

TÜBİDER Olağan Genel Kurulu 06.06.2011


Faaliyet raporu 06 2009 06 20118

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

 • TÜBİSAD İle İmzalanan Satış Sonrası Hizmetlere İlişkin Protokol : TÜBİSAD ile "Satış Sonrası Hizmetlerde " Üretici/İthalatçının sorumluluklarının temel ölçülerde standartlaştırmasını hedefleyen protokol imzalandı. Protokol ile zincir mağazalara tanınan satış sonrası hizmetlere yönelik hakların bayi kanalı içinde geçerli kılması amaçlandı.

  Protokol TÜBİDER ve TÜBİSAD üyesi üretici/ithalatçı/bayi ler tarafından karşılıklı müzakere edilerek ortaklaşa hazırlandı. Ancak bilişim bayi kanalının protokol maddeleri dışında davranan dağıtıcı ve ithalatçılar üzerinde herhangi bir baskı unsuru yaratmaması üzerine protokol tüm sektörü kapsayacak şekilde işletilemedi.

TÜBİDER Olağan Genel Kurulu 06.06.2011


Faaliyet raporu 06 2009 06 20119

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

İmzalanan protokol ile ;

 • Arızalı / Ayıplı ürünün yetkili ana servise ulaştırılması ile ilgili kargo giderleri üretici / ithalatçı tarafından karşılanması. Ulaşım (varsa) üretici / ithalatçının anlaşmalı kargo şirketi ile sağlanması,

 • Orijinal ambalajda ürün gönderim zorunluluğunu ortadan kalkması,

 • Tamir/değişim sürecinde üretici/ ithalatçının isteği ile hizmet sağlayan Bayi’yehizmet bedelinin ödenmesi,

 • Üretici / İthalatçı, bayi'den arızalı/ ayıplı ürünü müşterinin yerinden teslim alma/teslim etme, değişim veya tamirden sonra müşteri yerinde kurulumu, montajı ve demontajı gibi hizmetlerden herhangi birisini vermesini isterse bu hizmetin bedelini Bayi’yeödemesi planlandı.

 •  Protokole önde gelen dağıtıcı firmalar uyacaklarını deklere ettiler.

TÜBİDER Olağan Genel Kurulu 06.06.2011


Faaliyet raporu 06 2009 06 201110

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

 • Gelecek İçin Bilişim: TÜBİSAD’ın organizasyonunda Intel, Microsoft, Türk Telekom, Avea, TTNet sponsorluğunda organize edilen, telekomünikasyon ürün satıcılarını bilişim ürün ve hizmet satıcısına dönüştürmeyi amaçlayan projede, projenin içerisinde var olan eğitim ve reklam desteklerinden kanal firmalarının öncelikle yararlanması için gerekli çalışmalar yapıldı.Eğitimlerin duyurusu, talep toplanması, katılımcıların organizasyonu TÜBİDER tarafından organize edilerek bu sayede projeye katılan hemen hemen  tüm firmaların TÜBİDER ve TÜBİFED üyesi olan kanal firmaları olması sağlandı.

  Eğitimler çevre illeri kapsayacak şekilde Ankara, Kayseri, İzmir, Adana, Samsun, Diyarbakır, Erzurum, Antalya ve Trabzon illerinde düzenlendi.

  Yürüyen projede TÜBİDER’in rolü artarak devam etmektedir.

TÜBİDER Olağan Genel Kurulu 06.06.2011


Faaliyet raporu 06 2009 06 201111

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

 • Piyasa Gözetim Faaliyetleri:

  Bilgisayar Güç kaynakları (PSU) :107 ürün bazıları birkaç kez olmak üzere test edildi. 52 ürüne ilişkin uyarı yazısı yapılarak etiket değişikliği yapıldı, yanlış etiketlenmiş bir çok ürünün piyasadan toplatılması sağlandı. Değişiklik yapmamakta direnen bir marka için Sanayi Bakanlığı’na şikayet yoluna gidilmek zorunda kalındı. Tüm bu sürecin sonunda ;

  - Önemli dağıtıcıların kimi TÜBİDER tarafından düzenlenmiş test raporu olmadan ürün dağıtmamaya başladılar,

  - Sektöre hakim oyuncular diyebileceğimiz 9 ithalatçının piyasaya sürdüğü tüm markalarda uygulanacak etiket standartlarını belirleyen bir protokol imzalandı. Bu protokol ile belirlenen etiket standartlarının takibinde ve olası yasal şikayetlerde 9 üreticinin de desteği de alınmış oldu. Ayrıca protokolü imzalayan firmalar eşit oranda bağış yaparak faaliyetler için bir fon oluşturdular. Tüm bu sürecin sonunda PSU piyasası rekabet edilebilir bir yapıya kavuştu, bu da piyasaya yeni oyuncuların girmesinin önünü açtı.

