slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Едношалтерски информациски систем ( EXIM) - придобивки за економските оператори

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Едношалтерски информациски систем ( EXIM) - придобивки за економските оператори - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

Едношалтерски информациски систем ( EXIM) - придобивки за економските оператори. Зоран Костовски АЛКАЛОИД АД Скопје. Алкалоид АД Скопје Основано 1936 година  75 годишен јубилеј Повеќе од 5.000 акционери 2 ПЦ : Фармација и Хемија , Козметика , Билка

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Едношалтерски информациски систем ( EXIM) - придобивки за економските оператори' - dolan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Едношалтерски информациски систем (EXIM)- придобивки за економските оператори

Зоран Костовски

АЛКАЛОИД АД Скопје

slide2
Алкалоид АД Скопје
 • Основано 1936 година  75 годишен јубилеј
 • Повеќе од 5.000 акционери
 • 2 ПЦ: Фармација и Хемија, Козметика, Билка
 • 12 подружници во странство: Србија, Хрватска, БиХ, Словенија... Швајцарија, Русија, САД ...
 • 3 претставништва, 1 фондација
 • 1.058 вработени во MK и264во странство
 • Лидерна фармацевскиот пазар во МК и еден од региналите фарма лидери
 • Годишен обврт во 2010 год.: cca 96 mil € (62% извоз)
 • GMP, ISO, HACCP, CE…
slide3
Основно за EXIM

WEB базирана Интернет апликација бесплатно оперативна од 01.11.2008 год

База на податоци ORACLE

Дефиниција  едношалтерско и далечинско (електронско) информирање и аплицирање за сите потребни царински документи за увоз/извоз/транзит, кон и од Р.Македонија, за поедноставено креирање на овие документи (Лиценци и Тарифни квоти) во услови на потполна безбедност и транспарентност за корисниците

Обем  16 државни институции со надлежности во надворешно-трговското работење; 8 типа на корисници; 58 различни Лиценци и Квоти ...

slide4
Подготовка за EXIM во Алкалоид

01.07.2007 год. имплементиран AlkaSAP

01.12.2008 год. - 30.06.2009 год.:

подршка на иницијативата, семинари и презентации

организација (ресурси, цели ... ) и техничка подготовка на внатрешната ИТ мрежа

обезбедување дигитални сертификати

јули, 2009 „средба“ со www.exim.gov.mk

изработка на внатрешни водичи/упатства

интерна едукација и тренинг со гости/специјалисти

бизнис препораки, процесуирање, решавање

Септември, 2009  целосно на EXIM

slide5

БИЗНИС основни движења

 • И Н Ф О Р М А Ц И И
 • Ф И Н А Н С И И
 • М А Т Е Р И Ј А Л И

П Р О М Е Н И

slide6
За промените...
 • Не преживуваат најјаките ниту најинтелигентните видови, туку оние кои најлесно се прилагодуваат на промените

Charles Darwin

 • Без променана начинот на мислење, луѓето не се способни да ги решат проблемите кои сами ги создале

Albert Einstein

slide7

Еволуција+ Револуција

Р Е Ш Е Н И Е

Еволуција ...

Парабола за варената жаба

 неспособност за навремено препознавање на малите и постепени промени

slide9
во Продукција
 • Корисници
  • 18 интерни корисници
   • 11од Логистика (увоз и транспорт)
   • 4 извоз Фармација
   • 3 извоз ХКБ
  • 1администратор

од корисниците: „ ... ова е навистина полесна и побрза опција... “

 • Поддршка
  • Прво ниво  интерна ИТ
  • Второ ниво  ИТ на Царинска управа, Мин., Аген. ...

... Брз одговор и решавање на отворените прашања ...

slide10
Најчесто користени лиценци во EXIM

за УВОЗ:

I040 БЛ – Одобрение за увоз на лекови

I046 УВ – Одобрение за увоз на вет.- мед. препарати

I016 БM – Решение Бито за метрологија

I019 МЖСПП – Дозвола за увоз хемиски производи

T10 BL – Дозвола за транзит на опасни материи

за ИЗВОЗ:

E050 БЛ – Дозвола за извоз на ОДПС

E005 БЛ – Дозвола за извоз на прекурсори

E019 МЖСПП – Дозвола за извоз хемиски производи

E044 МЖСПП – Дозвола за извоз на заштит. растенија

slide12
Најчеста соработка со институции во EXIM

Биро за лекови

Министерство за животна средина и просторно планирање

Биро за метрологија

Ветеринарна управа ...

slide14
Пред и со EXIM во Алкалоид

Пред EXIM . . .

Многудневни трошења на ресурси за обезбедување на лиценци

Неелектронска (бавна и скапа) комуникација во двете насоки

. . .

Со EXIM

Економичност во ресурсите

Едноставно пребарување, следливост, побрз контакт и одговор

+ + +

slide15
Придобивки за економските оператори

ЗАШТЕДА

Пребарување

Следливост

Решение за проблеми

Комуникација

slide17

ЗАКЛУЧОК:

 • Евидентност на придобивките од EXIM
 • Обезбедување резултати и бенефит од EXIM
 • Продолжување на соработката
 • Подршка и активно учество во идни проекти
ad