TÜBİDER Olağan Genel Kurulu 06.06.2011


Faaliyet raporu 06 2009 06 201112

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

Kesintisiz Güç kaynakları (UPS) :

Sektörde yaygın olarak satışa sunulan tüm markaların giriş seviyesindeki ürünlerinden tedarik edilerek teste tabii tutuldu. Bu ürün gamında da ürünlerin en az yarısının etiket değerlerindeki gücü veremediği tespit edildi. Gerekli uyarılar yapılarak ürün etiketlerinin yada ürünlerin düzeltilmesi sağlandı. Değişiklik yapmamakta direnen bir marka için Sanayi Bakanlığı’na şikayet yoluna gidilmek zorunda kalındı.

Her iki ürün grubunda da ürün testlerinin önemli sayılabilecek bir kısmında elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması (RoHS uyumu) yönetmeliği çerçevesinde testler yapıldı. Testen geçmeyen ürünlerin ithalatçıları uyarılarak ROHS konusunda farkındalık yaratıldı.

TÜBİDER Olağan Genel Kurulu 06.06.2011


Faaliyet raporu 06 2009 06 201113

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

 • KOSGEB Desteği İle CeBITHonnover/Almanya Gezisi:

  Türkiye’nin partner ülke olduğu Almanya Hannover kentinde 1-5 Mart tarihleri arasında yapılan CEBIT 2011 fuarı için KOSGEB desteği ile bir iş gezisi düzenlendi. İş gezisinde Cebit 2011 fuarının gezilmesi yanında 2 li görüşmeler organize edildi. Geziye 22 üyemiz 33 firma temsilcisi ile katıldı. Katılımcıların ulaşım, konaklama, fuar bileti ve ikili görüşme organizasyon giderlerinin KOSGEB tarafından karşılanması sağlandı.

  Bu yıl CeBIT 2011’e iş gezisi düzenleyen tek bilişim STK’sı TÜBİDER oldu.

TÜBİDER Olağan Genel Kurulu 06.06.2011


Faaliyet raporu 06 2009 06 201114

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

 • Dış Ticaret Müsteşarlığı İle İlişkiler:

  DTM ile 3 defa toplantı yapıldı. 2 tanesinde yeni değişiklik yapılan yönetmelik ile ilgili idi. Bu 2 toplantıda  2010/8 sayılı uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi hakkındaki tebliğin uygulanma usul ve esaslarına ilişkin genelge hakkında geniş bilgilendirme yapıldı. Ayrıca ABD’den gelen bir davet üzerine Yasad, Biyesam, TBD nin de katıldığı bir toplantı yapıldı.

TÜBİDER Olağan Genel Kurulu 06.06.2011


Faaliyet raporu 06 2009 06 201115

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

 • VOC-Test Center Projesi ve MYK ile ilişkiler, İTO’da bu konuya yönelik çalışmalar :

  10 ocak 2010 da Ankara da MYK da yapılan mesleklerin tanımlanması ile ilgili ilk toplantı sonrasında TÜBİDER olarak bilişim meslek standartlarının belirlenmesinde rol alacağımızı deklere ettik . Daha sonra içerisinde çok aktif olarak rol aldığımız süreçte ;

 • Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) İTO ile Bilişim Teknolojileri Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

 • İTO koordinasyonunda yapılan ve çeşitli bilişim STK’larının katıldığı toplantılarda BT sektörü için 19 adet meslek adı ve kısa açıklaması belirlenerek MYK’ya gönderilmiş, MYK ön listeyi kabul etmiş ve İTO’dan bu mesleklerin standarlarının yazılarak kendisine gönderilmesini istemiştir.

 • TÜBİDER 19 mesleğin 5’inde koordinatör STK olarak çalışmakta ve sürece etkin destek vermektedir.

TÜBİDER Olağan Genel Kurulu 06.06.2011


Faaliyet raporu 06 2009 06 201116

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

 • Bu süreç sonrasında VOC test merkezi için MYK ile MFİB hibe programları açıklandı ve TÜBİDER’in iki meslek standardının 4 seviyesi için hibe başvurusu kabul edilmiştir.

TÜBİDER Olağan Genel Kurulu 06.06.2011


Faaliyet raporu 06 2009 06 201117

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

 • VOC-TEST Center Projesi:

  Hibe Tutarı : 297.727 Avro

  Proje :

 • Donanım bakım (teknisyen, uzman) ve Ağ teknolojileri uzmanlığı meslek dallarında sınav ve belgelendirmeye yönelik AYÇ'ye uygun Ulusal Meslek Standartları (UMS) kurulmasına katkıda bulunmak,

 • Bu mesleklerle ilgili 4 seviyede ulusal yeterlilik belirleyerek Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) oluşturulmasına katkıda bulunmak,

 • İstanbul'da VOC-TEST merkezi kurarak, oluşturulan sistemin işleyişi konusunda MYK'nınoperasyonelleşmesine katkıda bulunmak,

 • 2 meslek dalında 3000'er sorudan oluşan toplam 6.000 soruluk sınav değerlendirme materyali oluşturulacaktır.

 • İstanbul ilinde VOC-TEST merkezi kurulacaktır.

TÜBİDER Olağan

Genel Kurulu 06.06.2011


Faaliyet raporu 06 2009 06 201118

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

 • Ankara, Bursa, Adana, İzmir, Gaziantep, Konya, Kayseri ve Antalya illerinde, İstanbul'daki VOC-TEST merkezine uç noktalarından bağlı 8 tane TEST CENTER oluşturulacaktır.

 • VOC-TEST merkezi ve TEST CENTER'larda 280 kişinin yukarıda sayılan seviyelerden birinde belgelendirilmesi sağlanacaktır.

 • Proje, UYS oluşturma, kurma ve işletme konularında MYK'a katkıda bulunarak, MYK'nın ve sosyal tarafların kapasitesini güçlendirecek ve sistemin gelişimini ve sürdürülebilirliğini sağlama konularında diğer paydaşlara destek verecektir.

 • MYK, sistemin olabilirliğini değerlendirecek veriler toplayarak operasyon kabiliyetini arttıracak katkılar elde edecektir.

TÜBİDER Olağan Genel Kurulu 06.06.2011


Faaliyet raporu 06 2009 06 201119

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

 • Sektör Birliği:

  Sektör Birliği Çalışması  sektörde yasal standartları oluşturmak için yaklaşık 1 yıl önce başlatılan bir çalışmadır.

 • Hedef ;

  -Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin  minimum yeterliliğe sahip olmasını  ve yeterliliğin ölçütü olarak bilişim işletmesinde en az  sertifikalı veya konusunda eğitim almış en az bir kişinin çalışmasını öngören,

  -Standartları belirlenmiş olan hizmetler için yasal asgari ücret tarifesinin de oluşturulmasına olanak sağlayan

  Bir birliğin yasa ve yönetmeliklerin hazırlanıp kurulmasıdır.

 • Hangi bilişim işletmesine hangi sertifikaya sahip bir çalışanın olması gerektiği konusunda Mesleki  Yeterlilik Kurumu’nun halen yürüttüğü Bilişim Sektöründe Meslek Standartları çalışmasındaki meslekler referans olarak alınmaktadır.  

 • Sektör Birliği’nin sektörün temsili açısından bir güç birliği ve kamu yönetimi nezdinde sektörün haklarını ve çıkarlarını savunan bir  yapı olması amaçlanmaktadır.

TÜBİDER Olağan Genel Kurulu 06.06.2011


Faaliyet raporu 06 2009 06 201120

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

 • Bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tamamının üye olması gereken bu yapı aynı zamanda sektörün envanterini, uzmanlık konularını ve eğilimlerini de takip edebilen bir yapı olacak ve yabancı,yerli tüm kurumların ihtiyaç duydukları bilgilere ve firmalara ulaşmaları çok daha kolay olacaktır.

 • Çalışmada yaşanan Süreçler ve Gelinen  Nokta

 • Çalışmanın ortak yapılması için tüm STK’lara çağrı yapılmış ve Kasım 2010’da bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Halen çalışma grubunda TÜBİDER, TÜBİFED, TÜTED, MOBİSAD, MOBİLSAD, TBV,TEDER,TID ve TESID den üyeler vardır.

 • Çalışma grubu bir öneri niteliğinde kanun taslağı hazırlamıştır.  Gelen ilave öneri ve itirazlar 31.05.2011 tarihinde düzenlenen bir çalıştayla görüşülmüş, yasa taslağına son hali verilmiştir.

 • Çalışmadan  BTK da haberdar edilmiş olup, ilgili dairelerden bir ön görüş alınmıştır. BTK ile koordineli olarak süreç içerisinde taslak üzerinde gerekli değişiklikler yapılacaktır.

TÜBİDER Olağan Genel Kurulu 06.06.2011


Faaliyet raporu 06 2009 06 201121

Faaliyet Raporu : 06.2009 – 06.2011

 • Bu konuda en sıcak gelişme birkaç gün önce yaşanmış ve  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yapılan çalışmanın TOBB çatısı altında yapılmasını  ve (Sigortacılarda olduğu gibi)  Bilişim Sektörü için de yukarıda belirttiğim içerikteki yasa taslağının TOBB’un koordinasyonunda geniş katılımla hazırlanarak en kısa sürede çıkartılması ve yürütmenin seçimle gelecek olan ve belli yeterliliklere sahip kişilerden oluşacak olan Sektör Meclisi içinden seçilecek bir icra kurulu vasıtası ile yapılmasını  önermiştir. Böylece  TOBB’un bütçe ve teşkilat imkanlarından yararlanabilen,  çıkarılan kanun ve yönetmelikler çerçevesinde icra yeteneğine sahip bir Bilişim Sektörü Meclisi olacaktır.  Şu anda çalışma grubundaki dernekler bu öneriye sıcak bakmakta ve sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili TOBB’la görüşmelerimiz sürmektedir.

TÜBİDER Olağan Genel Kurulu 06.06.2011


 • Login